Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 1 клас Скворцова С., Онопрієнко О. (частина 2)"

Сторінка 1

Завдання 1

Завдання 2  

Доданок + Доданок = Сума

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

6 + 1 = 7

9 – 2 = 7

Завдання 3 Зменшуване – Від’ємник = Різниця

5 + 1

7 – 1 = 6

3 + 2

7 + 2

4 – 2 = 2

9 – 1 = 8

9 – 2 = 7

8 + 2

10 – 2 = 8

6 – 2 = 4

10 – 1 = 9

3 + 1

Завдання 4

3 + 3 = 6     1 + 3 = 4    2 + 3 = 5    6 + 3 = 9    5 + 3 = 8

 

Сторінка 2

Завдання 1

1) Проста задача на збільшення на деяке число

На столі було 8 яблук, а в коробці – на 2 більше. Скільки яблук у коробці?

Короткий запис

На столі — 8 яблук

У коробці — ?, на 2 яблука більше

Розв’язання

8 + 2 = 10 (ябл.) – яблук у коробці.

Відповідь: 10 яблук.

2) Проста задача на додавання

Було 8 яблук. Принесли ще 2. Скільки яблук стало?

Короткий запис

Було — 8 яблук

Принесли — 2 яблука

Стало — ?

Розв’язання

8 + 2 = 10 (ябл.) – яблук стало.

Відповідь: 10 яблук.

Завдання 2

Другий доданок розкладаємо за його складом і додаємо частинами:

5 + 3 = 5 + (1 + 2) =  5 + 1 + 2 = 6 + 2 = 8

5 + 3 = 5 + (2 + 1) = 5 + 2 + 1 = 7 + 1 = 8

Від’ємник розкладаємо за його складом і віднімаємо частинами:

5 – 3 = 5 – (1 + 2) =  5 – 12 = 42 = 2

5 – 3 = 5 – (2 + 1) = 5 – 21 = 31 = 2

Завдання 3

Доданок + Доданок = Сума        Зменшуване – Від’ємник = Різниця

7 – 2 = 5

7 + 1 = 8

5 + 2 = 7

8 + 1 = 9

4 – 2 = 2

3 + 2 = 5

10 – 2 = 8

9 + 1 = 10

8 – 2 = 6

6 + 2 = 8

8 – 1 = 7

4 + 2 = 6

Сторінка 3

Завдання 1

Завдання 2 Знайшли значення сум.

Додати  число 1 – знайти наступне число.

Якщо один доданок дорівнює 0, тоді сума дорівнює іншому доданкові.

6 + 0 = 6

5 – 1

7 – 7 

8 – 1

0 + 3 = 3

6 – 0 

4 + 1 = 5

2 – 2

5 + 1 = 6

6 – 6

9 + 1 = 10

0 + 9 = 9

Завдання 3 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

«Родина» чисел 5, 3, 8

«Родина» чисел 2, 6, 8

«Родина» чисел 1, 9, 10

«Родина» чисел 3, 7, 10

3 + 5 = 8

5 + 3 = 8

8 – 3 = 5

8 – 5 = 3

2 + 6 = 8

6 + 2 = 8

8 – 2 = 6

8 – 6 = 2

1 + 9 = 10

9 + 1 = 10

10 – 1 = 9

10 – 9 = 1

3 + 7 = 10

7 + 3 = 10

10 – 3 = 7

10 – 7 = 3

Завдання 4 Рівняння

Перший доданок + Другий доданок = Сума. 

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

2 + 3 = 5

1 + 2 = 3

7 + 2 = 9

1 + 5 = 6

5 – 2 = 3

3 – 1 = 2

9 – 2 = 7

6 – 1 = 5

1 + 6 = 7

6 + 2 = 8

2 + 4 = 6

8 + 1 = 9

7 – 1 = 6

8 – 2 = 6

6 – 2 = 4

9 – 1 = 8

Сторінка 4

Завдання 1

Завдання 2 Переставний закон додавання

2 + 8 = 8 + 2 = 10                 2 + 7 = 7 + 2 = 9

1 + 9 = 9 + 1 = 10               1 + 8 = 8 + 1 = 9

Завдання 3

«Родина» чисел 5, 3, 8

«Родина» чисел 2, 6, 8

«Родина» чисел 1, 9, 10

3 + 5 = 8

5 + 3 = 8

8 – 3 = 5

8 – 5 = 3

2 + 6 = 8

6 + 2 = 8

8 – 2 = 6

8 – 6 = 2

1 + 9 = 10

9 + 1 = 10

10 – 1 = 9

10 – 9 = 1

Завдання 4  Знайшли невідомий доданок

Додавання

Віднімання

Додавання

1 + □ = 8

1 + 7 = 8

8 – 1 = 7

9 – □ = 8

1 + □ = 2

1 + 1 = 2

2 – 1 = 1

Завдання 5

6 + 2 = 8

8 – 1 = 7

5 + 0 = 5

7 + 1 = 8

3 + 3 = 6

9 – 9 = 0

5 + 2 = 7

3 – 0 = 3

7 + 2 = 9

10 – 2 = 8

8 – 2 = 6

9 – 2 = 7

Сторінка 5

Завдання 1

6 + 2 – 1 = 8 – 1 = 7                9 – 2 + 1 = 7 + 1 = 8

7 + 2 + 1 = 9 + 1 = 10             5 – 2 – 3 = 3 – 3 = 0

Завдання 2

Завдання 3

6 + 2 = 8 (см)

6 – 2 = 4 (см)

Завдання 4  Віднімання

Значення різниці – це число, яке в сумі з від'ємником дає зменшуване.

9 – 6 = 3, тому що 6 + 3 = 9          7 – 6 = 2, тому що 6 + 2 = 7

8 – 5 = 3, тому що 5 + 3 = 8          9 – 8 = 1, тому що 8 + 1 = 9

 

Сторінка 6

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 2

Збільшити на 2 (додати число 2):

4 + 4 = 2   2 + 2 = 4   3 + 2 = 5    5 + 2 = 3     7 + 2 = 9

Зменшити на 2 (відняти число 2):

4 – 2 = 2   2 – 2 = 0    3 – 2 = 1    5 – 2 = 3      7 – 2 = 5

Завдання 2

І — 6

ІІ — ?, на 2 менше

І — ?, на 1 більше

ІІ — 7

І — 7

ІІ — 8, на ? більше

6 – 2 = 4  

7 + 1 = 8

8 – 7 = 1

Завдання 3  Проста задача на збільшення на деяке число

На першій тарілці лежало З мандарини, а на другій — на З мандарини більше. Скільки мандаринів на другій тарілці?

Короткий запис

І тарілка — 3 мандарини

ІІ тарілка — ?, на 3 мандарини більше

Розв’язання

3 + 3 = 6 (м.) – мандаринів на другій тарілці.

Відповідь: 6 мандаринів.

 

Сторінка 7

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 3

6 – 3 = 3

4 – 4 = 0

4 + 3 = 7

7 + 3 = 10

3 + 3 = 6

9 – 3 = 6

4 + 4 = 8

6 + 4 = 10

6 +3 = 9

2 – 0 = 2

5 + 3 = 8

2 + 3 = 5

7 – 3 = 4

4 + 3 = 7

5 – 3 = 2

8 – 3 = 5

Завдання 2

5 + 2 + 3 = 7 + 3 = 9             7 – 2 – 3 = 53 = 2

7 – 3 + 1 = 4 + 1 = 5              9 – 3 + 1 = 6 + 1 = 7

Завдання 3 Проста задача на віднімання

У Наталки було 7 цукерок. З цукерки вона з'їла. Скільки цукерок залишилось?

Було

З’їла

Залишилось

7 цукерок

3 цукерки

?

Короткий запис

Було — 7 цукерок

З’їла  — 3 цукерки

Залишилось — ?

Розв’язання

7 – 3 = 4 (ц.) – цукерок залишилось.

Відповідь: 4 цукерки.

Завдання 4 

Склад числа 10

6

7

5

6

7

2

1

2

9

4

3

5

4

2

7

9

8

1

Доданок + Доданок = Сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

6 + 4 = 10

5 + 5 = 10

7 + 3 = 10

10 – 6 = 4

10 = 5 = 5

10 – 7 = 3

9 + 1 = 10

6 + 4 = 10

8 + 2 = 10

10 – 1 = 9

10 – 4 = 6

10 – 2 = 8

Зменшуване – Від’ємник = Різниця. Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

10 – 8 = 2

10 – 7 = 3

10 – 5 = 5

10 – 2 = 8

40 – 3 = 7

10 – 5 = 5

10 – 4 = 6

10 – 6 = 4

10 – 9 = 1

10 – 6 = 4

10 – 4 = 6

10 – 1 = 9

Сторінка 8

Завдання 1

Числа, менші ніж 7, збільш на 3:    4 + 3 = 7        3 + 3 = 6

Числа, більші ніж 7, зменш на 3:    8 – 3 = 5

Завдання 2

10 – 3 = 7

4 + 3 = 7

3 + 3 = 6

8 – 3 = 5

3 + 2 = 5

7 – 3 = 4

8 + 2 = 10

6 + 3 = 9

6 – 3 = 3

3 – 0 = 3

9 – 3 = 6

7 + 3 = 10

7 – 1 = 6

4 – 3 = 1

1 + 3 = 4

5 – 3 = 2

Завдання 3 Накреслили один відрізок завдовжки 7 см, а інший — на 2 см довший.

7 + 2 = 9 (см)

Завдання 4

Склад числа 10: 10 = 7 + 3    10 = 5 + 5    10 = 2 + 8    10 = 6 + 4    10 = 1 + 9

5 + 5 = 10

2 + 8 = 10

10 – 8 = 2

10 – 4 = 6

10 – 5 = 5

10 – 2 = 8

4 + 6 = 10

1 + 9 = 10

10 – 7 = 3

10 – 5 = 5

10 – 4 = 6

10 – 1 = 9

 

7 + 3  = 10

8 + 2 = 10

10 – 3 = 7

10 – 1 = 9

10 – 7 = 3

10 – 8 = 2

Сторінка 9

Завдання 1

Склад числа 7:  7 = 3 + 4     7 = 6 + 1    7 = 5 + 2

Доданок + Доданок = Сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

6 + 2 = 7

4 + 3 = 7

2 + 5 = 7

7 – 6 = 2

7 – 4 = 3

7 – 2 = 5

2 + 5 = 7

4 + 3 = 7

6 + 1 = 7

7 – 5 = 2

7 – 3 = 4

7 – 1 = 6

Зменшуване – Від’ємник = Різниця. Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.

7 – 4 = 3

7 – 5 = 2

7 – 3 = 4

7 – 3 = 4

7 – 2 = 5

7 – 4 = 3

7 – 6 = 1

7 – 7 = 0

7 – 2 = 5

7 – 1 = 6

7 – 0 = 7

7 – 5 = 2

Завдання 2

4 + 3 + 1 = 7 + 1 = 8              8 – 3 – 1 = 51 = 4

Завдання 3

Збільшити на 3 (додати число 3):

3 + 3 = 6    6 + 3 = 9    7 + 3 = 10    4 + 3 = 7    5 + 3 = 8

Зменшити на 3 (відняти число 3):

3 – 3 = 0     6 – 3 = 3    7 – 3 = 4      4 – 3 = 1     5 – 3 = 2

Завдання 4

 

Сторінка 10

Завдання 1

6 + 3 – 2 = 92 = 7               9 – 3 + 1 = 6 + 1 = 7

8 – 3 + 2 = 5 + 2 = 8               9 – 3 – 1 = 61 = 5

Завдання 2

3 + 2 = 5

6 + 3 = 9

2 + 4 = 6

5 – 3 = 2

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 + 4 = 7

2 + 6 = 8

7 + 3 = 10

7 – 3 = 4

8 – 2 = 6

10 – 3 = 7

Завдання 3

1) Проста задача на додавання

Було 7 курчат. Прийшло ще 2. Скільки курчат стало?

Короткий запис

Було — 7 курчат

Прийшло — 2 курчат

Стало — ?

Розв’язання

7 + 2 = 9 (к.) – курчат стало.

Відповідь: 9 курчат.

1) Проста задача на віднімання

Було 6 жучків. Пішов 1 жучок. Скільки  жучків залишилось?

Короткий запис

Було — 6 жучків

Пішов — 1 жучок

Залишилось — ?

Розв’язання

6 – 1 = 5 (ж.) – жучків залишилось.

Відповідь: 5 жучків.

Завдання 3 Одиниці вимірювання

10 см > 7 см          7 см < 4 см      3 см > 2 см

1 см < 9 см            9 см > 1 см      6 см > 3 см

 

Сторінка 11

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 4

Другий доданок розкладаємо за його складом і додаємо частинами.

5 + 4 = 5 + (3 + 1) = 5 + 3 + 1 = 8 + 1 = 9

5 + 4 = 5 + (2 + 2) = 5 + 2 + 2 = 7 + 2 = 9

5 + 4 = 5 + (1 + 3) = 5 + 1 + 3 = 6 + 3 = 9

Від’ємник розкладаємо за його складом і віднімаємо частинами.

5 – 4 = 5 – (3 + 1) = 5 – 3  1 = 21 = 1

5 – 4 = 5 – (2 + 2) = 5 – 22 = 32 = 1

5 – 4 = 5 – (1 + 3) = 5 – 13 = 43 = 1

Завдання 2 Проста задача на збільшення на деяке число

Уверху 4 ґудзики, а внизу – на 2 більше. Скільки ґудзиків унизу?

OOOO

OOOOOO

4 + 2 = 6  (ґ.)

Відповідь: 6 ґудзиків.

Завдання 3 Проста задача на різницеве порівняння

Зверху 6 ґудзиків, а внизу – 2. На скільки більше ґудзиків зверху, ніж унизу?

Короткий запис

Зверху — 6 ґудзиків, на ? ручок більше

Внизу — 2 ґудзиків

Розв’язання

6 – 2 = 4 (ґ.)

Відповідь: на 4 ґудзики більше.

 

Сторінка 12

Завдання 1

4 + 4 = 4 + (1 + 3) = 4 + 1 + 3 = 5 + 3 = 8

4 + 4 = 4 + (2 + 2) = 4 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8

4 + 4 = 4 + (3 + 1) = 4 + 3 + 1 = 7 + 1 = 8

7 – 4 = 7 – (1 + 3) = 7 – 13 = 63 = 3

7 – 4 = 7 – (2 + 2) = 7 – 22 = 52 = 3

7 – 4 = 7 – (3 + 1) = 7 – 31 = 41 = 3

Завдання 2

1) Проста задача на віднімання

На гілці сиділо 5 птахів. Двоє полетіло. Скільки птахів залишилось?

Короткий запис

Було (сиділо) — 5 птахів

Полетіли — 2 птахів

Залишилось — ?

Розв’язання

5 – 2 = 3 (пт.) – птахів залишилось.

Відповідь: 3 птахів.

2) Проста задача на додавання

На гілці сиділо 4 птахів. Одна пташка прилетіла. Скільки стало птахів?

Короткий запис

Було — 4 птахів

Прилетіла — 1 пташка

Стало — ?

4 + 1 = 5 (пт.) – птахів стало.

Відповідь: 5 птахів.

Завдання 2 Застосовуємо переставний закон додавання.

1 + 8 = 8 + 1 = 9

3 + 6  = 6 + 3 = 9

3 + 7 = 7 + 3 = 10

3 + 4 = 4 + 3 = 7

2 + 6 = 6 + 2 = 8

2 + 4 = 4 + 2 = 6

Сторінка 13

Завдання 1  Проста задача на знаходження суми

В Андрія 3 цукерки, а в Миколи 1. Скільки всього цукерок у хлопчиків?

Андрій

Микола

Всього

3 цукерки

1 цукерка

?

Короткий запис

Андрій — 3 цукерка

Микола — 1 цукерка

Всього — ?

Розв’язання

3 + 1 = 4 (ц.) – всього цукерок у хлопчиків.  

Відповідь: 4 цукерки.

Завдання 2

8 + 2 = 10    5 + 3 = 8     6 + 3 = 9     9 – 3 = 6   

4 – 3 = 1      8 – 2 = 6      10 – 3 = 7

Завдання 3

Склад числа 9:  4 + 5 = 9    3 + 6 = 9    8 + 1 = 9    7 + 2 = 9

                        1 + 8 = 9    6 + 3 = 9    5 + 4 = 9     2 + 7 = 9

Склад числа 8   3 + 5 = 8    1 + 7 = 8     6 + 2 = 8     5 + 3 = 8

                        4 + 4 = 8    2 + 6 = 8     7 + 1 = 8

Сторінка 14

Завдання 1 Проста задача на різницеве порівняння

Зібрали 5 помідорів і 3 морквини. На скільки більше помідорів, ніж морквин, зібрали?

Короткий запис

Помідори — 5 штук, на ? штук більше

Морквини — 3 штуки

Розв’язання

5 – 3 = 2 (п.) – на стільки більше помідорів, ніж морквин.

Відповідь: на 2 помідори більше.

Завдання 2 Проста задача на знаходження суми

Зібрали 5 помідорів і 3 морквини. Скільки всього овочів зібрали?

Помідори

Морквини

Всього

5 овочів

3 овочі

?

Короткий запис

Помідори — 5 овочів

Морквини — 3 овочі

Всього — ?

Розв’язання

5 + 3 = 8 (ов.) – всього овочів зібрали.  

Відповідь: 8 овочів. 

Завдання 3

Доданок + Доданок = Сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

3 + 2 = 5

6 + 3 = 9

2 + 4 = 6

5 – 3 = 2

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 + 4 = 7

2 + 6 = 8

7 + 3 = 10

7 – 3 = 4

8 – 2 = 6

10 – 3 = 7

Інші завдання дивись тут...

  • Саша
    18-25 сторінка є? ----------- тисніть посилання "Інші завдання дивись тут"
    10 лютого 2024 13:22