Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 680

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70   (наступне число на 7 більше, ніж попереднє)

 

Завдання 681 Порядок дій

7 • (13 – 7) = 7 • 6 = 42                           49 + 7 • 3 = 49 + 21 = 60 + 10 = 70

(22 – 19) • 7 = 3 • 7 = 21                          7 • 9 = 60 = 63 – 60 = 3

34 – 7 • 4 = 34 – 28 = 34 – 30 + 2 = 6       7 • 5 + 24 : 6 = 35 + 4 = 39

55 + 42 : 6 = 55 + 7 = 55 + 5 + 2 = 62      7 • 8 – 48 : 6 = 56 – 8 = 56 – 10 + 2 = 48

 

Завдання 682  Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

У глечик уміщується 2 л молока, а в бідон — у 7 разів більше. Скільки літрів молока в обох ємностях?

Глечик

Бідон

Всього

2 л

у 7 разів більше

?

Короткий запис

Глечик — 2 л

Бідон — ?, у 7 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   5 + 2 • 7

Короткий запис №1

Глечик — 2 л

Бідон — ?, у 7 разів більше

Короткий запис №2

Глечик — 2 л

Бідон — 14 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів молока в бідоні?

2) Скільки літрів молока в обох ємностях?

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (л) – літрів молока в бідоні.

2) 2 + 14 = 16 (л) – літрів молока в обох ємностях.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо у глечику 2 л молока, а в бідоні — у 7 разів більше, це також означає, що в глечику 1 частина меду, а в бідоні 7 таких частин, тоді разом 8 частин  по 2 л

2 • 8 = 16 (л) – літрів молока в обох ємностях.

Відповідь: у двох ємностях 16 літрів молока.

 

Завдання 683 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Молоко відлили у 7 однакових глечиків, по 2 л кожний, і в бідон місткістю 18 л. Скільки всього літрів молока відлили?

Глечики

Бідон

Всього

7 глечиків по 2 л

18 л

?

Короткий запис

Глечики — ? л, 7 глечиків по 2 л

Бідон — 18 л

Всього — ?

Вираз  (2 • 7) + 18

Короткий запис №1

Глечики — ? л, 7 глечиків по 2 л

Короткий запис №3

Глечики — 14 л

Бідон — 18 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів молока відлили у глечики?

2) Скільки всього літрів молока відлили?

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (л) – літрів молока відлили у глечики.

2) 14 + 18 = 20 + 12 = 32 (л) – всього літрів молока відлили.

Відповідь: відлили 32 літри молока.

 

Завдання 684

Всього 5 трикутників

Всього 6 трикутників

Всього 4 трикутники

Завдання 685

7 • 7 + 6 • 6 = 49 + 36 = 70 + 15 = 85       7 • (7 – 6) • 6 = 7 • 1 • 6 = 7 • 6 = 56

7 • 7 – 6 • 6 = 49 – 36 = 13                        7 : 7 + 6 : 6 = 1 + 1 = 2

 

Завдання 686  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Продавець зважив 7 покупцям по 2 кг яблук, а одному покуп­цеві — 3 кг. Скільки всього кілограмів яблук зважив прода­вець покупцям?

Короткий запис

Спочатку — ? кг, 7 покупців по 2 кг

Потім — 3 кг

Всього — ?

 

Вираз  (2 • 7) + 3

План розв’язування

1) Скільки кілограмів яблук зважив семи покупцям?

2) Скільки всього кілограмів яблук зважив продавець покупцям?

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (кг) – кілограмів яблук зважив семи покупцям.

2) 14 + 3 = 17 (кг) – всього кілограмів яблук зважив прода­вець покупцям.

Відповідь: продавець зважив покупцям 17 кілограмів яблук.

 

Завдання 687, 688 Множення числа 7 і ділення на число 7

7 • 3 = 21   «добуток чисел 7 і 3», «7 помножити на 3», «7 збільшити у 3 рази», «7 узяти 3 рази», «3 рази узяти по 7»

21 : 7 = 3   «частка чисел 21 і 7», «21 поділити на 7», «21 зменшити у 7 разів», «21 уміщує по 7»

21 : 3 = 7 «частка чисел 21 і 3», «21 поділити на 3», «21 зменшити у 3 рази», «21 уміщує по 3»

Завдання 689

21 : 7 • 6 = 3 • 6 = 18                              7 • 8 + 42 = 56 + 42 = 98

34 – 49 : 7 = 34 – 7 = 34 – 10 + 3 = 27     7 • (42 : 7) = 7 • 6 = 42

 

Завдання 690 Рівняння

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник.

Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку.

35 : 7 = 5

(бо 5 • 7 = 35)

56 : 7 = 8

(бо 8 • 7 = 56)

42 : 6 = 7

(бо 42 : 7 = 6)

63 : 9 = 7

(бо 63 : 7 = 9)

Завдання 691 

1) Проста задача на ділення

7 кг печива розважили в 7 пакетів порівну. Скільки кілогра­мів печива в кожному пакеті?

7 кг — це 7 пакетів по ? кг

Короткий запис

У пакеті — ? кг, 7 кг розділити на 7 порівну

Розв’язання

7 : 7 = 1 (кг)

Відповідь: у пакеті 1 кілограм печива.

2) Проста задача на ділення на вміщення

56 кг мандаринів розважили в ящики по 7 кг у кожний. Скіль­ки ящиків наповнили мандаринами?

56 кг — це ? ящиків по 7 кг

Короткий запис

Ящики — ? ящ., 56 кг уміщає по 7 кг

Розв’язання

56 : 7 = 8 (ящ.)
Відповідь: мандаринами наповнили 8 ящиків.

3) Проста задача на кратне порівняння

У діжці 42 кг квашеної капусти, а в каструлі — 7 кг. У скільки разів у діжці більше квашеної капусти, ніж у каструлі?

Короткий запис

Діжка — 42 кг, у ? разів більше

Каструля — 7 кг

Розв’язання

42 : 7 = 6 (разів)

Відповідь: у 6 разів більше капусти у діжці, ніж у каструлі.

4) Проста задача на зменшення у декілька разів

Марина зробила 14 браслетів, а її сестра — у 7 разів мен­ше. Скільки браслетів зробила сестра Марини?

Короткий запис

Марина — 14 браслетів

Сестра — ?, у 7 разів менше

Розв’язання

14 : 7 = 2 (бр.)

Відповідь: сестра Марини зробила 2 браслети.

Завдання 692  Складена задача на різницеве порівняння числа і частки

Майстер зробив 21 деталь, а його учень – у 3 рази менше. На скільки менше деталей зробив учень, ніж майстер?

Короткий запис

Майстер — 21 кг

Учень — ?, у 3 разів менше; на ? менше

Вираз    21 – 21 : 3

Короткий запис №1

Майстер — 21 кг

Учень — ?, у 3 разів менше

Короткий запис №2

Майстер — 21 кг

Учень — 7 кг, на ? менше

План розв’язування

1) Скільки деталей зробив учень?

2) На скільки менше деталей зробив учень, ніж майстер?

Розв’язання

1) 21 : 3 = 7 (д.) – деталей зробив учень.

2) 21 – 7 = 21 – 10 + 3 = 14 (д.)на стільки менше деталей зробив учень, ніж майстер.

Відповідь: на 14 деталей менше зробив учень, ніж майстер.

 

Завдання 693

42 : 7 + 28 : 7 = 6 + 4 = 10     

7 • 8 – 63 : 7 = 56 – 9 = 56 – 10 + 1 = 47

42 : (31 – 25) = 42 : (31 – 30 + 5) = 42 : 6 = 7

 

Завдання 694  Проста задача на ділення

63 мішки зерна повантажили на 7 причепів. Скільки мішків зерна на кожному причепі?

Мішків на 1 причепі

Кількість причепів

Загальна кількість мішків

?

7

63

63 мішки — це 7 причепів по ? мішків

Розв’язання

63 : 7 = 9 (м.)

Відповідь: на кожному причепі 9 мішків зерна.

 

Завдання 695

63 : 7 = 9   9 • 2 = 18    18 : 3 = 6    6 • 5 = 30    30 : 6 = 5    5 • 4 = 20

20 + 10 = 30  (маса у кіло­грамах рисі європейської, занесеної до Червоної книги України)

 

Завдання 696

Якщо а = 6, тоді 27 + а • 7 = 27 + 6 • 7 = 27 + 42 = 69

Якщо а = 8, тоді 27 + а • 7 = 27 + 8 • 7 = 27 + 48 = 60 + 15 = 75

Якщо b = 4, тоді 7 • b – 18 = 7 • 4 – 18 = 28 – 18 = 10

Якщо b = 7, тоді 7 • b – 18 = 7 • 7 – 18 = 49 – 18 = 31

 

Завдання 697 Порівняння чисел

2 • 7 = 7 • 2

(переставний закон множення)

56 : 7 < 63 : 7

(де менше ділене, там менша частка)

15 : 5 < 15 : 3

(де більший дільник, там менша частка)

30 : 5 > 30 : 6

(де менший дільник, там більша частка)

7 • 5 > 35 : 5

(ділене більше за частку)

3 • 7 < 3 • 9

(де менший множник, там менший добуток)

Завдання 698 Одиниці вимірювання

1 год 30 хв = 60 хв + 30 хв = 90 хв         1 р. 4 міс. = 12 міс. + 4 міс = 16 міс.

2 доби = 24 год + 24 год = 48 год           54 см = 50 см + 4 см = 5 дм 4 см

2 дм 6 см = 20 см + 60 см = 26 см           80 с = 60 с + 20 с = 1 хв 20 с

 

Завдання 699  Одна сторона трикутника становить 8 см, друга — у 2 рази менша за першу, а третя — на 4 см більша за першу. Знайди периметр трикутника.

Короткий запис

І сторона — 8 см

ІІ сторона — ?, у 2 рази менша, ніж І

ІІІ сторона — ?, на 4 см більша, ніж І

Всього (периметр) — ?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (см) – довжина другої сторони.

2) 8 + 4 = 12 (см) – довжина третьої сторони.

3) Р = 8 + 4 + 12 = 24 (см) – периметр трикутника зі сторонами 8 см, 4 см, 12 см.

Відповідь: периметр трикутника 24 сантиметри.

 

Завдання 700

36 : 6 + 7 • 8 = 6 + 56 = 56 + 10 – 4 = 62       94 – 7 • 9 = 94 – 63 = 31

(16 + 8) : 3 = (16 + 10 – 2) : 3 = 24 : 3 = 8      5 • (13 – 6) = 5 • 7 = 35

 

Завдання 701 Довжина сторони прямокутника становить 12 см, а шири­на — у 3 рази менша. Знайди периметр прямокутника. По­будуй його.

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = (12 + 4) • 2 = 16 • 2 = 16 + 16 = 32 (см) – периметр прямокутника довжиною 12 см і шириною 4 см.

2 спосіб

1) 12 : 3 = 4 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = 12 • 2 + 4 • 2 = 32 (см) – периметр прямокутника довжиною 12 см і шириною 4 см.

3 спосіб

1) 12 : 3 = 4 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = 12 + 4 + 12 + 4 = 32 (см) – периметр прямокутника довжиною 12 см і шириною 4 см.

Відповідь: периметр прямокутника 32 сантиметри.

Інші завдання дивись тут...