Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 97

Завдання 1, 2, 3  Ділення на число 3

9 : 3 + 18 = 3 + 18 = 21

15 : 3 + 6 = 5 + 6 = 11

21 : 3 + 15 = 7 + 15 = 22

21 : 3 – 7 = 7 – 7 = 0

24 : 3 + 8 = 8 + 8 = 16

27 : 3 – 8 = 9 – 8 = 1

18 : 3 – 6 = 6 – 6 = 0

12 : 3 + 7 = 4 + 7 = 11

Доведення, що 12 : 3 = 4.

Міркуємо так. Ділення можна замінити відніманням, де 12 зменшуване, а 3 від’ємник. Будемо від числа 12 віднімати число 3 стільки разів, щоб різниця дорівнювала 0, тоді кількість від’ємників (або кількість дій) буде дорівнювати частці.

1) 12 – 3 = 9    2) 9 – 3 = 6   3) 6 – 3 = 3    4) 3 – 3 = 1 

12 – (3 + 3 + 3 + 3) = 0, отже 4 – частка чисел 12 і 3.

Завдання 4 Проста задача на ділення

На 3 полиці порівну розставили 24 книжки. Скільки книжок на одній полиці?

Книжок на 1 полці

Кількість полок

Загальна кількість книжок

?

3

24

24 книжки — це 3 полки по ? книжок

Короткий запис

На полці — ? кн.. 24 книжки розділити на 3 порівну

Схема

Розв’язання

24 : 3 = 8 (кн.) – книжок на одній полці.

Відповідь: на одній полці 8 книжок.

 

Завдання 5  Складена задача на знаходження суми частки і числа

За 3 однакові ручки заплатили 15 грн. Скільки разом коштують одна ручка і блокнот за 48 грн?

Товар

Ціна

Кількість

Вартість

Ручки

?

3

15 грн

Блокнот

48 грн

 

 

Всього

?

 

 

Короткий запис

Ручка — ? грн, 15 грн розділити на 3 порівну

Блокнот — 48 грн

Всього — ?

Вираз      15 : 3 + 48

План розв'язування

1) Скільки коштує одна ручка?

2) Скільки разом коштують одна ручка і блокнот?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (грн) – коштує одна ручка.

2) 5 + 48 = 48 + 2 + 3 = 53 (грн) – разом коштують одна ручка і блокнот.

Відповідь: разом одна ручка і блокнот коштують 53 гривні.

 

Завдання 6 «Магічні» квадрати

4

9

2

7

17

3

3

5

7

5

9

13

8

1

6

15

1

11

4 + 5 + 6 = 9 + 6 = 15

8 + 5 + 2 = 8 + 2 + 5 = 15

4 + 9 + 2 = 13 + 2 = 15

3 + 5 + 7 = 8 + 7 = 15

8 + 1 + 6 = 9 + 6 = 15

7 + 9 + 11 = 9 + 11 + 7 = 27

15 + 9 + 3 = 18 + 9 = 27

7 + 17 + 3 = 7 + 3 + 17 = 27

5 + 9 + 13 = 14 + 13 = 27

15 + 1 + 11 = 16 + 11 = 27

СТОРІНКА 98

Завдання 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3 

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

Завдання 2 Порядок дій

(15 – 12) : 3 = 3 : 3 = 1

2 • 6 : 3 = 12 : 3 = 4

(41 – 32) : 3 = 9 : 3 = 3

2 • 9 : 3 = 18 : 3 = 6

(16 + 5) : 3 = 21 : 3 = 7

27 : 3 : 3 = 9 : 3 = 3

Завдання 3

Множник • Множник = Добуток

2 • 7 = 14

Ділене : Дільник = Частка

14 : 2 = 7

14 : 7 = 2

 

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Завдання 4, 5

7 • 3 = 21

21 : 3 = 7

5 • 2 = 10

10 : 2 = 5

5 • 3 = 15

15 : 3 = 5

3 • 9 = 27

27 : 3 = 9

2 • 8 = 16

16 : 2 = 8

Завдання 6 Складена задача на зменшення на деяке число

Перед світлофором стояло 7 білих автівок, стільки ж чорних, а червоних — на 8 менше, ніж білих і чорних разом. Скільки черво­них автівок стояло перед світлофором?

Короткий запис

Білі — 7 автівок

Чорні — стільки ж

Всього (Білі і чорні) — ?

Червоні — ?, на 8 автівок менше, ніж у білих і чорних

Вираз   (7 + 7) – 8 

Короткий запис №1

Білі — 7 автівок

Чорні — стільки ж

Всього — ?

Короткий запис №2

Білі і чорні — 14 автівок

Червоні — ?, на 8 автівок менше

План розв’язування

1) Скільки білих і чорних автівок разом?

2) Скільки черво­них автівок стояло перед світлофором?

Розв’язання

1) 7 + 7 = 14 (ав.) – білих і чорних автівок разом.

2) 14 – 8 = 4 (ав.) – черво­них автівок стояло перед світлофором.

Відповідь: перед світлофором стояло 4 червоні автівки.

 

СТОРІНКА 99

Завдання 1

3 • 2 = 6   3 • 8 = 24   3 • 6 = 18  

3 • 2 = 6

3 • 8 = 24

3 • 6 = 18

3 • 4 = 12

3 • 5 = 15

3 • 7 = 21

24 : 3 = 8

9 : 3 = 3

27 : 3 = 9

21 : 3 = 7

15 : 3 = 5

 

Завдання 2

27 : 3 + 8 = 9 + 8 = 17

(40 – 25) : 3 = 15 : 3 = 5

24 : 3 – 8 = 8 – 8 = 0

(9 + 9) : 3 = 18 : 3 = 6

21 : 3 + 16 = 7 + 16 = 23

12 : (31 – 28) = 12 : 3 = 4

Завдання 3  Складена задача на ділення різниці на число

На першому стелажі 100 книг, а на другому — на 73 книги менше. Книги з другого стелажа розставили порівну на 3 полиці. Скільки книг поставили на кожну полицю?

Стелажі

Книг на 1 полиці

Кількість полиць

Загальна кількість книг

І

 

 

100

ІІ

?

3

?, на 73 книжки менше

 

Вираз    (100 – 73) : 3

Короткий запис №1

І стелаж — 100 книг

ІІ стелаж — ?, на 73 книги менше

Короткий запис №1

ІІ стелаж — 27 кн., це 3 стелажі по ? книг

План розв’язування

1) Скільки книг на ІІ стелажі?

2) Скільки книг поставили на кожну полицю?

Розв’язання

1) 100 – 73 = 100 – 80 + 7 = 27 (кн.) – книг на ІІ стелажі.

2) 27 : 3 = 9 (кн.) – книг поставили на кожну полицю.

Відповідь: на кожну полицю поставили 9 книг.

 

Завдання 4

Хлорофітум — 25 вазонів, примула — 44 вазони, сансев’єра — 38 вазонів

(44 + 38) – 25 = 38 – 25 + 44 = 57 (в.) – на стільки менше було вазонів із хлорофітумом від усіх інших.

(25 + 44) – 38 = 69 – 38 = 31 (в.) – на стільки більше було вазонів із хлорофітумом і примулою, ніж із сансев'єрою.

 

Завдання 5  Побудуй прямокутник, довжина якого 1 дм, а ширина — на 8 см менша. Обчисли його периметр.

1 дм – 8 см = 10 см – 8 см = 2 см – ширина прямокутника.

Р = (1 дм + 2 см) • 2 = (10 см + 2 см) • 2 = 24 см = 2 дм 4 см

2 спосіб

1 дм – 8 см = 10 см – 8 см = 2 см – ширина прямокутника.

Р = 1 дм • 2 + 2 см • 2 = 2 дм 4 см 

3 спосіб

1 дм – 8 см = 10 см – 8 см = 2 см – ширина прямокутника.

Р = 1 дм + 2 см + 1 дм + 2 см = 2 дм 4 см 

Відповідь: периметр прямокутника 2 дм 4 см.

 

Завдання 6  Обчислили невідомі множники:

3 • 8 = 24

24 : 3 = 8

6 • 3 = 18

18 : 3 = 6

12 • 1 = 12

12 : 12 = 1

0 • 2 = 0

0 : 2 = 0

Завдання 7 Кури клюють зерно. У них разом 10 ніг. Скільки всього голів у цих курей? Скільки крил?

Короткий запис

10 ніг — це ? курей по 2 ноги

10 ніг — це стільки ж  крил

Міркуємо так. У кожної курки по 2 ноги і по 2 крила, тому крил стільки ж, скільки ніг, а голів стільки ж, скільки курей.

10 : 2 = 5 (г.) – голів.

Відповідь: у цих курей 5 голів і 10 крил. 

 

СТОРІНКА 100

Завдання 1 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо їхні значення.

21 : 3 > 6

27 : 3 = 9

12 : 3 < 12 – 3

15 : 3 < 15 – 3

18 : 3 = 6

9 : 3 < 9

Завдання 2

42 + 36 – 17 = 78 – 17 = 61

83 – 40 – 24 = 43 – 24 = 43 – 23 – 1 = 19  

3 • 6 + 19 = 18 + 19 = 20 + 17 = 37

18 : 2 + 13 = 9 + 13 = 13 + 7 + 2 = 22

24 : 3 – 7 = 8 – 7 = 1

2 • 7 + 16 = 14 + 16 = 20 + 10 = 30

 

Завдання 3  Відрізок завдовжки 18 см поділили на 3 рівні частини. Яка довжина кожної частини?

18 см : 3 = 6 (см) – довжина однієї частини.

Завдання 4  Складена задача на збільшення на деяке число

У класі розставили 9 вазонів порівну на 3 підвіконня, а на підставку поставили на 5 вазонів більше, ніж на кожному підвіконні. Скільки вазонів поставили на підставку?

Місце

Вазонів на 1 місці

Кількість місць

Загальна кількість вазонів

Підвіконня

?

3

9

Підставка

?, на 5 вазонів більше

 

 

 

Вираз         9 : 3 + 5

Короткий запис №1

На підвіконні — 9 в., це 3 підвіконня  по ? вазонів

Короткий запис №1

На підвіконні — 3 вазони

На підставці — ?, на 5 вазонів більше

План розв’язування

1) Скільки вазонів на кожному підвіконні?

2) Скільки вазонів поставили на підставку?

Розв’язання

1) 9 : 3 = 3 (в.) – вазонів на кожному підвіконні

2) 3 + 5 = 8 (в.) – вазонів поставили на підставку.

Відповідь: на підставку поставили 8 вазонів.

 

Завдання 5 Визначили за діаграмою, скільки книжок прочитали на канікулах другокласники Юля, Сашко, Олег та Іра: Юля — 6 книжок, Сашко — 8 книжок, Олег — 5 книжок, Іра — 9 книжок.

Іра прочитала найбільше книжок.

Олег прочитав 5 книжок.

9 – 6 = 2 (кн.) – на стільки більше книжок прочи­тала Іра, ніж Юля.

6 + 8 + 5 = 14 + 5 = 19 (кн.) – всього книжок прочитали Юля, Сашко та Олег.

 

Завдання 6 У коробці 6 олівців.

6 • 4 = 24 (ол.) – олівців у 4 таких коробках.

6 • 6 = 36 (ол.) – олівців у 6 таких коробках.

6 • 8 = 48 (ол.) – олівців у 8 таких коробках.

 

СТОРІНКА 101

Завдання 1 

1) 24 : 3 + 28 = 8 + 28 = 28 + 2 + 6 = 36

    18 : 3 + 28 = 6 + 28 = 28 + 2 + 4 = 32

    27 : 3 + 28 = 9 + 28 = 28 + 2 + 7 = 37

2) 3 • 5 – 9 = 15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 6

    3 • 7 – 9 = 21 – 9 = 21 – 1 – 8 = 12

    3 • 4 – 9 = 12 – 9 = 12 – 2 – 7 = 3

3) 21 : 3 + 37 = 7 + 37 = 37 + 3 + 4 = 44

    12 : 3 + 37 = 4 + 37 = 37 + 3 + 1 = 41

    15 : 3 + 37 = 5 + 37 = 37 + 3 + 2 = 42

Завдання 2 

Короткий запис

І рядок — 3 кружечки

ІІ рядок — ?, у 4 рази більше

У другому ряду кружечків у 4 рази більше, ніж у першому.

Короткий запис

І рядок — ?, у 4 рази менше

ІІ рядок — 12 кружечок

У першому ряду кружечків у 4 рази менше, ніж у другому.

Завдання 3, 4 

3 • 4 = 12

По 3 взяти 4 рази буде 12.

Добуток чисел 3 і 4 дорівнює дванадцяти.

З помножити на 4 дорівнює дванадцяти.

І множник — З, II множник — 4, добуток — 12.

Число 3 збільшити в 4 рази буде 12.

16 : 2 = 8

16 уміщує по 2 аж 8 разів.

Частка чисел 16 і 2 дорівнює восьми.

16 поділити на 2 дорівнює восьми.

Ділене — 16, дільник — 2, частка — 8.

Число 16 зменшити у 2 рази буде 8.

Завдання 5  Складена задача на різницеве порівняння

На двох автостоянках разом 90 автівок. На першій автостоянці — 62 автівки. На скільки менше автівок на другій автостоянці, ніж на першій?

Короткий запис

І автостоянка — 62 автівки

ІІ автостоянка — ? , на ? менше, ніж на І автостоянці

Всього — 90 автівок

Вираз    62 – (90 – 62)

Короткий запис №1

І автостоянка — 62 автівки

ІІ автостоянка — ?

Всього — 90 автівок

Короткий запис №2

І автостоянка — 62 автівки

ІІ автостоянка — 28 автівок, на ? менше

План розв’язування

1) Скільки автівок на другій автостоянці?

2) На скільки менше автівок на другій автостоянці, ніж на першій?

Розв’язання 

1) 90 – 62 = 90 – 70 + 8 = 28 (ав.) – автівок на другій автостоянці.

2) 62 – 28 = 62 – 30 + 2 = 34 (ав.) – на стільки менше автівок на другій автостоянці, ніж на першій.

Відповідь: на 34 автівки менше на другій автостоянці, ніж на першій.

 

Завдання 6  

24 : 3 + 7 = 8 + 7 = 15

18 : 2 – 6 = 9 – 6 = 3

3 • 9 – 21 = 27 + 21 = 48

3 • 6 + 12 = 18 + 12 = 30

16 : 2 – 8 = 8 – 8 = 0

15 : 3 + 14 = 5 + 14 = 19

2 • 7 + 22 = 14 + 22 = 36

3 • 8 + 16 = 24 + 16 = 40

Виписали вирази, значення яких менші від 19:

24 : 3 + 7, 18 : 2 – 6, 16 : 2 – 8

 

Завдання 7 Складена задача на зменшення на деяке число 

Назар хотів купити 3 тенісні м'ячики по 6 грн, але йому не виста­чило 3 грн. Скільки грошей мав Назар? 

Короткий запис №1

Покупка  — ? грн, 3 м’ячики  по 6 грн

Короткий запис №1

Покупка  — 18 грн

Мав — ?, на 3 грн менше

Схема

Вираз     6 • 3 – 3

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (грн) – вартість покупки.

2) 18 – 3 = 15 (грн) – грошей мав Назар.

Відповідь: Назар мав 15 гривень.

Інші завдання дивись тут...