Інші завдання дивись тут...


 Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 2 клас Листопад Н."

Сторінка 56 - 57

Завдання 1   Всього летить 12 пташок.

Завдання 2 Складена задача на знаходження суми числа і частки. У загоні 12 курок. У курнику втричі менше курок, ніж у загоні. Скільки всього курок у курнику і в загоні? 

Короткий запис

У загоні — 12 курок

У курнику — ?, у 3 рази менше

Всього — ?

1) 12 : 3 = 4 (к.) – курок у курнику.   2) 12 + 4 = 16 (к.) – курок у курнику і загоні.

Завдання 4 Проста задача на ділення. Усього 12 апельсинів. Якщо всі апельсини поділити для 2 покупців порівну, то скільки дістанеться кожному?

Кількість апельсинів у 1 покупця

Кількість покупців

Загальна кількість апельсинів

?

2

12

12 : 2 = 6 (ап.)
Завдання 6

У кошиках всього 13 манго.

 

Сторінка 58

Завдання 1

2 • 5 = 10

3 • 7 = 21

3 • 9 + 39 = 27 + 39 = 66

100 – 2 • 8 = 100 – 16 = 84

(30 – 12) : 3 = 18 : 3 = 6

30 – 12 : 3 = 30 – 4 = 26

Завдання 2  Знайди периметр трикутника

Р = 3 + 3 + 5 = 11 (см)        Р = 22 + 22 + 7 + 22 + 7 = 80 (мм) = 8 (см)

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У супермаркет привезли 3 контейнери картоплі, по 2 ц в кожному, і контейнер моркви масою 1 ц. Скільки центнерів картоплі й моркви привезли супермаркет?

Картопля

Морква

Всього

3 контейнери по 2 ц

1 ц

?

Короткий запис

Картопля — ? ц, 3 контейнери по 2 ц

Морква — 1 ц

Всього — ?

Схема

Вираз     2 • 3 + 1

Короткий запис №1

Картопля — ? ц, 3 контейнери по 2 ц

Короткий запис №2

Картопля — 6 ц

Морква — 1 ц

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки центнерів картоплі привезли супермаркет?

2) Скільки центнерів картоплі й моркви привезли супермаркет?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (ц) – центнерів картоплі привезли супермаркет.

2) 6 + 1 = 7 (ц) – центнерів картоплі й моркви привезли супермаркет.

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Привезли  — ? ц, 3 контейнери по 2 ц і ще 1 ц

Схема

Розв’язання

3 • 2 + 1 = 7 (ц) – центнерів картоплі й моркви привезли супермаркет.

Відповідь: у супермаркет привезли 7 центнерів.

Завдання 4

2 • х + 10 < 20

2 • х + 10 < 10 + 10

2 • х < 10

2 • х < 2 • 5

х < 5

Відповідь: 2, 7, 4, 8, 6, 3

Підкреслили числа,

які можна записати в клітинку,

щоб нерівність була правильною.

Сторінка 59

Завдання 1 Проста задача на множення

У столярній майстерні за один день виготовили 5 сто­ликів. Для кожного столика витесали по 4 ніжки. Скільки ніжок витесали за один день?

Ніжок у 1 столику

Кількість столиків

Ніжок разом

4

5

?

Короткий запис

Ніжки — ? н., 5 столиків по 4 ніжки

Розв’язання

4 • 5 = 20 (н.) – ніжок витесали за один день.

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 столик — 4 ніжки

5 столиків — ? ніжок

4 • 5 : 1 = 20 (н.) – ніжок витесали за один день.

Відповідь: за один день витесали 20 ніжок.

Завдання 2

4 • 3 = 12     4 • 4 = 16

3 • 5 = 15     4 • 7 = 28

4 • 8 = 32     6 • 3 = 18

4 • 5 = 20     4 • 9 = 36

Завдання 3

4 • 7 = 28

4 • 6 = 24

77 – 4 • 4 = 77 – 16 = 61

34 + 4 • 9 = 34 + 36 = 60 + 10 = 70

64 – 3 • 9 + 39 = 64 – 27 + 39 = 39 – 27 + 64 = 12 + 64 = 76

56 + 4 • 9 – 70 = 56 + 36 – 70 = 80 + 12 – 70 = 10 + 12 = 22

Завдання 4 Доба

Година

до полудня

1 год

4 год

11 год

Година

після полудня

13 год =

1 год + 12 год

16 год =

4 год + 12 год

23 год =

11 год + 12 год

Сторінка 60

Завдання 1  Множення замінили сумою однакових доданків

17 • 4 = 17 + 17 + 17 + 17 = 40 + 14 + 14 = 68

25 • 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 50 + 50 = 100

14 • 4 = 14 + 14 + 14 + 14 = 40 + 8 + 8 = 56

Завдання 2 Порядок дій

7 • 4 = 28

9 • 4 = 36

3 • 4 + 56 = 12 + 56 = 68

87 – 8 • 4 = 87 – 32 = 55

71 – 6 • 4 = 71 – 24 = 41 + (30 – 24) = 41 + 6 = 47

(40 – 35) • 4 = 5 • 4 = 20

Завдання 3  Одиниці вимірювання

9 м • 3 = 27 м

18 ц : 3 = 6 ц

4 кг : 2 кг = 2

4 кг • 2 = 8 кг

9 м : 3 м = 3

18 мм : 2 = 9 мм

Завдання 4 Складена задача на віднімання числа від добутку

Для ліплення вчителька підготувала 28 шматків пластиліну. Другокласники виготовили 4 казкові персонажі, витративши по 5 шматків пластиліну на кожного персонажа. Скільки шматків пластиліну залишилося?

Було

Виготовили

Залишилось

28 шматків

4 персонажі по 5 шматків

?

Короткий запис

Було (підготувала) — 28 шматків

Виготовили — ? шм., 4 персонажі по 5 шматків

Залишилось — ?

Вираз    28 – 5 • 4

Короткий запис №1

Виготовили — ? шм., 4 персонажі по 5 шматків

Короткий запис №2

Було — 28 шматків

Виготовили — 20 шматків

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки шматків пластиліну виготовили?

2) Скільки шматків пластиліну залишилося?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (шм.) – шматків пластиліну виготовили.

2) 28 – 20 = 8 (шм.) – шматків пластиліну залишилося.

Відповідь: залишилося 8 шматків пластиліну.

Завдання 5 Обчисли периметр рівностороннього трикутника зі стороною 4 см.

Р = 4 • 3 = 12 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 4 см

 

Сторінка 61

Завдання 1 Проста задача на ділення

Поділи 8 яблук між чотирма друзями так, щоб кожний з них отримав однакову кількість. Скільки яблук отримає кожний?

Покажи поділ на малюнку OO   OO   OO   OO

Кількість яблук в 1 друга

Кількість друзів

Загальна кількість яблук

?

4

8

Короткий запис

8 яблук — це 4 друзі по ? яблук

Яблук у друга — ? ябл., 8 яблук розділити на 4 порівну

Розв’язання

8 : 4 = 2 (ябл.) – яблук отримає кожний.

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 друг  — ? яблук

4 друзі — 8 яблук

8 • 1 : 4 = 2 (ябл.) – яблук отримає кожний.

Відповідь: кожний отримає 2 яблук.

Покажи поділ на малюнку OO   OO   OO   OO

Завдання 2 Таблиця ділення на число 4

 

16

32

24

20

36

12

28

8

: 4

4

8

6

5

9

3

7

2

Завдання 3

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

(29 + 7) : 4 = (29 + 1 + 6) : 4 = 36 : 4 = 9

(40 – 8) : 4 = 32 : 4 = 8

34 + 24 : 4 = 34 + 6 = 40

98 – 32 : 4 = 98 – 8 = 90

Завдання 4 Порядок дій

27 : 3 : 3 

1) 27 : 3 = 9

2) 9 : 3 = 3

2 • (6 : 3) 

1) 6 : 3 = 2

2) 2 2 = 4

14 : 2 • 4

1) 14 : 2 = 7

2) 7 4 = 28

12 : (6 : 2)

1) 6 : 2 = 3

2) 12 : 3 = 4

Завдання 5

12 : 2 : 2 = 6 : 2 = 3

12 : (2 + 2) = 12 : 4 = 3

18 : 3 : 3 = 6 : 3 = 2

18 : 2 : 3 = 9 : 3 = 3

16 : 4 : 2 = 4 : 2 = 2

16 : (4 : 2) = 16 : 2 = 8

Завдання 6 Проста задача на кратне порівняння

Слон важить 32 ц, а слоненя – 4 ц. У скільки разів важчий слон, ніж слоненя?

Короткий запис

Слон — 32 ц, у ? разів більше

Слоненя — 4 ц

Розв’язання

32 : 4 = 8 (разів) – у стільки разів важчий слон, ніж слоненя.

Відповідь: у 8 разів важчий слон, ніж слоненя.

Інші завдання дивись тут...