Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 63 

Завдання 1

Порозрядне додавання з переходом через десяток

54 + 18 = (50 + 10) + (4 + 8) = 60 + 12 = 72

Додавання частинами

54 + 18 = 54 + 10 + 8 = 64 + 8 = 72

54 + 18 = 54 + 16 + 2 = 70 + 2 = 72

54 + 18 = 54 + 6 + 12 = 60 + 12 = 72

Додавання способом округлення

54 + 18 = (60 – 6) + 18 = 60 + 18 – 6 = 60 + 12 = 72

54 + 18 = 54 + (20 – 2) = 54 + 20 – 2 = 74 – 2 = 72

Порозрядне віднімання з переходом через десяток

54 – 18 = (40 – 10) + (14 – 8) = 30 + 6 = 36

Віднімання частинами

54 – 18 = 54 – 10 – 8 = 44 – 8 = 36

54 – 18 = (34 + 20) – 18 = 34 + (20 – 18) = 34 + 2 = 36

54 – 18 = 54 – 14 – 4 = 40 – 4 = 36

Віднімання способом округлення

54 – 18 = 54 – (20 – 2) = 54 – 20 + 2 = 34 + 2 = 36

Завдання 2

Віднімання частинами: 40 – 18 = 40 – 10 – 8 = 30 – 8 = 22

 

Завдання 3

50 – 48 = 50 – 40 – 8 = 10 – 8 = 2                100 – 35 = 100 – 30 – 5 = 70 – 5 = 65

90 – 21 = 90 – 20 – 1 = 70 – 1 = 69               70 – 64 = 70 – 60 – 4 = 10 – 4 = 6

 

Завдання 4  Складена задача на віднімання суми від числа

У лотку було 90 порцій морозива. За день продали 20 пор­цій ескімо й 10 порцій пломбіру. Скільки порцій морозива залишилося в лотку?

Було

Продали

Залишилось

90 порцій

20 порцій і 10 порцій

?

Короткий запис

Було — 90 порцій

Продали — ?, 20 порцій і 10 порцій

Залишилось — ?

Вираз    90 – (20 + 10)

Короткий запис №1

Ескімо — 20 порцій

Пломбір — 10 порцій

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 90 порцій

Продали — 30 порцій

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього порцій морозива продали?

2) Скільки порцій морозива залишилося в лотку?

Розв’язання

1) 20 + 10 = 30 (п.) – всього порцій морозива продали.

2) 90 – 30 = 60 (п.) – порцій морозива залишилося в лотку.

2 спосіб

Нехай спочатку продали ескімо, а потім – пломбір, тоді

Короткий запис

Було — 90 порцій

Продали ескімо — 20 порцій

Залишилось (Було) — ?

Продали пломбір — 10 порцій

Залишилось — ?

Вираз    (90 – 20) – 10

Короткий запис №1

Було — 90 порцій

Продали — 20 порцій

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 70 порцій

Продали — 10 порцій

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки порцій морозива залишилось, коли продали ескімо?

2) Скільки порцій морозива залишилося в лотку?

Розв’язання

1) 90 – 20 = 70 (п.) – порцій морозива залишилося, коли продали ескімо.

2) 70 – 10 = 60 (п.) – порцій морозива залишилося в лотку.

3 спосіб

Нехай спочатку продали пломбір, а потім – ескімо, тоді

Короткий запис

Було — 90 порцій

Продали пломбір — 10 порцій

Залишилось (Було) — ?

Продали ескімо — 20 порцій

Залишилось — ?

Вираз    (90 – 10) – 20

Короткий запис №1

Було — 90 порцій

Продали — 10 порцій

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 80 порцій

Продали — 20 порцій

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки порцій морозива залишилось, коли продали пломбір?

2) Скільки порцій морозива залишилося в лотку?

Розв’язання

1) 90 – 10 = 80 (п.) – порцій морозива залишилося, коли продали пломбір.

2) 80 – 20 = 60 (п.) – порцій морозива залишилося в лотку.

4 спосіб (виразом)

Короткий запис

Було — 90 порцій

Продали ескімо — 20 порцій

Продали пломбір — 10 порцій

Залишилось — ?


Розв’язання

90 – 20 – 10 = 60 (п.) – порцій морозива залишилося в лотку.

Відповідь: у лотку залишилося 60 порцій морозива.

 

Завдання 5 Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

Периметр трикутника ABC дорівнює 48 см. Довжина сторони АВ дорівнює 18 см, сто­рони АС — 16 см. Обчисли довжину сторо­ни ВС.

Розв’язання

1) 18 + 16 = 18 + 2 + 14 = 34 (см) – сума довжин сторін АВ і АС.

2) 48 – 34 = 14 (см) 

2 спосіб

1) 48 – 18 = 30 (см) – сума довжин сторін АС і ВС.

2) 30 – 16 = 10 + (20 – 4) = 14 (см) 

3 спосіб

1) 48 – 16 = 32 (см) – сума довжин сторін АВ і ВС.

2) 32 – 18 = 32 – 20 + 2 = 14 (см) 

Відповідь: довжина сторони ВС дорівнює 14 см.

 

Завдання 6  Сума двох чисел дорівнює 13. Які це можуть бути числа?

12 + 1 = 13     11 + 2 = 13     10 + 3 = 13    9 + 4 = 13       8 + 5 = 13         7 + 6 = 13

Завдання 7

65 – 26 = 65 – 30 + 4 = 35 + 4 = 39       7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 16       47 + 47 = (40 + 40) + (7 + 7) = 80 + 14 = 94

СТОРІНКА 64  Перевірка віднімання

Завдання 1, 2 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

Віднімання

12 – 3 = 9

36 – 20 = 16

60 – 7 = 53

70 – 32 = 38

Перевірка

9 + 3 = 12

16 + 20 = 36

53 + 7 = 60

38 + 32 = 70

Завдання 3 Виконали перевірку відніманням

Віднімання 

14 – 6 = 8

23 – 7 = 16

80 – 4 = 76

50 – 23 = 27

Перевірка

14 – 8 = 6

23 – 16 = 7

80 – 76 = 4

50 – 27 = 23

Завдання 4

1) Складена задача на віднімання числа від суми

У дівчинки були купюри по 50 грн і 20 грн. Вона купила ручку за 30 грн. Скільки гривень залишилось у дівчинки?

1 спосіб

Короткий запис

Було — ?, 50 грн і 20 грн

Витратила — 30 грн

Залишилось — ?

Вираз   (50 + 20) – 30

План розв’язування

1) Скільки всього гривень було в дівчинки?

2) Скільки гривень залишилось у дівчинки?

Розв’язання

1) 50 + 20 = 70 (грн) – всього гривень було в дівчинки.

2) 70 – 30 = 40 (грн) – гривень залишилось у дівчинки.

2 спосіб

Припустимо, що дівчинка витратила 30 грн з першої купюри, тоді

Короткий запис

Було І купюра — 50 грн

Витратила — 30 грн

Залишилось (І купюра) — ?

ІІ купюра — 20 грн

Всього залишилось — ?

Вираз   (50 – 30) + 20

План розв’язування

1) Скільки гривень залишилося з першої купюри, коли вона витратила 30 грн?

2) Скільки гривень залишилось у дівчинки?

Розв’язання

1) 50 – 30 = 20 (грн) – гривень залишилося з першої купюри, коли вона витратила 30 грн.

2) 20 + 20 = 40 (грн) – гривень залишилось у дівчинки.

Відповідь: у дівчинки залишилось 40 гривень.

 

2) Складена задача на віднімання суми від числа

У дівчинки були купюри 100 грн. Вона купила книжку за 62 грн. і ручку за 10 грн. Скільки гривень залишилось у дівчинки?

Короткий запис

Було — 100 грн

Витратила — ?, 62 грн і 10 грн

Залишилось — ?

Вираз   100 – (62 + 10)

План розв’язування

1) Скільки всього гривень витратила на книжку й ручку?

2) Скільки гривень залишилось у дівчинки?

Розв’язання

1) 62 + 10 = 72 (грн) – всього гривень витратила на книжку й ручку.

2) 100 – 72 = 28 (грн) – гривень залишилось у дівчинки.

2 спосіб

Припустимо що спочатку вона купила книжку, а потім ручку, тоді

Короткий запис

Було — 100 грн

Витратила — 62 грн

Залишилось (Було) — ?

Витратила — 10 грн

Залишилось — ?

Вираз   (100 – 62) – 10

План розв’язування

1) Скільки гривень залишилося, коли купила книжку?

2) Скільки гривень залишилось у дівчинки?

Розв’язання

1) 100 – 62 = 30 + (70 – 62) = 38 (грн) – гривень залишилося, коли купила книжку.

2) 38 – 10 = 28 (грн) – гривень залишилось у дівчинки.

3 спосіб

Припустимо що спочатку вона купила ручку, а потім книжку, тоді

Короткий запис

Було — 100 грн

Витратила — 10 грн

Залишилось (Було) — ?

Витратила — 62 грн

Залишилось — ?

Вираз   (100 – 10) – 62

План розв’язування

1) Скільки гривень залишилося, коли купила ручку?

2) Скільки гривень залишилось у дівчинки?

Розв’язання

1) 100 – 10 = 90 (грн) – гривень залишилося, коли купила ручку.

2) 90 – 62 = 20 + (70 – 62) = 28 (грн) – гривень залишилось у дівчинки.

Відповідь: у дівчинки залишилось 28 гривень.

 

Завдання 5  Які числа пропущені у такому ряді 9, 14, 19, 24, …, …, 39, … ?

Міркуємо так. Закономірність ряду: наступне число на 5 більше, ніж попереднє число, тому 24 + 5 = 29,   29  + 5 = 34, 39 + 5 = 44

Відповідь: 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44.

 

СТОРІНКА 65  Дужки. Порядок виконання дій у виразах з дужками

Завдання 1

Додавання перевіряють відніманням, а віднімання перевіряють додаванням і відніманням.

Рівність

36 + 35 = 60 + 11 = 71

49 – 22 = 27

18 + 57 = 60 + 15 = 75

70 – 34 = 30 + (40 – 34) = 36

Перевірка

71 – 35 = 71 – 40 + 5 = 36

27 + 22 = 49

75 – 18 = 75 – 20 + 2 = 57

36 + 34 = 60 + 10 = 70

Перевірка

71 – 36 = 71 – 40 + 4 = 35

49 – 27 = 22

75 – 57 = 75 – 60 + 3 = 18

70 – 36 = 70 – 40 + 4 = 34

Завдання 2 Порівняння чисел

72 > 36 + 35  (72 > 71)

84 = 100 – 16

46 – 23 < 25 (23 < 25)

90 < 27 + 73 (90 < 100)

35 + 17 = 81 – 29 (52 = 52)

94 – 49 > 18 + 26 (45 > 44)

Завдання 3 Порядок дій

а) спочатку знайди суму чисел 9 і 5, а потім відніми її від 20:

20 – (9 + 5) = 6       1) 9 + 5 = 14       2) 20 – 14 = 6

б) спочатку знайди різницю чисел 10 і 6, а потім відніми її від 11:

11 – (10 – 6) = 7         1) 10 – 6 = 4      2) 11 – 4 = 7

Завдання 4

До числа 7 додати різницю чисел 56 і 9:  7 + (56 – 9) = 7 + 47 = 54

Від числа 47 відняти суму чисел З0 і 15:  47 – (30 + 15) = 47 – 75 = 2

Від числа 15 відняти різницю чисел 90 і 76:  15 – (90 – 76) = 15 – 14 = 1

 

Завдання 5 Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

Мама мала 100 грн. Вона купила м’яч за 15 грн, ляльку за 62 грн і ще машинку. Скільки гривень мама заплатила за  машинку?

М’яч

Лялька

Машинка

Всього

15 грн

62 грн

?

100 грн

Короткий запис

М’яч і лялька — ?, 15 грн і 62 грн

Машинка — ?

Всього — 100 грн

Вираз   100 – (15 + 62)

Короткий запис №1

М’яч — 15 грн

Лялька — 62 грн

Всього — ?

Короткий запис №2

М’яч і лялька —  77 грн

Машинка — ?

Всього — 100 грн

План розв’язування

1) Скільки всього гривень мама заплатила за м’яч і ляльку?

2) Скільки гривень мама заплатила за  машинку?

Розв’язання

1) 15 + 62 = 77 (грн) – всього гривень заплатила мама за м’яч і ляльку.

2) 100 – 77 = 23 (грн) – гривень заплатила мама за машинку.

2 спосіб

Спочатку можна обчислити суму грошей за ляльку і машинку разом, а потім з тієї суми за машинку, тоді

Машинка — ?

Лялька — 62 грн

Всього (Машинка і лялька) — ?

М’яч  — 15 грн

Всього — 100 грн

Вираз   (100 – 15) – 62

Короткий запис №1

Машинка і лялька — ?

М’яч  — 15 грн

Всього — 100 грн

Короткий запис №2

Машинка — ?

Лялька — 62 грн

Всього — 85 грн

План розв’язування

1) Скільки гривень мама заплатила за ляльку і машинку разом?

2) Скільки гривень мама заплатила за  машинку?

Розв'язання

1) 100 – 15 = 80 + (20 – 15) = 85 (грн) – гривень мама заплатила за ляльку і машинку разом.

2) 85 – 62 = 23 (грн) – гривень мама заплатила за  машинку.

3 спосіб

Спочатку можна обчислити суму грошей за м’яч і машинку разом, а потім з тієї суми за машинку, тоді

Машинка — ?

М’яч — 15 грн

Всього (Машинка і м’яч) — ?

Лялька  — 62 грн

Всього — 100 грн

Вираз   (100 – 62) – 15

Короткий запис №1

Машинка і м’яч — ?

Лялька  — 62 грн

Всього — 100 грн

Короткий запис №2

Машинка — ?

М’яч — 15 грн

Всього — 38 грн

План розв’язування

1) Скільки гривень мама заплатила за м’яч і машинку разом?

2) Скільки гривень мама заплатила за  машинку?

Розв'язання

1) 100 – 62 = 30 + (40 – 62) = 38 (грн) – гривень мама заплатила за м’яч і машинку разом.

2) 38 – 15 = 23 (грн) – гривень мама заплатила за  машинку.

4 спосіб (виразом)

Короткий запис

М’яч — 15 грн

Лялька — 62 грн

Машинка — ?

Всього — 100 грн

Розв’язання

100 – 15 – 62 = 23 (грн) – гривень заплатила мама за машинку.

Відповідь: за машинку мама заплатила 23 гривні.

 

Завдання 6 Акація нижча від тополі на 6 м, але вища від черемхи на 5 м. Яка різниця між висотою черемхи і тополі? Котре дерево вище?

Міркуємо так. Висота дерев у порядку зростання (від меншого до більшого):  черемха -–5м-- акація –-6м—тополя.

Отже, тополя вища, ніж черемха.

5 + 6 = 11 (м) – різниця між висотою черемхи і тополі (на стільки метрів тополя вища від черемхи; на стільки метрів черемха нижча, ніж тополя)

 

СТОРІНКА 66  Годинник, хвилина

Завдання 1 Доба

Годинник

Час до полудня

9 год 5 хв

8 год 10 хв

11 год 15 хв

1 год 20 хв

Час після полудня

9 год 5 хв + 12 год =

21 год 5 хв

8 год 10 хв + 12 год =

20 год 10 хв

11 год 15 хв + 12 год =

23 год 15 хв

1 год 20 хв + 12 год =

13 год 20 хв

Завдання 2

4 + (2 + 3) = 4 + 5 = 9

до числа 4 додати суму чисел 2 і 3

(4 + 2) + 3 = 6 + 3 = 9

до суми чисел 4 і 2 додати число 3

(4 + 5) – 2 = 9 – 2 = 7

від суми чисел 4 і 5 відняти число 2

4 + (5 – 2) = 4 + 3 = 7

до числа 4 додати різницю чисел 5 і 2

10 – (3 + 4) = 10 – 7 = 3

від числа 10 відняти суму чисел 3 і 4

(10 – 3) + 4 = 7 + 4 = 11

до різниці чисел 10 і 3 додати число 4

Завдання 3 

а) Складена задача на додавання числа до різниці

В автобусі їхало 12 пасажирів. На зупинці 7 пасажирів вийшло, а 4 зайшло. Скільки пасажирів стало в автобусі?

Короткий запис

Було — 12 пасажирів

Вийшло — 7 пасажирів

Залишилось (Було) — ?

Зайшло — 4 пасажири

Стало — ?

Вираз  (12 – 7) + 4

План розв’язування

1) Скільки пасажирів залишилось, коли сім вийшло?

2) Скільки пасажирів стало в автобусі?

Розв’язання

1) 12 – 7 = 5 (п.) – пасажирів залишилось, коли сім вийшло.

2) 5 + 4 = 9 (п.) – пасажирів стало в автобусі.

2 спосіб

Спочатку обчислимо, скільки пасажирів скористалися зупинкою, а потім скільки їх залишилося, тоді

Короткий запис

Було — 12 пасажирів

Скористались зупинкою — ?, 7 пасажирів без 4 пасажирів

Залишилось  — ?

Вираз  12 – (7 – 4)

План розв’язування

1) Скільки пасажирів скористалися зупинкою?

2) Скільки пасажирів стало в автобусі?

Розв’язання

1) 7 – 4 = 3 (п.) – пасажирів скористалися зупинкою.

2) 12 – 3 = 9 (п.) – пасажирів стало в автобусі.

Відповідь: в автобусі стало 9 пасажирів.

 

б) Складена задача на віднімання

В автобусі їхало 12 пасажирів. На першій зупинці вийшло 7 пасажирів, а на другій — 4. Скільки пасажирів залишилося в автобусі?

Спочатку ми можемо порахувати скільки всього пасажирів вийшло на зупинках, а потім скільки залишилося, тоді

Короткий запис

Було — 12 пасажирів

Вийшло — ?, 7 пасажирів і 4 пасажирів

Залишилось — ?

Вираз  12 – (7 + 4)

План розв’язування

1) Скільки всього пасажирів вийшли на зупинках?

2) Скільки пасажирів залишилося в автобусі?

Розв’язання

1) 7 + 4 = 11 (п.) – всього пасажирів вийшли на зупинках.

2) 12 – 11 = 1 (п.) – пасажирів залишилося в автобусі.

2 спосіб

Оскільки пасажири виходили на першій зупинці, а потім на другій, тоді

Короткий запис

Було — 12 пасажирів

Вийшло — 7 пасажирів

Залишилось (Було) — ?

Вийшло — 4 пасажирів

Залишилось — ?

Вираз  (12 – 7) – 4 

План розв’язування

1) Скільки пасажирів залишилося в автобусі після першої зупинки?

2) Скільки пасажирів залишилося в автобусі?

Розв’язання

1) 12 – 7 = 5 (п.) – пасажирів залишилося в автобусі після першої зупинки.

2) 5 – 4 = 1 (п.) – пасажирів залишилося в автобусі.

Відповідь: в автобусі залишився 1 пасажир.

 

Завдання 4  Рівняння

100 – 23 = 77

100 – □3 = 7□         90 + 10 – □3 = 7□

Рахуємо одиниці:  10 – 3 = □       10 – 3 = 7

Рахуємо десятки:

9 дес. – □ = 7 дес    9 дес. – 7 дес. = 2 дес.

54 – 36 = 18

54 – 3□ = □8           44 + 10 – 3□ = □8 

Рахуємо одиниці:  10 + 4 – □ = 8     14 – 8 = 6

Рахуємо десятки:

4 дес. – 3 дес. = □    4 дес. – 3 дес. = 1 дес.

Інші завдання дивись тут...