Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Оляницька Л."

СТОРІНКА 64  Таблиці додавання і віднімання числа 4

Завдання 1

Числа збільшили на 3 (додали число 3):

2 + 3 = 5   4 + 3 = 7   5 + 3 = 8   6 + 3 = 9   7 + 3 = 10   1 + 3 = 4

Числа зменшили на 2 (відняли число 2):

2 – 2 = 0   3 – 2 = 1   4 – 2 = 2    7 – 2 = 5   8 – 2 = 6    10 – 2 = 8

 

Завдання 2     5 + 2 + 2 = 7 + 2 = 9      5 – 2 – 2 = 3 – 2 = 1

 

Завдання 3

Додали по 4, починаючи з числа 2, до 8:  2 + 4 = 6    6 + 2 = 8

Відняли по 4, починаючи з числа 8:   8 – 4 = 4     4 – 4 = 0

 

Завдання 4

4 + 3 = 7      8 – 4 = 4     6 + 4 – 2 = 10 – 2 = 8      9 – 3 – 1 = 6 – 1 = 5

6 + 3 = 9      6 – 4 = 2     1 + 4 – 3 = 5 – 3 = 2       10 – 4 + 2 = 6 + 2 = 8

 

Завдання 5  Проста задача на віднімання

В Антона було 7 олівців. 4 олівці він віддав брату Миколі. Скільки олівців залишилося в Антона?

Було

Віддав

Залишилось

7 олівців

4 олівці

?

Короткий запис

Було — 7 олівців

З’їла  — 4 олівці

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

7 – 4 = 3 (ол.)

Відповідь: в Антона залишилось 3 олівці

 

Завдання 6 Найменше натуральне число1

 

СТОРІНКА 65  Табличні випадки додавання та віднімання. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка

Завдання 1  Сума однакових доданків:

1 + 1 = 2    2 + 2 = 4     3 + 3 = 6    4 + 4 = 8    5 + 5 = 10

 

Завдання 2 Рівняння

Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок.

3 + 5 = 8   (бо 8 – 5 = 3)          7 + 2 = 9   (бо 9 – 7 = 2)

1 + 4 = 5   (бо 5 – 4 = 1)          3 + 2 = 5   (бо 5 – 2 = 3)

 

Завдання 3 

1) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У корзині було декілька кошенят і 2 поза нею. Скільки кошенят було в корзині, якщо усього їх 10?

У корзині

Поза корзиною

Стало

?

2 кошенят

10 кошенят

Короткий запис

У корзині — ?

Поза корзиною — 2 кошенят

Стало — 10 кошенят

Схема

Розв’язання

10 – 2 = 8 (к.)

Відповідь: у корзині було 8 кошенят

 

1) Проста задача на знаходження суми

У корзині було 8 кошенят і 2 поза нею. Скільки всього кошенят?

У корзині

Поза корзиною

Всього

8 кошенят

2 кошенят

?

Короткий запис

У корзині — 8 кошенят

Поза корзиною — 2 кошенят

Всього — ?

Схема

Розв’язання

8 + 2 = 10 (к.)

Відповідь: всього 10 кошенят

 

Завдання 4  Обчислили дов­жину ламаної з трьома ланками 1 см, 2 см, 7 см

1 + 2 + 7 = 10 (см) – довжина ламаної

 

Завдання 5  Задача на знаходження невідомого доданка

На день народження до Софії прийшло 4 друзів. На святко­вому столі стояло 2 чашки. Скільки чашок потрібно ще по­ставити?

Було

Поставити

Стало

2 чашки

?

4 чашки

Короткий запис

Було — 2 чашки

Поставити — ?

Стало — 4 чашки

Схема

Розв’язання

4 – 2 = 2 (ч.)

Відповідь: потрібно поставити ще 2 чашки

 

СТОРІНКА 66  Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від'ємника

Завдання 1

4 + 3 = 7    7 – 5 = 2   2 – 2 = 0   0 + 3 = 3    3 – 1 = 2

 

Завдання 2 Рівняння

Зменшуване – Від’ємник = Різниця   

10 – 3 = 7

Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшу­ваного відняти різницю

9 – 3 = 6     (бо 9 – 6 = 3)

8 – 3 = 5     (бо 8 – 5 = 3)

Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник

5 – 3 = 2     (бо 2 + 3 = 5)

8 – 5 = 3     (бо 3 + 5 = 8)

 

Завдання 3

7 – 4 = 3     (бо 3 + 4 = 7)        9 – 4 = 5     (бо 9 – 5 = 4)

10 – 1 = 9   (бо 9 + 1 = 10)      10 – 2 = 8   (бо 8 + 2 = 10)

 

Завдання 4  Проста задача на віднімання

Вантажівка має 6 коліс. Водій замінив 2 колеса. Скільки ко­ліс йому залишилося замінити?

Було

Замінив

Залишилось

6 коліс

2 колеса

?

Короткий запис

Було (має) — 6 коліс

Замінив — 2 колеса

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (к.)

Відповідь: йому залишилося ще замінити 4 колеса

 

СТОРІНКА 67  Побудова відрізків

Завдання 1

9 – 4 = 5 

10 – 2 = 8    (бо 8 + 2 = 10)

10 – 4 = 6    (бо 10 – 6 = 4)

8 – 1 = 7      (бо 7 + 1 = 8)

7 – 3 = 4      (бо 7 – 4 = 3)

 

Завдання 2  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вираз, потім порівнюємо результат

9 – 3 > 5  (6 > 5)                7 + 3 =10 (10 = 10)

8 – 4 < 6  (4 < 6)                5 + 4 > 8  (9 > 8)

 

Завдання 3

1) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Біля Морозенка танцювало 10 сніговиків. По праву руку 2 сніговики, а решта по ліву руку. Скільки сніговиків танцювало по праву руку Морозенка?

По праву руку

По ліву руку

Всього

2 сніговики

?

10 сніговиків

Короткий запис

По праву руку — 2 сніговики

По ліву руку — ?

Всього — 10 сніговиків

Схема

Розв’язання

10 – 2 = 8 (сн.)

Відповідь: по праву руку Морозенка танцювало 8 сніговиків

 

2) Проста задача на знаходження суми

По праву руку Морозенка танцювало 2 сніговики, а по ліву руку – 8. Скільки всього сніговиків танцювало з Морозенком?

По праву руку

По ліву руку

Всього

2 сніговики

8 сніговиків

?

Короткий запис

По праву руку — 2 сніговики

По ліву руку — 8 сніговиків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

2 + 8 = 10 (сн.)

Відповідь: з Морозенком танцювало 10 сніговиків

 

Завдання 4   Побудували відрізок завдовжки 5 см

 

СТОРІНКА 68   Додавання та віднімання числа 5

Завдання 1

3 + 2 = 5   5 + 5 = 10    3 + 3 = 6     4 + 4 = 8    3 + 4 = 7   3 + 5 = 8

4 + 4 = 3 + 5 = 8

 

Завдання 2, 3

3 + 2 + 3 = 5 + 3 = 8     6 – 2 – 3 = 4 – 3 = 1

2) Збільшили числа 2, 4, 3, 0, 1, 5 на 5 (додали число 5):

2 + 5 = 7    4 + 5 = 9   3 + 5 = 8   0 + 5 = 5   1 + 5 = 6    5 + 5 = 10

Зменшили числа 5, 7, 8, 9, 6, 10 на 5 (відняли число 5):

5 – 5 = 0   7 – 5 = 2     8 – 5 = 3    9 – 5 = 4   6 – 5 = 1   10 – 5 = 5

 

Завдання 4   Проста задача на знаходження зменшуваного

Мама відрізала від стрічки 5 см, і в неї залишилася стріч­ка завдовжки 4 см. Якою була довжина стрічки спочатку?

Було

Відрізала

Залишилось

?

5 см

4 см

Короткий запис

Було — ?

Відрізала — 5 см

Залишилось — 4 см

Схема

Розв’язання

4 + 5 = 9 (см)

Відповідь: спочатку довжина стрічки була 9 сантиметрів

 

Завдання 5  Побудуй у зошиті відрізки: перший завдовжки 8 см, а другий — на 3 см коротший.

8 – 3 = 5 (см) – довжина другого відрізка

СТОРІНКА 69  Табличні випадки додавання та віднімання

Завдання 1  Довжина (см) тіла карликової африканської білки

5 + 2 = 7   7 – 3 = 4   4 + 6 = 10  10 – 1 = 9   9 – 7 = 2   2 + 5 = 7

Завдання 2

2 + 5 = 7

9 – 5 = 4

8 – 5 = 3

6 + 4 = 10

7 + 3 = 10

5 – 5 = 0

5 + 5 = 10

7 – 5 = 2

9 – 5 = 4

5 + 0 = 5

1 + 5 = 6

10 – 5 = 5

Завдання 3

1) Проста задача на знаходження зменшуваного

Кіт зібрав повний глечик вершків. 3 склянки вершків він на­лив друзям, і в нього залишилося ще 2 склянки. Скільки склянок вершків було в глечику спочатку?

Було

Налив

Залишилось

?

3 склянки

2 склянки

Короткий запис

Було (зібрав) — ?

Налив — 3 склянки

Залишилось — 2 склянки

Схема

Розв’язання

2 + 3 = 5 (скл.)

Відповідь: спочатку в глечику було 5 склянок вершків

 

2) Проста задача на знаходження від’ємника

Кіт зібрав у глечик 5 склянок вершків. Кілька склянок верш­ків він налив друзям, і в нього залишилося ще 2 склянки. Скільки склянок вершків кіт налив своїм друзям?

Було

Налив

Залишилось

5 склянок

?

2 склянки

Короткий запис

Було (зібрав) — 5 склянок

Налив — ?

Залишилось — 2 склянки

Схема

Розв’язання

2 + 3 = 5 (скл.)

Відповідь: спочатку в глечику було 5 склянок вершків

 

Завдання 5 Проста задача на віднімання

Сергій налив молоко в 5 склянок. Оля випила 1 склянку мо­лока. Скільки склянок залишилося на столі?

Було

Випила

Залишилось

5 склянок

1 склянку

?

Короткий запис

Було (налив) — 5 склянок

Випила — 1 склянку

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

5 – 1 = 4 (скл.)

Відповідь: на столі залишилось 4 склянки молока

Інші завдання дивись тут...