Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 132

Завдання 4

24 : 3 + 45 = 8 + 45 = 45 + 5 + 3 = 50 + 3 = 53

18 : 2 + 36 = 9 + 36 = 36 + 4 + 5 = 40 + 5 = 45

45 – 35 : 5 = 45 – 7 = 35 + (10 – 7) = 35 + 3 = 38         60 – 32 : 4 = 60 – 8 = 52

 

Завдання 5 У баскетбол грало 12 хлопців, а дівчат — у З рази менше. На скільки більше грало хлопців, ніж дівчат? Скільки всього дітей грало в баскетбол?

Короткий запис №1

Хлопці  — 12 дітей

Дівчата — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

Хлопці  — 12 дітей, на ? більше

Дівчата — 4 дітей

Короткий запис №3

Хлопці  — 12 дітей

Дівчата — 4 дітей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дівчат грало в баскетбол?

2) На скільки більше грало хлопців, ніж дівчат?

3) Скільки всього дітей грало в баскетбол?

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (д.) – дівчат грало в баскетбол

2) 12 – 4 = 8 (д.) – 1 на стіль­ки  більше грало хлопців, ніж дівчат

3) 12 + 4 = 16 (д.) – всього дітей грало в баскетбол

 

Завдання 6  Порядок дій

45 : 5 + 55 = 9 + 55 = 55 + 5 + 4 = 60 + 4 = 64        48 : 6 + 32 : 4 = 8 + 8 = 16

9 • 6 – 28 : 4 = 54 – 7 = 54 – 4 – 3 = 50 – 3 = 47

 

Урок 111  Завдання 1

2 • 9 = 18    4 • 9 = 36    3 • 9 = 27    5 • 9 = 45

2 • 6 = 12    3 • 6 = 18    4 • 6 = 24    5 • 6 = 30

2 • 7 = 14    4 • 7 = 28    3 • 7 = 21    5 • 7 = 35

2 • 8 = 16    3 • 8 = 24    4 • 8 = 32    5 • 8 = 40

 

Завдання 2 Одиниці вимірювання

Масу предметів вимірюють кілограмами (кг), центнерами (ц) тощо

Зерно — 2 мішки, цукор — 2 мішки, борошно — 2 мішки

50 + 50 = 100 кг = 1 ц        цукру в двох мішках

 

Завдання 3 Посіяли 16 ц гороху, а ячменю — у 2 рази мен­ше. На скільки центнерів більше посіяли гороху, ніж ячменю?

Короткий запис

Горох — 16 ц; на ? більше

Ячмінь — ?, у 2 рази менше

Схема

Вираз    16 – 16 : 2

Короткий запис №1

Горох — 16 ц

Ячмінь — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

Горох — 16 ц, на ? більше

Ячмінь — 8 ц

План розв’язування

1) Скільки центнерів ячменю посіяли?

2) На скільки центнерів більше посіяли гороху, ніж ячменю?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (ц) – центнерів ячменю посіяли

2) 16 – 8 = 8 (ц)на стіль­ки більше центнерів посіяли гороху, ніж ячменю

Відповідь: гороху посіяли на 8 центнерів більше, ніж ячменю

� Склали задачу про посів проса та греч­ки за виразом 16 : (16 – 8)

Посіяли 16 ц проса, а гречки — на 8 ц мен­ше. У скільки разів більше посіяли проса, ніж гречки?  Посіяли 16 ц проса, а гречки — на 8 ц мен­ше. У скільки разів менше посіяли гречки, ніж проса?

 

СТОРІНКА 133

Завдання 4  «Круговий» приклад

36 : 4 + 18 = 9 + 18 = 18 + 2 + 7 = 27            27 : 3 + 36 = 9 + 36 = 36 + 4 + 5 = 45

45 – 24 : 3 = 45 – 8 = 45 – 5 – 3 = 37              (37 – 19) : 2 = (37 – 17 – 2) : 2 = 18 : 2 = 9

(9 + 23) : 4 = (23 + 7 + 2) : 4 = 32 : 4 = 8       8 • 4 + 4 = 32 + 4 = 36

 

Завдання 5 Порівняння чисел

1 м 2 дм = 12 дм         2 м 1 дм > 12 дм   (21 дм > 12 дм)

3 дм 4 см < 43 см  (34 см < 43 см)     45 кг < 1 ц  (45 кг < 100 кг)

 

Завдання 6  Діаметри кіл — 4 см. Знайди пери­метр квадрата

Міркуємо так: одна сторона рівна двом діаметрам, тому 

4 + 4 = 8 (см) – довжина сторони квадрата 

Р = 8 см • 4 = 32 см – периметр квадрата зі стороною 8 см

 

Завдання 7  Для підживлення посівів купили 40 ц добрив. У агрегат для підживлен­ня заправляють 3 ц. Скільки разів його заправляли, якщо залишилося 16 ц добрив?

Було

Заправили

Залишилось

40 ц

? разів по 3 ц

16 ц

Схема

Вираз  (40 – 16) : 3

Короткий запис №1

Було — 40 ц

Заправили — ?

Залишилось — 16 ц

Короткий запис №2

24 ц — це ? разів по 3 ц

Заправки — ? р., 24 ц уміщають по 3 ц

План розв’язування

1) Скільки центнерів добрив заправили?

2) Скільки разів заправляли агрегат?

Розв’язання

1) 40 – 16 = 24 (ц) – центнерів добрив заправили

2) 24 : 3 = 8 (р) – разів заправляли агрегат

Відповідь: агрегат заправляли 8 разів

 

Завдання 8

(35 – 17) : 3 = (35 – 15 – 2) : 3 = 18 : 3 = 9                       6 • 4 – 3 • 8 = 24 – 24 = 0

5 • 7 – 16 = 35 – 16 = 35 – 15 – 1 = 20 – 1 = 19

 

Урок 111  Завдання 1  Замінили множення додаванням та обчислили:

1 • 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4          1 • 3 = 1 + 1 + 1 = 3      1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

0 • 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0    0 • 3 = 0 + 0 + 0 = 0     0 • 6 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

 

Завдання 2

1 • а = а (при множенні будь-якого числа на одиницю в добутку дістаємо те саме число)

0 • а = 0 (при множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0)

1 • 8 = 8            0 • 7 = 0             1 • (4 + 5) = 1 • 9 = 9              0 • (3 + 2) = 0 • 5 = 0

5 • 1 + 12 = 5 + 12 = 17               6 • 0 + 8 = 0 + 8 = 8

 

СТОРІНКА 134

Завдання 3  Доведіть, що переставний закон множення виконується для будь-якого числа а та 1 і 0.

а • 1 = а        1 • а = а    (сума одиниць дорівнює кількості доданків)

а • 0 = 0        0 • а = 0   (сума нулів завжди дорівнює нулю)

 

Завдання 4

7 • 1 = 7         5 • 0 = 0        8 • 1 = 8     (8 + 1) • 1 = 9 • 1 = 9     (4 + 4) • 0 = 8 • 0 = 0

 

Завдання 5

Щоб приготувати суміш для випікання кексів, узяли 28 кг борошна, а сухого яєчного жовтка — у 7 разів менше. На скільки кілограмів менше взяли сухого жовтка, ніж борошна?

Короткий запис

Борошно — 28 кг

Жовток — ?, у 7 разів менше; на ? менше

Схема

Вираз    28 – 28 : 7

Короткий запис №1

Борошно — 28 кг

Жовток — ?, у 7 разів менше

Короткий запис №2

Борошно — 28 кг

Жовток — 4 кг, на ? менше

План розв’язування

1) Скільки кілограмів сухого жовтка взяли для випікання?

2) На скільки кілограмів менше взяли сухого жовтка, ніж борошна?

Розв’язання

1) 28 : 4 = 7 (кг) – кілограмів сухого жовтка взяли для випікання

2) 28 – 4 = 24 (кг)на стіль­ки менше кілограмів взяли сухого жовтка, ніж борошна

Відповідь: сухого жовтка взяли на 24 кілограми менше, ніж борошна

� Щоб приготувати суміш для випікання кексів, узяли 28 кг борошна і 4 кг яєчного жовтка.  Яка загальна маса цієї суміші, якщо сухого молока взяли 10 кг? 

28 + 4 + 10 = 42 (кг) – загальна маса суміші

 

Завдання 6  Вставили знаки та числа, щоб вийшли істинні рівності

14 : 1 = 14         14 • 1 = 14       14 + 0 = 14       14 – 0 = 14

15 : 1 = 15         15 • 1 = 15       15 + 0 = 15       15 – 0 = 15

1 • 19 = 19        19 • 1 = 19       19 : 1 = 19        19 + 0 = 19       19 – 0 = 19

 

Завдання 7 З 54 см дроту склали рівносторонні трикутник і шестикутник (на малюнку зменшені). Довжини сторін трикутника і шестикутника однакові. Знайди довжину однієї сторони

Міркуємо так: трикутник має 3 сторони, шестикутник – 6 сторін, тоді

3 + 6 = 9 (с.) – всього сторін

 

54 см — це 9 сторін по ? см

54 : 9 = 6 (см) – довжина однієї сторони

� Знайди периметри трикутника і шестикутника. Порівняй їх суму з довжиною дроту

Оскільки всі сторони рівні, тому

Р = 6 см • 3 = 18 см – периметр трикутника

Р = 6 см • 6 = 36 см – периметр шестикутника

18 + 36 = 36 + 4 + 14 = 40 + 14 = 54 (см) – сума двох периметрів

54 см = 54 см    сума периметрів дорівнює довжині дроту

 

Завдання 8 У пекарні перша електропіч випікає за один раз 18 кексів, а друга — у 2 рази менше. На скіль­ки більше кексів випікає перша електропіч, ніж друга?

Короткий запис

І електропіч — 18 кексів; на ? більше

ІІ електропіч — ?, у 2 рази менше

Схема

Вираз    18 – 18 : 2

Короткий запис №1

І електропіч — 18 кексів

ІІ електропіч — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

І електропіч — 18 кексів, на ? більше

ІІ електропіч — 9 кексів

План розв’язування

1) Скільки кексів випікає друга електропіч?

2) На скіль­ки більше кексів випікає перша електропіч, ніж друга?

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (к.) – кексів випікає друга електропіч

2) 18 – 9 = 9 (к.)на стіль­ки більше кексів випікає перша електропіч, ніж друга

Відповідь: друга електропіч випікає на 9 кексів більше, ніж перша електропіч

 

Завдання 9

30 : 5 + 1 = 6 + 1 = 7     З0 : (5 + 1) = 30 : 6 = 5      1 • 7 – 0 • 7 = 7 – 0 = 7

 

Урок 112 Завдання 1

1 • 6 = 6     6 : 1 = 6     6 : 6 = 1              1 • 5 = 5      5 : 1 = 5      5 : 5 = 1

8 • 1 = 8     8 : 1 = 8     8 : 8 = 1              1 • а = а      а : 1 = а      а : а = 1

При діленні числа на 1, отримуємо те саме число. При діленні будь-якого числа на те саме чис­ло, відмінне від нуля, отримуємо одиницю

 

Завдання 2

(18 : 3) : 6 = 6 : 6 = 1                                     (4 + 5) : (4 + 5) = 9 : 9 = 1

36 : 1 + 5 = 36 + 5 = 36 + 4 + 1 = 41                 36 : (1 + 5) = 36 : 6 = 6

Інші завдання дивись тут...