Інші завдання дивись тут...


 Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 2 клас Листопад Н.П."

Сторінка 68

Завдання 1 Таблиця ділення на число 7

63 : 7 = 9   28 : 7 = 4   35 : 7 = 5   42 : 7 = 6    14 : 7 = 2

 

Завдання 2

48 : 6 : 4 = 8 : 4 = 2

36 : 4 : 3 = 9 : 3 = 3

30 : (3 • 2) = 30 : 6 = 5

24 : (12 : 2) = 24 : 6 = 4 

40 – 24 : 4 = 40 – 6 = 34

(40 – 24) : 4 = 16 : 4 = 4

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми добутків

Тато ніс дві сітки картоплі, по 5 кг у кожній, а Дениско — 2 сітки цибулі, по 2 кг в кожній. Скільки всього кілограмів овочів несли Дениско з татком?

Тато

Дениско

Всього

2 сітки по 5 овочів

2 сітки по 2 овочі

?

Короткий запис

Тато — ? кг, 2 сітки по 5 кг

Дениско — ? кг, 2 сітки по 2 кг                       

Всього — ?

Вираз   5 • 2 + 2 • 2

Короткий запис №1

Тато — ? кг, 2 сітки

 по 5 кг

Короткий запис №2

Дениско — ? кг, 2 сітки

по 2 кг

Короткий запис №3

Тато — 10 кг

Дениско — 4 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів ніс тато?

2) Скільки кілограмів ніс Дениско?

3) Скільки всього кілограмів овочів несли Дениско з татом?

Розв’язання

1) 5 • 2 = 10 (кг) – кілограмів ніс тато.

2) 2 • 2 = 4 (кг) – кілограмів ніс Дениско.

3) 10 + 4 = 14 (кг) – всього кілограмів овочів несли Дениско з татом.

2 спосіб

Короткий запис

Несли — ? кг, 2 сітки по ? (5 кг і 2 кг)

 

Вираз    (5 + 2) • 2

Короткий запис №1

Картопля — 5 кг

Дениско — 2 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

Несли — ? кг, 2 сітки по 7 деталей

План розв’язування

1) Скільки картоплі й цибулі в сітці разом?

2) Скільки всього кілограмів овочів несли Дениско з татом?

Розв’язання

1) 5 + 2 = 7 (кг) – картоплі й цибулі в сітці разом.

2) 7 • 2 = 14 (кг) – всього кілограмів овочів несли Дениско з татом.

Відповідь: Дениско з татом несли 14 кілограмів овочів.

 

Завдання 4   Круг, трикутник, коло, прямокутник, п’ятикутник, овал, круг

На малюнку зображене 1 коло

 

Сторінка 69

Завдання 1 За допомогою дії множення визнач кількість клітинок на шаховій дошці (8 рядів по 8 клітинок або 8 стовпців по 8 клітинок)

8 • 8 = 64 (кл.)  Відповідь: 64 клітинки

 

Завдання 2 Таблиця множення числа 8

с

5

7

3

6

9

4

8 • с

40

56

24

48

72

32

Завдання 3 Складена задача на знаходження суми добутків

Тетянка придбала 5 олівців за ціною 7 грн кожний і 2 лінійки за ціною 9 грн кожна. Яка вартість покупки?

Товар

Ціна (грн)

Кількість 

Вартість (грн)

Олівець

7

5

?

?

Лінійка

9

2

?

 

Олівці

Лінійки

Всього

5 олівців по 7 грн

2 лінійки по 9 грн

?

Короткий запис

Олівці — ? грн, 5 олівців по 7 грн

Лінійки — ? грн, 2 лінійки по 9 грн                 

Всього — ?

Вираз   7 • 5 + 9 • 2

Короткий запис №1

Олівці — ? грн, 5 олівців

 по 7 грн

Короткий запис №2

Лінійки — ? грн, 2 лінійки

по 9 грн

Короткий запис №3

Олівці — 35 грн

Лінійки — 18 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка вартість цукерок?

2) Яка вартість печива?

3) Яка вартість покупки?

Розв’язання

1) 7 • 5 = 35 (грн) – маса цукерок.

2) 9 • 2 = 18 (грн) – маса печива.

3) 35 + 18 = 53 (грн) – вартість покупки.

Відповідь: загальна вартість покупки 53 гривні.

 

Завдання 4

30 – 25 : 5 = 30 – 5 = 25

15 + 8 • 5 = 15 + 40 = 55

90 – 8 • 9 = 90 – 72 = 18

0 + 7 • 8 = 0 + 56 = 56 

77 – 63 : 7 = 77 – 9 = 68

(77 – 63) : 7 = 14 : 7 = 2

Завдання 5 Побудуй прямокутник, довжина якого становить 7 см, а ширина — З см.

Сторінка 70

Завдання 1

24 : 8 = 3

72 : 8 = 9

32 : 8 = 4

48 : 8 = 6

16 : 8 = 2

64 : 8 = 8

56 : 8 = 7

40 : 8 = 5

Завдання 2

8 • 2 + 8 : 2 = 16 + 4 = 20

8 : 2 : 2 = 4 : 2 = 2

72 – 48 : 8 = 72 – 6 = 62 + (10 – 6) = 62 + 4 = 66

(72 – 48) : 8 = (72 – 42 – 6) : 8 = 24 : 8 = 3

32 : (8 : 2) = 32 : 4 = 8

32 : 8 : 2 = 4 : 2 = 2

Завдання 3 Складена задача на віднімання

Коробка цукерок коштує 72 грн, а пачка печива — у 8 разів дешевша (менше гривень). Чи вистачить тобі 100 грн, щоб купити коробку цукерок і пачку печива?

Короткий запис №1

Цукерки — 72 грн

Печиво — ?, у 8 разів менше

Короткий запис №2
Цукерки — 72 грн

Печиво — 9 грн

Всього — ?

Короткий запис №3

81 грн < 100 грн

План розв’язування

1) Скільки гривень коштує печиво?

2) Скільки гривень коштує покупка?

3) Чи вистачить тобі 100 грн, щоб купити коробку цукерок і пачку печива?

Розв’язання

1) 72 : 8 = 9 (грн) – гривень коштує печиво.

2) 72 + 9 = 81 (грн) – гривень коштують коробка цукерок і пачка печива.

3) 81 грн < 100 грн  

Відповідь: так.

 

Завдання 4 Рівняння

Ділене : Дільник = Частка

Ділене

24

24

24

24

12

12

12

12

Дільник

8

3

4

6

4

3

6

2

Частка

3

8

6

4

3

4

2

6

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку:

24 : 3 = 8    24 : 8 = 3    24 : 6 = 4    24 : 4 = 6

12 : 3 = 4    12 : 4 = 3    12 : 2 = 6    12 : 6 = 2

 

Завдання 5  Діти побудували конструкцію з фігур. Визнач, що бачить перед собою кожна дитина. Запиши імена дітей відповідно.

Максим      Іван    Леся

 

Сторінка 71

Завдання 1

9 • 2 = 18    5 • 9 = 45    9 • 8 = 72   9 • 3 = 27   9 • 4 = 36   9 • 7 = 63    6 • 9 = 54

 

Завдання 2   Обведи чашки з числами, які не є результатом множення на 9

36 = 4 • 9      54 = 6 • 9    100    63 = 7 • 9    72 = 8 • 9     29     18 = 2 • 9

Різниця знайдених чисел:  100 – 29 = 70 + (30 – 29) = 70 + 1 = 71

 

Завдання 3 Складена задача на кратне порівняння числа і різниці

На конкурс шкільних проектів подали 12 з природознавства, 11 проектів — з математики, а з мистецтва — на 5 проектів менше, ніж з математики. У скільки разів більше подали проектів з природознавства, ніж з мистецтва?

Короткий запис

Мистецтва — ?, 11 проектів, але без 5 проектів

Природознавства — 12 проектів, у ? разів більше

Вираз    12 : (11 – 5)

Короткий запис №1

Математики — 11 проектів

Мистецтва — ?, на 5 проектів менше

Короткий запис №2

Мистецтва — 6 проектів

Природознавства — 12 проектів, у ? разів більше

План розв’язування

1) Скільки подали проектів з мистецтва?

2) У скільки разів більше подали проектів з природознавства, ніж з мистецтва?

Розв’язання

1) 11 – 5 = 6 (пр.) – проектів з мистецтва.

2) 12 : 6 = 2 (рази)у стіль­ки разів більше подали проектів з природознавства, ніж з мистецтва.

Відповідь: у 3 рази більше проектів з природознавства, ніж з мистецтва.

 

Сторінка 72

Завдання 1

18 – 72 : 9 = 18 – 8 = 10

90 – 54 : 9 = 90 – 6 = 84

(27 + 36) : 9 = (27 + 3 + 33) : 9 = 63 : 9 = 7

27 : 9 + 36 = 3 + 36 = 39

(72 – 18) : 9 = 54 : 9 = 6

(90 – 54) : 9 = 36 : 9 = 4

Завдання 2

7 – 0 = 7

21 : 3 = 7

63 : 9 = 7

2 + 5 = 7

51 – 44 = 51 – 41 – 3 = 7

18 : 9 = 2

54 : 9 = 6

27 : 9 = 3

12 : 2 = 6

6 + 0 = 6

5 + 1 = 6

21 – 15 = 6

12 – 8 = 4

36 : 9 = 4

32 : 8 = 4

2 • 2 = 4

36 : 4 = 9

2 + 2 = 4

2 • 4 = 8

11 – 3 = 8

4 + 4 = 8

72 : 9 = 8

3 + 5 = 8

8 • 9 = 72

4 • 2 = 8

10 : 5 = 2

45 : 9 = 5

1 + 1 = 2

18 : 9 = 2

0 + 2 = 2

15 – 13 = 2

100 – 88 = 2

45 : 5 = 9

10 – 1 = 9

81 : 9 = 9

0 + 9 = 9

36 : 9 = 4

5 + 4 = 9

3 • 3 = 9

19 – 10 = 9

Завдання 3 Складена задача на віднімання числа від добутку

До їдальні привезли 5 трилітрових банок соку. Для обіду використали 9 л соку. Скільки літрів соку залишилося?

Було

Використали

Залишилося

5 банок по 3 л

9 л

?

Короткий запис

Було (привезли) — ? л, 5 банок по 3 л

Використали — 9 л

Залишилося — ?

Вираз   3 • 5 – 9

Короткий запис №1

Було — ?, 5 банок по 3 л

Короткий запис №2

Було — 15 л

Використали — 9 л

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів соку привезли?

2) Скільки літрів соку залишилося?

Розв’язання

1) 3 • 5 = 15 (л) – літрів соку привезли.

2) 15 – 9 = 6 (л) – літрів соку залишилося.

Відповідь: залишилося 6 літрів соку.

 

Завдання 4  Провели ро́бота від червоної до зеленої точки:

вправо, вверх, вверх, вправо, вправо, вправо, вправо, вправо.

 

Сторінка 73

Завдання 1

5 • 1 = 1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

7 • 1 = 1 • 7 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7

9 • 1 = 1 • 9 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9

4 • 0 = 0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

2 • 0 = 0 • 2 = 0 + 0 = 0

8 • 0 = 0 • 8 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

 

Завдання 2

24 + 1 = 25

24 • 1 = 24

20 : 5 + 1 = 4 + 1 = 5

20 : 5 • 1 = 4 • 1 = 4

100 • 1 = 100

100 – 1 = 99

Завдання 3

51 + 0 = 51

51 • 0 = 0

43 + 0 + 43 = 43 + 43 = 86

43 • 0 + 43 = 0 + 43 = 43

60 – 24 + 0 = 36 + 0 = 36

60 – 24 • 0 = 60 – 0 = 60

Завдання 4 Проста задача на множення

1) Упаковка морозива важить 3 кг. Скільки важать 3 упаковки такого морозива?

Маса 1 упаковки  

Кількість упаковок

Маса разом

3

3

 

Короткий запис

Морозиво — ? кг, 3 упаковки по 3 кг

Розв’язання

3 • 3 = 9 (кг) – важать три упаковки такого морозива.

Відповідь: три упаковки морозива важать 9 кілограмів.

 

2) Упаковка морозива важить 3 кг. Скільки важать 8 упаковок такого морозива?

Маса 1 упаковки  

Кількість упаковок

Маса разом

3

8

 

Короткий запис

Морозиво — ? кг, 8 упаковок по 3 кг

Розв’язання

3 • 8 = 24 (кг) – важать вісім упаковок такого морозива.

Відповідь: вісім упаковок морозива важать 24 кілограми.

 

Завдання 5

а

7

15

90

1

4

10

19

77

а • 1 = а

7

15

90

1

4

10

19

77

Завдання 6 Складена задача на кратне порівняння числа і частки

Береза за тиждень (7 днів) «випиває» 35 відер води, а евкаліпт — до 40 відер води за добу. У скільки разів більше «випиває» води за добу евкаліпт, ніж береза?

Короткий запис

Береза — ? в., 35 днів розділити на 7 порівну

Евкаліпт — 40 відер; у ? разів більше

Вираз   40 : (35 : 7)

Короткий запис №1

35 відер — це 7 днів по ? відер

Береза — ? в., 35 днів розділити на 7 порівну

Короткий запис №2

Береза — 5 відер

Евкаліпт — 40 відер; у ? разів більше

План розв’язування

1) Скільки відер води «випиває» береза за день?

2) У скільки разів більше «випиває» води за добу евкаліпт, ніж береза?

Розв’язання

1) 35 : 7 = 5 (в.) – відер води «випиває» береза за день.

2) 40 : 5 = 8 (разів) – у стільки разів разів більше «випиває» води за добу евкаліпт, ніж береза.

Відповідь: евкаліпт «випиває» в 8 разів більше води, ніж на береза.

Інші завдання дивись тут...