Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 262 

17 – 9 = 8    8 + 2 = 10   10 + 28 = 38   38 – 15 = 23   23 – 3 = 20  

20 + 40 = 60   (емоцій може імітувати робот Софія)

 

Завдання 263  «Кругові» приклади

13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8      8 + 20 = 28      28 – 16 = 12      12 – 6 = 6

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14     14 – 5 = 9         9 + 9 = 18         18 – 5 = 13

 

Завдання 264  Складена задача на віднімання числа від суми

У цукерниці було 14 льодяників і 5 карамельок. Тетяна з'їла 4 цукерки. Скільки цукерок залишилося в цукерниці?

Було

З'їла

Залишилося

14 цукерок і 5 цукерок

4 цукерки

?

Короткий запис

Льодяники — 14 цукерок

Карамельки — 5 цукерок

Всього (Було) — ?

З’їла — 4 цукерки

Залишилося — ?

Короткий запис №1

Льодяники — 14 цукерок

Карамельки — 5 цукерок

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 19 цукерок

З’їла — 4 цукерки

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього цукерок було в цукерниці? 14 + 5 = 19 (ц.)

2) Скільки цукерок залишилося в цукерниці? 19 – 4 = 15 (ц.)

Розв’язання

(14 + 5) – 4 = (14 – 4) + 5 = 15 (ц.) – цукерок залишилося в цукерниці.

2 спосіб

Припустимо, що дівчинка з'їла льодяники, тоді

Короткий запис

Було — 14 льодяників

З’їла — 4 льодяники

Залишилося (Льодяники залишилися) — ?

Карамельки залишилися — 5 цукерок

Всього залишилося — ?

Короткий запис №1

Було — 14 льодяників

З’їла — 4 льодяники

Залишилося — ?

Короткий запис №2

Льодяники — 10 цукерок

Карамельки — 5 цукерок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки льодяників залишилося, коли з’їла 4 цукерки? 14 – 4 = 10 (ц.)

2) Скільки цукерок залишилося в цукерниці? 10 + 5 = 5 (ц.)

Розв’язання

(14 – 4) + 5 = 10 + 5 = 15 (ц.) – цукерок залишилося в цукерниці.

3 спосіб

Припустимо, що дівчинка з'їла карамельки, тоді

Короткий запис

Було — 5 карамельок

З’їла — 4 карамельки

Залишилося (Карамельки залишилися) — ?

Льодяники залишилися — 14 цукерок

Всього залишилося — ?

Короткий запис №1

Було — 5 карамельок

З’їла — 4 карамельки

Залишилося — ?

Короткий запис №2

Карамельки — 1 цукерка

Льодяники — 14 цукерок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки карамельок залишилося, коли з’їла 4 цукерки? 5 – 4 = 1  (ц.)

2) Скільки цукерок залишилося в цукерниці? 1 + 14 = 15 (ц.)

Розв’язання

(5 – 4) + 14 = 1 + 14 = 15 (ц.) – цукерок залишилося в цукерниці.

Відповідь: у цукерниці залишилось 15 цукерок.

 

Завдання 265  Віднімання числа від суми

Щоб відняти число від суми двох чисел, достатньо відняти це число від одного з доданків і до отриманого результату до­дати інший доданок.

(16 + 3) – 6 = (16 – 6) + 3 = 10 + 3 = 13    (15 + 4) – 5 = (15 – 5) + 4 = 10 + 4 = 14

(12 + 7) – 5 = (7 – 5) + 12 = 2 + 12 = 14     (18 + 1) – 7 = (18 – 7) + 1 = 11 + 1 = 12

 

Завдання 266

Якщо а = 4, тоді (7 + а) – 4 = (7 + 4) – 4 = 7 + (4 – 4) = 7

Якщо а = 6, тоді (7 + а) – 4 = (7 + 6) – 4 = (7 – 4) + 6 = 3 + 6 = 9

Якщо b = 4, тоді (b + 8) – 5 = (4 + 8) – 5 = (8 – 5) + 4 = 3 + 4 = 7

Якщо b = 7, тоді (b + 8) – 5 = (7 + 8) – 5 = (7 – 5) + 8 = 2 + 8 = 10

2 спосіб (спочатку спростити вираз, а потім підставити значення)

Якщо а = 4, тоді (7 + а) – 4 = (7 – 4) + а = 3 + а = 3 + 4 = 7

Якщо а = 6, тоді (7 + а) – 4 = (7 – 4) + а = 3 + а = 3 + 6 = 9

Якщо b = 4, тоді (b + 8) – 5 = b + (8 – 5) = b + 3 = 4 + 3 = 7

Якщо b = 7, тоді (b + 8) – 5 = b + (8 – 5) = b + 3 = 7 + 3 = 10

 

Завдання 267 Віднімання числа від суми

(12 + 6) – 4 = (6 – 4) + 12 = 2 + 12 = 14            (14 + 4) – 8 = 18 – 8 = 10

(12 + 5) – 5 = (5 – 5) + 12 = 0 + 12 = 12            (13 + 4) – 7 = 17 – 7 = 10

 

Завдання 268 Складена задача на віднімання числа від суми

Будівельникам потрібно було розвантажити 12 машин з червоною цеглою та 6 машин з білою цеглою. 5 машин уже розвантажили. Скільки машин ще залишилося розванта­жити?

Короткий запис

Червона цегла — 12 машин

Біла цегла — 6 машин

Всього (Було) — ?

Розвантажили — 5 машин

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього машин з цеглою було?

12 + 6 = 18 (м.)

2) Скільки машин ще залишилося розванта­жити?

18 – 5 = 13 (м.)

Розв’язання

(12 + 6) – 5 = (6 – 5) + 12 = 13 (м.)

2 спосіб

Припустимо, що розвантажили машини з червоною цеглою, тоді

Короткий запис

Було — 12 машин

Розвантажили — 5 машин

Залишилося (З червоною залишилося) — ?

З білою залишилося — 6 машин

Всього залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки машин з червоною цеглою залишилося, коли розвантажили 5 машин?

12 – 5 = 7 (ц.)

2) Скільки машин ще залишилося розванта­жити?

7 + 6 = 13 (ц.)

Розв’язання

(12 – 5) + 6 = (12 + 6) – 5 = 13 (м.)

3 спосіб

Припустимо, що розвантажили машини з білою цеглою, тоді

Короткий запис

Було — 6 машин

Розвантажили — 5 машин

Залишилося (З білою залишилося) — ?

З червоною залишилося — 12 машин

Всього залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки машин з білою цеглою залишилося, коли розвантажили 5 машин?

6 – 5 = 1 (м.)

2) Скільки машин ще залишилося розванта­жити?

1 + 12 = 13 (ц.)

Розв’язання

(6 – 5) + 12 = 1 + 12 = 13 (м.)

Відповідь: залишилося розвантажити 13 машин.

 

Завдання 269

1) 5 + 7 = 7 + 3 + 2 = 12        4 + 7 = 7 + 3 + 1 = 11       8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15

    9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 16        7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 14       6 + 7 = 7 + 3 + 3 = 13

2) 13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 7        12 – 6 = 6                          15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9

    14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 8        11 – 6 = 11 – 1 – 5 = 5

3) 7 + 9 = 9 + 1 + 6 = 16        9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 18       5 + 9 = 9 + 1 + 4 = 14

    4 + 9 = 9 + 1 + 3 = 13       6 + 9 = 9 + 1 + 5 = 15        2 + 9 = 11

 

Завдання 270

14 зменшити на суму чисел 8 і 3:  14 – (8 + 3) = 14 – 11 = 3

До 16 додати суму чисел 9 і 2:    16 + (9 + 2) = 16 + 11 = 27

16 зменшити на різницю чисел 8 і 4:  16 – (8 – 4) = 16 – 4 = 12

Від суми чисел 13 і 4 відніміть 5:  (13 + 4) – 5 = 17 – 5 = 12

 

Завдання 271  Порівняли вирази без обчислень

14 – 6 = 14 – 4 – 2

14 – 4 – 2 = 14 – (4 + 2) = 14 – 6

16 – 8 < 16 – 6 + 2

16 – 8 < 16 – 4, де більший від’ємник, там менша сума

9 + 5 < 9 + 1 + 5

де менше доданків, там менша сума

45 + 2 > 45 – 2

сума більша, ніж різниця

Завдання 272 Взаємозв'язок додавання і віднімання

До рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання.

«Родина» чисел 7, 8, 15:  8 + 7 = 15     7 + 8 = 15    15 – 7 = 8    15 – 8 = 7     

«Родина» чисел 2, 9, 11:  9 + 2 = 11     2 + 9 = 11    11 – 2 = 9    11 – 9 = 2

«Родина» чисел 5, 8, 13:  5 + 8 = 13     8 + 5 = 13    13 – 8 = 5    13 – 5 = 8

 

Завдання 273

1) Складена задача на віднімання числа від суми

На столі було 9 аркушів червоного паперу і 7 аркушів зеленого. Використали 8 аркушів. Скільки аркушів паперу залишилося?

Короткий запис

Було — ?, 9 аркушів і 7 аркушів

Використали — 8 аркушів

Залишилося — ?

Розв’язування

(9 + 7) – 8 = (9 – 8) + 7 = 1 + 7 = 8 (арк.)

Відповідь: залишилося 8 аркушів.

2) Складена задача віднімання суми від числа.

На столі було 16 аркушів паперу. Використали 6 аркушів червоного паперу і 3 зелених аркуші. Скільки аркушів паперу залишилося?

Короткий запис

Було — 16 аркушів

Використали — ?, 6 аркушів і 2 аркуші

Залишилося — ?

Розв’язування

16 – (6 + 2) = (16 – 6) – 2 = 10 – 2 = 8 (арк.)

Відповідь: залишилося 8 аркушів.

Завдання 274

Якщо а = 8, тоді (9 + а) – 8 = (9 + 8) – 8 = (8 – 8) + 9 = 9

Якщо а = 9, тоді (9 + а) – 8 = (9 + 9) – 8 = (9 – 8) + 9 = 1 + 9 = 10

Якщо b = 6, тоді (b + 7) – 6 = (6 + 7) – 6 = (6 – 6) + 7 = 7

Якщо b = 8, тоді (b + 7) – 6 = (8 + 7) – 6 = (8 – 6) + 7 = 2 + 7 = 9

2 спосіб (спочатку спростити вираз, а потім підставити значення)

Якщо а = 8, тоді (9 + а) – 8 = (9 – 8) + а = 1 + а = 1 + 8 = 9

Якщо а = 9, тоді (9 + а) – 8 = (9 – 8) + а = 1 + а = 1 + 9 = 10

Якщо b = 6, тоді (b + 7) – 6 = (7 – 6) + b = 1 + b = 1 + 6 = 7

Якщо b = 8, тоді (b + 7) – 6 = (7 – 6) + b = 1 + b = 1 + 8 = 9

 

Завдання 275 Складена задача на віднімання суми від числа

У кравчині була стрічка завдовжки 17 дм. Спочатку вона використала 8 дм стрічки, а потім — ще 5 дм. Якої довжини стрічка залишилась у кравчині?

Короткий запис

Було — 17 дм

Використала — ?, 8 дм і 5 дм

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Якої довжини стрічку використали?

8 + 5 = 13 (дм)

2) Якої довжини стрічка залишилась у кравчині?

17 – 13 = 4 (дм)

Розв’язання

17 – (8 + 5) = 17 – 5 – 8 = 4 (дм)

2 спосіб

Врахуємо те, що частину використала спочатку, а іншу потім, тоді

Короткий запис

Було — 17 дм

Використала — 8 дм

Залишилося (Було) — ?

Використала — 5 дм

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Якої довжини стрічка залишилась, коли використала 8 дм?

17 – 8 = 9 (дм)

2) Якої довжини стрічка залишилась у кравчині?

9 – 5 = 4 (дм)

Розв’язання

(17 – 8) – 5 = (17 – 5) – 8 = 12 – 8 = 4 (дм)

Відповідь: у кравчині залишилась стрічка довжиною 4 дм.

 

Завдання 276 

27 – 12 = 15   15 + 4 = 19   19 – 10 = 9    9 + 8 = 17   17 – 7 = 10  

10 + 18 = 28  (ніг у кота, намальованого на Пейзажній алеї в м. Києві)

 

Завдання 277  Сума розрядних доданків

26 = 20 + 6         43 = 40 + 3         78 = 70 + 8          52 = 50 + 2

 

Завдання 278  Порозрядне додавання з переходом через розряд

Перше число розкладаємо на розрядні доданки, до одиниць додаємо одиниці, отриманий результат додаємо до десятків.

45 + 7 = (40 + 5) + 7 = 40 + (5 + 7) = 40 + 12 = 52

 

Завдання 279

34 + 7 = (30 + 4) + 7 = 30 + (4 + 7) = 30 + 11 = 41

58 + 4 = 50 + (8 + 4) = 50 + 12 = 62

25 + 6 = 20 + (5 + 6) = 20 + 11 = 31

76 + 8 = 70 + (6 + 8) = 70 + 14 = 84

 

Завдання 280 Проста задача на знаходження суми

Майстриня виготовила 18 українських віночків, а її учени­ця — 9 віночків. Скільки всього українських віночків вигото­вили майстриня та її учениця?

Короткий запис

Майстриня — 18 віночків

Учениця — 9 віночків

Всього — ?

Схема

Розв’язування

18 + 9 = 18 + 2 + 7 = 27 (в.) – віночків вигото­вили майстриня та її учениця.

Відповідь: майстриня та її учениця виготовили 27 віночків.

 

Завдання 281

27 + 6 = 20 + (7 + 6) = 20 + 13 = 33      55 + 8 = 50 + (5 + 8) = 50 + 13 = 63

84 + 7 – 30 = 84 – 30 + 7 = 54 + 7 = 50 + (4 + 7) = 50 + 11 = 61

36 + 9 + 41 = (41 + 9) + 36 = 50 + 36 = (50 + 30) + 6 = 80 + 6 = 86

 

Завдання 282 Проста задача на знаходження суми

У взуттєвій майстерні було 14 пар жіночого та 8 пар чоловічого взуття. Скільки пар взуття має відремонтувати майстер?

Короткий запис

Жіноче взуття — 14 пар

Чоловіче взуття — 8 пар

Всього — ?

Розв’язування

14 + 8 = 14 + 6 + 2 = 22 (п.) – пар взуття має відремонтувати майстер.

Відповідь: майстер має відремонтувати 22 пари взуття.

 

Завдання 283  Кожне число замінили круглим числом, наближеним до нього

Усі числа, що закінчуються цифрами 1, 2, 3, 4, округлюють до меншого числа; а усі числа, що закінчують­ся цифрами 5, 6, 7, 8, 9, округлюють до більшого числа.

15  (20);  33 (30);  58 (60);  21 (20);   29 (30);   76 (80)

 

Завдання 284  Додавання способом округлення

Доповнюємо другий доданок до круглого числа так, щоб спочатку додати кругле число, а від отриманого результату відняти  стільки одиниць, на яке було збільшено другий доданок.  Спосіб доцільний, коли другий доданок закінчується цифрою 5, 6, 7, 8, 9.

45 + 7 = 45 + (10 – 3) = 45 + 10 – 3 = 55 – 3 = 52

52 + 9 = 52 + (10 – 1) = 52 + 10 – 1 = 62 – 1 = 61

 

Завдання 285 Додавання способом округлення

56 + 8 = 56 + 10 – 2 = 66 – 2 = 64      45 + 6 = 45 + 10 – 4 = 55 – 4 = 51

37 + 5 = 37 + 10 5 = 47 – 5 = 42      23 + 9 = 23 + 10 – 1 = 33 – 1 = 32

45 + 9 = 45 + 10 1 = 55 – 1 = 54      34 + 7 = 34 + 10 – 3 = 44 – 3 = 41

 

Завдання 286

Якщо а = 4, тоді 67 + а = 67 + 4 = 67 + 3 + 1 + 70 + 1 = 71

Якщо а = 6, тоді 67 + а = 67 + 6 = 67 + (10 – 4) = 67 + 10 – 4 = 77 – 4 = 73

Якщо а = 7, тоді 67 + а = 67 + 7 = 67 + (10 – 3) = 67 + 10 – 3 = 77 – 3 = 74

 

Завдання  287 Театральну студію відвідує а учнів, а хореографічну студію — на b учнів більше. Скільки учнів відвідують обидві студії?

Міркуємо так. Нехай а (д.) – кількість дітей у театральній студії, тоді а + b (д.) – кількість дітей у хореографічній студії. Складемо вираз: а + (а + b)

Якщо а = 13, b = 8, тоді а + (а + b) = 13 + (13 + 8) = 13 + 7 + 13 + 1 = 30 + 14 = 34 

Завдання 288 На стадіоні змагається група спортсменів. Один із спорт­сменів біжить сьомим з початку та сьомим з кінця. Скільки спортсменів у цій групі?

Міркуємо так. Якщо один із спорт­сменів біжить сьомим з початку та сьомим з кінця, то він порахований двічі, тому

7 + 7 – 1 = 13 (с.) – спортсменів у групі.

Перевірка:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(с.), 8, 9, 10, 11, 12, 13

Відповідь: у цій групі 13 спортсменів.

 

Завдання 289 Додавання способом округлення

26 + 9 = 26 + (10 – 1) = 26 + 10 – 1 = 36 – 1 = 35

74 + 7 = 74 + (10 – 3) = 74 + 10 – 3 = 84 – 3 = 81

35 + 6 = 35 + (10 – 4) = 35 + 10 – 4 = 45 – 4 = 41

42 + 9 = 42 + (10 – 1) = 42 + 10 – 1 = 52 – 1 = 51

 

Завдання 290 Ширина прямокутника 7 см, а довжина – на 4 см більша. Знайди периметр прямокутника.

Розв’язання

7 + 4 = 11 (см) – довжина прямокутника.

Р = 11 + 7 + 11 + 7 = 22 + 14 = 36 (см) – периметр прямокутника довжиною 11 см і шириною 7 см.

Відповідь: периметр прямокутника 11 сантиметрів.

Інші завдання дивись тут...

  • Іра
    Добрий день. Відкрийте будь ласка 297 по 320 завдання. --------------- Продовжили публікувати наданий авторський посібник зі серії "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л."
    23 листопада 2021 12:07