Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад молекул білків як високомолекулярних сполук. Білки є полімерами, мономерами яких є залишки амінокислот.   Вправа 2. Поясніть утворення пептидного зв’язку. Унаслідок взаємодії аміногрупи однієї молекули з карбоксильною групою
Категорія : Хімія 10 клас Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, які речовини належать до амінокислот. Амінокислоти — це органічні сполуки, до складу молекул яких входять аміногрупи –NH2 й карбоксильні групи –COOH.   Вправа 2. Назвіть характеристичні (функціональні) групи
Категорія : Хімія 10 клас Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Класифікуйте органічні речовини на спирти, альдегіди, карбонові кислоти, аміни за їхніми формулами: Спирти: C6H13OH, C6H5OH, CH3OH, C4H9OH, C7H15OH. Альдегіди: CH3CHO, C2H5CHO, C5H11CHO. Карбонові
Категорія : Хімія 10 клас Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Напишіть формулу, що відображає склад молекули крохмалю та целюлози. (―C6H10O5―)n , де n - ступінь полімеризації.   Вправа 2. Поясніть, чим відрізняються макромолекули крохмалю та целюлози. Макромолекури відрізняються геометрією молекул: крохмаль має
Категорія : Хімія 10 клас Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть класифікацію вуглеводів, їх утворення та поширення в природі.  Вуглеводи поділяються на моносахариди, дисахариди, полісахариди.  Молекули дисахаридів складаються із двох, а полісахаридів — з великої кількості залишків молекул
Категорія : Хімія 10 клас Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Уставте пропущені слова, щоб висловлювання стало завершеним. 1. Реакції між карбоновими кислотами та спиртами називають реакціями естерифікації. 2. Естери — похідні вуглеводнів, молекули яких містять естерну групу ―СOO―R. 3. Реакції взаємодії естеру й
Категорія : Хімія 10 клас Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Етен масою 2,8 г вступив у реакцію з бромом. Утворився продукт масою 18 г. Обчисліть масову частку домішок в етені. Відомо: m(С2H4 з домішками)=2,8 г, m(C2H4Br2)=18 г Знайти: ω(домішок)-? Розв'язування І спосіб 1. Записуємо рівняння реакції:  х
Категорія : Хімія 10 клас Савчин 2018