Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 1 клас Цибульська С. (до підручника Скворцової С. та ін.) частина 2"

Сторінка 17

Завдання 1 Рівняння

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

5 + 0 = 5

6 + 2 = 8

бо 5 – 5 = 0

бо 8 – 2 = 6

4 + 3 = 7

3 + 3 = 6

бо 7 – 3 = 4

бо 6 – 3 = 3

1 + 3 = 4

7 + 2 = 9

бо 4 – 1 = 3

бо 9 – 2 = 7

Завдання 2 Проста задача на різницеве порівняння

У перші сани Санти запрягли 5 оленів, а в другі — 8. На скільки оленів менше в перших санях, ніж у других?

Короткий запис

І сани — 5 оленів, на ? оленів менше

ІІ сани — 8 оленів

Розв’язання

8 – 5 = 3 (ол.) – на стільки оленів менше в перших санях, ніж у других.

Відповідь: на 3 оленів менше.

Завдання 3 Додавання і віднімання числа 4

0 + 4 = 4

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

3 + 4 = 7

4 – 4 = 0

5 – 4 = 1

6 – 4 = 2

7 – 4 = 3

4 + 4 = 8

5 + 4 = 9

6 + 4 = 10

8 – 4 = 4

9 – 4 = 5

10 – 4 = 6

Завдання 4

9 – 4 – 1 = 5 – 1 = 4

7 – 4 – 2 = 3 – 2 = 1

4 + 4 + 1 = 8 + 1 = 9

2 + 4 + 1 = 6 + 1 = 7

6 – 2 + 4 = 4 + 4 = 8

8 – 4 + 3 = 4 + 3 = 7

8 + 2 – 4 = 10 – 4 = 6

7 – 3 + 4 = 4 + 4 = 8

Сторінка 18

Завдання 1

Доданок

5

7

1

3

9

6

2

8

4

Доданок

5

3

9

7

1

4

8

2

6

Сума

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Завдання 2

10 – 4 + 1 = 6 + 1 = 7

7 + 2 – 3 = 9 – 3 = 6

4 + 4 – 0 = 8 – 0 = 8

5 + 3 + 2 = 8 + 2 = 10

6 + 4 – 1 = 10 – 1 = 9

Завдання 3

1) Проста задача на різницеве порівняння

У великому пеналі 4 ручки, а в малому – 3. На скільки більше ручок у великому пеналі?

Короткий запис

Великий пенал — 4 ручки, на ? ручок більше

Малий пенал — 3 ручки

Розв’язання

4 – 3 = 1 (р.) – на стільки більше ручок у великому пеналі.

Відповідь: на 1 ручку більше.

2) Проста задача на знаходження суми

Купили 3 циркулі і 2 ножиців. Скільки всього циркулів і ножиців?

Циркулі

Ножиці

Всього

3 штуки

2 штуки

?

Короткий запис

Циркулі — 3 штуки

Ножиці — 2 штуки

Всього — ?

Розв’язання

3 + 2 = 5 (шт.) – всього циркулів і ножиців.

Відповідь: 5 штук.

Завдання 4

10 – 2 – 3 – 1 + 2 + 3 + 1 = 10 – 6 + 6 = 10

Завдання 5

5 + 4 – 2 = 9 – 2 = 7

4 + 3 – 1 = 7 – 1 = 6

2 + 4 – 0 = 6 – 0 = 6

7 – 4 + 2 = 3 + 2 = 5

9 – 3 + 0 = 6 + 0 = 6

8 – 2 + 1 = 6 + 1 = 7

Сторінка 19

Завдання 1

Збільшити на 4 (додати число 4):  2 + 4 = 6     6 + 4 = 10

4 + 4 = 8        3 + 4 = 7        1 + 4 = 5

Зменшити на 4 (відняти число 4):  10 – 4 = 6    5 – 4 = 1

8 – 4 = 4        9 – 4 = 5          7 – 4 = 3  

Завдання 2

Другий доданок розкладаємо на два числа за його складом і додаємо частинами:

3 + 5 = 3 + 4 + 1 = 7 + 1 = 8

3 + 5 = 3 + 1 + 4 = 4 + 4 = 8

3 + 5 = 3 + 3 + 2 = 6 + 2 = 8

3 + 5 = 3 + 2 + 3 = 5 + 3 = 8

Від’ємник розкладаємо за його складом і віднімаємо частинами:

9 – 5 = 9 – 4 – 1 = 5 – 1 = 4

9 – 5 = 9 – 1 – 4 = 8 – 4 = 4

9 – 5 = 9 – 3 – 2 = 6 – 2 = 4

9 – 5 = 9 – 2 – 3 = 7 – 3 = 4

Завдання 4  Проста задача на збільшення на деяке число

Купили 2 глобуси, а підставок – на 5 більше. Скільки підставок купили?

Короткий запис

Глобуси — 2 штуки

Підставки — ?, на 5 штук більше

Розв’язання

2 + 5 = 7 (п.) – підставку купили.

Відповідь: 7 підставок купили.

 

Сторінка 20

Завдання 1, 2

1) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Помили 7 тарілок. З них 4 великі, а решта – малі. Скільки малих тарілок помили?

Великі

Малі

Всього

4 тарілки

?

7 тарілок

Короткий запис

Великі — 4 тарілки

Малі — ?

Всього — 7 тарілок

Розв’язання

7 – 4 = 3 (т.) – малих тарілок помили.

Відповідь: 3 малі тарілки.

2) Проста задача на знаходження суми

Помили 3 великі і 2 малі ложки. Скільки всього ложок помили?

Великі

Малі

Всього

3 ложки

2 ложки

?

Короткий запис

Великі — 3 ложки

Малі — 2 ложки

Всього — ?

Розв’язання

3 + 2 = 5 (л.) – всього ложок помили.

Відповідь: 5 ложок.

3) Проста задача на збільшення на деяке число

Помили 2 великих чашки, а малих – на 5 більше. Скільки малих чашок помили?

Короткий запис

Великі — 2 чашки

Малі — ?, на 5 чашок більше

Розв’язання

2 + 5 = 7 (ч.) – малих чашок помили.

Відповідь: 7 малих чашок.

Завдання 3 Додавання і віднімання числа 5

0 + 5 = 5    1 + 5 = 6   2 + 5 = 7    3 + 5 = 8    4 + 5 = 9    5 + 5 = 10

5 – 5 = 0     6 – 5 = 1   7 – 5 = 2     8 – 5 = 3     9 – 5 = 4    10 – 5 = 5

Завдання 4

3 + 4 = 7     5 + 3 = 8    10 – 4 = 6    9 – 4 = 5     5 + 5 = 10

 

Сторінка 21

Завдання 1

Завдання 2 Метричні одиниці вимірювання

Від стрічки завдовжки 10 см відрізали 4 см. Скільки залишилось?

Короткий запис

Було — 10 см

Відрізали — 4 см

Залишилось — ?

10 см – 4 см = 6 см

Зшили дві стрічки. Одна завдовжки 5 см, а друга — 4 см. Яка довжина зшитої стрічки?

Короткий запис

І стрічка — 5 см

ІІ стрічка — 4 см

Всього — ?

5 см + 4 см = 9 см

Завдання 3

1) Проста задача на додавання

Було 3 мотки ниток. Принесли ще 2 мотки. Скільки мотків стало?

Було

Принесли

Стало

3 мотки

2 мотки

?

Короткий запис

Було — 3 мотки

Принесла — 2 мотки

Стало — ?

Розв’язання

3 + 2 = 5 (м.) – мотків стало.

Відповідь: 5 мотків.

2) Проста задача на віднімання

Було 8 голок, використали 6. Скільки голок залишилось?

Було

Використали

Залишилось

8 голок

6 голок

?

Короткий запис

Було — 8 голок

Використали — 6 голок

Залишилось — ?

Розв’язання

8 – 6 = 2 (г.) – голок залишилось.

Відповідь: 2 голки залишилось.

Завдання 4

9 – 4 + 3 + 1 = 9 – 4 + 4 = 9

10 – 5 – 3 + 1 = 10 – 8 + 1 = 2 + 1 = 3

5 + 4 – 2 + 3 – 2 = 5 + 4 – 4 + 3 = 5 + 3 = 8

7 – 4 + 2 = 3 + 2 = 5

 

Сторінка 22

Завдання 1  Замалюй смужку завдовжки 5 см у червоний колір, 8 см — у синій, З см — у жовтий, 10 см — у зелений.

  

Завдання 2

Зменшуване – Від’ємник = Різниця. Зменшуване більше або рівне різниці.

Доданок + Доданок = Сума. Доданки менші або рівні сумі.

2 + 4 = 6

3 + 5 = 8

9 4 = 5

7 5 = 2

6 + 0 = 6      6 0 = 6

8 8 = 0

Завдання 3  Порівняння чисел

2 см < 7 см         8 см > 3 см             5 см = 5 см

9 см > 4 см         1 см < 10 см           8 см > 6 см

Завдання 4

2 + 3 + 4 + 1 = 5 + 4 + 1 = 9 + 1 = 10

10 – 4 – 5 – 1 = 6 – 5 – 1 = 1 – 1 = 0

Завдання 5

Було 6 синіх і 3 фіолетових літачків. Скільки всього літачків?

6 + 3 = 9 (л)

Було 3 фіолетових і 1 зелений літачок. Скільки всього літачків?

3 + 1 = 4 (л)

Було 6 синіх, 3 фіолетових і 1 зелений літачок. Скільки всього літачків?

6 + 3 + 1 = 10 (л)

Було 6 синіх літачків і 1 зелений. Скільки всього літачків?

6 + 1 = 7 (л)

Було 6 синіх і 3 фіолетових літачків. На скільки більше синіх літачків?

63 = 3 (л)

Було 6 синіх літачків і 1 зелений. На скільки більше синіх літачків?

61 = 5 (л)

Сторінка 23

Завдання 1

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Завдання 2 Переставний закон додавання

Додавання число 6

Додавання числа 7

Додавання числа 8

Додавання числа 9

0 + 6 = 6 + 0 = 6

1 + 6 = 6 + 1 = 7

2 + 6 = 6 + 2 = 8

3 + 6 = 6 + 3 = 9

4 + 6 = 6 + 4 = 10

0 + 7 = 7 + 0 = 7

1 + 7 = 7 + 1 = 8

2 + 7 = 7 + 2 = 9

3 + 7 = 7 + 3 = 10

0 + 8 = 8 + 0 = 8

1 + 8 = 8 + 1 = 9

2 + 8 = 8 + 2 = 10

0 + 9 = 9 + 0 = 9

1 + 9 = 9 + 1 = 10

Завдання 3

1) Проста задача на знаходження суми

В одній руці клоуна 3 кульки, а в іншій – 4. Скільки всього кульок має клоун?

Одна рука

Друга рука

Всього

3 кульки

4 кульки

?

Короткий запис

Одна рука — 3 кульки

Друга рука — 4 кульки

Всього — ?

Розв’язання

3 + 4 = 7 (к.) – всього кульок має клоун.  

Відповідь: 7 кульок.

2) Проста задача на різницеве порівняння

У клоунів 7 кульок і 5 кеглів. На скільки більше кульок, ніж кеглів? 

Короткий запис

Кульки — 7 штук, на ? штук більше

Кеглі — 5 штук

Розв’язання

7 – 5 = 2 (к.) – на стільки більше кульок, ніж кеглів.

Відповідь: на 1 ручку більше.

У клоунів 7 кульок і 5 кеглів. На скільки менше кеглів, ніж кульок? 

Короткий запис

Кульки — 7 штук

Кеглі — 5 штук, на ? штук менше

Розв’язання

7 – 5 = 2 (к.) – на стільки менше кеглів, ніж кульок.

Відповідь: на 2 кеглі менше.

Сторінка 24

Завдання 1  У кожному стовпчику підкреслили найбільший результат.

4 + 1 = 5

7 + 2 = 9

2 + 8 = 10

6 – 3 = 3

7 – 2 = 5

8 – 4 = 4

4 + 6 = 10

3 + 4 = 7

5 + 2 = 7

9 – 4 = 5

8 – 2 = 6

7 – 3 = 4

Завдання 2

Якщо додавати і віднімати однакове число, тоді результат не зміниться.

Якщо віднімати і додавати однакове число, тоді результат не зміниться.

7 + 3 – 3 = 7

5 + 4 – 4 = 5

3 + 5 – 5 = 3

6 + 3 – 6 = 3

2 + 7 – 2 = 7

1 + 8 – 1 = 8

Склад числа 7:  

7 = 1 + 6    7 = 5 + 2    7 = 4 + 3     7 = 6 + 1      7 = 3 + 4    7 = 2 + 5

Завдання 3

10 см – 1 см = 9 см            3 см + 7 см = 10 см

9 см – 3 см = 6 см              5 см  + 3 см = 8 см

Завдання 4

1) Проста задача на віднімання

На пальмі було 6 бананів. Один банан мавпочка зір­вала і з'їла. Скільки залишилось?

Було

Зірвала

Залишилось

6 бананів

1 банан

?

Короткий запис

Було — 6 бананів

Зірвала — 1 банан

Залишилось — ?

Розв’язання

6 – 1 = 5 (б.) – бананів залишилось.

Відповідь: 5 бананів залишилось.

2) Проста задача на різницеве порівняння

В одній в'язці було 5 бананів, у другій — З банани. На скільки бананів більше в першій в'язці?

Короткий запис

І в’язка — 5 бананів, на ? бананів більше

ІІ в’язка — 3 банани

Розв’язання

5 – 3 = 2 (б.) – на стільки бананів більше в першій в’язці.

Відповідь: на 2 банани більше.

 

Сторінка 25

Завдання 1

5 + 3 – 3 = 5           6 + 4 – 4 = 6           3 + 7 – 3 = 7

2 + 8 – 2 = 8           9 + 1 – 1 = 9           10 + 0 – 0 = 10

Завдання 2

1) Проста задача на знаходження суми

На прилавку лежало 4 іграшкових поросят і 2 крокодилів. Скільки всього іграшок?

Поросята

Крокодили

Всього

4 іграшки

2 іграшки

?

Короткий запис

Поросята — 4 іграшки

Крокодили — 2 іграшки

Всього — ?

Розв’язання

4 + 2 = 6 (іг.) – всього іграшок на прилавку.

Відповідь: 6 іграшок.

2) Проста задача на різницеве порівняння

На прилавку лежало 7 іграшкових жирафи і 3 папуги. На скільки менше папуг, ніж жираф?

Короткий запис

Жирафи — 7 іграшок

Папуги — 3 іграшки, на ? іграшок менше

Розв’язання

7 – 3 = 4 (п.) – на стільки менше папуг, ніж жираф.

Відповідь: на 4 папуги менше.

Завдання 8 Доданок + Доданок = Сума

Склад числа 8:  8 = 3 + 5    8 = 2 + 6    8 = 7 + 1    8 = 5 + 3

8 = 4 + 4      8 = 6 + 2     8 = 1 + 7

Склад числа 9:  9 = 6 + 3    9 = 2 + 7    9 = 4 + 5    9 = 7 + 2

9 = 5 + 4     9 = 1 + 8         9 = 3 + 6    9 = 8 + 1

Доданок

4

6

7

5

1

3

6

Доданок

6

5

1

2

2

4

3

1

Доданок

4

2

1

3

7

5

2

Доданок

3

4

8

7

7

5

6

8

Сума

8

8

8

8

8

8

8

Сума

9

9

9

9

9

9

9

9

Сторінка 26

Завдання 1

2 + 3 – 3 = 2               5 + 3 – 5 = 3

7 + 2 – 2 = 7               1 + 9 – 1 = 9

Склад числа 10: 

10 = 9 + 1     10 = 8 + 2    10 = 7 + 3    10 = 6 + 4      10 = 5 + 5

Завдання 2  Віднімання

Зменшуване розкладаємо на зручні доданки і віднімаємо частинами.

9 – 6 = 3 + 6 – 6 = 3         9 – 8 = 1 + 8 – 8 = 1        10 – 7 = 3 + 7 – 7 = 3

10 – 9 = 1 + 9 – 9 = 1       9 – 7 = 2 + 7 – 7 = 2         8 – 6 = 2 + 6 – 6 = 2

Завдання 3

1) Проста задача на різницеве порівняння

У зоопарку було 4 пінгвіни і 1 тюлень. На скільки більше було пінгвінів, ніж тюленів?

Короткий запис

Пінгвіни — 4 тварини, на ? тварин більше

Тюлені — 1 тварина

Розв’язання

4 – 1 = 3 (п.) – на стільки більше було пінгвінів, ніж тюленів.

Відповідь: на 3 пінгвінів більше.

2) Проста задача на знаходження суми

У зоопарку діти побачили 4 моржів і 5 білих ведмедів. Скільки всього північних тварин побачили діти?

Моржі

Ведмеді

Всього

4 тварини

5 тварини

?

Короткий запис

Моржі — 4 тварини

Ведмеді — 5 тварин

Всього — ?

Розв’язання

4 + 5 = 9 (тв.) – всього тварин.

Відповідь: 9 тварин.

Завдання 4

10 – 6 + 1 = 4 + 1 = 5           10 – 7 + 2 = 3 + 2 = 5    

8 – 6 + 4 = 2 + 4 = 6             9 – 7 + 4 = 2 + 4 = 6

10 – 9 + 3 = 1 + 3 = 4           9 – 8 + 3 = 1 + 3 = 4

Інші завдання дивись тут...