Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Бевз В., Васильєва Д."

СТОРІНКА 116

Завдання 1  Проста задача на знаходження суми

У Поспішайка було 15 жовтих і 20 синіх кубики. Скільки всього кубиків було у Поспішайка?

Жовті

Сині

Всього

15 кубиків

20 кубиків

?

Короткий запис

Жовті — 15 кубиків

Сині — 20 кубиків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

15 + 20 = 35 (к.) – всього кубиків було в Поспішайка

Відповідь: у Поспішайка було 35 кубиків

 

Завдання 2    Дідусь зібрав 3 кг малини, а бабуся 2 кг. Скільки кілограмів малини вони зібрали разом?

Дідусь

Бабуся

Всього

3 кг

2 кг

?

Короткий запис

Дідусь — 3 кг

Бабуся — 2 кг

Всього — ?

Схема

Розв’язання

3 + 2 = 5 (кг) – кілограмів малини вони зібрали разом

Відповідь: разом вони зібрали 5 кілограмів малини

 

Завдання 3  Порівняння чисел

1 + 3 < 5 + 2     2 + 7 > 4 + 4       1 + 4 = 5 + 0                     

2 + 3 + 4 = 9     5 + 1 + 2 > 7     10 – 5 + 3 = 8

 

СТОРІНКА 117

Завдання 1  Віднімання

5 – 3 = 2 (А)    7 – 7 = 0 (В)    50 – 40 = 10 (Р)    48 – 40 = 8 (М)

 

Завдання 2  Задача на знаходження невідомого доданка

Поспішайко і Мрійниця виконали 45 завдань. Поспішайко виконав З0 завдань. Скільки завдань виконала Мрійниця?

Поспішайко

Мрійниця

Всього

30 завдань

?

45 завдань

Короткий запис

Поспішайко — 30 завдань

Мрійниця — ?

Всього — 45 завдань

Схема

Розв’язання

45 – 30  = 15 (з.) – завдань виконала Мрійниця

Відповідь: Мрійниця виконала 15 завдань

 

Завдання 3  Набрали 16 л води і повністю заповнили відро і 4-літрову каструлю. Яка місткість відра?

Відро

Каструля

Всього

?

4 літри

16 літрів

Короткий запис

Відро — ?

Каструля — 4 л
Всього — 16 л

Схема

Розв’язання

16 – 4 = 12 (л) – місткість відра

Відповідь: місткість відра 12 літрів

 

Завдання 4  Рівняння

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

56 + 10 = 66 (бо 66 – 10 = 56)   2 + 36 = 38 (бо 38 – 2 = 36)

20 + 58 = 78 (бо 78 – 20 = 58)   40 + 4 = 44 (бо 44 – 40 = 4)    

50 + 19 = 69 (бо 69 – 50 = 19)   60 + 9 = 69 (бо 69 – 9 = 60)

 

Завдання 5  Квадрат складено з фігур:  6, 1, 5, 3

 

СТОРІНКА 118

Завдання 1   Задача на віднімання

У магазині було 27 велосипедів. Купили 5 велосипедів. Скільки велосипедів залишилося?

Було

Купили

Залишилось

27 велосипедів

5 велосипедів

?

Короткий запис

Було — 27 велосипедів

Купили — 5 велосипедів
Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

27 – 5 = 22 (в.) – велосипедів залишилося

Відповідь: залишилося 22 велосипеди

 

Завдання 2  У першому і другому класах 17 парт. Скільки парт у першому класі, якщо в другому їх 7?

Перший клас

Другий клас

Всього

?

7 парт

17 парт

Короткий запис

І клас — ?

ІІ клас — 7 парт
Всього — 17 парт

Схема

Розв’язання

17 – 7 = 10 (п.) – парт у першому класі

Відповідь: у першому класі 10 парт

 

Завдання 3 Поштареві треба рознести 45 листів. Він уже розніс 20. Скільки листів йому залишилося рознести?

Було

Розніс

Залишилось

45 листів

20 листів

?

Короткий запис

Було (треба) — 45 листів

Розніс — 20 листів
Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

45 – 20 = 25 (л.) – листів залишилось рознести

Відповідь: залишилось рознести 25 листів

 

Завдання 4  Натуральні числа

Упорядкували числа від найменшого до найбільшого:

2, 5, 7, 11, 24, 39, 44, 57, 65, 67, 72, 77, 88

Одноцифрові числа: 7, 2, 5

Двоцифрові числа: 77, 39, 67, 65, 44, 88, 24, 11, 57, 72

 

Завдання 5  Одиниці вимірювання

25 к. – 4 к. =  21 к.      74 кг + 2 кг = 76 кг     67 см – 37 см = 0 см

36 л – 20 л = 16 л       35 м + 30 м = 65 м      50 грн + 23 грн = 73 грн

 

Завдання 6

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (скріпок)      10 + 10 + 10 + 10 = 40 (бусин)

1 + 1 + 1 + 1 = 4 (кнопки)       5 + 5 + 5 + 5 = 20 (кульок)

 

СТОРІНКА 119

Завдання 1

Групи фігур за формою: куби, циліндри

Групи фігур за кольором: блакитні, жовті, зелені

 

Завдання 2 Задача на знаходження від’ємника

У коробці для інструментів було 12 ключів. Слюсар узяв декілька з них для ремонту кранів, і в коробці залишилося 10 ключів. Скільки ключів слюсар взяв для ремонту?

Було

Узяв

Залишилось

12 ключів

?

10 ключів

Короткий запис

Було — 12 ключів

Узяв — ?
Залишилось — 10 ключів

Схема

Розв’язання

12 – 10 = 2 (к.) – ключів слюсар узяв для ремонту

Відповідь: для ремонту слюсар узяв 2 ключі

 

Завдання 3  У прокаті є 87 машин. Після того, як узяли напрокат кілька машин, їх залишилося 80. Скільки машин узяли напрокат?

Було

Узяли

Залишилось

87 машин

?

80 машин

Короткий запис

Було — 87 машин

Узяли — ?
Залишилось — 80 машин

Схема

Розв’язання

87 – 80 = 7 (м.) – машин узяли напрокат

Відповідь: напрокат узяли 7 машин

 

Завдання 4  Обчислили значення виразів і склали з них істинні нерівності:

45 + З0 – 20 = 75 – 20 = 55    40 + 30 – 10 = 70 – 10 = 60   

20 + 56 – 30 = 76 – 30 = 46

45 + З0 – 20 > 20 + 56 – 30        45 + З0 – 20 < 40 + 30 – 10

40 + 30 – 10 > 45 + З0 – 20        40 + 30 – 10 > 20 + 56 – 30

20 + 56 – 30 < 20 + 56 – 30        20 + 56 – 30 < 40 + 30 – 10

 

Завдання 5  «Зайве» у кожному рядку:

56 59 51 54 58 52 53 75 55 57  (число 75 серед чисел шостого десятка)

74 78 72 73 75 71 78 17 79 76  (число 17 серед чисел восьмого десятка)

33 35 39 37 53 31 38 32 36 39  (число 53 серед чисел четвертого десятка)

10 + 10 + 10 = 30   всього чисел написано

Найбільше число 79, найменше 17

Практична робота

Орнамент складено з ламаних і кола,  ¬o¬

 

СТОРІНКА 120

Завдання 1  Задача на знаходження зменшуваного

Після того, як Поспішайко вийняв 4 картки з коробки, у ній залишилося 40 карток. Скільки карток було в коробці?

Було

Вийняв

Залишилось

?

4  картки

40 карток

Короткий запис

Було — ?

Вийняв — 4 картки

Залишилось — 40 карток

Схема

Розв’язання

40 + 4 = 44 (к.) – карток було в коробці

Відповідь: у коробці було 44 карти

 

Завдання 2 Після того, як Мрійниця відрізала 3 м стрічки, у мотку залишилося 7 м. Скільки метрів стрічки було у мотку?

Було

Відрізала

Залишилось

?

3 метри

7 метрів

Короткий запис

Було — ?

Відрізала — 3 м

Залишилось — 7 м

Схема

Розв’язання

7 + 3 = 10 (м) – метрів стрічки було у мотку

Відповідь: у мотку було 10 метрів стрічки

 

Завдання З

10 + 25 + 30 = 35 + 30 = 65     20 + 35 + 40 = 55 + 40 = 95

15 + 40 + 20 = 55 + 20 = 75

 

Завдання 4   Вставили пропущені числа у ряди:

96, 76, 56, 36, 16   закономірність: 96 – 76 = 20, тому 56 – 20 = 36

18, 28, 38, 48, 58   закономірність: 28 – 18 = 10, тому 38 + 10 = 48

 

Завдання 5     Збільшення числа 20 на декілька одиниць:

20 + 1 = 21      20 + 10 = 30     20 + 20 = 40

 

Завдання 6   У квадраті лежать прямокутник і круг, перетинають трикутник і пряма, лежать поза квадрат, ламана, пряма

 

Завдання 7  Сім'я купила 17 кг смородини. Із 10 кг зварили варення, а решту ягід заморозили. Скільки кілограмів смородини заморозили?

1 спосіб (задача на віднімання)

Було

Зварили

Залишилось

17 кг

10 кг

?

Короткий запис

Було (купила) — 17 кг

Зварили — 10 кг
Залишилось (заморозили) — ?

Схема                

Розв’язання

17 – 10 = 7 (кг) – кілограмів смородини заморозили

2 спосіб (задача на знаходження невідомого доданка)

Зварена смородина

Заморожена смородина

Всього

10 кг

?

17 кг

Короткий запис

Зварена — 10 кг

Заморожена — ?
Всього (купила) — 17 кг

Схема

Розв’язання

17 – 10 = 7 (кг) – кілограмів смородини заморозили

Відповідь: заморозили 7 кілограмів смородини

 

Завдання 8 Для ремонту спортзалу використали З0 банок білої фарби і стільки ж зеленої. Скільки банок білої і зеленої фарби використали для ремонту?

Біла фарба

Зелена фарба

Всього

30 банок

стільки ж

?

Короткий запис

Біла фарба — 30 банок

Зелена фарба — стільки ж
Всього — ?

Схема

Розв’язання

30 + 30 = 60 (б.) – банок білої і зеленої фарби використали для ремонту

Відповідь: для ремонту витратили 60 банок фарби

Інші завдання дивись тут...