Інші правила дивись тут...

ОСОБОВИМИ ФОРМАМИ дієслів називають форми дієслів, у яких можна визначити особу (особові форми дієслів розрізняють за особовими закінченнями: кажу, кажемо, кажеш, кажуть).

Категорія особи. Значення особи в дієслові ґрунтується на стосунку до 1-ї особи (безпосередньо мовця), до 2-ї особи (його співрозмовника) або до 3-ї особи (будь-кого, будь-чого, що є предметом розмови).

Морфологічні ознаки. Особові форми дієслів змінюються за часами (теперішній, минулий, майбутній), особами (у теперішньому й майбутньому часах), числами, родами (у минулому часі).

Синтаксична роль. У реченні особові дієслова є присудкамиКожна пташка будує своє гніздо. Бджола прилетить, де мед. 

Стилістичні особливості. У розмовному та художньому стилях мовлення можуть уживатися дієслівні форми третьої особи однини без особових закінчень і суфіксівбіга, зна, доганя. 

Зверніть увагу! Категорія особи дієслова тісно пов'язана з категорією особи займенника (читаю - я читаю; читаєш - ти читаєш).

 

ОСОБОВІ ЗАКІНЧЕННЯ дієслів теперішнього і майбутнього часу

Особа

Число

Допоміжний

займенник

Закінчення

Теперішній час

Майбутній час

І

однина

я

 

що роблю?

пишу

малюю

що зроблю?

що робитиму?

що буду робити?

напишу, намалюю

писатиму, малюватиму

буду писати, буду малювати

множина

ти

-емо

-ємо

-имо

-їмо

 

що робимо?

пишемо

малюємо

летимо

стоїмо

що зробимо?

що робитимемо?

що будемо робити?

напишемо, намалюємо, постоїмо, полетимо

писатимемо, малюватимемо, стоятимемо

будемо писати, будемо малювати, будемо стояти

ІІ

однина

ми

-еш

-єш

-иш

-їш

 

що робиш?

пишеш

малюєш

летиш

стоїш

що зробиш?

що робитимеш?

що будеш робити?

напишеш, намалюєш, постоїш, полетиш

писатимеш, малюватимеш

будеш писати, будеш малювати

множина

ви

-ете

-єте

-ите

-їте

 

що робите?

пишете

малюєте

летите

стоїте

що зробите?

що робитимете?

що будете робити?

напишете, намалюєте, постоїте, полетите

писатимете, малюватимете

будете писати, будете малювати

ІІІ

однина

він

вона

воно

-ить

-їть

що робить?

пише

намалює

стоїть

лежить

що зробить?

що робитимите?

що буде робити?

напише, намалює, постоїть, полетить

писатиме, малюватиме

буде писати, буде малювати

множина

вони

-уть

-ють

-ать

-ять

що роблять?

пишуть

малюють

стоять

лежать

що зроблять?

що робитимуть?

що будуть робити?

напишуть, намалюють, постоять, полетять

писатимете, малюватимете

будуть писати, будуть малювати

Особу і число дієслова теперішнього часу визначають за допомогою особового займенника, питання та закінчення дієслова.

ПРАВОПИС особових закінчень:

наголошені особові закінчення пишемо так, як чуємо і вимовляємо: іде́ш, сиди́ш, стої́ш.

• у ненаголошених особових закінченнях дієслів закінчення перевіряють по 3 особі множини:

сумнівний звук

приклад

перевірка

пишемо е, є

сто́неш, сто́немо, сто́нете;

сі́єш, сі́ємо, сі́єте

стонуть,

сіють

пишемо и, ї

лю́биш, лю́бимо, лю́бите; стоїмо́, стоїте́; про́сиш, про́симо, про́сите

люблять, стоять, просять

І навпаки:

— якщо у 3-й особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення -уть, -ють, то в

• 1-й особі множини — закінчення -емо, -ємо;

• 2-й особі однини — закінчення -еш, -єш;

• 3-й особі однини — закінчення -е, -є.

— якщо у 3-й особі множини дієслова теперішнього і майбутнього часу мають закінчення -ать, -ять, то в

• 1-й особі множини — закінчення -имо, -їмо;

• 2-й особі однини — закінчення -иш, -їш;

• 2-й особі множини — закінчення -ите, -їте;

• 3-й особі однини — закінчення -ить, -їть.

 

Дієслова минулого часу не змінюються за особами, на особу у формах минулого часу може вказувати особовий займенник. Я розповів цікаву історію. Він розповів цікаву історію. Ти розповів цікаву історію

Дієслова минулого часу в однині змінюються за родами, вони мають певне родове закінчення, яке не змінюється.

Інші правила дивись тут... 

  • Павел
    Тему не выучил... Вы помогли спасибо!
    4 квітня 2019 17:40