Інші завдання дивись тут...

Сторінка 21

Завдання 1 Множення і ділення чисел

7 • 3 = 21 К

8 • 4 = 32 Л

7 • 2 = 14 Ю

9 • 3 = 27 Ч

27 : 3 • 4 = 9 • 4 = 36 Б

12 : 3 • 4 = 4 • 4 = 16 Р

21 : 3 • 4 = 7 • 4 = 28 А

4 : 2 • 4 = 2 • 4 = 8 Т

18 : 3 • 4 = 6 • 4 = 24 С

16 : 2 • 4 = 8 • 4 = 32 Л

15 : 3 • 4 = 5 • 4 = 20 І

6 : 2 • 4 = 3 • 4 = 12 Д

Завдання 2

З однієї грядки зібрали 18 динь, а ка­вунів — на 2 менше. Усі кавуни роз­клали порівну в 4 кошики. Скільки ка­вунів поклали в кожен кошик?

Короткий запис

Динь  18 яг.

Кавунів  ?, на 2 менше. Розклали  порівно в 4 к. по ? яг.

Розв’язання

1) 18 – 2 = 16 (яг.) – зібрали кавунів.

2) 16 : 4 = 4 (яг.)

Відповідь: в кожен кошик поклали 4 кавуни.

Завдання 3 Порядок арифметичних дій

3 • 4 + 8 • 2 = 12 • 16 = 28

36 + (86 – 50) : 4 = 36 + 36 : 4 = 36 + 9 = 45

Завдання 4

Можна скласти 3 квадрати.  12 : 4 = 3 (кв.)

 

Сторінка 22

Завдання 1 Вирази

Якщо а = 12, тоді a – 4 = 12 – 4 = 8

Якщо а = 12, тоді a : 4 = 12 : 4 = 3

Завдання 2

У великому ящику 24 кг яблук, а в малому — на 8 кг менше. Яблука з малого ящика розклали в пакети, по 4 кг у кожному. Скільки вийшло пакетів?

Короткий запис

У великому   24 кг.

У малому  ?, на 8 кг менше. Розклали  ? п. по 4 кг.

Розв’язання

1) 24 – 8 = 16 (кг) – яблук у малому ящику.

2) 16 : 4 = 4 (п.)

Відповідь: вийшло 4 пакети.

Завдання 3

12 : 3 + 8 • 4 = 4 + 32 = 36

54 – 28 : 4 + 3 = 54 – 7 + 3 = 47 + 3 = 50

Завдання 4

Щільно з'єднати ці дощечки...

— можна, якщо праву дощечку поставити на ліву;

— можна, якщо ліву дощечку поставити на праву;

— у будь-якому випадку неможливо.

 

Сторінка 23

Завдання 1

24 + 26 = 50 С

87 – 57 = 30 Н

12 + 28 = 40 І

83 – 28 = 55 П

2 • 5 = 10 К

8 • 5 = 40 І

6 • 5 = 30 Н

3 • 5 = 15 О

4 • 5 = 20 Р

7 • 5 = 35 У

5 • 5 = 25 Д

9 • 5 = 45 А

Завдання 2

Першого дня на пляжі побувало 8 ді­тей, другого дня — у 5 разів більше, ніж першого, а третього — на 5 дітей менше, ніж другого. Скільки дітей по­бувало на пляжі третього дня?

Короткий запис

 8 д.

II  ?, у 5 разів більше, ніж I

III  ?, на 5 д. менше, ніж II

Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (д.) – побувало на пляжі II дня.

2) 40 – 5 = 35 (д.)

Відповідь: третього дня на пляжі побувало 35 дітей.

Завдання 3 Порівняй

3 • 5 + 50 > 50 + 9

12 : 4 • 2 < 6 • 5

32 : 4 = 40 – 32

42 + 5 • 2 > 20 : 4 + 1

80 – 16 : 4 > 100 – 50

35 + 15 : 3 = 8 • 5

Завдання 4 Підкресли двох чоловічків, які повзуть, але щоб між ними було два чоловічки, які ідуть.

∆ | | ∆ | ∆ | ∆ | ∆

 

Cторінка 24

Завдання 1

17 + 18 = 35 Д

93 – 78 = 15 І

11 + 9 = 20 Р

72 – 27 = 45 А

4 : 2 • 5 = 2 • 5 = 10 К

15 : 3 • 4 = 5 • 4 = 20 Р

18 : 2 • 5 = 9 • 5 = 45 А

10 : 2 • 5 = 5 • 5 = 25 Й

Завдання 2

У Петрика телевізор транслює 6 про­грам, а в його сусіда — у 5 разів більше. На скільки більше програм транслює те­левізор сусіда, ніж телевізор Петрика?

Короткий запис

Телевізор Петрика  6 пр.

Телевізор сусіда  ?, у 5 разів більше, ніж у Петрика

На скільки більше  ?

Розв’язання

1) 6 • 5 = 30 (пр.) – програм в сусіда.

2) 30 – 6 = 24 (пр.)

Відповідь: на 24 програми більше транслює телевізор сусіда, ніж телевізор Петрика.

Завдання 3

3 м 7 дм < 73 дм

9 дм 2 см = 92 см

4 дм 8 см > 3 дм 9 см

54 дм = 5 м 4 дм

81 см > 1 дм 8 см

75 см < 7 м 5 дм

Завдання 4  Накресли відрізок, у 5 разів довший від даного.

2 • 5 = 10 (см)

 

Cторінка 25

Завдання 1

Якщо a = 5, тоді 35 + а = 35 + 5 = 40

Якщо a = 5, тоді 8 • а = 8 • 5 = 40

Якщо a = 5, тоді 80 – а = 80 – 5 = 75

Якщо a = 5, тоді 7 • а = 7 • 5 = 35

Якщо a = 5, тоді а + 18 = 5 + 18 = 23

Якщо a = 5, тоді а – а = 5 – 5 = 0

Завдання 2

У магазині було 5 ящиків печива, по 7 кг у кожно­му. Скільки кілограмів печива було в магазині?

Короткий запис

5 ящ. по 7 кг  ?

Розв’язання

7 • 5 = 35 (кг)

Відповідь: було 35 кг печива в магазині.

Завдання 3

42 + 2 • 5 = 42 + 10 = 12

17 + 6 • 5 = 17 + 30 = 47

90 –  4 • 5 = 90 – 20 = 70

23 – 3 • 5 = 23 – 15 = 8

9 • 5 + 35 = 45 + 35 = 80

5 • 5 – 5 • 4 = 25 – 20 = 5

Завдання 4

1 дм = 10 см

6 дм = 60 см

3 дм = 30 см

1 дм 5 см = 10 см + 5 см = 15 см

2 дм 9 см = 10 см + 9 см = 29 см

10 дм = 1 м

Завдання 5 Чоловічок пройшов кілька кроків до першого гри­бочка, а тоді — стільки ж кроків до другого. Нама­люй другий грибочок, якщо перший на малюнку вже є.

У шостому колі, бо 2 + 2 + 2 = 6

 

Сторінка 26

Завдання 1

24 + 26 = 50 К

78 – 33 = 45 А

19 + 36 = 55 Ш

91 – 46 = 45 А

32 : 4 • 5 = 8 • 5 = 40 Г

20 : 4 • 5 = 5 • 5 = 25 Р

36 : 4 • 5 = 9 • 5 = 45 А

12 : 4 • 5 = 3 • 5 = 15 Д

Завдання 2

Звіздар працював 5 днів, щодня описуючи в книзі по 8 зірок. Скільки зірок йому за­лишилося описати, якщо в книзі має бути опис 44 зірок?

Короткий запис

Було  44 з.

Описував  ?, 5 дн. по 8 з.

Залишилося  ?

Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (з.) – описав зірок.

2) 44 – 40 = 4 (з.)

Відповідь: залишилося описати 4 зірки.

Завдання 3

5 • 8 + 6 > 5 • 9

4 • 7 + 2 < 4 • 8

5 • 6 – 8 > 3 • 7

20 : 4 < 24 : 3

 2 • 7 + 6 = 5 • 4

16 : 4 < 15 : 3

Завдання 4  Праву дощечку мають намір щільно припасувати до лівої. Підкресли місце на лівій дощечці, в якому опиниться елемент правої дощечки, позначений зі­рочкою.

1,2,3,4,5,6,7

 

Сторінка 27

Завдання 1

30 : 5 = 6 С

20 : 5 = 4 Т

25 : 5 = 5 І

40 : 5 = 8 Н

10 : 5 = 2 А

35 + 42 – 71 = 6 С

84 – 26 – 54 = 4 Т

16 + 29 – 28 = 17 Е

34 + 20 – 36 = 18 Л

57 + 21 – 59 = 19 Я

Завдання 2

Для приготування компоту використали 40 кг яблук, а груш — у 5 разів менше, ніж яблук. Скільки всього кілограмів яблук і груш використали?

Короткий запис

Яблук  40 кг

Груш  ?, у 5 разів менше, ніж яблук

Всього  ?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (кг) – використали груш.

2) 40 + 8 = 48 (кг)

Відповідь: всього використали 48 кг яблук і груш.

Завдання 3  Познач вершини даного п'ятикутника і знайди його периметр.

Р = 5 + 2 • 2 + 3 • 2 = 15 (см)

 

Сторінка 28

Завдання 1

71 – 57 = 14 Т

7 + 9 = 16 Р

21 – 13 = 8 А

99 – 97 = 2 П

35 : 5 • 2 = 7 • 2 = 14 Т

20 : 5 • 2 = 4 • 2 = 8 А

45 : 5 • 2 = 9 • 2 = 18 Н

10 : 5 • 2 = 2 • 2 = 4 К

Завдання 2

У школі навчається 20 учнів на ім'я Іван, на ім'я Роман — на 5 учнів менше, а на ім'я Руслан — у 5 разів менше, ніж учнів на ім'я Роман. Скільки учнів на ім'я Рус­лан навчається у школі?

Короткий запис

Іван  20 уч.

Роман  ?, на 5 уч. менше, ніж Іван

Руслан  ?, у 5 разів менше, ніж Роман

Розв’язання

1) 20 – 5 = 15 (уч.) – учнів на ім’я Роман.

2) 15 : 5 = 3 (уч.) – учнів на ім’я Руслан.

Відповідь: 3 учні.

Завдання 3

18 : 2 = 9

28 : 4 = 7

12 : 3 = 4

14 : 2 = 7

32 : 4 = 8

Завдання 4  Чоловічок пройшов кілька кроків до першого гри­бочка, а тоді — стільки ж кроків до другого. На­малюй перший грибочок, якщо другий на малюнку вже є.

8 : 2 = 4 (кр.) - кроків.  2 + 4 = 6.  На шостому колі. 

 

Сторінка 29

Завдання 1

12 + 28 = 40 Щ

18 + 18 = 36 У

71 – 39 = 32 К

62 – 54 = 8 А

35 : 5 • 4 = 7 • 4 = 28 Т

20 : 5 • 4 = 4 • 4 = 16 Е

30 : 5 • 4 = 6 • 4 = 24 М

10 : 5 • 4 = 2 • 4 = 8 А

Завдання 2

Із 45 щеплень лише кожне п'яте роблять за допомогою шприца, а решту — за до­помогою крапель у ніс. Скільки щеплень роблять за допомогою крапель?

Короткий запис

Шприцом  ?, п’ята частина від 45

Краплями  ?, решта

Усього  45 щ.

Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (щ.) – щеплень роблять за допомогою шприца.

2) 45 – 9 = 36 (щ.) – щеплень роблять за допомогою крапель.

Відповідь: 36 щеплень.

Завдання 3

1) Різницю чисел 70 і 54 зменшити у 4 рази.

(70 – 54) : 4 = 16 : 4 = 4

2) Число 18 збільшити на добуток чисел 3 і 5.

18 + 3 • 5 = 18 + 15 = 33

Завдання 4  Праву дощечку мають намір щільно припасувати до лівої. Підкресли місце на лівій дощечці, в якому опиниться елемент правої дощечки, позначений зі­рочкою.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

 

Сторінка 30

Завдання 1

45 : 5 + 6 = 9 + 6 = 15

5 • 5 + 15 = 25 + 15 = 40

4 • 9 – 1 = 36 – 1 = 35

32 : 4 + 17 = 8 +  17 = 25

3 • 8 – 4 = 24 – 4 = 20

28 : 4 + 23 = 7 + 23 = 30

У порядку зростання: 15, 20, 25, 30, 35, 40

Завдання 2

В одній сітці 15 рибин, у другій — на 5 рибин більше, а в третій — у 5 разів менше, ніж у другій. Скільки рибин у третій сітці?

Короткий запис

 15 р.

II  ?, на 5 рибин більше, ніж I

III  ?, у 5 разів менше, ніж II

Розв’язання

1) 15 + 5 = 20 (р.) – рибин у другій сітці.

2) 20 : 5 = 4 (р.) – рибин у третій сітці.

Відповідь: 4 рибини.

Завдання 3

25 : 5 > 2 + 1

18 + 12 < 9 • 2

1 + 10 > 45 : 5

90 > 16 – 2 • 5

Завдання 4

Довжина прямокутника 6 см, а ширина — у 2 рази менша. Накресли цей прямокутник та знайди його периметр.

1) 6 : 2 = 3 (см) – ширина прямокутника

2) (6 + 3) • 2 = 18 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: 18 см

Інші завдання дивись тут...