Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 56 Натуральні числа

Усі числа, більші від 6, але менші від 16: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

 

Завдання 57  Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли зайченята дали татові 4 кубики, в них залишилося 2 кубики. Скільки кубиків було у зайченят спочатку?

Було

Віддали

Залишилось

?

4 кубики

2 кубики

Короткий запис

Було — ?

Віддали — 4 кубики

Залишилось — 2 кубики

Схема

Розв’язання

2 + 4 = 6 (к.) – кубиків було у зайченят спочатку.

Відповідь: спочатку в зайченят було 6 кубиків.

 

Завдання 58 Рівняння

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник:

9 – 8 = 1

(бо 1 + 8 = 9)

90 – 80 = 10

(бо 10 + 80 = 90)

7 – 2 = 5

(бо 5 + 2 = 7)

70 – 20 = 50

(бо 50 + 20 = 70)

7 – 3 = 4

(бо 4 + 3 = 7)

70 – 30 = 40

(бо 40 + 30 = 70)

Завдання 59  Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли у шкільній їдальні для приготування компоту використали 40 яблук, залишилося ще 50 яблук. Скільки яблук було в їдальні спочатку?

Було

Використали

Залишилось

?

40 яблук

50 яблук

Короткий запис

Було — ?

Використали — 40 яблук

Залишилось — 50 яблук

Розв’язання

50 + 40 = 90 (яб.) – яблук було в їдальні спочатку.

Відповідь: спочатку в їдальні було 90 яблук.

 

Завдання 60  Взаємозв'язок додавання і віднімання (до кожної рівності на обчислення суми можна скласти два вирази на обчислення різниці)

«Родина» чисел 32, 43, 75:  43 + 32 = 75   32 + 43 = 75   75 – 32 = 43     75 – 43 = 32

«Родина» чисел 26, 42, 68:  42 + 26 = 68   26 + 42 = 68   68 – 26 = 42     68 – 42 = 26

«Родина» чисел 31, 45, 76:  31 + 45 = 76     45 + 31 = 76   76 – 45 = 31    76 – 31 = 45

Завдання 61   Застосовували сполучний закон додавання

5 + 4 + 2 + 5 = 5 + 5 + (4 + 2) = 10 + 6 = 16

3 + 5 + 7 + 5 = (3 + 7) + (5 + 5) = 10 + 10 = 20

8 + 5 + 2 + 4 = (8 + 2) + (5 + 4) = 10 + 9 = 19

20 + 2 + 60 + 8 = (20 + 60) + (2 + 8) = 80 + 10 = 90

4 + 80 + 2 + 10 = (80 + 10) + (4 + 2) = 90 + 6 = 96

70 + 6 + 20 + 1 = (70 + 20) + (6 + 1) = 90 + 7 = 97

 

Завдання 62  Проста задача на знаходження суми шести доданків

На уроці образотворчого мистецтва 6 учнів отри­мали по 2 кольорові олівці. Скільки всього олівців отримали учні?

1-ий учень

2-ий учень

3-ій учень

4-ий учень

5-ий учень

6-ий учень

Всього

2 олівці

2 олівці

2 олівці

2 олівці

2 олівці

2 олівці

?

Короткий запис

Перший учень — 2 олівці

Другий учень — 2 олівці

Третій учень — 2 олівці

Четвертий учень — 2 олівці

П’ятий учень — 2 олівці

Шостий учень — 2 олівці

Всього — ?

Розв’язання

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 (ол.) – всього олівців отримали учні.

Відповідь: учні отримали 12 олівців.

 

Завдання 63  Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник:

60 – 30 = 30

(бо 30 + 30 = 60)

6 – 3 = 3

(бо 3 + 3 = 6)

60 – 40 = 20

(бо 20 + 40 = 60)

6 – 4 = 2

(бо 2 + 4 = 6)

100 – 50 = 50

(бо 50 + 50 = 100)

10 – 5 = 5

(бо 5 + 5 = 10)

Завдання 64  Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли Олег взяв із вази 4 яблука, там залишилося ще 5 яблук. Скільки яблук було у вазі спочатку?

Було

Взяв

Залишилось

?

4 яблука

5 яблук

Короткий запис

Було — ?

Взяв — 4 яблука

Залишилось — 5 яблук

Розв’язання

5 + 4 = 9 (яб.) – яблук було у вазі спочатку.

Відповідь: спочатку у вазі було 9 яблук.

 

Завдання 65  У виразах однакового кольору однаковий результат

15 + 1 = 6 + 10 = 17 – 1 = 16      13 – 3 = 6 + 4 = 18 – 8 = 10

10 – 2 = 2 + 6 = 1 + 7 = 8          14 – 1 = 12 + 1 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 66

8 + 2 – 1 = 10 – 1 = 9    

60 – 20 – 20 = 40 – 20 = 20

4 + 6 + 4 = 10 + 4 = 14 

70 – 30 + 40 = 40 + 40 = 80

3 + 6 + 1 = 9 + 1 = 10

90 – 10 – 40 = 80 – 40 = 40

6 – 4 + 2 = 2 + 2 = 4

50 + 50 – 10 = 100 – 10 = 90

Завдання 67 Обернені задачі

1) Проста задача на знаходження суми

Квочка висиділа 5 жовтих курчат і 4 чорних. Скільки всього курчат висиділа квочка?

Короткий запис

Жовті — 5 курчат

Чорні — 4 курчат

Всього — ?

Розв’язання

5 + 4 = 9 (к.) – всього курчат висиділа квочка.

Відповідь: квочка висиділа 9 курчат.

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У квочки 9 курчат: 5 жовтих, а решта — чорні. Скільки чорних курчат у квочки?

Короткий запис

Жовті — 5 курчат

Чорні — ?

Всього — 9 курчат

Розв’язання

9 – 5 = 4 (к.) – чорних курчат у квочки.

Відповідь: у квочки 4 чорних курчат.

 

3) Проста задача на знаходження невідомого доданка

На подвір'ї гуляло 9 курчат: декілька жовтих і 4 чорних. Скільки жовтих курчат гуляло на подвір'ї?

Короткий запис

Жовті — ?

Чорні — 4 курчат

Всього — 9 курчат

Розв’язання

9 – 4 = 5 (к.) – жовтих курчат гуляло на подвір'ї.

Відповідь: на подвір’ї гуляло 5 жовтих курчат.

Завдання 68   Доповнили до 10 числа (склад числа 10):

7 + 3 = 10   2 + 8 = 10   9 + 1 = 10   1 + 9 = 10   5 + 5 = 10   4 + 6 = 10   6 + 4 = 10   3 + 7 = 10

Завдання 69  На першій іграшці числа 10, 40, 80, 30, а на другій – 20, 50, 90, 70. На якій іграшці написане найбільше серед даних чисел число?  На другій (90)

 

Завдання 70  Шоколадну плитку, яка має 12 частин, розділили порівну між двома (трьома, чотирма, шістьма) діть­ми. Скільки частин шоколадної плитки отримала кожна дитина? 

12 = 4 + 4 + 4      12 = 3 + 3 + 3 + 3     12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

 

Завдання 71  Порівняння чисел

30 > 10   58 < 85   60 = 100 – 40    40 = 40    100 > 10    8 < 100 – 20

 

Завдання 72

№1 – трикутник, №2 – трикутник, №3 – чотирикутник, №4 – трикутник, №5 – крива

Не є трикутниками фігури №1 – чотирикутник (має 4 кути), № 5 – крива.

 

Завдання 73

5 + 3 + 1 = 8 + 1 = 9

2 + 4 + 2 = 6 + 2 = 8

50 – 20 + 10 = 30 + 10 = 40

80 – 40 – 10 = 40 – 10 = 30

70 + 10 – 40 = 80 – 40 = 40

20 + 60 – 80 = 80 – 80 = 0

Завдання 74  Проста задача на зменшення на деяке число

Коробка цукерок коштує 48 грн, а пачка печива на 8 грн дешевша (менше гривень). Скільки гривень коштує пачка печива?

Короткий запис

Цукерки — 48 грн

Печиво — ?, на 8 грн менше

Розв’язання

48 – 8 = 40 (грн) – гривень коштує пачка печива.

Відповідь: пачка печива коштує 40 гривень.

 

Завдання 75  «Круговий» приклад

20 + 70 = 90    90 – 10 = 80    80 – 10 = 70    70 – 50 = 20

 

Завдання 76  Проста задача на знаходження від’ємника

До свята приготували 58 подарунків. Коли частину з них роздали дітям, то залишилося ще 25 пода­рунків. Скільки подарунків роздали дітям?

Було

Роздали

Залишилось

58 подарунків

?

25 подарунків

Короткий запис

Було — 58 подарунків

Роздали — ?

Залишилось — 25 подарунків

Розв’язання

58 – 25 = 33 (п.) – подарунків роздали дітям.

Відповідь: дітям роздали 33 подарунки.

 

Завдання 77 Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю:

35 – 5 = 30

(бо 35 – 30 = 5)

26 – 6 = 20

(бо 26 – 20 = 6)

86 – 80 = 6

(бо 86 – 6 = 80)

60 – 30 = 30

(бо 60 – 30 = 30)

95 – 1 = 94

(бо 95 – 94 = 1)

70 – 30 = 40

(бо 70 – 40 = 30)

Завдання 78  Проста задача на знаходження від’ємника

В автопарку було 40 машин. Коли декілька поїхало, залишилося ще 10 машин. Скільки машин поїхало?

Було

Поїхало

Залишилось

40 машин

?

10 машин

Короткий запис

Було — 40 машин

Поїхало — ?

Залишилось — 10 машин

Розв’язання

40 – 10 = 30 (м.) – машин поїхало.

Відповідь: поїхало 30 машин.

 

Завдання 79  Діаграма ілюструє, як учні купували продукти у шкільному буфеті протягом дня

1) Скільки учнів купили сік? молоко? печиво? бутерброди? фрукти? Сік — 60 учнів, молоко — 30 учнів, печиво — 50 учнів, бутерброди — 80 учнів, фрукти — 40 учнів.

2) Який продукт купила найбільша кількість учнів? Бутерброди.

3) Скільки всього учнів купили молоко і печиво? 30 + 50 = 80 (уч.)

 

Завдання 80  Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю:

89 – 80 = 9

(бо 89 – 9 = 80)

89 – 9 = 80

(бо 89 – 80 = 9)

44 – 4 = 40

(бо 44 – 40 = 4)

44 – 1 = 43

(бо 44 – 43 = 1)

78 – 70 = 8

(бо 78 – 8 = 70)

100 – 30 = 70

(бо 100 – 70 = 30)

Завдання 81 Проста задача на знаходження від’ємника

У магазині було 28 чайних сервізів. Коли декілька з них продали, то в магазині залишилося 20 таких сервізів. Скільки чайних сервізів продали в мага­зині?

Було

Продали

Залишилось

28 сервізів

?

20 сервізів

Короткий запис

Було — 28 сервізів

Продали — ?

Залишилось — 20 сервізів

Розв’язання

28 – 20 = 8 (с.) – чайних сервізів продали в мага­зині.

Відповідь: у магазині продали 8 чайних сервізів.

Інші завдання дивись тут...