Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 122

Завдання 8 Порядок дій

(80 – 38) : 7 = 42 : 7 = 6    (100 – 93) • 8 = 7 • 8 = 56    49 : 7 + 42 : 6 = 7 + 7 = 14

 

Урок 101  Завдання 1

«Родина» чисел 7, 8, 56 при множенні: 7 • 8 = 56   8 • 7 = 56    56 : 7 = 8     56 : 8 = 7

«Родина» чисел 3, 8, 24 при множенні: 3 • 8 = 24     8 • 3 = 24     24 : 3 = 8     24 : 8 = 3

«Родина» чисел 6, 8, 48 при множенні: 6 • 8 = 48     8 • 6 = 48     48 : 6 = 8     48 : 8 = 6

«Родина» чисел 8, 9,  72 при множенні: 9 • 8 = 72     8 • 9 = 72     72 : 8 = 9     72 : 9 = 8

 

Завдання 2

Таблиця множення числа 8:  8 • 2 = 16    8 • 3 = 24    8 • 4 = 32

8 • 5 = 40    8 • 6 = 48    8 • 7 = 56    8 • 8 = 64    8 • 9 = 72

Таблиця ділення на число 8:  16 : 8 = 2    24 : 8 = 3    32 : 8 = 4

40 : 8 = 5     48 : 8 = 6     56 : 8 = 7     64 : 8 = 8     72 : 8 = 9

 

Завдання 3

72 : 8 + 25 = 9 + 25 = 25 + 5 + 4 = 30 + 4 = 34

100 – 56 : 8 = 100 – 7 = 90 + (10 – 7) = 90 + 3 = 93

(35 + 5) : 8 = 40 : 8 = 5       32 : 8 : 2 = 4 : 2 = 2

 

Завдання 4 У відеотеці 40 дисків з мультфільмами та дитячи­ми кінофільмами. Переглянули 8 дисків. У скільки разів більше дисків залишилося переглянути?

Короткий запис

Було — 40 дисків

Переглянули — 8 дисків

Залишилось — ?; у ? разів більше, ніж переглянули

Схема

Вираз   (40 – 8) : 8

Короткий запис №1

Було — 40 дисків

Переглянули — 8 дисків

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Переглянули — 8 дисків

Залишилось — 32 диски, у ? разів більше

План розв’язування

1) Скільки дисків залишилось переглянути?

2) У скільки разів більше дисків залишилося переглянути?

Розв’язання

1) 40 – 8 = 32 (д.) – дисків залишилось переглянути

2) 32 : 8 = 4 (рази) – у стільки разів більше дисків залишилося переглянути

Відповідь: залишилось переглянути в 4 рази більше дисків  

 

Завдання 5  Накресли відрізок, у 2 рази довший за сторону квадрата з периметром 16 см

Міркуємо так

16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата з периметром 16 см

4 • 2 = 8 (см) – довжина відрізка

Завдання 6 Діти розгадали у кросворді імена 4 мультгероїв, і залишилося розгадати у 2 рази більше імен. Скіль­ки всього імен мультгероїв зашифровано у кросворді?

Було

Розгадали

Залишилось

?

4 імена

у 2 рази більше

Короткий запис

Було — ?

Розгадали — 4 імена

Залишилось — ?, у 2 рази більше, ніж розгадали

Схема

Вираз    4 + 4 • 2

Короткий запис №1

Імена розгадали — 4 імена

Імена залишились — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

Було — ?

Розгадали — 4 імена

Залишилось — 8 імен

План розв’язування

1) Скільки імен залишилося розгадати?

2) Скіль­ки всього імен мультгероїв зашифровано у кросворді?

Розв’язання

1) 4 • 2 = 8 (ім.) – імен залишилося розгадати

2) 4 + 8 = 12 (ім.) – всього імен мультгероїв зашифровано у кросворді

Відповідь: у кросворді зашифровано 12 імен мультгероїв

 

Завдання 7

8 • 4 + 8 • 6 = 32 + 48 = 70 + 10 = 80       18 – 16 : 8 = 18 – 2 = 16

(16 + 56) : (16 – 8) = (16 + 4 + 52) : (16 – 8) = 72 : 8 = 9

 

Урок 102  Завдання 1

4 • 8 > 5 • 4   (4 • 8 > 4 • 5)  2 • 8 < 8 • 3   (2 • 8 < 3 • 8)   8 • 3 + 8 = 8 • 4

 

Завдання 2 Діти виліпили з пластиліну 25 цуценят далматинців і розставили їх на полички по 3 цуценяти. На скільки поличок поста­вили цуценят, якщо їх залишилося ще 10?

Було

Розставили

Залишилось

25 цуценят

? полички по 3 цуценяти

10 цуценят

Схема

Вираз  (25 – 10) : 3

Короткий запис №1

Було — 25 цуценят

Розставили — ?

Залишилось — 10 цуценят

Короткий запис №2

15 цуценят — це ? полички по 3 цуценяти

Полички — ? п., 15 цуценят уміщає по 3 цуценяти

План розв’язування

1) Скільки цуценят розставили?

2) На скільки поличок поста­вили цуценят?

Розв’язання

1) 25 – 10 = 15 (ц.) – цуценят розставили

2) 15 : 3 = 5 (п.) – поличок використали для цуценят

Відповідь: цуценят поставили на 5 поличок

� Склали подібну задачу про малюн­ки мультгероїв.  Діти малювали 25 мультгероїв, по 3 на кожному малюнкові. Скільки малюнків уже намалювали діти, якщо залишилося намалювати 10 мультгероїв?

 

СТОРІНКА 123

Завдання 3 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Мультфільм про правила дорожнього руху розпо­чався о 15 год 40 хв, а закінчився о 16 год 10 хв. Скільки часу тривав мультфільм?

Міркуємо так

Була

Тривав

Стала

15 год 40 хв

?

16 год 10 хв

Короткий запис

Була — 15 год 40 хв

Тривав — ?

Стала — 16 год 10 хв

Розв’язування

16 год 10 хв = 15 год + 60 хв + 10 хв = 15 год 70 хв

16 год 10 хв – 15 год 40 хв = 15 год 70 хв – 15 год 40 хв = 30 хв – час тривалості мультфільму

Відповідь: мультфільм тривав 30 хвилин

� Склали задачу про час, який ти присвячене хобі. У гуртку «Умілі руки» заняття починаються о 15 год 30 хв, а закінчуються о 16 год 30 хв. Скільки часу тривають заняття?

16 год 30 хв = 15 год + 60 год + 30 хв = 15 год 90 хв

16 год 30 хв – 15 год 30 хв = 15 год 90 хв – 15 год 30 хв = 60 хв

 

Завдання 4 Порівняння чисел

32 : 8 < 32 – 8   (частка менша, ніж різниця)   24 : 6 = 32 : 8   (4 = 4)

8 • 5 < 7 • 6    (40 < 42)           48 + 8 > 48 : 8 (сума більша, ніж частка)

56 : 7 > 56 : 8  (де менший дільник, там більша частка)  63 : 7 > 64 : 8  (9 > 8)

 

Завдання 5 Накресли 2 від­різки завдовжки 12 см кожний. Поділи пер­ший відрізок на 4 рівні частини, а дру­гий — на 6. Порівняй одержані четверту й шосту частини.

Міркуємо так

12 : 4 = 3 (см) – четверта частина

12 : 6 = 2 (см) – шоста частина

3 см > 2 см    четверта частина більша, ніж шоста частина

2 см < 3 см    шоста частина менша, ніж четверта частина

 

Завдання 6 Якими двома монетами можна набрати З0 к., якщо одна з монет не 5 к.?

Міркуємо так

30 = 25 + 5      не  підходить, бо нема монети 5 к.

30 = 10 + 10 + 10   не підходить, бо монет три

Відповідь: двома монетами не можна набрати З0 к., якщо одна з монет не 5 к.

 

Завдання 7 Проїзд у маршрутному таксі коштує 7 грн. Решта з 50 грн становила 15 грн. Скільки баранців їхало в маршрут­ному таксі?

Було

Проїзд

Залишилось

50 грн

? баранців по 7 грн

15 грн

Схема

Вираз  (50 – 15) : 7

Короткий запис №1

Було — 50 грн

Проїзд — ?

Залишилось — 15 гривень

Короткий запис №2

35 гривень — це ? баранців по 7 грн

Баранці — ? б., 35 гривень уміщає по 7 гривень

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за проїзд баранців?

2) Скільки баранців їхало в маршрут­ному таксі?

Розв’язання

1) 50 – 15 = 35 (грн) – гривень заплатили за проїзд баранців

2) 35 : 7 = 5 (б.) – баранців їхало в маршрутному таксі

Відповідь: у маршрутному таксі їхало 5 баранців

 

Завдання 8

8 • 4 – 8 : 4 = 32 – 2 = 30      32 – 16 : 8 = 32 – 2 = 30

8 • 8 – (56 : 8) = 64 – 7 = 64 – 4 – 3 = 57

 

Урок 103  Завдання 1

1) 82 – 3 • 7 = 82 – 21 = 61

82 – 4 • 7 = 82 – 28 = 82 – 22 – 6 = 60 – 6 = 54

82 – 5 • 5 = 82 – 25 = 50 + (30 – 25) = 50 + 5 = 55

2) 36 + 45 : 5 = 36 + 9 = 36 + 4 + 5 = 40 + 5 = 45

36 + 36 : 4 = 36 + 9 = 36 + 4 + 5 = 45

36 + 27 : 3 = 36 + 9 = 36 + 4 + 5 = 45

 

СТОРІНКА 124

Завдання 2 Рівняння

24 : 3 = 8     32 : 4 = 8       18 : 2 = 9     35 : 5 = 7

3 • 8 = 24     4 • 8 = 32       2 • 9 = 18    5 • 7 = 35

8 • 3 = 24     8 • 4 = 32       9 • 2 = 18    7 • 5 = 35

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник:

12 : 2 = 6  (бо 6 • 2 = 12)   42 : 6 = 7  (бо 7 • 6 = 42)

32 : 4 = 8   (бо 8 • 4 = 32)   45 : 5 = 9  (бо 9 • 5 = 45)

 

Завдання 3  Художниця за 8 год зробила 48 ескізів до нового мультфільму, а її учениця за 3 год — 6 ескізів. У скільки разів більше ескізів зробила художниця за 1 год, ніж учениця?

Вираз   (48 : 8) : (6 : 3)

Короткий запис №1 

48 ескізів — це 8 год по ? ескізів

Художниця за годину — ? ес., 48 ескізів розділити на 8 порівну

Короткий запис №2

6 ескізів — це 3 год по ? ескізів

Учениця за годину — ? ес., 6 ескізи розділити на 3 порівну

Короткий запис №3

Художниця — 6 ескізів, у ? разів більше

Учениця — 2 ескізи

План розв'язування

1) Скільки ескізів зробила художни­ця за 1 год?

2) Скільки ескізів зробила учениця за 1 год?

3) У скільки разів більше ескізів зро­била за 1 год художниця, ніж учениця?

Розв’язання

1) 48 : 8 = 6 (ес.) – ескізів зробила художни­ця за 1 годину

2) 6 : 3 = 2 (ес.) – ескізів зробила учениця за 1 годину

3) 6 : 2 = 3 (рази) – у стільки разів більше ескізів зро­била за 1 годину художниця, ніж учениця

Відповідь: у 3 рази більше ескізів зро­била за 1 годину художниця, ніж учениця

 

Завдання 4

Якщо а = 3, тоді а • 8 – 7 = 3 • 8 – 7 = 24 – 7 = 24 – 4 – 3 = 17

Якщо а = 3, тоді 12 – а + 91 = 12 – 3 + 91 = 9 + 91 = 100

Якщо а = 3, тоді 61 – 27 : а = 61 – 27 : 3 = 61 – 9 = 51 + (10 – 9) = 52

Якщо а = 3, тоді (54 – 36) : а = (54 – 36) : 3 = (54 – 34 – 2) : 3 = 18 : 3 = 6

 

Завдання 5 Побудуй 2 квадрати, периметри яких 16 см і 12 см. Знайди різницю довжин їхніх сторін.

Міркуємо так

16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата з периметром 16 см

12 : 4 = 3 (см) – сторона квадрата з периметром 12 см

4 – 3 = 1 (см) – різниця довжин їхніх сторін

 

Завдання 6  ділене : дільник = частка, щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

54 : 6 = 9          35 : 7 = 5 (оскільки 5 • 7 = 35)

54 : 6 = 9          20 : 5 = 4  (оскільки 4 • 5 = 20)

40 : 8 = 5          48 : 6 = 8  (оскільки 8 • 6 = 48)

 

Завдання 7  24 дм стрічки використали для оздоблення 6 костюмів ляльок для першої вистави, а 8 дм — на 4 костюми для другої. У скільки разів більше дециметрів стрічки витрачали на один костюм для першої вистави?

Вираз   (24 : 6) : (8 : 4)

Короткий запис №1 

24 дм — це 6 костюмів по ? дм

Костюм для І вистави — ? дм, 24 дм розділити на 6 порівну

Короткий запис №2

8 дм — це 4 костюми по ? дм

Костюм для ІІ вистави — ? дм, 8 дм розділити на 4 порівну

Короткий запис №3

Костюм для І вистави  — 4 дм, у ? разів більше

Костюм для ІІ вистави  — 2 дм

План розв'язування

1) Скільки дециметрів стрічки витрачали на один костюм для першої вистави?

2) Скільки дециметрів стрічки витрачали на один костюм для другої вистави?

3) У скільки разів більше дециметрів стрічки витрачали на один костюм для першої вистави?

Розв’язання

1) 24 : 6 = 4 (дм) – дециметрів стрічки витрачали на один костюм для першої вистави

2) 8 : 4 = 2 (дм) – дециметрів стрічки витрачали на один костюм для другої вистави

3) 4 : 2 = 2 (рази) – у стільки разів більше дециметрів стрічки витрачали на один костюм для першої вистави

Відповідь: у 2 рази більше дециметрів стрічки витрачали на один костюм для першої вистави

Інші завдання дивись тут...