Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 1

• Які геометричні фігури прикрасили килимок? Трикутники,  квадрати, відрізки. Які квіти? Волошки, маки

• Які геометричні фігури розкладено на килимку? Куби – 3 фігури, піраміди – 2 фігури, конуси – 3 фігури, циліндр – 1 фігура, куля – 1 фігура. Яких фігур порівну? Кубів стільки ж, скільки конусів. Циліндрів стільки ж, скільки куль.

• Скільки на килимку чотирикутни­ків. Сорок. Скільки великих трикутників? Двадцять. А маленьких трикутників? Вісімдесят чотири

• Скільки синіх трикутників? Сорок. Жовтих? Сорок чотири. Зелених? Двадцять. Яких трикут­ників найбільше? Жовтих. Яких найменше? Зелених.

На скільки жовтих три­кутників більше, ніж синіх? 44 > 40 на 4

На скільки жовтих трикутників більше, ніж зелених? 44 > 20 на 24

На скільки синіх трикутників більше, ніж зелених? 40 > 20 на 20

• Полічіть і порівняйте кількість маків і волошок.

Маки – 26 квітів, волошки – 18 квітів.  

26 > 18   маків більше, ніж волошок

18 < 26   волошок менше, ніж маків

26 ≠ 18   кількість волошок не дорівнює кількості маків

 

Завдання 2

Мавпа – 0, собака – 1, жирафа – 2, лисиця – 3, удав – 4, зебра – 5, бегемот – 6, крокодил – 7, кіт – 8, ящірка – 9  

 

Завдання 3  Натуральні числа

Круглі числа: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Групи фігур за формою: кулі, конуси, піраміди, куби, конуси

 

Завдання 4  Сума розрядних доданків

13 = 10 + 3   34 = 30 + 4    21 = 20 + 1    47 = 40 + 7     92 = 90 + 2

 

Завдання 5 Проста задача на збільшення на деяке число

Улітку Марія зробила 64 фотографії, а Матвій — на 13 фото­графій більше. Скільки фотографій зробив Матвій?

Короткий запис

Марія — 64 фотографії

Матвій — ?, стільки ж і ще 13 фотографій

Схема

Розв’язання

64 + 13 = 77 (ф.) – фотографій зробив Матвій.

Відповідь: Матвій зробив 77 фотографій.

 

Завдання 6

10 + 6 = 16     16 – 4 = 12       59 – 9 = 50     32 + 1 = 33     20 + 10 = 30

 

Завдання 7 Розрядні доданки

45 = 40 + 5     14 = 10 + 4     71 = 70 + 1    39 = 30 + 9    22 = 20 + 2      83 = 80 + 3    63 = 60 + 3

Завдання 8 Проста задача на зменшення на деяке число

У колекції Степана 9 мушель, а в колекції Софії — на 3 мушлі менше. Скільки мушель у колекції Софії?

Короткий запис

Степан — 9 мушель

Софія — ?, на 3 мушлі менше

Розв’язання

9 – 3 = 6 (м.) – мушель у колекції Софії.

Відповідь: у колекції Софії 6 мушель.

 

Завдання 9  «Зайве» число в кожній послідовності чисел

32 42 82 11 62  (11 – непарне число)

80 30 20 0 10   (0 – одноцифрове число)

12 15 71 18 19  (71 має цифру 7 розряді десятків)

 

Завдання 10  Дані числа 5, 18, 90, 1, 44, 7, 63, 2, 0, 81, 4, 9, 10

Групи чисел за кількістю цифр у записі: одноцифрові (5, 1, 7, 2, 0, 4, 9) та двоцифрові (18, 90, 44, 63, 81, 10). Групи чисел за парністю: парні (18, 90, 44, 2, 0, 4, 10) та непарні (5, 1, 7, 63, 81, 9). Групи чисел: натуральні (5, 18, 90, 1, 44, 7, 63, 2, 81, 4, 9, 10) та ненатуральні (0)

 

Завдання 11  Дані числа 81, 32, 6, 19, 4, 96, 8, 1, 27, 55, 10, 3, 7, 60, 0

Одноцифрові числа в порядку зростання (збільшення): 0, 1 3, 4, 6, 7 , 8

Двоциф­рові у порядку спадання (зменшення): 96, 81, 60, 55, 32, 27, 19, 10

 

Завдання 12

15 + 1 – 10 = 16 – 10 = 6         8 + 1 + 1 = 9 + 1 = 10

8 – 8 + 20 = 0 + 20 = 20          30 – 1 – 1 = 29 – 1 = 28

 

Завдання 13 Проста задача на віднімання

Олег скачав Олені на планшет 15 книжок. Вона прочитала 11 книжок. Скільки книжок залишилося прочитати Олені?

Було

Прочитала

Залишилось

15 книжок

11 книжок

?

Короткий запис

Було (скачала) — 15 книжок

Прочитала — 11 книжок

Залишилось — ?

Розв’язання

15 – 11 = 4 (к.) – книжок залишилося прочитати Олені.

Відповідь: Олені залишилось прочитати 4 книжки.

 

Завдання 14  Полічили однакові геометричні фігури на малюнках:

2 трикутники, 2 шестикутники, 2 п’ятикутники, 2 чотирикутники

 

Завдання 15

33 – 1 + 1 = 32 + 1 = 33             10 + 5 – 3 = 15 – 3 = 12

79 + 1 + 10 = 80 + 10 = 90           9 – 8 + 16 = 1 + 16 = 17

 

Завдання 16 Проста задача на віднімання

На кущі розквітли 16 троянд. 5 троянд зрізали на букет для бабусі. Скільки троянд залишилося на кущі?

Було

Зрізали

Залишилось

16 троянд

5 троянд

?

Короткий запис

Було (розквітли) — 16 троянд

Зрізали — 5 троянд

Залишилось — ?

Розв’язання

16 – 5 = 11 (т.) – троянд залишилося на кущі.

Відповідь: на кущі залишилось 11 троянд.

 

Завдання 17 Розрядна лічба

75 = 7 дес. 5 од.    57 = 5 дес. 7 од.    70 = 7 дес.     55 =  5 дес. 5 од.

Найбільше число – 75; найменше число – 55; число, у якому однакова кількість десятків та одиниць – 55; число, у якому цифра 7 означає кількість одиниць – 57

 

Завдання 18 Пооста задача на різницеве порівняння

Для різницевого порівняння двох чисел треба від більшого числа відняти менше.

У коробці 12 олівців, а на столі – 10 олівців. На скільки більше олівців у коробці, ніж на столі?

Короткий запис

Коробка  — 12 олівців, на ? більше

Стіл  — 10 олівців

Розв’язання

12 – 10 = 2 (ол.) – на стільки більше олівців у коробці, ніж на столі.

Відповідь: у коробці на 2 олівці більше, ніж на столі.

 

Завдання 19 Сума розрядних доданків

56 = 50 + 6      84 = 80 + 4       17 = 10 + 7

59 = 50 + 9      38 = 30 + 8       77 = 70 + 7

 

Завдання 20 Проста задача на різницеве порівняння

На одній стороні вулиці — 26 будинків, а на протилежній — 28. На скільки будинків більше на протилежній стороні вулиці?

Короткий запис

Одна вулиця  — 26 будинків

Протилежна вулиця — 28 будинків, на ? більше

Розв’язання

28 – 26 = 2 (б.) – на стільки більше будинків на протилежній стороні вулиці.

Відповідь: на протилежній стороні вулиці на 2 будинки більше.

 

Завдання 21

• Числа від 10 до 20: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Числа від 43 до 56: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Числа від 87 до 100: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

• Прочитайте натуральні числа: 31, 72, 49, 19, 99, 67, 85, 23, 60, 58

• Продовжили лічбу: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20,  10

 

Завдання 22   74, 75, 76, 77, 78, 79,  80, 81, 82, 83

 

Завдання 23

Число, більше від 66 і менше за 68 (число між 66 і 68): 67

Число, більше від 14 та менше за 16 (число між 14 і 16): 15

Число, більше від 98 й менше за 100 (число між 98 і 100): 99

Найменше двоцифрове число:  10

Найбільше двоцифрове чис­ло: 99

Числа, більші на 1 від 30, 47, 10, 89, 0: 31, 48, 11, 90, 1

Числа, менші на 1 від 60, 91, 14, 1, 88:  59, 90, 13, 0, 87

 

Завдання 24 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо значення виразів, потім порівнюємо результати.

1 дес. 5 од. < 51 (15 < 51)

24 = 2 дес. 4 од.

7 > 5

2 < 20

1 дес. < 100 (10 < 100)

10 дес. > 10 (10 дес. > 1 дес.)

Завдання 25

17 + 1 < 1 + 18

(де менший доданок, там менша сума)

48 + 1 = 50 – 1

(«сусід» чисел 48 і 50)

30 + 10 > 30 + 1

(де більший доданок, там більша сума)

9 + 10 < 90 + 10

(де менший доданок, там менша сума)

58 – 10 < 59 – 10

(де менше зменшуване, там менша різниця)

60 – 1 < 90 – 1

(де менше зменшуване, там менша різниця)

Завдання 26  Проста задача на різницеве порівняння

Довжина тулуба арктичної медузи становить 2 м, а довжина її щупалець сягає 36 м. На скільки метрів тулуб медузи коротший (менше метрів), ніж її щупальця?

Короткий запис

Тулуб — 2 м, на ? менше

Щупальця — 36 м

Розв’язання

36 – 2 = 34 (м) – на стільки метрів тулуб медузи коротший, ніж її щупальця.

Відповідь: тулуб медузи на 34 метри коротший, ніж її щупальця.

 

Завдання 27

59 + 1 + 1 = 60 + 1 = 61          83 – 1 + 10 = 82 + 10 = 92

28 + 1 – 19 = 29 – 19 = 10        70 + 10 – 1 = 80 – 1 = 79

 

Завдання 28 Проста задача на збільшення на деяке число

У гурток малювання записали 18 дітей, а в танцювальний гурток — на одну дитину більше. Скільки дітей записали в танцювальний гурток?

Короткий запис

Малювання — 18 дітей

Танцювання — ?, на 1 дитину більше

Розв’язання

18 + 1 = 19 (д.) – дітей записали в танцювальний гурток.

Відповідь: у танцювальний гурток записали 19 дітей.

 

Завдання 29 Дано числа  72, 37, 80, 23, 15, 10, 22, 9, 94, 4,  41, 35, 54

У порядку зростання (збільшення): 4,9,10,15,22,23,35,37,41,54,72,80,94

 

Завдання 30

27 = 2 дес. 7 од.          82 = 8 дес. 2 од.           29 = 2 дес. 9 од.

4 дес. 6 од. = 46         1 дес. 6 од. = 16            5 дес. 5 од. = 55

 

Завдання 31

40 + 8 = 48          85 + 10 = 95       38 – 30 – 8 = 8 – 8 = 0    

67 + 21 = 88        76 – 4 = 72          54 + 2 – 20 = 56 – 20 = 36    

60 + 3 + 20 = 63 + 20 = 83             69 – 9 + 7 = 60 + 7 = 67

 

Завдання 32 Обчисли довжи­ну ламаної з ланками 10 см, 3 см, 6 см.

10 + 3 + 6 = 19 (см) – довжина ламаної.

 

Завдання 33 У числі 54 закресли цифру 5. На скільки число, яке утворило­ся, менше від числа 54?

Міркуємо так. Якщо у числі 54 закресли цифру 5, тоді отримаємо число 4, а  4 < 54  на 50, бо  54 – 4 = 50.

Відповідь: на 50 менше

 

Завдання 34

38 + 11 = 49          93 + 5 – 22 = 98 – 22 = 76

67 – 40 = 27          89 – 45 + 20 = 44 + 20 = 64

 

Завдання 35 Проста задача на віднімання

Набір пазлів складається з 98 елементів. Соломія вже ви­користала 54 пазли. Скільки ще пазлів треба скласти, щоб зібрати картину?

Було

Використала

Залишилось

98 пазлів

54 пазли

?

Короткий запис

Було (складається) — 98 пазлів

Використала — 54 пазли

Залишилось — ?

Розв’язання

98 – 54 = 44 (п.) – пазлів ще треба скласти, щоб зібрати картину.

Відповідь: щоб зібрати картину, треба ще скласти 44 пазли.

Інші завдання дивись тут...