Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 117

Завдання 2  Взаємозв'язок дій множення і ділення

3 • 7 = 21     5 • 4 = 20    4 • 6 = 24     5 • 3 = 15

21 : 3 = 7     20 : 4 = 5     24 : 4 = 6     15 : 5 = 3

21 : 7 = 3     20 : 5 = 4     24 : 6 = 4     15 : 3 = 5

Коли добуток поділимо на множник, то отримаємо другий множник

 

Завдання 3  Рівняння

5 • 4 = 20 (бо 20 : 4 = 5)      6 • 5 = 30 (бо 30 : 5 = 6)

3 • 9 = 27 (бо 27 : 3 = 9)      4 • 7 = 28 (бо 28 : 4 = 7)

 

Завдання 4  У теплиці зібрали 21 кг червоних помідорів і 14 кг рожевих. Скільки потрібно ящиків, щоб розфасувати їх по 7 кг?

Ящики з червоними

Ящики з рожевими

Всього

21 кг уміщає по 7 кг

14 кг уміщає по 7 кг

?

21 кг — це ? ящиків по 7 кг

14 кг — це ? ящиків по 7 кг

Короткий запис

Ящики з червоними — ? ящ., 21 кг уміщає по 7 кг

Ящики з рожевими — ? ящ., 14 кг уміщає по 7 кг

Всього — ?

Схема

Вираз  21 : 7 + 14 : 7

Короткий запис №1

Ящики з червоними — ? ящ., 21 кг уміщає по 7 кг

Короткий запис №2

Ящики з рожевими — ? ящ., 14 кг уміщає по 7 кг

Короткий запис №3

Ящики з червоними — 3 ящики

Ящики з рожевими — 2 ящики

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки потрібно ящиків, щоб розфасувати червоні помідори?

2) Скільки потрібно ящиків, щоб розфасувати рожеві помідори?

3) Скільки потрібно ящиків, щоб розфасувати помідори?

Розв’язання

1) 21 : 7 = 3 (кг) – ящиків потрібно, щоб розфасувати червоні помідори

2) 14 : 7 = 2 (ящ.) – ящиків потрібно, щоб розфасувати рожеві помідори

3) 3 + 2 = 5 (ящ.) – ящиків потрібно, щоб розфасувати помідори

 

2 спосіб

Спочатку обчислимо масу помідорів, а потім кількість ящиків для них, тоді

21 кг і 14 кг — це ? ящиків по 7 кг

Короткий запис

Ящики — ? ящ., ? (21 кг і 14 кг) уміщає по 7 кг

Схема

Вираз  (21 + 14) : 7

Короткий запис №1

Червоні — 21 кг

Рожеві — 14 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

Ящики — ? ящ., 35 кг уміщає по 7 кг

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів помідорів зібрали?

2) Скільки потрібно ящиків, щоб розфасувати помідори?

Розв’язання

1) 21 + 14 = 35 (кг) – всього кілограмів помідорів зібрали

2) 35 : 7 = 5 (ящ.) – ящиків потрібно, щоб розфасувати помідори

Відповідь: потрібно 5 ящиків

 

Завдання 5  За малюнком склали задачу про масу огірків

15 кг огірків розфасували у три ящики. Скільки треба кілограмів огірків, що розфасувати їх у 6 таких ящиків?

Короткий запис №1

15 кг — це 3 ящики по ? кг

У ящику — ? кг, 15 кг розділити на 3 порівну

Короткий запис №2

Помідори — ? кг, 6 ящиків по 5 кг

План розв’язування

1) Яка маса одного ящика?

2) Скільки треба кілограмів огірків, що розфасувати їх у 6 таких ящиків?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (кг) – маса одного такого ящика

2) 5 • 6 = 30 (кг) – кілограмів огірків треба

 

Завдання 6  Накресли 6 відрізків завдовжки 2 см кожен так, щоб вертикальних було більше, ніж похилих, але менше, ніж горизонтальних

Міркуємо так

6 = 3 + 2 + 1, тоді горизонтальних — 3, вертикальних — 2, похилих — 1

— — — | | ⁄ 

 

Завдання 7 У теплиці виростили 12 кг зелені кропу, а петрушки — на 3 кг більше. Скільки всього кілогра­мів зелені виростили?

Кріп

Петрушка

Всього

12 кг

на 3 кг більше

?

Короткий запис

Кріп — 12 кг

Петрушка — ?, на 3 кг більше

Всього — ?

Схема

Вираз    12 + (12 + 3)

Короткий запис №1

Кріп — 12 кг

Петрушка — ?, на 3 кг більше

Короткий запис №2

Кріп — 12 кг

Петрушка — 15 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів кропу виростили?

2) Скільки всього кілограмів зелені виростили?

Розв’язання

1) 12 + 3 = 15 (кг) – кілограмів кропу виростили

2) 12 + 15 = 27 (кг) – всього кілограмів зелені виростили

Відповідь: виростили 27 кілограмів зелені

� Виростили 27 кг зелені. Скільки потріб­но ящиків, щоб у кожний покласти по 3 кг зелені?

27 кг — це ? ящиків по 3 кг

Короткий запис

Ящики — ? ящ., 27 кг уміщає по 3 кг

27 : 3 = 9 (ящ.) – потрібно ящиків

 

СТОРІНКА 118

Завдання 8  Порядок дій

65 – 25 : 5 = 65 – 5 = 60     (34 – 18) : 2 = (34 – 14 – 4) : 2 = 16 : 2 = 8

45 : 5 – 9 = 0

 

Урок 97  Завдання 1  На подвір'ї школи обрізали 6 дерев, а на вули­ці — у 3 рази більше. На скільки більше дерев обрі­зали на вулиці, ніж на подвір'ї?

Короткий запис

Подвір’я — 6 дерев

Вулиця — ?, у 3 рази більше; на ? штук більше

Схема

Вираз    6 • 3 – 6  

Короткий запис №1

Подвір’я — 6 дерев

Вулиця — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Подвір’я — 6 дерев

Вулиця — 18, на ? дерев більше

План розв’язування

1) Скільки дерев обрізали на вулиці?

2) На скільки більше дерев обрі­зали на вулиці, ніж на подвір'ї?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (д.) – дерев обрізали на вулиці

2) 18 – 6 = 12 (д.) – на стільки більше дерев обрі­зали на вулиці, ніж на подвір'ї

Відповідь: на вулиці обрізали на 12 дерев більше, ніж на подвір’ї

� На подвір'ї школи обрізали 6 дерев, а на вули­ці — у 3 рази більше. Скільки всього дерев обрізали?

1) 6 • 3 = 18 (д.) – дерев обрізали на вулиці

2) 6 + 18 = 18 + 2 + 4 = 24 (д.) – всього дерев обрізали

 

Завдання 2

1) Задача на 2 дії

Біля школи 20 дерев. На 8 березах і 4 кленах уже набубнявіли бруньки. Скільки дерев ще не про­кинулося від сну?

Короткий запис

Прокинулися — ?, 8 дерев і 4 дерева

Не прокинулися — ?

Всього — 20 дерев

План розв’язування

1) Скільки всього дерев прокинулися від сну?

2) Скільки дерев ще не про­кинулося від сну?

Розв’язування

1) 8 + 4 = 12 (д.) – всього дерев прокинулися від сну

2) 20 – 12 = 8 (д.) – дерева ще не прокинулися від сну

Відповідь: від сну не прокинулись 8 дерев

 

2) Задача на три дії

Біля школи 20 дерев. На 8 березах і на вдві­чі меншій кількості кленів уже набубнявіли бруньки. Скільки дерев ще не прокинулося від сну?

Короткий запис

Берези — 8 дерев

Клени — ?, у 2 рази менше

Всього (Набубнявіли) — ?

Не набубнявіли — ?

Всього — 20 дерев

План розв’язування

1) Скільки кленів прокинулося від сну?

2) Скільки всього дерев прокинулися від сну?

3) Скільки дерев ще не про­кинулося від сну?

Розв’язування

1) 8 : 2 = 4 (к.) – кленів прокинулося від сну

2) 8 + 4 = 12 (д.) – всього дерев прокинулися від сну

3) 20 – 12 = 8 (д.) – дерева ще не прокинулися від сну

Відповідь: від сну не прокинулися 8 дерев

 

Завдання 3 Порівняння чисел

5 • 6 – 5 > 20    (5 • 6 – 5 = 5 • 5 = 25, 25 > 20)

27 : 3 + 4 > 12  (27 : 3 + 4 = 9 + 4 = 13, 13 > 12)

56 : 7 – 7 < 21   (56 : 7 – 7 = 8 – 7 = 1, 1 < 21)

63 : 7 + 7 > 36 : 4  (63 : 7 + 7 = 9 + 7 = 16, 36 : 4 = 9, 16 > 9)

42 : 6 + 6 > 10   (42 : 6 + 6 = 7 + 6 = 13, 13 > 10)

48 : 6 – 6 < 4  (48 : 6 – 6 = 8 – 6 = 2, 2 < 4)

 

Завдання 4   Ділянку прямокутної форми завдовжки 18 м і завширшки у 3 рази меншу треба обгородити парка­ном. Скільки для цього потрібно стовпчиків, якщо їх ставити кожних 2 м?

Міркуємо так

1) 18 : 3 = 6 (м) – ширина ділянки

2) Р = 18 + 18 + 6 + 6 = 48 (см) – периметр ділянки (довжина усієї ділянки)

3) (18 + 18 + 6 + 6) : 2 = 18 : 2 + 18 : 2 + 6 : 2 + 6 : 2 = 9 + 9 + 3 + 3 = 24 (с.) – стовпчиків потрібно

2 спосіб

Спочатку треба поставити 4 стовпці по кутах ділянки, тоді

1) 18 : 2 – 1 = 9 – 1 = 8 (с.) – внутрішніх стовпців треба поставити по довжині

2) 8 + 8 = 16 (с.) – внутрішніх стовпців треба поставити для двох довжин

3) 18 : 3 = 6 (см) – ширина ділянки

4) 6 : 2 – 1 = 3 – 1 = 2 (с.) – внутрішніх стовпців треба поставити по ширині

5) 2 + 2 = 4 (с.) – внутрішніх стовпців треба поставити для 2 ширин

3) 4 + 16 + 4 = 24 (с.) – всього стовпців потрібно

Відповідь: потрібно 24 стовпці

  

СТОРІНКА 119

Завдання 5  Поставили знаки дій:  4 • 8 = 32   36 + 4 – 1 = 39   18 : 2 – 3 = 5

 

Завдання 6  У саду розпустилося 5 кущів смородини, а аґрусу — на 10 кущів більше. У скільки разів більше розпустилося кущів аґрусу, ніж смородини?

Короткий запис

Смородина  — 5 кущів

Аґрус — ?, на 10 кущів більше ; у ? разів більше

Схема

Вираз     (5 + 10) : 5

Короткий запис №1

Смородина  — 5 кущів

Аґрус — ?, на 10 кущів більше

Короткий запис №2

Смородина  — 5 кущів

Аґрус — 15 кущів, у ? разів більше

План розв’язування

1) Скільки кущів аґрусу розпустилося в саду?

2) У скільки разів більше розпустилося кущів аґрусу, ніж смородини?

Розв’язання

1) 5 + 10 = 15 (к.) – кущів аґрусу розпустилося в саду

2) 15 : 5 = 3 (рази)у стільки разів більше розпустилося кущів аґрусу, ніж смородини

Відповідь: у 3 рази більше розпустилося аґрусу, ніж смородини

 

Завдання 7

35 + 5 • 7 = 35 + 35 = 60 + 10 = 70      4 • 7 + 7 • 4 = 28 + 28 = 40 + 16 = 56

(18 + 18) : 4 = (18 + 2 + 16) : 4 = 36 : 4 = 9

 

Урок 98  Завдання 1 Зручний спосіб для обчислення – це переставний закон множення

8 • 3 = 3 • 8 = 24     8 • 5 = 5 • 8 = 40    8 • 8 = 8 • 7 + 8 = 7 • 8 + 8 = 56 + 8 = 64

 

Завдання 2

8 • 2 = 2 • 8 = 16     8 • 3 = 3 • 8 = 24      8 • 4 = 4 • 8 = 32    8 • 5 = 5 • 8 = 40

8 • 6 = 6 • 8 = 48     8 • 7 = 7 • 8 = 56      8 • 9 = 8 • 8 + 8 = 64 + 8 = 72

8 • 8 = 8 • 7 + 8 = 7 • 8 + 8 = 56 + 8 = 56 + 4 + 4 = 60 + 4 = 64 

  

Завдання 3

8 • 8 + 36 = 64 + 36 = 90 + 10 = 100     8 • 7 – 19 = 56 – 19 = 56 – 16 – 3 = 37

8 • 6 + 14 = 48 + 14 = 48 + 2 + 12 = 50 + 12 = 62    16 : 2 • 9 = 8 • 9 = 72

 

Завдання 4 На новій ділянці лісу садили саджанці сосон і беріз. Залишилося розсадити 16 сосон, а беріз — на 24 більше. Усі їх розсадили порівну у 8 рядів. По скільки саджанців посадили в кожному ряді?

Схема

Вираз    (16 + (16 + 24)) : 8

Короткий запис №1

Сосни — 16 саджанців

Берези — ?, на 24 саджанці більше

Короткий запис №2

Сосни — 16 саджанців

Берези — 40 саджанців

Всього — ?

Короткий запис №3

56 саджанців — це 8 рядів по ? саджанців

У ряді — ? с., 56 саджанців розділити на 8 порівну

План розв’язування

1) Скільки беріз залишилось розсадити?

2) Скільки всього саджанців залишилось розсадити?

3) По скільки саджанців посадили в кожному ряді?

Розв’язання

1) 16 + 24 = 40 (б.) – беріз залишилось розсадити

2) 16 + 40 = 56 (с.) – всього саджанців залишилось розсадити

3) 56 : 8 = 7 (с.) – саджанців посадили в кожному ряді

Відповідь: у кожному ряді посадили 7 саджанців

 

Завдання 5 Для вирощування саджанців дубів узя­ли 50 жолудів. Кілька жолудів уже поса­дили і залишилося посадити ще в 4 рядах по 8 жолудів. Скільки жолудів посадили?

Було

Посадили

Залишилось

50 жолудів

?

4 ряди по 8 жолудів

Короткий запис

Було — 50 жолудів

Посадили — ?

Залишилось — ? ж., 4 ряди по 8 жолудів

Схема

Вираз     50 – 8 • 4

Короткий запис №1

Жолуді — ? ж., 4 ряди по 8 жолудів

Короткий запис №2

Було — 50 жолудів

Посадили — ?

Залишилось — 32 жолуді

План розв’язування

1) Скільки жолудів залишилося посадити?

2) Скільки жолудів посадили?

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (ж.) – жолудів залишилось посадити

2) 50 – 32= 18 (ж.) – жолудів посадили

Відповідь: посадили 18 жолудів

� На скільки більше жолудів ще залиши­лося посадити, ніж посадили?

32 – 18 = 14 (ж.) – на стільки більше жолудів ще залиши­лося посадити, ніж посадили

Інші завдання дивись тут...