Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Напишіть формулу, що відображає склад молекули крохмалю та целюлози. (―C6H10O5―)n , де n - ступінь полімеризації.   Вправа 2. Поясніть, чим відрізняються макромолекули крохмалю та целюлози. Макромолекури відрізняються геометрією молекул: крохмаль має
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть класифікацію вуглеводів, їх утворення та поширення в природі.  Вуглеводи поділяються на моносахариди, дисахариди, полісахариди.  Молекули дисахаридів складаються із двох, а полісахаридів — з великої кількості залишків молекул
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Уставте пропущені слова, щоб висловлювання стало завершеним. 1. Реакції між карбоновими кислотами та спиртами називають реакціями естерифікації. 2. Естери — похідні вуглеводнів, молекули яких містять естерну групу ―СOO―R. 3. Реакції взаємодії естеру й
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Етен масою 2,8 г вступив у реакцію з бромом. Утворився продукт масою 18 г. Обчисліть масову частку домішок в етені. Відомо: m(С2H4 з дом.)=2,8 г, m(C2H4Br2)=18 г Знайти: ω(дом.)-? Розв'язування 1. Записуємо рівняння реакції:  х г   
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Назад Вперед