Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М.", 2019 р.

Завдання 25 

Переставний закон додавання (додавати можна в будь-якому порядку): 

50 + 20 + 30 = 30 + 20 + 50 = 50 + 30 + 20 

 

Завдання 26  Проста задача на збільшення на деяке число 

У порту стояло 5 пароплавів, а вітрильників – на 3 більше. Скільки вітрильників стояло в порту? 

Короткий запис

Пароплави — 5 штук

Вітрильники — ?, на 3 штуки більше

Короткий запис

Пароплави — 5 штук

Вітрильники — ?, стільки ж і ще 3 штуки

Схема 

Розв’язання 

5 + 3 = 8 (в.) – вітрильників стояло в порту 

Відповідь: у порту стояло 8 вітрильників

 

Завдання 27  

1) 8 – 6 = 2    10 – 6 = 4    3 + 6 = 9     9 – 7 = 2    10 – 7 = 3    1 + 7 = 8 

2) 9 – 6 = 3    2 + 7 = 9     1 + 6 = 7     7 – 6 = 1    8 – 7 = 1      3 + 7 = 10

 

Завдання 28  Проста задача на різницеве порівняння 

Під деревом росте 7 грибів, а на пень­ку — 9. Де більше грибів і на скільки? 

Короткий запис 

Під деревом — 7 грибів 

На пеньку — 9 грибів, на ? більше 

Схема 

 

Розв’язання 

9 > 7       на пеньку грибів більше, ніж на пеньку 

9 – 7 = 2 (г.) – на стільки більше грибів на пеньку, ніж під деревом 

Відповідь: на 2 гриби більше на пеньку, ніж під деревом 

 

Завдання 29   Підкреслили від’ємники (зменшуване – від’ємник = різниця): 

16 + 1 = 17    10 + 6 = 16    16 – 6 = 10 

16 – 1 = 15     10 – 6 = 4      16 – 10 = 6 

 

Завдання 30  Рівняння 

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок: 

20 + 30 = 50 

50 + 50 = 100 

30 + 60 = 90 

50 + 10 = 60     (бо 60 – 50 = 10) 

40 + 40 = 80     (бо 80 – 40 = 40) 

30 + 30 = 60     (бо 60 – 30 = 30) 

50 + 40 = 90     (бо 90 – 40 = 50) 

 

Завдання 31  Дев'ять грибів грають у піжмурки з грибником. Сім грибів він знайшов. Скільки грибів ще ховається? 

1 спосіб (на віднімання) 

Було

Знайшов

Залишилось

9 грибів

7 грибів

?

Короткий запис

Було — 9 грибів

Знайшов — 7 грибів

Залишилось (ховається) — ?

Схема

Розв’язання

9 – 7 = 2 (гр.) – грибів ще ховається

2 спосіб (на знаходження невідомого доданку)

Знайшов

Ховається

Всього

7 грибів

?

9 грибів

Короткий запис 

Знайшов — 7 грибів 

Ховається — ? 

Всього — 9 грибів 

Схема 

 

Розв’язання 

9 – 7 = 2 (гр.) – грибів ще ховається 

Відповідь: ще ховаються 2 гриби 

 

Завдання 32

20 + З0 = 50    50 – 10 = 40    40 + 40 = 80    80 – 60 = 20

 

Завдання 33 Зайчик, мишеня і білочка утворювали число 9. Запишіть дії звірят у вигляді виразів. Обчисліть.

Зайчик

Мишеня

Білочка

І пучок — 4 моркви

ІІ пучок — 3 моркви

ІІІ пучок — 2 моркви

Всього — ?

І пучок — 3 колоски

ІІ пучок — 2 колоски

ІІІ пучок — 4 колоски

Всього — ?

І купка — 2 горішки

ІІ купка — 3 горішки

ІІІ купка — 4 горішки

Всього — ?

Вираз: 4 + 3 + 2

4 + 3 + 2 = 9

Вираз: 3 + 2 + 4

3 + 2 + 4 = 9

Вираз: 2 + 3 + 4

2 + 3 + 4 = 9

Чим відрізняються ці рівності? Місцем доданків

 

Завдання 34  Числа можна додавати в будь-якому порядку, а від перестановки доданків сума не змінюється:

3 + 2 = 5       2 + 3 = 5    переставний закон додавання:  3 + 2 = 2 + 3

 

Завдання 35

7 см + 3 см = 9 см     3 см + 7 см = 9 см

Завдання 36

10 – 8 = 2    10 – 9 = 1     9 – 8 = 1      1 + 9 = 10    2 + 8 = 10    1 + 8 = 9

 

Завдання 37

1) Проста задача на зменшення на деяке число

Кравчиня пришила 6 синіх метеликів, а червоних – на 2 менше. Скільки червоних метеликів пришила кравчиня?

Короткий запис

Сині — 6 метеликів

Червоні — ?, на 2 метелики менше

Короткий запис

Сині — 6 метеликів

Червоні — ?, стільки ж, але без 2 метеликів

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (м.) – червоних метеликів пришила кравчиня

Відповідь: кравчиня пришила 4 червоних метеликів

 

2) Проста задача на збільшення на деяке число.

На дереві було 6 павуків, а гусениць – на 2 більше. Скільки гусениць було на дереві?

Короткий запис

Павуки — 6 тварин

Гусениці — ?, на 2 тварини більше

Короткий запис

Павуки — 6 тварин

Гусениці — ?, стільки ж і ще 2 тварини

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (г.) – гусениці було на дереві

Відповідь: на дереві було 8 гусениць

  

Завдання 38

8 – 3 = 5

5 + 5 = 10

6 – 4 = 2

9 – 5 = 4

8 – 7 = 1

3 + 4 = 7

121 = 11

10 + 6 = 16

144 = 10

8 + 2 = 10

6 + 4 = 10

1 + 9 = 10

Завдання 39  Проста задача на збільшення на деяке число

На парті лежало 5 трикутників, а квадратів – на 3 більше. Скільки квадратів лежало на парті?

Короткий запис

Трикутники — 5 фігур

Квадрати — ?, на 3 фігури більше

Короткий запис

Трикутники — 5 фігур

Квадрати — ?, стільки ж і ще 3 фігури

Схема

Розв’язання

5 + 3 = 8 (к.) – квадратів лежало на парті

Відповідь: на парті лежало 8 квадратів

 

Завдання 40, 41  1 грн = 100 к.

_5 дес. 9 од.

  3 дес. 5 од.

  2 дес. 4 од.

_8 дес. 6 од.

  5 дес. 5 од.

  3 дес. 1 од.

_9 дес. 7 од.

  4 дес. 5 од.

  5 дес. 2 од.

Завдання 42

2 см + 3 см + 2 см + 2 см = 9 см – довжина ламаної з чотирьох ланок

 

Завдання 43

12 = 1 дес. 2 од.    22 = 2 дес. 2 од.     28 = 2 дес. 8 од.      92 = 9 дес. 2 од.

 

Завдання 4  Натуральні числа

Усі числа, більші від 4, але менші від 12: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

Завдання 45

1) Печиво коштує 20 грн, а батон – 10 грн. Чи вистачить 50 грн на покупку?

20 + 10 = 30 (грн) – вартість покупки

30 грн < 50 грн, так, вистачить грошей

1) Скакалка коштує 20 грн, а м’яч – 40 грн. Чи вистачить 50 грн на покупку?

20 + 40 = 60 (грн) – вартість покупки

60 грн > 50 грн, ні, не вистачить грошей

 

Завдання 46 Одиниці вимірювання

+5 дм 3 см

  1 дм 6 см

  6 дм 9 см

_8 дм 5 см

  7 дм ____

  1 дм 5 см

_9 дм 9 см

  ___  7 см

  9 дм 2 см

Завдання 47  Проста задача на знаходження суми

Батьки купили Оленці конструктор за З0 гривень і машинку за тією самою ціною. Скільки гривень витратили батьки на іграшки?

Конструктор

Машинка

Всього

30 грн

стільки ж

?

Короткий запис

Конструктор — 30 грн

Виделки — стільки ж

Всього — ?

Схема

Розв’язання

30 + 30 = 60 (грн) – гривень витратили батьки на іграшки

Відповідь: батьки витратили 60 гривень на іграшки

 

Завдання 48, 49  Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

2 + 3 = 5    (бо 5 – 2 = 3)

4 + 10 = 14 (бо 14 – 4 = 10)

1 + 15 = 16  (бо 16 – 1 = 15)

5 + 5 = 10    (бо 10 – 5 = 5)

8 + 10 = 18  (бо 18 – 10 = 8)

2 + 7 = 9      (бо 9 – 2 = 7)

1 + 7 = 8      (бо 8 – 1 = 7)

 

Завдання 50  Проста задача на знаходження невідомого доданка

У садочку було 100 іграшкових вертольотів синього і червоного кольорів. Синіх вертольотів було 60. Скільки вертольотів червоного кольору?

Сині

Червоні

Всього

60 вертольотів

?

100 вертольотів

Короткий запис

Сині  — 60 вертольотів

Червоні — ?

Всього — 100 вертольотів

Схема

Розв’язання

100 – 60 = 40 (в.) – вертольотів червоного кольору

Відповідь: 40 вертольотів червоного кольору

 

Завдання 51  

Одноцифрові числа: 8, 5

Двоцифрові числа: 12, 96, 55, 10, 62, 81

 

Завдання 52

8 + 2 = 10

80 + 20 = 100

10 – 9 = 1

100 – 90 = 10

8 + 1 = 9

80 + 10 = 90

9 + 1 = 10

90 + 10 = 100

 

Завдання 53  Проста задача на знаходження невідомого доданка

У ведмедика всього 9 кавунів. Декілька кавунів він поклав у ящик, а 3 кавуни окремо. Скільки кавунів у ящику?

У ящику

Окремо

Всього

?

3 кавуни

9 кавунів

Короткий запис

У ящику — ?

Окремо — 3 кавуни

Всього — 9 кавунів

Схема

Розв’язання

9 – 3 = 6 (к.) – кавунів у ящику

Відповідь: у ящику 6 кавунів

 

Завдання 54  Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

50 + 30 = 80    (бо 80 – 50 = 30)

60 + 30 = 90    (бо 90 – 60 = 30)

20 + 20 = 40    (бо 40 – 20 = 20)

20 + 70 = 90    (бо 90 – 70 = 20)

30 + 20 = 50    (бо 50 – 30 = 20)

40 + 40 = 80    (бо 80 – 40 = 40)

 

Завдання 55 Проста задача на знаходження невідомого доданка

До 40 папуг прилетіли друзі, й усіх птахів ста­ло 60. Скільки друзів прилетіло до папуг?

Було

Прилетіло

Стало

40 папуг

?

60 папуг

Короткий запис

Було — 40 папуг

Прилетіло — ?

Стало — 60 папуг

Схема

Розв’язання

60 – 40 = 20 (п.) – папуг прилетіло

Відповідь: прилетіло 20 папуг

Інші завдання дивись тут...