Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Оляницька Л."

СТОРІНКА 88  Розпізнавання геометричних фігур. Порівняння чисел

Завдання 1

Тарілка (круг), кубик Рубика (куб), коробка (прямокутник), іграшка (піраміда), головний убір (конус), картина (квадрат), м’яч (куля), пенал (циліндр)

 

Завдання 2 Порівняння чисел

19 > 13   10 < 15   20 > 12   11 > 3    20 > 10    8 < 18

 

Завдання 3 Розрядна лічба

1 дес. 7 од = 17     18 = 1 дес. 8 од.

1 дес. 5 од. = 15    11 = 1 дес. 1 од.

 

Завдання 4  Побудуй відрізки: АВ = 11 см; КМ — на 1 см довший, ніж АВ

11 + 1 = 12 (см) – відрізок КМ

 

Завдання 5 Прості задачі на різницеве порівняння

1) Довжина удава 6 дм, а риби – 5 дм. На скільки дециметрів удав довший (більше дециметрів), ніж риба?

Короткий запис

Удав — 6 дм, на ? більше

Риба — 5 дм

Схема

Розв’язання

6 – 5 = 1 (дм) – на стільки дециметрів удав довший, ніж риба.

Відповідь: на 1 дециметр удав довший, ніж риба.

Довжина удава 6 дм, а риби – 5 дм. На скільки дециметрів риба коротша (менше дециметрів), ніж удав?

Короткий запис

Удав — 6 дм

Риба — 5 дм, на ? менше

Схема

Розв’язання

6 – 5 = 1 (дм) – на стільки дециметрів риба коротша, ніж удав.

Відповідь: на 1 дециметр риба коротша, ніж удав.

2) Висота зайця 7 дм, а тигра – 8 дм. На скільки дециметрів тигр вищий (більше дециметрів), ніж заєць?

Короткий запис

Заєць — 7 дм

Тигр — 8 дм, на ? більше

Схема

Розв’язання

8 – 7 = 1 (дм) – на стільки дециметрів тигр вищий, ніж заєць.

Відповідь: на 1 дециметр тигр вищий, ніж заєць.

Висота зайця 7 дм, а тигра – 8 дм. На скільки дециметрів заєць нижчий (менше дециметрів), ніж тигр?

Короткий запис

Заєць — 7 дм, на ? менше

Тигр — 8 дм

Схема

Розв’язання

8 – 7 = 1 (дм) – на стільки дециметрів заєць нижчий, ніж тигр.

Відповідь: на 1 дециметр заєць нижчий, ніж тигр.

СТОРІНКА 89 Розрядна будова слова

Завдання 1 №1 – квадрат, №2 – круг, №3 – трикутник, №4 – конус, №5 – чотирикутник, №6 – прямокутник

«Зайва» фігура: конус (об’ємна фігура серед плоских фігур)

 

Завдання 2 Натуральні числа

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо

Розрядний склад

1

0

10

десять

10 = 1 дес.

1

3

13

тринадцять

13 = 1 дес. 3 од.

1

7

17

сімнадцять

17 = 1 дес. 7 од.

1

9

19

дев’ятнадцять

19 = 1 дес. 9 од.

2

0

20

двадцять

20 = 2 дес.

Найменше число 10, найбільше – 20.

Порівняння чисел:

10 < 13    10 < 17    10 < 19    10 < 20

13 < 17    13 < 19    13 < 20

17 < 19    17 < 20

19 < 20

20 > 19    20 > 17     20 > 13     20 > 10

19 > 17    19 > 13     19 > 10

17 > 13    17 > 10

13 > 10

 

Завдання 3  Одиниці вимірювання

16 см = 10 см + 6 см = 1 дм 6 см

18 см = 10 см + 8 см = 1 дм 8 см

1 дм 4 см = 10 см + 4 см = 14 см

1 дм 1 см = 10 см + 1 см = 11 см

 

Завдання 4  Проста задача на зменшення на деяке число

До шкільної їдальні привезли 10 кг гречаних круп, а рису — на 2 кг менше. Скільки кілограмів рису привезли до їдальні?

Короткий запис

Гречка — 10 кг

Рис — ?, на 2 кг менше

Схема

Розв’язання

10 – 2 = 8 (кг)

Відповідь: до їдальні привезли 8 кілограмів рису.

 

Завдання 5 Проста задача на знаходження суми

У жука-оленя довжина тіла з головою дорівнює 5 см, а щупалець – 3 см. Яка загальна довжина жука-оленя?

Тіло й голова

Щупальця

Всього

5 см

3 см

?

Короткий запис

Тіло й голова — 5 см 

Щупальця — 3 см

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 3 = 8 (см)

Відповідь: загальна довжина жука-оленя 8 сантиметрів.

 

Завдання 6

Дві однакові рибини пливуть в протилежні сторони: риба, яка знаходиться зліва, пливе уліво, риба, яка знаходиться справа, пливе вправо.

П’ять риб пливуть уліво. Дві риби пливуть уліво.

 

СТОРІНКА 90 Лічба десятками

Завдання 1  Математичний диктант

Число, у якому 1 десяток і 5 одиниць: 15 = 1 дес. 5 од.

Число, у якому 1 десяток і 8 одиниць: 18 = 1 дес. 8 од.

Число, у якому 2 десятки й 0 одиниць: 20 = 2 дес.

Число менше, ніж 12, і більше за 10: 11

Число менше, ніж 20, але більше за 18: 19

14 см = 10 см + 4 см = 1 дм 4 см

17 см = 10 см + 7 см = 1 дм 7 см

 

Завдання 2

Лічимо десятками: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

 

Завдання 3

7 – 5 = 2

3 + 5 = 8

7 дес. – 5 дес. = 2 дес.

2 дес. +  8 дес. = 10 дес.

70 – 50 = 20

60 + 30 = 90

Завдання 4 Логічна задача

6 верблюдів ішли пустелею 3 дні. Скільки днів ішов пусте­лею 1 верблюд? Також 3 дні.

 

СТОРІНКА 91 Порівняння, додавання та віднімання розрядних чисел

Завдання 1 

Круглі числа в порядку зростання (від меншого до більшого):

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ,90, 100

Круглі числа в порядку спадання (від більшого до меншого):

100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10

 

Завдання 2

Білка запасла: 2 дес. (грибів), 3 дес. (горіхів), 4 дес. (насінин)

Їжак привіз: 6 дес. (яблук), 5 дес. (слив), 7 дес. (грибів)

 

Завдання 3

30 < 50

70 > 20

10 < 100

5 дес. > 8 од.

10 од. < 10 дес.

6 дес. > 6 од.

10 дес. = 100 од.

4 дес. > 4 од.

20 од. < 20 дес.

Завдання 4  Проста задача на збільшення на деяке число

У магазині побутової техніки за день продали 60 телевізо­рів, а планшетів — на 30 більше. Скільки планшетів продали за день у магазині побутової техніки?

Короткий запис

Телевізори — 60 штук

Планшети — ?, на 30 штук більше

Схема     

Розв’язання

60 + 30 = 90 (пл.)

Відповідь: за день у магазині побутової хімії продали 90 планшетів.

 

Завдання 5  «Кругові вирази»

30 + 10 = 40    40 + 20 = 60    60 – 10 = 50   50 + 30 = 80   80 – 10 = 70    70 + 20 = 90    90 – 60 = 30

 

СТОРІНКА 92

Завдання 1  Числа (15, 10, 7, 20, 4, 19, 11, 40, 18, 30, 80, 9, 60, 12, 50) в порядку зростання, більші за 10:

4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60

 

Завдання 2

Лічимо десятками до 60: 10, 20, 30, 40, 50, 60

Лічимо десятками до 30: 10, 20, 30

Лічимо десятками до 20: 10, 20

 

Завдання 3

19 = 1 дес. 9 од.  дев’ятнадцять

40 = 4 дес.          сорок

16 = 1 дес. 6 од   шістнадцять

70 = 7 дес.          сімдесят

90 = 9 дес.          дев’яносто

Найбільше число 90, найменше – 16

Число, у якому 9 одиниць: 9 = 9 од.

Число, у якому 9 десятків: 90 = 9 дес.

Круглі числа (числа, у яких нуль одиниць): 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

 

Завдання 4

40 + 20 = 60     60 – 10 = 50    30 + 30 = 60

40 – 20 = 20       0 + 70 = 70    100 – 10 = 90

 

Завдання 5 Проста задача на різницеве порівняння

Гончар виготовив 8 глиняних коників і 6 глечиків. На скільки більше виготовив коників, ніж глечиків?

Короткий запис

Коники — 8 штук, на ? більше

Глечики — 6 штук

Схема

Розв’язання

8 – 6 = 2 (к.) – на стільки більше виготовив коників, ніж глечиків.

Відповідь: виготовив на 2 коники більше, ніж глечиків.

 

Завдання 6

Точки, що знаходяться над відрізком АВ: M, P

Точки, що знаходяться на від­різку СО: C, F, K, O

 

СТОРІНКА 93 Послідовність від 21 до 100

Завдання 1

17 = 1 дес. 7 од.   19 = 1 дес. 9 од.   50 = 5 дес.    20 = 2 дес.    100 = 10 дес.

Най­менше двоцифрове число: 10  

Найбільше одноцифрове число: 9

Найменше трицифрове число: 100

Сума чисел 20 і 40: 20 + 40 = 60            Різниця чисел 50 і 40: 50 – 40 = 10

 

Завдання 2

20 + 1 = 21

20 + 2 = 22

20 + 3 = 23

20 + 4 = 24

20 + 5 = 25

20 + 6 = 26

20 + 7 = 27

20 + 8 = 28

20 + 9 = 29

двадцять один

двадцять два

двадцять три

двадцять чотири

двадцять п’ять

двадцять шість

двадцять сім

двадцять вісім

двадцять дев’ять

30 + 1 = 31

30 + 2 = 32

30 + 3 = 33

30 + 4 = 34

30 + 5 = 35

30 + 6 = 36

30 + 7 = 37

30 + 8 = 38

30 + 9 = 39

тридцять один

тридцять два

тридцять три

тридцять чотири

тридцять п’ять

тридцять шість

тридцять сім

тридцять вісім

тридцять дев’ять

Завдання 3

Числа від 16 до 28:  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Числа від 34 до 46: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Числа від 53 до 67: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

 

Завдання 4

Числа наступні після 19, 24, 43, 80, 97:  20, 25, 44, 81, 98

Числа, попередні до 32, 56, 71, 87, 99:  31, 55, 70, 86, 98

 

Завдання 5

Числа між 55 та 69:  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

 

Завдання  6 Проста задача на знаходження зменшуваного

За зиму школярі згодували пташкам 7 кг кавунового насін­ня, у них залишилося ще 2 кг насіння. Скільки кавунового насіння заготовили школярі?

Було

Згодували

Залишилось

?

7 кг

2 кг

Короткий запис

Було (заготовили) — ?

Згодували — 7 кг

Залишилось — 2 кг

Схема

Розв’язання

2 + 7 = 9 (кг) – кавунового насіння заготовили школярі.

Відповідь: школярі заготовили 9 кілограмів кавунового насіння.

 

СТОРІНКА 94  Усна та письмова нумерація чисел 21 – 100

Завдання 1

1 дес. 4 од. = 14 (чотирнадцять)      4 дес. 8 од. = 48 (сорок вісім)

2 дес. 3 од. = 23 (двадцять три)       6 дес. 5 од. = 65 (шістдесят п’ять)

8 дес. 9 од. = 89 (вісімдесят дев’ять)

Завдання 2

Числа від 27 до 38:  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Числа від 50 до 62:  50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Числа від 78 до 89:  78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Числа від 90 до 100: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

 

Завдання 3

Починаючи з числа 78, до 100 додали по 1 (знайшли наступне число):

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Починаючи з числа 32, до 0 віднімати по 1 (шукати попереднє число):

31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

 

Завдання 4

5 дес. 3 од. = 53

7 дес. 4 од. = 74

6 дес. 7 од. = 67

28 = 2 дес. 8 од.

96 = 9 дес. 6 од.

82 = 8 дес. 2 од.

Завдання 5 Проста задача на віднімання

У новому будинку було 60 квартир. Заселили 10 квартир. Скільки квартир ще буде заселено?

Було

Заселили

Залишилось

60 квартир

10 квартир

?

Короткий запис

Було — 60 квартир

Заселили — 10 квартир

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

60 – 10 = 50 (кв.) – квартир ще буде заселено (залишилось заселити).

Відповідь: ще буде заселено 50 квартир.

 

Завдання 6

Всі геометричні фігури на малюнку: круги, чотирикутники.

Всього чотирикутників: чотири.

Всього кругів: чотири.

Інші завдання дивись тут...