Інші правила дивись тут...

4 КЛАС

Неозначена форма дієслова — дієслова, які відповідають на питання що робити? (їхати, варити), що зробити? (приїхати, зварити). 

Дієслова в неозначеній формі закінчуються суфіксом -ти (-ть) (перемагати, перемагать). Після -ти може стояти постфікс -ся (-сь), тоді маємо зворотні дієслова на -ся: (сміятися, одягатись).

Неозначена форма є початковою формою дієслова.

 

7 КЛАС

Лексичне значення. Неозначена форма (інфінітив) — це початкова незмінна форма дієслова, яка називає дію, стан або процес, але не вказує ні на час, ні на особу, ні на рід, ні на число, і відповідає на питання що робити? що зробити? Наприклад: казати, любити, перемогти, відчути.

Будова. Неозначена форма дієслова має наприкінці суфікс -ти (-ть): малювати, малювать.

Наприкінці деяких дієслів у неозначеній формі після суфікса -ти(-ть) може бути суфікс -ся(-сь). Наприклад: плакатися, гратись.

Неозначена форма дієслова — це незмінна форма, тому не має закінчення, навіть нульового.

Основу інфінітива виділяємо в неозначеній формі дієслова після відкидання суфікса –ти: принести, малювати.

Неозначена форма є початковою формою дієслова.

У дієсловах неозначеної форми між коренем і суфік­сом -ти можуть бути суфікси -а-, -и-, -і-, -ну-, -ува-, -юва-: писати, малювати, радіти. 

 

Синтаксична роль. Неозначена форма дієслова може бути таким членом речення:

• підметом Пізнать себе — то справа нелегка.
• присудком Пізнати мову народу — зрозуміти його душу.
• додатком Не любив я (що?) ловити птахів.
• означенням Настав час (який?) прощатися.
• обставиною Прийшов я (з якою метою?) сповідатися калині.

Найчастіше дієслово в неозначеній формі виступає в ролі головного члена речення в односкладному безособовому реченні. У школі тільки його й чути. Назавтра знову вирушати в путь.

Дієслово в неозначеній формі може бути частиною присудка, що складається з двох і більше слів. Намагайтеся пізнавати свої недоліки (Петро Могила). Присудок, який складається з двох і більше слів, називається складеним.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо один з головних членів речення або обидва виражено неозначеною формою дієслова, між ними ставлять тире. Вік прожити — не ниву пройти гомінливу.

Інші правила дивись тут... 

 • вася
  клас
  25 травня 2016 09:27
 • Алина Мартышко
  я нече не поняла
  16 січня 2017 22:30
 • ArtBrat
  Дякую, дуже допомогли!!!
  23 вересня 2020 18:50
 • Fueif
  А чатують - це iнфитив чи нi? ------------- Чатують (що роблять?) - дієслово в теперішньому часі, а чатувати (що робити?) - інфінітив.
  9 лютого 2022 10:43
 • Данило
  дієслово в неозначній формі з буквою н спочатку ------------------ (Що зробити?) написати, надати, намалювати, народити, наговорити, нагадати, нав'язати тощо.
  26 лютого 2024 17:47