Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Лишенко Г., Тарнавська С., Лишенко К."

Сторінка 23

Завдання 1

Полічили по 2 від 1 до 5: 1, 3, 5  (1 + 2 = 3   3 + 2 = 5)

Полічи по 2 від 2 до 6: 2, 4, 6   (2 + 2 = 4    4 + 2 = 6)

Числа більші за 4: 5, 6.  Числа менші за 3: 1, 2.

Числа більші за 4, менші за 3: нема

Числа більші за 2 і менші за 5: 3, 4

 

Завдання 2 

Малюнок зліва

Малюнок справа

Дорослі — 2 особи

Діти — 1 особа

Всього —  ?

2 і 1 стане 3

Вираз:   2 + 1

Дорослі — ?

Діти — 1 особа

Всього — 3 особи

3 без 1 буде 2

Вираз:   3 – 1

Рівність: 2 + 1 = 3

читаємо: «до двох додати один буде 3»

Рівність: 3 – 1 = 2

читаємо: «від трьох відняти 1 буде 2»

Завдання 3

2 + 3 = 5 (до двох додати один буде 3)

5 – 2 = 3 (від п’яти відняти два буде 3)

4 + 1 = 5 (до чотирьох додати один буде 5)

5 – 1 = 4 (від п’яти відняти один буде 4)

3 + 2 = 5 (до трьох додати два буде 5)

5 – 3 = 2 (від п’яти відняти три буде 2)

 

Завдання 4 Петрик старший від Олі. Олі стільки ж років, скільки й Андрійкові. Хто з хлопчиків старший?

Міркуємо так

Петрик старший від Олі, значить він старший від Андрійка.

Відповідь:  Петрик старший, ніж Андрійко

 

Завдання 5   

Рожеві — 4 фігури

Блакитні — 4 фігури

Всього — ?

Рожеві — 4 фігури

Блакитні — 4 фігури

 

4 + 4 = 8

Групи фігур відрізняються кольором

Сторінка 24

Завдання 1

1) На прапорі України два кольори: жовтий і блакитний

2) Прапор — 6 букв, герб — 4 букви

6 > 4    у слові прапор більше букв, ніж у слові герб

3) У слові прапор дві однакові букви (п, р).

4) Рівності про прикордонників:

Стоять — 3 прикордонники

Спостерігають — 2 прикордонники

Всього — ?

Було — 5 прикордонників

Пішли — 2 прикордонники

Залишилось — ?

3 + 2 = 5

2 + 3 = 5

5 – 2 = 3

Завдання 2

Числа від 1 до 5: 1, 2, 3, 4, 5               Числа від 5 до 1: 5, 4, 3, 2, 1

Числа, більші за 2 і менші від 5: 3, 4    Числа більші за 1 і менші від 4: 2, 3

 

Завдання 3 

Зліва — 2 кораблі

Справа — 3 кораблі

Всього — ?

Було — 2 гелікоптери

Прилетів — 1 гелікоптер

Стало — ?

2 + 3 = 5

2 + 1 = 3

Було — 5 літальних апаратів

Полетіли — 2 літальні апарати

Залишилось — ?

Зліва — 1 літак

Справа — 1 літак

Всього — ?

5 – 2 = 3

1 + 1 = 2

Взаємо зв'язок дій додавання і віднімання — до кожної рівності на додавання можна скласти принаймні дві рівності на віднімання.

Склали свої вирази на додавання і віднімання:

«Родина» чисел 2, 3, 5:    2 + 3 = 5     3 + 2 = 5       5 – 3 = 2     5 – 2 = 3

«Родина» чисел 2, 1, 3:    2 + 1 = 3     1 + 2 = 3       3 – 2 = 1     3 – 1 = 2

«Родина» чисел 1, 2:        1 + 1 = 2                          2 – 1 = 1

 

Завдання 4 

1) Біноклі — 3 штуки, рації — 5 штук

3 < 5  біноклів менше, ніж рацій            

5 > 3  рацій більше, ніж біноклів

2) Всюдиходи — 3 машини, джипи — 4 машини

3 < 4  всюдиходів менше, ніж джипів     

4 > 3  джипів більше, ніж всюдиходів

Завдання 5

Закономірність: у кожному рядку фігури різної форми і різного забарвлення.

У шуканій клітинці буде прапорець білого кольору. 

Сторінка 25

Завдання 1 Додавання 

Волошки

Ромашки

Жоржини

Зліва — 4 волошки

Справа — 1 волошка

Всього — ?

Зліва — 3 ромашки

Справа — 2 ромашки

Всього — ?

Велика червона — 1 квітка

Малі червоні — 2 квітки

Великі жовті — 2 квітки

Всього — ?

4 + 1 = 5

3 + 2 = 5

1 + 2 + 2 = 5

Склад числа 5:    4 + 1 = 5      3 + 2 = 5     1 + 2 + 2 = 5

 

Завдання 2   Порівняння чисел 

Пшениця — 5 колосків

Жито — 4 колоски

Ліщина — 4 горіхи

Волоські — 3 горіхи

5 > 4 на 1

4 < 5 на 1       

оскільки 5 – 4 = 1

4 > 3 на 1

3 < 4 на 1

оскільки 4 – 3 = 1

Завдання 3 

Вареники — 5 штук, пиріжки — 3 штуки, ватрушки — 2 штуки, пироги — 1 штука

5 > 3              вареників більше, ніж пиріжків

3 > 2              пиріжків більше, ніж ватрушок

2 < 5             ватрушок менше, ніж вареників

1 < 3             пирогів менше, ніж пиріжків

3 < 5             пиріжків менше, ніж вареників

2 < 3             ватрушок менше, ніж пиріжків

 

Завдання 4  Одиниці вимірювання 

1) 2 см < 5 см        5 см > 2 см 

У відрізку завдовжки 5 см уміститься 2 відрізки по 2 см.

2) 4 см > 2 см            2 см < 4 см

 

Завдання 5 

Будинок

Умова

Крок 1

Крок 2

Результат

1

< 2

1

 

1

2

< 3

2, 1

2

2

3

≠ 4

2, 1, 3

3

3

4

> 4

5

 

5

5

> 3

4, 5

4

4

Сторінка 26

Завдання 1  Натуральні числа

Числа від 1 до 6: 1 (один), 2 (два), 3 (три), 4 (чотири), 5 (п’ять), 6 (шість).

Числа від 6 до 1: 6 (шість), 5 (п’ять), 4 (чотири), 3 (три), 2 (два), 1 (один)

Числу 6 передує число 5, числу 3 – число 2

За числом 5 наступне число 6, за числом 3 – число 4, за числом 4 – число 5, за числом 2 – число 3

 

Завдання 2 

Червоні — 5 квіток

Сині — 1 квітка

Всього — ?

Було — 6 квітів

Забрали — 1 квітку

Залишилось — 5 квіток

5 + 1 = 6

до п’яти додати один буде шість

6 – 1 = 5

від шести відняти один буде п’ять

Завдання 3 

Малі (фіолетові) — 6 гвоздик

Великі (червоні) — 3 гвоздики

Жовті — 6 прапорців

Блакитні — 1 прапорець

6 > 3                  3 < 6          

6 > 1                1 < 6

Завдання 4 

Було — 5 квіток

Розцвіла — 1 квітка

Стало — ?

Зліва — 2 грона

Справа — 1 гроно

Всього — ?

5 + 1 = 6

2 + 1 = 3

Було — 6 квіток

Відцвіла — 1 квітка

Залишилось — ?

Було — 3 грона

Забрали — 1 гроно

Залишилось — ?

6 – 1 = 5

3 – 1 = 2

Мальв було — 6 квіток

Мальв залишилось — 5 квіток

Зліва — 2 грона

Справа — 1 гроно

6 > 5

5 < 6

2 > 1

1 < 2

Завдання 5

4 + 2 = 6 (см)

1) «Родина» чисел 2, 4, 6:  4 + 2 = 6    2 + 4 = 6     6 – 2 = 4    6 – 4 = 2

Нерівності:     6 > 4        6 > 2        4 > 2    4 < 6     2 < 4     2 < 6

2) «Родина» чисел 2, 3, 5: 3 + 2 = 5    2 + 3 = 5   5 – 2 = 3     5 – 3 = 2

Нерівності:  5 > 3     5 > 2     3 > 2    2 < 3     2 < 5     3 < 5

 

Завдання 6 Обчислили вирази на додавання і віднімання

 за кольором

за формою фігур

жовті — 3 фігури, зелені — 3 фігури

3 + 3 = 6      6 – 3 = 3

круги — 2 фігури, многокутники — 4 фігури

2 + 4 = 6   4 + 2 = 6    6 – 2 = 4    6 – 4 = 2

Інші завдання дивись тут...