Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть десять членів гомологічного ряду алканів (CH4–C10H22). Етан C2H6, пропан C3H8, бутан C4H10, пентан C5H12, гексан C6H14, гептан C7H16, октан C8H18, нонан C9H20, декан C10H22   Вправа 2. Поясніть склад і будову молекул метану та етану.
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть склад молекул білків як високомолекулярних сполук. Білки є полімерами, мономерами яких є залишки амінокислот.   Вправа 2. Поясніть утворення пептидного зв’язку. Унаслідок взаємодії аміногрупи однієї молекули з карбоксильною групою
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть, які речовини належать до амінокислот. Амінокислоти — це органічні сполуки, до складу молекул яких входять аміногрупи –NH2 й карбоксильні групи –COOH.   Вправа 2. Назвіть характеристичні (функціональні) групи
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Класифікуйте органічні речовини на спирти, альдегіди, карбонові кислоти, аміни за їхніми формулами: Спирти: C6H13OH, C6H5OH, CH3OH, C4H9OH, C7H15OH. Альдегіди: CH3CHO, C2H5CHO, C5H11CHO. Карбонові
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Напишіть формулу, що відображає склад молекули крохмалю та целюлози. (―C6H10O5―)n , де n - ступінь полімеризації.   Вправа 2. Поясніть, чим відрізняються макромолекули крохмалю та целюлози. Макромолекури відрізняються геометрією молекул: крохмаль має
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поясніть класифікацію вуглеводів, їх утворення та поширення в природі.  Вуглеводи поділяються на моносахариди, дисахариди, полісахариди.  Молекули дисахаридів складаються із двох, а полісахаридів — з великої кількості залишків молекул
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Уставте пропущені слова, щоб висловлювання стало завершеним. 1. Реакції між карбоновими кислотами та спиртами називають реакціями естерифікації. 2. Естери — похідні вуглеводнів, молекули яких містять естерну групу ―СOO―R. 3. Реакції взаємодії естеру й
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Етен масою 2,8 г вступив у реакцію з бромом. Утворився продукт масою 18 г. Обчисліть масову частку домішок в етені. Відомо: m(С2H4 з домішками)=2,8 г, m(C2H4Br2)=18 г Знайти: ω(домішок)-? Розв'язування І спосіб 1. Записуємо рівняння реакції:  х
Категорія : Хімія 10 клас підручник Савчин 2018

Назад Вперед