Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 473  Полічили двійками у зворотному порядку від 20 до 2:

20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2

 

Завдання 474   Порядок дій

2 • 5 + 4 = 10 + 4 = 14            2 • 8 – 4 = 16 – 4 = 12

2 • 9 – 15 = 18 – 15 = 3           2 • 7 + 11 = 14 + 11 = 25

 

Завдання 475 Проста задача на ділення

Двом учням потрібно поділити порівну 12 деталей лего. Скільки деталей лего отримає кожен учень?

12 деталей — це 2 учні по ? деталей

Деталей у 1 учня

Кількість учнів

Загальна кількість деталей

?

2

12

Короткий запис

Деталей в учня — ? д., 12 деталей поділити на 2 порівну

Схема

Розв’язання

12 : 2 = 6 (д.) – деталей отримає кожен учень.

Відповідь: кожен учень отримає 6 деталей.

 

Завдання 476 Проста задача на ділення на вміщення

12 деталей лего поділили між дітьми по 6 деталей кожному. Скільки дітей отримали деталі лего?

12 деталей — це ? учнів по 6 деталей

Деталей у 1 учня

Кількість учнів

Загальна кількість деталей

6

?

12

Короткий запис

Дітей — ? д., 12 деталей уміщають по 6 деталей

Розв’язання

12 : 6 = 2 (д.) – дітей отримали деталі лего.

Відповідь: деталі лего отримали 2 дітей.

 

Завдання 477 Проста задача на ділення на вміщення

8 морквин зв'язали в пучки по 2 морквини. Скільки отримали пучків?

8 морквин — це ? пучків по 2 морквини

Морквин у 1 пучку

Кількість пучків

Загальна кількість морквин

2

?

8

Короткий запис

Пучки — ? п., 8 морквин уміщають по 2 морквини

Розв’язання

8 : 2 = 4 (п.) – пучків отримали.

Відповідь: отримали 4 пучки.

 

Завдання 478

2 • 5 + 20 = 10 + 20 = 30             2 • 2 + 12 = 4 + 12 = 16

2 • 6 – 2 = 12 – 2 = 10                  2 • 4 – 8 = 8 – 8 = 0

 

Завдання 479 Проста задача на ділення

Стрічку завдовжки 4 дм розрізали навпіл, тобто на дві рівні частини. Яка довжина кожної частини стрічки?

4 дм — це 2 частини по ? дм

Розв’язання

4 : 2 = 2 (дм) – довжина кожної стрічки.

Відповідь: довжина кожної стрічки 2 дециметри.

 

Завдання 480  Смужку поділили на 6 рівних частин. Довжина кожної частини 2 см. За допомогою дії множення знайди довжину всієї смужки.

Короткий запис

Смужка — ? см., 6 частин по 2 см

2 • 6 = 12 (см) – довжина всієї смужки. 

 

Завдання 481 Проста задача на множення

У двох пеналах по 8 олівців. Скільки олівців у двох пеналах?

Олівців у 1 пеналі  

Кількість пеналів

Загальна кількість олівців

8

2

?

Короткий запис

Олівці — ? ол., 2 пенали по 8 олівців

Розв’язання

2 • 8 = 16 (ол.) – олівців у двох пеналах.

Відповідь: у двох пеналах 16 олівців.

 

Завдання 482 Проста задача на ділення

16 олівців розклали порівну у два пенали. Скільки олівців у кожному пеналі?

16 олівців — це 2 пенали по ? олівців

Олівців у 1 пеналі  

Кількість пеналів

Загальна кількість олівців

?

2

16

Короткий запис

Олівців у пеналі — ? ол., 16 олівців поділити на 2 порівну

Розв’язання

16 : 2 = 8 (ол.) – олівців у кожному пеналі.

Відповідь: у кожному пеналі 8 олівців.

 

Завдання 483  Взаємозв’язок дій множення і ділення

До кожної рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення.

2 • 5 = 10           2 • 7 = 14        2 • 3 = 6

10 : 2 = 5           14 : 2 = 7         6 : 2 = 3

10 : 5 = 2           14 : 7 = 2         6 : 3 = 2

 

Завдання 484  Периметр квадрата становить 8 см. Яка довжина однієї сто­рони квадрата?

8 см — це 4 сторони по ? см

Розв’язання

8 : 4 = 2 (см) – сторона квадрата, периметр якого дорівнює 8 см.

Відповідь: довжина однієї сторони квадрата 2 сантиметри.

 

Завдання 485 Взаємозв’язок дій множення і ділення

2 • 6 = 12         2 • 8 = 16         2 • 9 = 18

12 : 2 = 6         16 : 2 = 8          18 : 2 = 9

12 : 6 = 2         16 : 8 = 2          18 : 9 = 2

 

Завдання 486 Проста задача на ділення на вміщення

На свій день народження Денис роздав друзям 18 цукерок — по 2 цукерки кожному. Скількох друзів він пригостив?

18 цукерок — це ? друзів по 2 цукерки

Розв’язання

18 : 2 = 9 (др.) – друзів пригостив.

Відповідь: пригостив 9 друзів.

 

Завдання 487 Обернені задачі

1) Проста задача на множення

Маса мішка з цукром 2 кг. Яка маса 8 таких мішків з цукром?

Короткий запис

Маса — ? кг, 8 мішків по 2 кг

Розв’язання

2 • 8 = 16 (кг) – маса восьми таких мішків з цукром.

Відповідь: маса восьми таких мішків з цукром 16 кілограмів.

2) Проста задача на ділення

Маса 8 однакових мішків з цукром 16 кг. Яка маса кожного мішка з цукром?

16 кг — це 8 мішків по ? кг

Короткий запис

Маса мішка  — ? кг, 16 кг поділити на 8 порівну

Розв’язання

16 : 8 = 2 (кг) – маса кожного мішка з  цукром.

Відповідь: маса кожного мішка з цукром 2 кілограми.

3) Проста задача на ділення на вміщення

Маса мішка з цукром 2 кг. Скільки було мішків з цукром, якщо загальна маса складала 16 кг?

16 кг — це ? мішків по 2 кг

Короткий запис

Мішки  — ? м., 16 кг уміщає по 2 кг

Розв’язання

16 : 2 = 8 (м.) – мішків з цукром було.

Відповідь: було 8 мішків з цукром.

Завдання 488, 489 Ділення

Ділене : Дільник = Частка 

Читаємо рівність 12 : 2 = 6: «12 поділити на 2 дорівнює шести», «ділене 12, дільник 2, частка 6», «частка чисел 12 і 2 дорівнює шести», «12 зменшити у 2 рази – буде 6»

Завдання 490

10 : 2 = 5 

«частка чисел 10 і 2 дорівнює п’яти»

16 : 8 = 2 

«16 поділити на 8 – буде 2»

18 : 9 = 2 

«ділене 18, дільник 9, частка 2»

Завдання 491 Обернені задачі

1) Проста задача на ділення

Бабуся розрізала пиріг на 6 частин і поділила між трьома онуками порівну. Скільки шматочків пирога отримав кожен з них?

6 шматків — це 3 онуки по ? шматків

Розв’язання

6 : 3 = 2 (шм.) – шматків отримав кожен внук.

Відповідь: кожен онук отримав 2 шматки.

2) Обернена задача на ділення на вміщення, щоб можна було знайти, скільки в бабусі онуків.

Бабуся розрізала пиріг на 6 однакових частин. Кожному онуку вона дала 2 такі шматки. Скільки онуків у бабусі?

6 шматків — це ? онуків по 2 шматки

Розв’язання

6 : 2 = 3 (он.) – онуків у бабусі.

Відповідь: у бабусі 3 онуки.

Завдання 492  Взаємозв’язок дій множення і ділення

5 • 2 = 10          3 • 2 = 6           8 • 2 = 16

10 : 5 = 2          6 : 3 = 2            16 : 8 = 2

10 : 2 = 5          6 : 2 = 3            16 : 2 = 8  

 

Завдання 493 Проста задача на ділення на вміщення

Бабуся зв'язала онукам 8 рукавиць. Скільки в бабусі онуків?

8 рукавиць — це ? онуків по 2 рукавиці

Розв’язання

8 : 2 = 4 (он.) – онуків у бабусі.

Відповідь: у бабусі 4 онуків.

 

Завдання 494 

«Родина» чисел 2, 7, 14 при множенні: 7 • 2 = 14    2 • 7 = 14    14 : 2 = 7   14 : 7 = 2

«Родина» чисел 2, 3, 6 при множенні: 3 • 2 = 6      2 • 3 = 6     6 : 2 = 3      6 : 3 = 2

Завдання 495, 496  Множення числа 2 і ділення на число 2

2 • 7 = 14     16 : 2 = 8      2 • 5 = 10     12 : 2 = 6

 

Завдання 497 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У Максима було 4 монети по 2 грн і ще 20 грн. Скільки грошей було в Максима?

Монетами

Купюрами

Всього

4 монети по 2 грн

20 грн

?

Короткий запис

Монетами — ? грн, 4 монети по 2 грн

Купюрами — 20 грн

Всього — ?

Вираз     2 • 4 + 20

Короткий запис №1

Монетами — ? грн, 4 монети по 2 грн

Короткий запис №2

Монетами — 8 грн

Купюрами — 20 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки грошей монетами було в Максима?

2) Скільки грошей було в Максима?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (грн) – грошей монетами було в Максима.

2) 8 + 20 = 28 (грн) – грошей було в Максима.

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Грошей — ? грн, 4 монети по 2 грн і ще 20 грн

Розв’язання

2 • 4 + 20 = 28 (грн)

Відповідь: у Максима було 28 гривень.

 

Завдання 498

2 • 6 = 12        4 : 2 = 2       2 • 7 = 14     6 : 2 = 3

 

Завдання 499 Проста задача на ділення на вміщення

На 10 грн Оксана купила льодяників вартістю 2 грн. Скільки льодяників купила Оксана?

10 грн — це ? льодяників по 2 грн

Розв’язання

10 : 2 = 5 (л.) – льодяників купила Оксана.

Відповідь: Оксана купила 5 льодяників.

 

Завдання 500

2 • 5 – 7 = 10 – 7 = 3      2 • 6 – 8 = 12 – 8 = 12 – 2 – 6 = 4      2 • 9 + 12 = 18 + 12 = 20 + 10 = 30

2 • 5 + 0 = 10 + 0 = 10   2 • 7 + 16 = 14 + 16 = 20 + 10 = 30    (54 – 52) • 6 = 2 • 6 = 12    (61 – 59) • 4 = 2 • 4 = 8

Завдання 501 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, а потім порівнюємо результати.

12 : 2 = 2 • 3

(6 = 6)

8 : 2 < 8 • 2

(частка менша, ніж добуток)

2 • 5 > 18 : 2

(10 > 9)

Завдання 502

2 • 6 + 8 = 12 + 8 = 10 + 10 = 20    24 + 8 : 2 = 24 + 4 = 28    16 : 2 : 2 = 8 : 2 = 4

68 – 2 • 9 = 68 – 18 = 50      14 : 2 + 15 = 7 + 15 = 15 + 5 + 2 = 22

 

Завдання 503

1) Проста задача на ділення

8 іграшок розклали у 2 коробки порівну. Скільки іграшок у кожній коробці?

Короткий запис

2 коробки — 8 іграшок

1 коробка  — ? іграшок

Розв’язання

8 : 2 = 4 (ігр.) – іграшок у кожній коробці.

Відповідь: у кожній коробці 4 іграшки.

2) Проста задача на ділення на вміщення

8 іграшок розклали в коробки по 2 в кожну. Скільки коро­бок з іграшками?

Короткий запис

1  коробка  — 2 іграшки

?  коробок — 8 іграшок

Розв’язання

8 : 2 = 4 (к.) – коробок з іграшками.

Відповідь: з іграшками 4 коробки.

Спільне: однакова дія та цифри.  Відмінне: пояснення умови. 

Завдання 504 Проста задача на ділення

У двох однакових пакетах 6 кг борошна. Яка маса одного па­кета з борошном?

6 кг — це 2 пакети по ? кг

Маса 1 пакета (кг)  

Кількість пакетів

Загальна маса (кг)

?

2

6

Короткий запис

Маса пакета — ? кг, 6 кг поділити на 2 порівну

Розв’язання

6 : 2 = 3 (кг) – маса одного пакета.

Відповідь: маса одного пакета 3 кілограми.

 

Завдання 505

41 – 8 : 2 = 41 – 16 = 41 – 20 + 4 = 25       16 : 2 – 5 = 8 – 5 = 3

2 • 7 + 19 = 14 + 19 = 20 + 13 = 33           9 + 18 : 2 = 9 + 9 = 18

 

Завдання 506 Проста задача на ділення

У двох сітках 18 кг цибулі. Яка маса однієї сітки з цибулею?

Короткий запис

2 сітки — 18 кг

1 сітка  — ? кг

Розв’язання

18 : 2 = 9 (кг) – маса однієї сітки з цибулею.

Відповідь: маса однієї сітки зі цибулею 9 кілограмів.

Інші завдання дивись тут...

  • Ірина
    Розблокуйте будь ласка сторінку 507-600 ----------- Розблокували. Дякуємо за нагадування.
    4 лютого 2022 15:37