Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 108  Віднімання суми від числа

Від числа 10 відняти суму чисел 5 і 3:

10 – (5 + 3) = 10 – 8 = 2  (від першого числа відняти суму другого і третього чисел)

10 – (5 + 3) = (10 – 5) – 3 = 5 – 3 = 2 (спочатку від числа відняти перший доданок, потім від отриманого результату відняти другий доданок)

10 – (5 + 3) = (10 – 3) – 5 = 7 – 5 = 2 (спочатку від числа відняти другий доданок, потім від отриманого результату відняти перший доданок) 

Завдання 109 Додавання числа 3

8 + 3 = 8 + (2 + 1) =  (8 + 2) + 1 = 10 + 1 = 11

9 + 3 = 9 + (1 + 2) = (9 + 1) + 2 = 10 + 2 = 12

11 – 3 = 11 – (1 + 2) = 11 – 1 – 2 = 10 – 2 = 8

12 – 3 = 12 – (2 + 1) = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9

Завдання 110  Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати.

5 + 5 < 12 – 1

(10 < 11)

9 + 3 > 8 + 2  

(де більші доданки, там більша сума)

8 + 3 > 11 – 1

(11 > 10)

6 + 4 < 9 + 2  

(10 < 11)

11 – 2 = 12 – 3

(9 = 9)

13 – 3 = 3 + 7 

(10 = 10)

 

Завдання 111

1) Проста задача на збільшення на деяке число

Галка знайшла 9 монет, а сорока — на 3 монети більше. Скільки монет знайшла сорока?

Короткий запис

Галка — 9 монет

Сорока — ?, на 3 монети більше

Схема

Розв’язання

9 + 3 = 12 (м.) – монет знайшла сорока.

Відповідь: сорока знайшла 12 монет.

2) Проста задача на зменшення на деяке число

Галка заховала на даху 12 скелець, а сорока — на 3 скельця менше. Скільки скелець заховала сорока?

Короткий запис

Галка — 12 скелець

Сорока — ?, на 3 скельця менше

Схема

Розв’язання

12 – 3 = 9 (ск.) – скелець заховала сорока.

Відповідь: сорока заховала 9 скелець.

3) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Галка і сорока знайшли 12 перлин. Сорока взя­ла 3 перлини, а решта дісталася галці. Скільки перлин дісталося галці?

Короткий запис

Сорока — 3 перлини

Галка — ?

Всього — 12 перлин

Розв’язання

12 – 3 = 9 (п.) – перлин дісталося галці.

Відповідь: галці дісталося 9 перлин.

Третю задачу можна також розглядати задачею на віднімання

Галка і сорока знайшли 12 перлин. Сорока взя­ла 3 перлини, а решта дісталася галці. Скільки перлин дісталося галці?

Короткий запис

Було — 12 перлин

Взяла — 3 перлини

Залишилось — ?

Розв’язання

12 – 3 = 9 (п.) – перлин дісталося галці.

Відповідь: галці дісталося 9 перлин.

Завдання 112 Одиниці вимірювання

1 дм 2 см = 10 см + 2 см = 12 см       4 дм + 5 см = 40 см + 5 см = 45 см

1 дм 8 см = 10 см + 8 см = 18 см       1 дм 1 см – 1 см  = 1 дм

 

Завдання 113  Ламана має чотири ланки довжиною 3 см, 4 см, 1 см і 2 см.

4 см + 1 см = 5 см – сума довжин найбільшого та най­меншого відрізків ламаної.

 

Завдання 114 Висоту червоної колони позначили бу­квою Ч, синьої — буквою С, жовтої — буквою Ж. Тоді отримали правильні рівність і нерівності: Ч + С = Ж       С < Ж      Ж > Ч

 

Завдання 115

10 – (2 + 4) = 10 – 6 = 4

10 – (1 + 6) = 10 – 7 = 3

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 10 – 2 = 8

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11

Завдання 116 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Батьки купили дітям 12 фломасте­рів. Сергійко взяв собі 3 фломас­тери, а решту віддав молодшій сестричці. Скільки фломастерів дісталося сестричці?

Сергійко

Сестричка

Всього

3 фломастери

?

12 фломастерів

Короткий запис

Сергійко — 3 фломастери

Сестричка — ?

Всього — 12 фломастерів

Розв’язання

12 – 3 = 9 (фл.) – фломастерів дісталося сестричці.

Відповідь: сестричці дісталося 9 фломастерів.

 

Завдання 117  Числа збільшили на 3 (до чисел додали число 3):

1 + 3 = 4   5 + 3 = 8     7 + 3 = 10     8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11    9 + 3 = 9 + 1 + 12 = 12    10 + 3 = 13

 

Завдання 118  Додавання частинами

7 + 4 = 7 + (3 + 1) = (7 + 3) + 1 = 10 + 1 = 11

8 + 4 = 8 + (2 + 2) = (8 + 2) + 2 = 10 + 2 = 12

9 + 4 = 9 + (1 + 3) = (9 + 1) + 3 = 10 + 3 = 13

 

Завдання 119  Проста задача на збільшення не деяке число

В одному кіоску було 7 динь, а в другому — на 4 дині більше. Скільки динь було в другому кі­оску?

Короткий запис

І кіоск — 7 динь

ІІ кіоск — ?, стільки ж і ще 4 дині

Розв’язання

7 + 4 = 11 (д.) – динь було в другому кі­оску.

Відповідь: у другому кіоску було 11 динь.

 

Завдання 120

6 + 4  = 10     8 + 2 = 10    5 + 5 = 10

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13      0 + 10 = 10

9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11         

9 + 2 = 9 + (1 + 1) = 10 + 1 = 11    9 + 1 = 10

4 + 4 = 8             4 + 5 = 9

Завдання 121 Метрична система мір

1 дм + 2 см = 10 см +  2 см = 12 см            1 дм 9 см – 9 см = 1 дм

1 дм + 5 см = 10 см + 5 см = 15 см             1 дм 7 см – 7 см  = 1 дм

 

Завдання 122 

У трикутника 3 сторони, 3 вершини, 3 кути.

У прямокутника 4 сторони, 4 вершини, 4 кути.

У п’ятикутника 5 сторін, 5 вершин, 5 кутів

 

Завдання 123

8 + 3 + 2 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

9 + 4 – 3 = 4 – 3 + 9 = 1 + 9 = 10

8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

8 + 4 – 2 = 4 – 2 + 8 = 2 + 8 = 10

10 – 1 + 4 = 10 + 4 – 1 = 14 – 1 = 13

15 – 5 – 1 = 10 – 1 = 9

Завдання 124  Проста задача на знаходження суми

На природничу виставку учні виготовили 9 риб і 4 птахів. Скільки всього тварин виготовили на виставку?

Риби

Птахи

Всього

9 тварин

4 тварин

?

Короткий запис

Риби — 9 тварин

Птахи — 4 тварин

Всього — ?

Розв’язання

9 + 4 = 13 (тв.) – всього тварин виготовили на виставку.

Відповідь: на виставку виготовили 13 тварин.

 

Завдання 125  «Круговий» приклад

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13      13 – 3 = 10    10 – 2 = 8     

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12     12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 126  Віднімання частинами

11 – 4 = 11 – (1 + 3) = 11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7

12 – 4 = 12 – (2 + 2) = 12 – 2 – 2 = 10 – 2 = 8

13 – 4 = 13 – (3 + 1) = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 127

13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9

12 – 2 – 2 = 10 – 2 = 8

11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 7

12 – 4 = 12 – 2 – 2 = 8

13 + 1 + 1 = 14 + 1 = 15

18 + 1 + 1 = 19 + 1 = 20

10 – 4 – 2 =  6 – 2 = 4

10 – 4 – 1 = 6 – 1 = 5

Завдання 128 Обернені задачі

1) Проста здача на зменшення на деяке число

Іринці 11 років, а її сестричка Оленка на 4 роки молодша (менше років). Скільки років Оленці?

Короткий запис

Іринка — 11 років

Оленка — ?, на 4 роки менше

Розв’язання

11 – 4 = 7 (р.) – років Оленці.

Відповідь: Оленці 7 років.

2) Проста непряма задача на збільшення на деяке число

Оленці 7 років, це на 4 роки менше, ніж її се­стричці Іринці. Скільки років Іринці?

Короткий запис

Оленка — 7 років, це на 4 роки менше

Іринка — ?

Розв’язання

Якщо Оленка менша від Іринки, тоді Іринка більша, ніж Оленка, тому

7 + 4 = 11 (р.) – років Іринці.

Відповідь: Іринці 11 років.

3) Проста задача на збільшення на деяке число

Оленці 7 років, а її сестричка Іринка на 4 роки старша. Скільки років Іринці?

Короткий запис

Оленка — 7 років

Іринка — ?, на 4 роки більше

Розв’язання

7 + 4 = 11 (р.) – років Іринці.

Відповідь: Іринці 11 років.

Завдання 129  

_9 дм 4 см

  2 дм 3 см

  7 дм 1 см

+5 дм 7 см

  2 дм 1 см

  7 дм 8 см

Завдання 130  Поділи чотирикутник на два трикутни­ки одним відрізком

Завдання 131

11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7       13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9

16 – 1 – 1 = 15 – 1 = 14      10 – 2 – 4 = 8 – 4 = 4

 

Завдання 132

1) Проста задача на різницеве порівняння

Ведмедиця має 12 кг меду, а ведмежа – 4 кг. На скільки більше кілограмів  меду має ведмедиця?

Короткий запис

Ведмедиця — 12 кг, на ? більше

Ведмежа — 4 кг

Розв’язання

12 – 4 = 8 (кг) – на стільки більше кілограмів  меду має ведмедиця.

Відповідь: ведмедиця має на 10 кілограмів більше меду.

 

2) Проста задача на віднімання

На яблуні росло 13 яблук. Їжачок зібрав 4 яблука. Скільки яблук залишилося на яблуні?

Було

Зібрав

Залишилось

13 яблук

4 яблука

?

Короткий запис

Було (росло) — 13 яблук

Зібрав — 4 яблука

Залишилось — ?

Розв’язання

13 – 4 = 9 (яб.) – яблук залишилося на яблуні.

Відповідь: на яблуні залишилося 9 яблук.

Інші завдання дивись тут...