Інші завдання дивись тут...

Найчастіше помилки трапляються в написанні и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів. В українській мові голосні звуки [и] та [і] у вимові дуже наближа­ються один до одного, у ре­зультаті чого на письмі часто плутають букви, які їм відповідають. 

 

Треба чітко вимовляти звуки [і] та [и] після шиплячих приголосних звуків [ж], [ч], [ш] і [г], [к], [х] у коренях слів, щоб правильно писати букви.

 

• Букву і пишемо, коли вона позначає звук [і], що чергується з [о] та [е]: шість — шести — шостий, гість — гості, жінка — женитися, очі — очей, щічка — щока, бджілка — бджола, щітка — щетина, очільник — чоло, гірка — гора, загін — загону.

 

• Букву и пишемо, коли вона позначає звук [и], що не чергується: чита­ти, життя, хитати, широкий, щит, чистий, жито, кислий, хитрий, гиря.

 

Зверніть увагу: шиплячі перед і, я, ю, є треба вимовляти не м'яко, а пом'якшено (шип­лячі приголосні м'якими не бувають). 

Інші завдання дивись тут...