Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання  570
Ряд 4, 8, 12, 26, 20, 24, 28, 32, 36, 40  (наступне число на 4 більше, ніж попереднє)

 

Завдання 571, 572 Множення числа 4 і ділення на число 4

32 : 4 = 8 (бо 8 • 4 = 32)    24 : 4 = 6  (бо 6 • 4 = 24)    16 : 4 = 4 (бо 16 : 4 = 4)    36 : 4 = 9 (бо 36 : 9 = 4)

Завдання 573  Проста задача на ділення на вміщення

16 однокласників сіли по 4 в кожен вагон фунікулера. У скіль­кох вагонах розмістилися однокласники?

16 однокласників — це ? вагонів по 4 однокласники

Однокласників у 1 вагоні

Кількість вагонів

Загальна кількість однокласників

4

?

16

Короткий запис

1 вагон — 4 однокласники

? вагонів — 16 однокласників

Розв’язання

16 : 4 = 4 (в.) – вагонів.

Відповідь: однокласники розмістилися у 4 вагонах.

 

Завдання 574   4 товариші з'їжджали з гори на санчатах. Іван проїхав більше за Руслана. Руслан проїхав менше за Остапа, але більше за Василя. Хто подолав найменшу відстань?

Міркуємо так. Якщо Іван проїхав більше за Руслана, тоді в порядку збільшення відстані маємо Руслан, Іван. Якщо Руслан проїхав менше за Остапа, але більше за Василя, тоді маємо Василь, Руслан, Остап, Іван або Василь, Руслан, Іван, Остап.

Відповідь: найменшу відстань подолав Василь.

 

Завдання 575 Порядок дій

4 • 7 – 3 • 7 = 28 – 21 = 7         42 – 4 • 8 = 42 – 32 = 10      24 : (12 – 8) = 24 : 4 = 6    3 • 6 : 2 = 18 : 2 = 9

Завдання 576  Проста задача на ділення на вміщення

12 риб помістили в акваріуми по 3 риби в кожен. Скільки було акваріумів?

12 риб — це ? акваріумів по 3 риби

Риб  у 1 акваріумі

Кількість акваріумів

Загальна кількість риб

3

?

12

Короткий запис

Акваріуми — ? акв., 12 риб  уміщають по 3 риби

Розв’язання

12 : 3 = 4 (акв.) – акваріумів було.

Відповідь: було 4 акваріуми.

 

Завдання 577 Натуральні числа

Ряд 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4  (наступне число на 4 менше, ніж попереднє)

 

Завдання 578 Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник.

Множник

4

3

16 : 2 = 8

27 : 3 = 9

4

Множник

8

24 : 3 = 8

2

3

3

Добуток

4 • 8 =  32

24

16

27

4 • 3 = 12

Завдання 579

2 • 4 = 8

(бо 8 : 4 = 2)

3 • 6 = 18

(бо 18 : 3 = 6)

4 • 8 = 32

(бо 32 : 4 = 8)

8 • 2 = 16

(бо 16 : 2 = 8)

5 • 3 = 15

(бо 15 : 3 = 5)

4 • 7 = 28

(бо 28 : 4 = 7)

2 • 7 = 14

(бо 14 : 2 = 7)

5 • 4 = 20

(бо 20 : 4 = 5)

Завдання 580 Складена задача на знаходження суми добутків

Скільки всього лап у 5 кішок і 3 півнів?

Кішки

Півні

Всього

5 кішок по 4 лапи

3 півні по 2 лапи

?

Короткий запис

Кішки — ? л., 5 кішок по 4 лапи

Півні — ? л., 3 півні по 2 лапи

Всього — ?

Вираз   4 • 5 + 2 • 3

Короткий запис №1

Кішки — ? л., 5 кішок по 4 лапи

Короткий запис №2

Півні — ? л., 3 півні по 2 лапи

Короткий запис №3

Кішки — 20 лап

Півні — 6 лап

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки лап у всіх кішок? 4 • 5 = 20 (л.)

2) Скільки лап у всіх півнів? 2 • 3 = 6 (л.)

3) Скільки всього лап у тварин? 20 + 6 = 26 (л.)

Розв’язання

4 • 5 + 2 • 3 = 26 (л.)

Відповідь: у тварин 26 лап.

 

Завдання 581 Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

До годівниці прилетіли 2 снігурі, а горобців — у 4 рази біль­ше. Скільки всього пташок прилетіло до годівниці?

Снігурі

Горобці

Всього

2 пташки

у 4 рази більше

?

Короткий запис

Снігурі — 2 пташки

Горобці — ?, у 4 рази більше

Всього — ?

Вираз   2 + 2 • 4

Короткий запис №1

Снігурі — 2 пташки

Горобці — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Снігурі — 2 пташки

Горобці — 8 пташок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки горобців прилетіло?

2) Скільки всього пташок прилетіло до годівниці?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (г.) – горобців прилетіло.

2) 2 + 8 = 10 (пт.) – всього пташок прилетіло до годівниці.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо снігурів було 2, а горобців у 4 рази більше, це також означає, що снігурів була 1 частина, а горобців – 4 таких частин, тоді разом 5 частин по 2 пташок, тому 2 • 5 = 10 (пт.) – всього пташок прилетіло до годівниці.

Відповідь: до годівниці прилетіло 10 пташок.

 

Завдання 582

3 • 4 = 12

(бо 12 : 4 = 3)

4 • 6 = 24

(бо 24 : 4 = 6)

7 • 3 = 21

(бо 21 : 3 = 7)

2 • 5 = 10

(бо 10 : 2 = 5)

Завдання 583 Складена задача на віднімання числа від добутку

У зоомагазині стояли 4 клітки по 5 канарок у кожній. Продали 5 канарок. Скільки канарок залишилося в зоомагазині?

Було

Продали

Залишилося

4 клітки по 5 канарок

5 канарок

?

Короткий запис

Було — ? к., 4 клітки по 5 канарок

Продали — 5 канарок

Залишилося — ?

Вираз   5 • 4 – 5

Короткий запис №1

Було — ? к., 4 клітки по 5 канарок

Короткий запис №2

Було — 20 канарок

Продали — 5 канарок

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки канарок було спочатку?

2) Скільки канарок залишилося в зоомагазині?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (к.) – канарок було спочатку.

2) 20 – 5 = 15 (к.) – канарок залишилося в зоомагазині.

Відповідь: у зоомагазині залишилося 15 канарок.

 

Завдання 584

Серед чисел З, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 28, З0, 32, 35, 38 діляться на 4:

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32

 

Завдання 585

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник.

Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку.

Ділене

48

12

5 • 4 = 20

7 • 4 = 28

36

Дільник

6

12 : 3 = 4

4

4

4

Частка

48 : 6 = 8

3

5

7

36 : 4 = 9

Завдання 586

24 : 4 = 6

(бо 6 • 4 = 24)

50 : 4 = 5

(бо 50 : 5 = 4)

21 : 3 = 7

(бо 7 • 3 = 21)

18 : 2 = 9

(бо 18 : 9 = 2)

Завдання 587 Проста задача на ділення

З 32 деталей лего діти склали 4 однакові будиночки. Зі скіль­кох деталей лего складено кожний будиночок?

32 деталі — це 4 будиночки по ? деталей

Деталей  у 1 будиночку

Кількість будиночків

Загальна кількість деталей

?

4

32

Короткий запис

1 будиночок  — ? деталей

4 будиночки  — 32 деталі

Розв’язання

32 : 4 = 8 (д.) – деталей у кожному будиночку.

Відповідь: кожний будиночок складено із 8 деталей.

 

Завдання 588  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Молоко перелили у 4 трилітрові банки і 45 літрів у бідон. Скільки всього літрів молока перелили?

Банки

Бідон

Всього

4 банки по 3 л

45 л

?

Короткий запис

Банки — ? л, 4 банки по 3 л

Бідон — 45 л

Всього — ?

Вираз     3 • 4 + 45

Короткий запис №1

Банки — ? л, 4 банки по 3 л

Короткий запис №2

Банки — ? л, 4 банки по 3 л

Бідон — 45 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів молока перелили у банки?

2) Скільки всього літрів молока перелили?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (л) – літрів молока перелили у банки.

2) 12 + 45 = 57 (л) – всього літрів молока перелили.

Відповідь: всього перелили 57 літрів молока.

 

Завдання 589

16 : 4 = 4

(бо 4 • 4 = 16)

24 : 4 = 6

(бо 24 : 6 = 4)

24 : 3 = 8

(бо 8 • 3 = 24)

14 : 2 = 7

(бо 17 : 7 = 2)

Завдання 590  Проста задача на ділення на вміщення

24 стільці розставили порівну в 4 ряди. Скільки стільців у кож­ному ряду?

24 стільці — це 4 ряди по ? стільців

Короткий запис

1 ряд  — ? стільців

4 ряди  — 24 стільці

Розв’язання

24 : 4 = 6 (ст.) – стільців у кож­ному ряду.

Відповідь: у кожному ряду 6 стільців.

 

Завдання 591

4 • 4 = 16   16 : 2 = 8    8 • 3 = 24    24 : 1 – 24  

24 – 4 = 20  (годин ши­ряє в небі найменша пташка світу — колібрі)

 

Завдання 592

Від добутку чисел 4 і 8 відняти число 25: 4 • 8 – 25 = 32 – 25 = 32 – 30 + 5 = 7

24 зменшити на частку чисел 8 і 4:  24 – 8 : 4 = 24 – 2 = 22

Частку чисел 28 і 4 збільшити на 17:  28 : 4 + 17 = 7 + 17 = 10 + 14 = 24

Число 32 збільшити на добуток чисел 3 і 7:  32 + 3 • 7 = 32 + 21 = 53

 

Завдання 593 «Кругові» приклади

18 : 3 = 6   6 : 3 = 2   2 : 2 = 1   1 • 4 = 4   4 • 4 = 16   16 + 2 = 18

 

Завдання 594

1) Проста задача на ділення

Смужку паперу завдовжки 16 см розрізали на 4 рівні части­ни. Яка довжина однієї частини?

16 см — це 4 частини по ? см

Розв’язання

16 : 4 = 4 (см) 

Відповідь: довжина частини 4 сантиметри.

1) Проста задача на ділення на вміщення

Смужку паперу завдовжки 16 см розрізали на частини по 4 см кожна. Скільки отримали частин?

16 см — це ? частин по 4 см

Розв’язання

16 : 4 = 4 (ч.) 

Відповідь: отримали 4 частини.

Спільне: рівності, відмінне: пояснення.

Завдання 595  Задачі на знаходження чисел за трьома сумами

У трьох букетах усього 15 троянд. У першому й другому бу­кетах разом 8 троянд, а в другому й третьому — 12. Скільки троянд у кожному букеті?

Короткий запис

І букет і ІІ букет — 8 троянд

ІІ букет і ІІІ букет — 12 троянд

Всього — 15 троянд

І букет — ?   ІІ букет — ?   ІІІ букет — ?

Розв’язання

1) 15 – 12 = 3 (тр.) – троянд у І букеті.

2) 15 – 8 = 7 (тр.) – троянд у ІІІ букеті.

3) 8 – 3 = 5 (тр.) – троянд у ІІ букеті.

Відповідь: у І букеті 3 троянди, у ІІ букеті 5 троянд, у ІІІ букеті 7 троянд.

  

Завдання 596

4 • 9 + 4 = 36 + 4 = 40    21 : 3 + 8 = 7 + 8 = 15       (11 – 7) • 8 = 4 • 8 = 32       (12 + 20) : 4 = 32 : 4 = 8

Завдання 597 Проста задача на множення

Пекар розклав хліб на лотки в 6 рядів по 4 хлібини в кожному. Скільки хлібин на одному лотку?

Хлібин у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість хлібин

4

6

?

Короткий запис

1 ряд — 4 хлібини

6 рядів — ? хлібин

Розв’язання

4 • 6 = 24 (хл.) – хлібин в кожному лотку.

Відповідь: у кожному лотку 24 хлібини.

 

Завдання 598  Дано числа З, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28

Якщо число ділиться на 4, тоді воно ділиться і на 2, бо 4 = 2 • 2

З них числа, які можна поділити на 2 й на 4 (можна поділити на 4):

4, 8, 12, 16, 20, 28

 

Завдання 599, 600  Множення числа 5 і ділення на число 5

Полічили п'ятірками до 50: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

 

Завдання 601

5 • 4 – 16 = 20 – 16 = 4                        5 • (36 – 28) = 5 • (36 – 30 + 2) = 5 • 8 = 40

20 : 4 + 26 = 5 + 26 = 20 + 11 = 31      40 – 4 • 5 = 40 – 20 = 20

 

Завдання 602 Складена задача на віднімання добутку від числа

До супермаркету привезли 45 кг цибулі. Частину цибулі роз­клали в 5 сіток по 3 кг. Скільки кілограмів цибулі залишилося?

Було

Розклали

Залишилось

45 кг

5 сіток по 3 кг

?

Короткий запис

Було — 45 кг

Розклали — ? кг, 5 сіток по 3 кг

Залишилось — ?

Вираз    45 – 3 • 5

Короткий запис №1

Розклали — ? кг, 5 сіток по 3 кг

Короткий запис №2

Було — 45 кг

Розклали — 15 кг

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів цибулі розклали?

2) Яку кілограмів цибулі залишилося?

Розв’язання

1) 3 • 5 = 15 (кг) – кілограмів цибулі розклали.

2) 45 – 15 = 30 (кг) – кілограмів цибулі залишилося.

Відповідь: залишилося 30 кілограмів цибулі.

 

Завдання 603

5 • 6 + 28 = 30 + 28 = 58                                  68 – 5 • 9 = 68 – 45 = 13

(21 – 16) • 3 = (21 – 20 + 4) • 3 = 5 • 3 = 15      20 : 4 • 5 = 5 • 5 = 25

 

Завдання 604 Складена задача на віднімання добутку від числа

У мішку було 50 кг борошна. Частину борошна розважили в 5 пакетів по 2 кг. Скільки кілограмів борошна залишилося?

Короткий запис

Було — 50 кг

Розважили — ? кг, 5 пакетів по 2  кг

Залишилось — ?

 

Вираз    50 – 2 • 5

План розв’язування

1) Скільки кілограмів борошна розважили?

2) Скільки кілограмів борошна залишилося?

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (кг) – кілограмів борошна розважили.

2) 50 – 10 = 40 (кг) – кілограмів борошна залишилося.

Відповідь: залишилося 40 кілограмів борошна.

Інші завдання дивись тут...