Інші завдання дивись тут... Вправа 1 У вас наявні харчові продукти: відварений рис, білий хліб, майонез, картопля, варена ковбаса. Поясніть, як довести наявність крохмалю в них. Розпізнати крохмаль можна за взаємодією з йодом. Розчин йоду з крохмалем дає характерне синє забарвлення 
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, що було причиною виникнення продовольчої проблеми. Зменшення посівних площ і зростання населення планети   Вправа 2 Охарактеризуйте, яку роль відіграє хімія в розв’язанні цієї проблеми. Створення речовин, за допомогою яких
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, що є причиною виникнення енергетичної проблеми. Невідповідність між зростанням потреби людства в ресурсах (паливних і сировинних) та зменшенням їхніх запасів (передусім вичерпних непоновлюваних ресурсів).   Вправа 2 Назвіть відомі вам джерела
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «сировина». Сировиною називають природні речовини або матеріали, які використовують для виробництва продукції в різних галузях суспільного виробництва. Наприклад, продукти переробки нафти та природного газу є
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «біологічно активні речовини».  Біологічно активні речовини — речовини, які містяться в організмі в невеликих кількостях, але проявляють високу активність, впливаючи на різні біологічні процеси: на зміну
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Класифікуйте органічні речовини на класи за їхніми молекулярними формулами: С4Н8, СН3NН2, С3Н7СНО, С2Н5СООН, С5Н11ОН, С4Н9СНО, С2Н2, С3Н7ОН, С6Н14, С3Н5(ОН)3, С2Н5NН2, (СН3)2NH, СН3СООН, С3Н7NН2, С4Н9СООН, С6Н13СНО. Назвіть ці речовини. Вуглеводні: С4Н8 -
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Назвіть основні види волокон. Волокна за походженням класифікують на природні та хімічні, хімічні поділяють на штучні та синтетичні.   Вправа 2 Поясніть, чим подібні та чим відрізняються природні й хімічні волокна. Подібні: виготовляють з
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Поясніть, як учені встановили будову природного каучуку. Полімерні ланцюги можуть хімічно розщеплюватися на мономери під дією високої температури. Нагріваючи натуральний каучук без доступу повітря встановили, що він є полімером ізопрену   Вправа
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Охарактеризуйте властивості полімерних матеріалів, що зумовили їхнє широке застосування.  Міцність, стійкість проти дії хімічних речовин, водо- й газонепроникність, дешевизна   Вправа 2 Поясніть, які наслідки для здоров’я людини може мати
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть суть поняття «полімер». Полімер — сполука, молекули якої складаються з великої кількості однакових груп атомів. Що входить до складу полімерів? Мономерні ланки, що багато разів повторюються   Вправа 2. Обґрунтуйте,
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, за якими ознаками класифікують карбонові кислоти. За кількістю карбоксильних груп  (одноосновні і багатоосновні) та за будовою вуглеводневого залишка (насиченого складу: алканові та ненасиченого складу: алкенові, алкінові, ароматичні)
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул альдегідів.  Склад молекул альдегідів розглядають як похідні алканів, у молекулах яких один атом Гідрогену біля першого атома Карбону заміщений на альдегідну групу. Винятком є перший представник цього класу —
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Позначте молекулярну формулу фенолу. А С6Н5–СН3  Б С6Н5–С2Н5  В С6Н5–ОН  Г С6Н5–О–СН3 Відповідь: В   Вправа 2. Укажіть, яка властивість фенолу зумовила його застосування в медицині. А добре розчиняється у
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Сформулюйте визначення поняття «багатоатомні спирти». Багатоатомні спирти — оксигеновмісні органічні речовини, молекули яких розглядають як похідні алканів, у яких декілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильні групи   Вправа 2.
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад і будову молекул насичених одноатомних спиртів. Молекули насичених одноатомних спиртів сладаються з вуглеводневого замісника, яким є залишок алкану, й однієї характеристичної гідроксильної групи ОН. Усі атоми в молекулі спирту сполучені
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Назад Вперед