Інші правила дивись тут...

Лексичне значення. Неозначена форма (інфінітив) — це початкова незмінна форма дієслова, яка називає дію, стан або процес, але не вказує ні на час, ні на особу, ні на рід, ні на число, і відповідає на питання що робити? що зробити? Наприклад: казати, любити, перемогти, відчути.

Будова. Неозначена форма дієслова має наприкінці суфікс -ти (-ть): малювати, малювать. Наприкінці деяких дієслів у неозначеній формі після суфікса -ти(-ть) може бути суфікс -ся(-сь). Наприклад: плакатися, гратись.

Неозначена форма дієслова не має закінчення, навіть нульового.

 

Синтаксична роль. Неозначена форма дієслова може бути таким членом речення:

• підметом: Пізнать себе — то справа нелегка (П.Воронько)

• присудком: Пізнати мову народу — зрозуміти його душу (М. Бурмака).

• додатком: Не любив я (що?) ловити птахів (П. Перебийніс).

• означенням: Настав час (який?) прощатися (Л. Дмитерко).

• обставиною: Прийшов я (з якою метою?) сповідатися калині (І. Драч).

Найчастіше дієслово в неозначеній формі виступає в ролі головного члена речення в односкладному безособовому реченні: У школі тільки його й чути (С. Васильченко). Назавтра знову вирушати в путь (М. Луків).

Дієслово в неозначеній формі може бути частиною присудка, що складається з двох і більше слів: Намагайтеся пізнавати свої недоліки (Петро Могила). Присудок, який складається з двох і більше слів, називається складеним.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо один з головних членів речення або обидва виражено неозначеною формою дієслова, між ними ставлять тире: Вік прожити — не ниву пройти гомінливу (А. Малишко).

Інші правила дивись тут... 

 • вася
  клас
  25 травня 2016 09:27
 • Алина Мартышко
  я нече не поняла
  16 січня 2017 22:30
 • ArtBrat
  Дякую, дуже допомогли!!!
  23 вересня 2020 18:50