Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П.", 2019 року видання

Завдання 22 Яєць у кожному лотку: 6, 10, 15.  У третьому лотку яєць найбільше

Нерівності:  15 > 6   15 > 10   10 > 6   6 < 10   6 < 15   10 < 15

 

Завдання 23 Купюр на кожному малюнку по дві

Гривень на кожному малюнку: 11, 12, 15

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання (для рівності на додавання можна скласти рівність на віднімання)

«Родина» чисел 1, 10, 11: 

1 + 10 = 11    10 + 1 = 11      11 – 1 = 10    11 – 10 = 1

«Родина» чисел 2, 10, 12:

2 + 10 = 12     10 + 2 = 12     12 – 2 = 10    12 – 10 = 2

«Родина» чисел 5, 10, 15:

5 + 10 = 15     10 + 5 = 15     15 – 5 = 10    15 – 10 = 5

 

Завдання 24

10 + 7 = 17    18 – 8 = 10    17 – 10 = 7    19 – 9 – 2 = 10 – 2 = 8

13 – 3 = 10     6 + 10 = 16    11 – 1 = 10   10 + 7 – 3 = 17 – 3 = 14

 

Завдання 25 Проста задача на збільшення на деяке число

Маса кроля — 2 кг, а маса зайця на 3 кг більша. Яка маса зайця?

Короткий запис

Кріль — 2 кг

Заєць — ?, на 3 кг більший

Короткий запис

Кріль — 2 кг

Заєць — ?, стільки ж і ще 3 кг

Схема

Розв’язання

2 + 3 = 5 (кг) – маса зайця

Відповідь: маса зайця 5 кг

 

Завдання 26

1) Фігури різняться за розміром (великий, середній, малий) і кольором (блакитний, жовтий, рожевий)

2) Фігури різняться за розміром (малий, середній, великий) і формою (квадрат, круг, трикутник)

 

Завдання 27

10 + 5 = 15   15 – 5 = 10    15 – 10 = 5    15 – 0 = 15

10 + 4 = 14   14 – 4 = 10    14 – 10 = 4    14 + 0 = 14

 

Завдання 28 Світлані 7 років. її братик Тихін на 3 роки старший. Скільки років Тихонові?

Короткий запис

Світлана — 7 років

Тихін — ?, на 3 роки старший

Короткий запис

Світлана — 7 років

Тихін — ?, стільки ж і ще 3 роки

Схема

Розв’язання

7 + 3 = 10 (р.) – років Тихонові

Відповідь: Тихонові 10 років

 

Завдання 29  Натуральні числа  

Одноцифрові числа: 7, 9, 0, 1, 6, 2, 5  Двоцифрові числа: 14, 17, 10, 19, 15, 20

 

Завдання 30 Сума розрядних доданків

13 = 10 + 3    17 = 10 + 7   18 = 10 + 8   14 = 10 + 4   12 = 10 + 2

 

Завдання 31 Попереднє число до кожного з чисел 7, 17, 13, 15, 8, 11, 19:

6, 16, 12, 14, 7, 10, 18

 

Завдання 32  Порівняння чисел

17 > 7 (двоцифрове число більше, ніж одноцифрове)  10 > 1

4 < 8    4 < 18 (одноцифрове число менше, ніж двоцифрове)

10 + 6 = 16 (16 = 16)        16 – 6 > 1 (10 > 1)

13 – 3 < 10 + 3 (10 < 13)    18 – 10 < 18 – 8 (8 < 10)

 

Завдання 33

14 + 3 = 17   17 – 5 = 12   13 + 4 = 17   19 – 8 = 11

16 + 2 = 18   13 – 2 = 11   18 – 7 = 11    12 + 6 = 18

 

Завдання 34

1) Довжина ножиців 8 см

Довжина виделки 11 см = 1 дм 1 см

Довжина стріли 10 см = 1 дм

2) Відрізок, довжина якого дорівнює довжині ножиців

 

Завдання 35  Задача на зменшення на деяке число

Довжина однієї сторони дитячого майданчика дорівнює 10 м, а іншої — на 7 м менша. Знайди довжину невідомої сторони дитячого майданчика.

Короткий запис

Одна сторона — 10 м

Інша сторона — ?, на 7 м менша

Короткий запис

Одна сторона — 10 м

Інша сторона — ?, стільки ж, але без 7 м

Схема

Розв’язання

10 – 7 = 3 (м) – довжина невідомої сторони дитячого майданчика

Відповідь: довжина невідомої сторони дитячого майданчика дорівнює 3 м

 

Завдання 36

14 + 5 = 19     18 – 8 = 10    10 + 7 = 17    15 – 3 = 12 

16 – 4 + 1 = 12 + 1 = 13       5 + 4 + 10 = 9 + 10 = 19 

13 + 5 – 2 = 18 – 2 = 16        19 – 3 – 3 = 16 – 3 = 13

 

Завдання 37 По двору ходили 16 качок і кури, яких було на 6 мен­ше, ніж качок. Скільки курей ходило по двору?

Короткий запис

Качки — 16 птахів

Кури — ?, на 6 птахів менше

Короткий запис

Качки — 16 птахів

Кури — ?, стільки ж, але без 6 птахів

Схема

Розв’язання

16 – 6 = 10 (птахів) – курей ходило по двору

Відповідь: по двору ходило 10 курей

 

Завдання 38

2 дес. + 4 од. = 24     3 дес. + 4 од. = 34    24 < 34    34 > 24

 

Завдання 39  Натуральні числа  два́дцять сім – 27, три́дцять три – 33, сімна́дцять – 17, два́дцять де́в'ять – 29, трид́цять шість – 36, одина́дцять – 11, два́дцять два – 22, три́дцять ві́сім – 38

 

Завдання 40 Розрядні доданки:

34 = 30 + 4    26 = 20 + 6   19 = 10 + 9   28 = 20 + 8   31 = 30 + 1

 

Завдання 41  Обчислили тільки різниці

20 + 3          30 – 20 = 10     20 – 10 = 10   3 + 2 + 3

35 – 5 = 30   20 + 7              10 + 10     17 – 3 – 1 = 14 – 1 = 13

 

Завдання 42 Задача на різницеве порівняння

Сливове варення розлили в 15 банок, а кизилове — у 5 банок. З яким варенням банок більше: з кизило­вим чи сливовим? На скільки більше?

Короткий запис

Сливове варення — 15 банок, на ? більше

Кизилове варення — 5 банок

Схема

Розв’язання

15 > 5  банок зі сливовим варенням більше, ніж банок з кизиловим варенням

15 – 5 = 10 (б.) – на стільки більше банок зі сливовим варенням, ніж кизиловим

Відповідь: на 10 банок більше зі сливовим варенням, ніж з кизиловим

 

Завдання 43

15 – 3 = 12   18 – 10 = 8     10 + 9 = 19     13 – 10 = 3

12 + 6 = 18   8 + 2 = 10      19 – 6 = 13     3 + 12 = 15

 

Завдання 44 Адміністратор у першій половині дня отримав 20 електронних листів, а в другій — 10 листів. На скільки листів більше отримав адміністратор у першій половині дня, ніж у другій?

Короткий запис

Перша половина — 20 листів, на ? більше

Друга половина — 10 листів

Схема

Розв’язання

20 – 10 = 10 (л.) – на стільки листів більше отримав адміністратор у першій половині дня, ніж у другій

Відповідь: на 10 листів більше отримав адміністратор у першій половині дня, ніж у другій

Інші завдання дивись тут...

  • Диана
    Нравится ваше приложение
    11 вересня 2019 13:18