Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Що таке синтетичнi полiмери? Це продукти органiчного синтезу із речовин неполiмерної будови   Вправа 2 Яка відмінність між реакціями полімеризації та поліконденсації? Реакція поліконденсації різниться тим, що вона відбувається
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Яка хiмiчна будова бiлкiв? Білки є полімерами, мономерами яких є амінокислоти   Вправа 2 Пояснiть причини багатоманiтностi бiлкiв. Існує велика кількість амінокислот, що можуть з'єднуватися в будь-якій послідовності  
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Чи можна скласти загальну формулу амiнокислот? Загальна формула амінокислот NH2–R–COOH, де R – вуглеводневий залишок, який може бути насиченим, ненасиченим, ароматичним тощо   Вправа 2 Як
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Інші завдання дивись тут... ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Вправа 1 Якi сполуки належать до класу амiнiв? Органічні сполуки, що мiстять функцiональну амiногрупу —NH2, сполучену з вуглеводневою групою    Вправа 2 Наведiть приклади ізомерних амінів.
Категорія : Хімія 10 клас Величко 2018

Назад Вперед