Завдання 1180 Додавання десяткових дробів:
а) + 2,71
      6,26
      8,97
б) + 33,33
      11,11
      44,44
в) + 4,234
      5,121
      9,355
г) + 71,030
       8,111
      79,141
Завдання 1181
а) + 0,2
      3,0
      3,2
+ 0,6
   5,0
   5,6
+ 1,2
   2,0
   3,2
+ 1,50
   0,22
   1,72
б) + 0,4
      0,1
      0,5
+ 0,2
   0,7
   0,9
+ 0,5
   0,3
   0,8
+ 1,20
   0,35
   1,55
Завдання 1182
Олеся зібрала 2,3 кг малини, а Софійка на 0,4 кг більше. Скільки кілограмів малини зібрала Софійка?

Розв'язання

2,3 + 0,4  = 2,7 (кг) – малини зібрала Софійка.

Відповідь: 2,7 кг.

 

Завдання 1183
Зріст Сергія 1,56 м, а Андрій на 3 см вищий. Знайди зріст Андрія.

Розв'язання

1,56 + 0,03  = 1,59 (м) – зріст Андрія.

Відповідь: 1,59 м.

 

Завдання 1184
На першу машину завантажили 1,6 т піску, що на 0,2 т менше, ніж на другу. Скільки піску завантажили на другу машину?

Розв'язання

1,6 + 0,2  = 1,8 (т) – навантажили піску на другу машину.

Відповідь: 1,8 т.

 

Завдання 1185 Яка з рівностей хибна? Б 3,56 + 12,3 = 15,86

 

Завдання 1186
а) 0,3 + 0,02 + 0,007 = 0,327
в) 3 + 0,6 + 0,08 + 0,004 = 3,684
б) 0,7 + 0,01 + 0,0002 = 0,7102
г) 12 + 0,4 + 0,00007 = 12,040007
Завдання 1187
2,8 + 7,32 + 0,2 = (2,8 + 0,2) + 7,32 = 3 + 7,32 = 10,32

 

Завдання 1188
Першого дня зібрали 5,6 ц огірків, другого дня  3,25 ц огірків, а треього дня  1,7 ц огірків. Скільки всього центнерів огірків зібрали?

Розв'язання

5,6 + 3,25 + 1,7 = 10,55 (ц) – всього огірків зібрали.

Відповідь: 10,55 ц.

 

Завдання 1189
Як зміниться сума, якщо один доданок збільшити на 1,32, а другий — на 2,17?
Збільшиться на 3,49.
a + b; (a + 1,32) + (b + 2,17) = (a + b) + (1,32 + 2,17) = (a + b) + 3,49

 

Завдання 1190
а) + 2,3
      3,5
      5,8
+ 3,5
   1,2
   4,7
+ 1,2
   6,9
   8,1
+ 4,80
   3,35
   8,15
б) + 1,23
      0,35
      1,58
+ 2,37
   1,21
   3,58
4,73
   0,28
   5,01
+ 5,540
   0,764
   6,304
Завдання 1191
а) + 2,4
      3,7
      6,1
+ 2,8
   4,5
   7,3
+ 3,5
   4,8 
   8,3 
+ 5,90
   7,12
  13,02
б) + 0,25
      0,38
      0,63
+ 0,97
   0,22
   1,19
+ 0,45
   0,61
   1,06
+ 7,270
   0,093
   7,363
Завдання 1192 Знайди значення виразу 35,24 + x, якщо:
а) + 35,24
      32,40
      67,64
б) + 35,24
      48,76
      84,00
в) + 35,240
        0,327
      35,567
г) + 35,24
     117,50
     152,74
Завдання 1193 
Збільши число 38,45 на 37,2. 38,45 + 37,2 = 75,65

 

Завдання 1194
Яке число на 47,8 більше за 93,65? 93,65 + 47,8 = 141,45

 

Завдання 1195
3,21 + 2,13 < 2,12 + 3,31, бо 3,21 + 2,13 = 5,34; 2,12 + 3,31 = 5,43; 5,34 < 5,43

 

Завдання 1196 Перенеси таблицю в зошит і заповни її.
а
1
1,2
1,3
1,4
5,8
6,97
a + 0,25
1,25
1,45
1,55
1,65
6,05
7,22
Завдання 1197 Найзручніший спосіб обчислення:
а) 3,9 + 0,75 + 2,1 = (3,9 + 2,1) + 0,75 = 6 + 0,75 = 6,75
   5,7 + 3,24 + 0,3 = (5,7 + 0,3) + 3,24 = 6 + 3,24 = 9,24
   4,6 + 2,75 + 1,25 = 4,6 + (2,75 + 1,25) = 4,6 + 4 = 8,6
б) 3,75 + 4,21 + 1,79 = 3,75 + (4,21 + 1,79) = 3,75 + 6 = 9,75
   3,05 + 0,34 + 1,66 = 3,05 + (0,34 + 1,66) = 3,05 + 2 = 5,05
   8,84 + 0,24 + 1,16 = (8,84 + 1,16) + 0,24 = 10 + 0,24 = 10,24

 

Завдання 1198 Знайди суму довжин:
а) 4,83 м + 2,21 м = 7,04 м 
б) 7,5 дм + 12 см = 7,5 дм + 1,2 дм = 8,7 дм
в) 3,25 дм + 0,7 м = 0,325 м + 0,7 м = 1,025 м

 

Завдання 1199 Знайди суму мас:
а) 4,37 т + 2,83 т = 7,2 т 
б) 3,425 кг + 275 г = 3,425 кг + 0,275 кг = 3,7 кг 
в) 5,47 т + 23 ц = 5,47 т + 2,3 т = 7,77 т

 

Завдання 1200
Знайди загальну довжину деталі, зображеної на малюнку. Розміри зазначено в сантиметрах.

Розв'язання

4,1 + 5,2 + 13,2 = 22,5 (см) – довжина деталі.

Відповідь: 22,5 сантиметрів.

 

Завдання 1201 Рівняння
а) x – 4,57 = 57,4
   x = 57,4 + 4,57
   x = 61,97
б) 3x – 32,03 = 6,97
    3x  = 6,97 + 32,03
    3х = 39
    х = 39 : 3
    х = 13
в) x – 5,303 = 37,77
    x = 37,77 + 5,303
    x = 43,073
г) 5x – 0,275 = 14,725
   5x = 14,725 + 0,275
   5x = 15
   х = 15 : 5
   х = 3
Завдання 1202
Книжка коштує 64,5 грн, а альбом — 21,2 грн. Скільки коштують разом книжка і два альбоми?

Розв'язання

1) 21,2 + 21,2 = 42,4 (грн) – коштують альбоми;

2) 64,5 + 42,4 = 106,9 (грн) – коштують книжка і альбоми.

Відповідь: 106,9 грн.

 

Завдання 1203 Рівняння
З одного поля зібрали 185,7 т зерна, а з другого — на 32,8  т більше. Скільки зерна зібрали з двох полів разом?
два альбоми?

Розв'язання

1) 185,7 + 32,8 = 218,5 (т) – зібрали з II поля;

2) 185,7 + 218,5 = 404,2 (т) – всього зібрали.

Відповідь: 404,2 т.

 

Завдання 1204
На одній машині 3,2 т вантажу, а на другій — на 0,5 т більше. Скільки вантажу на обох машинах?

Розв'язання

1) 3,2 + 0,5 = 3,7 (т) – на другій машині;

2) 3,2 + 3,7 = 6,9 (т) – на двох машинах.

Відповідь: 6,9 т.

 

Завдання 1205
Власна швидкість теплохода становить 30,5 км/год, а швидкість течії річки — 2,6 км/год. Знайди швидкість теплохода за течією річки.

Розв'язання

30,5 + 2,6 = 33,1 (км/год) – швидкість за течією річки.

Відповідь: 33,1 км/год.

 

Завдання 1206
Швидкість одного автомобіля становить 65,7 км/год, а іншого — 72,3 км/год. На скільки кілометрів, їдучи назустріч один одному, вони зближаються щогодини?

Розв'язання

65,7 + 72,3 = 138 (км/год) – швидкість зближення.

Відповідь: на 138 км щогодини.

 

Завдання 1207
Скільки кілометрів проїде автомобіль за 2 год, якщо він рухається зі швидкістю 67,4 км/год?

Розв'язання

67,4 + 67,4 = 134,8 (км) – проїде за 2 год.

Відповідь: 134,8 км.

 

Завдання 1208 Продовж послідовність:
а) 2,5, 2,8, 3,1, 3,4, 3,7, 4, 4,3, 4,6, 4,9, ...
б) 6,5, 6,6, 6,8, 6,9, 7,1, 7,2, 7,4, 7,5, 7,7, 7,8, 8 …

 

Завдання 1209 
а) 0,325 + 2,6 + (61,004 + 2,071) = 2,925 + 63,075 = 66
б) 1,593 + 7,921 + (24,6 + 123,086) = 9,514 + 147,686 = 157,2
в) 23,456 + + 21,357 + (1,75 + 0,037) = 44,813 + 1,787 = 46,6

 

Завдання 1210 
а) 0,375 + 3,721+ 0,9 + 112,304 = 4,096 + 113,204 = 117,3
б) 0,634 + 3,889 + 17,3 + 145,177 = 4,523 + 162,477 = 167
в) 2,736 + 0,42 + (6,293 + 63,651) = 3,156 + 69,944 = 73,1 

 

Завдання 1211
1 (x – 3,29) – 15,02 = 1,79
   x – 3,29  = 1,79 + 15,02
   x – 3,29 = 16,81
   x = 16,81 + 3,29
   х = 20,1
2 3(x – 7,03) – 2,23 = 6,77
   3(x – 7,03) = 6,77 + 2,23
   3(x – 7,03) = 9
   x – 7,03 = 9 : 3
   x – 7,03 = 3
   х = 3 + 7,03
   х = 10,03
3 56,37х + 1,63x – 20,627 = 37,373
   58x = 37,373 + 20,627
   58х = 58
   х = 58 : 58
   х = 1
4 156 – (x – 0,275) = 140
   x – 0,275 = 156 – 140
   x – 0,275 = 16
   x = 16 + 0,275
   х = 16,275
Завдання 1212 Вирази
а) 365,6 + а + 27,284 = 392,884 + а
Якщо а = 3,716, тоді 392,884 + а = 392,884 + 3,716 = 396,6 
б) Якщо а = 3,716, тоді 
5а – 4а + 43,156 + 107,42 + 0,708 = а + 151,284 = 3,716 + 151,284 = 155

 

Завдання 1213 
Спрости вираз та знайди його значення, якщо m = 2,43.
а) 32,154 + m + 173,416 = 205,57 + m
Якщо m = 2,43, тоді 205,57 + m = 205,57 + 2,43 = 208
б) 17,123 + 23,067 + 4m – 3m = 40,19 + m
Якщо m = 2,43, тоді 40,19 + m = 40,19 + 2,43 = 42,62

 

Завдання 1214
М’яч, що вільно падає, долає за першу секунду 4,9 м, а за кожну наступну — на 9,8 м більше, ніж за попередню. Скільки метрів пролетить м’яч за четверту секунду?

Розв'язання

1) 4,9 + 9,8 = 14,7 (м) – пролетить за другу секунду;

2) 14,7 + 9,8 = 24,5 (м) – пролетить за третю секунду;

3) 24,5 + 9,8 = 34,3 (м) – пролетить за четверту секунду.

Відповідь: 34,3 метри.

 

Завдання 1215 
Із сувою тканини першого дня продали 15,2 м, другого — 2,7 м, третього — 8,4 м. Після цього залишилося 18,7 м. Скільки метрів тканини було в сувої?

Розв'язання

15,2 + 2,7 + 8,4 + 18,7 = 45 (м) – було в сувої.

Відповідь: 45 метрів.

 

Завдання 1216 
Швидкість човна проти течії річки дорівнює 14,7 км/год. Знайди швидкість човна за течією річки, якщо швидкість течії дорівнює 2,3 км/год.

Розв'язання

1) 14,7 + 2,3 = 17 (км/год) – власна швидкість човна;

2) 17 + 2,3 = 19,3 (км/год) – швидкість човна за течією річки.

Відповідь: 19,3 км/год.

 

Завдання 1217
З двох міст назустріч один одному одночасно виїхали два автомобілі. Швидкість одного з них була 74,3 км/год, а швидкість другого на 2,8 км/год більша.
Знайди відстань між містами, якщо через годину відстань між автомобілями становила 148,6 км.

Розв'язання

1) 74,3 + 2,8 = 77,1 (км/год) – швидкість другого автомобіля;

2) 74,3 + 77,1 = 151,4 (км/год) – швидкість зближення;

3) 151,4 + 148,6 = 300 (км) – відстань між містами.

Відповідь: 300 км.

 

Завдання 1218
Одна сторона трикутника дорівнює 8,95 дм, а сума двох інших — на 4,7 дм більша за неї. Знайди периметр трикутника.

Розв'язання

1) 8,95 + 4,7 = 13,65 (дм) – сума двох сторін;

2) 8,95 + 13,65 = 22,6 (дм) – периметр трикутника.

Відповідь: 22,6 дм.

 

Завдання 1219
Знайди периметр рівнобедреного трикутника, якщо одна його сторона дорівнює 7,8 м, а друга — 3,2 м.

Розв'язання

Оскільки 3,2 + 3,2 = 6,4 < 7,8, то такого трикутника не існує

1) 7,8 + 7,8 = 15,6 (м) – сума двох рівних сторін;

2) 15,6 + 3,2 = 18,8 (м) – периметр трикутника.

Відповідь: 18,8 м.

 

Завдання 1220
Знайди периметр рівнобедреного трикутника, одна сторона якого дорівнює 4,5 см, а друга — на 5,3 см довша.

Розв'язання

Оскільки 4,5 + 4,5 < 4,5 + 5,3, то такого трикутника не існує

1) 4,5 + 5,3 = 9,8 (см) – сума двох рівних сторін;

2) 9,8 + 9,8 + 4,5 = 24,1 (см) – периметр трикутника.

Відповідь: 24,1 см.

 

Завдання 1221
AB = 0,5 см. Знайди довжину:
а) ламаної AP;
0,5  31 = 0,5  30 + 0,5 = 15 +0,5 = 15,5 (см)
б) периметр 12-кутника.
0,5  12 = 0,5  10 + 0,5 + 0,5 = 5 + 1 = 6 (см)

 

Завдання 1222
Ламана складається з трьох ланок. Довжина першої ланки дорівнює 7,3 см, що на 2,8 см менше від довжини другої. Знайди довжину ламаної, якщо довжина третьої ланки дорівнює сумі довжин двох перших.

Розв'язання

1) 7,3 + 2,8 = 10,1 (см) – довжина першої ланки;

2) 7,3 + 10,1 = 17,4 (см) – довжина третьої ланки;

3) 17,4 + 17,4 = 34,8 (см) – периметр ламаної.

Відповідь: 34,8 см.

 

Завдання 1223
Побудуй трикутник, дві сторони якого дорівнюють 4,8 і 6,4 см, а кут між ними становить 90°. Виміряй третю сторону. Знайди периметр трикутника.

Розв'язання

Довжина третьої сторони 8 см.

4,8 + 6,4 + 8 = 19,2 (см) – периметр трикутника.

Відповідь: 19,2 см.

а) 3,8 см² + 27,2 см² = 31 см² 
б) 2,85 а + 375,2 м² = 285 м² + 375,2 м² = 660,2 м² 
в) 0,3 дм² + 87 дм² = 87,3 дм² 
г) 46 га + 0,05 км² = 0,46 км² + 0,05 км² = 0,51 км²

 

Знайди суму в кілометрах:
3,5 км + 650 м + 750 м = 3,5 км + 0,65 км + 0,75 км = 4,9 км

 

Завдання 1226 Знайди суму в центнерах:
0,052 т + 32,5 ц + 800 кг = 0,52 ц + 32,5 ц + 8 ц = 41,02 ц

 

Завдання 1227 Обчисли значення виразу:
а) 17/10 + 129/100 + 31/100 + 107/10 = 1,7 + 1,29 + 0,31 + 10,7 = 14
б) 13/100 + 25/10 + 167/100 + 7/10 = 0,13 + 2,5 + 1,67 + 0,7 = 5

 

Завдання 1228

а) 21 + 8,78 = 29,78

б) 9,52 + 327 = 336,52

Завдання 1229 Постав замість зірочок потрібні цифри:
а) + 35,864
        4,721
      40,585
б) + 43,824
        6,233
       50,057
Завдання 1230
Дано числа: 3,43; 3,52; 2,76; 2,67. Сума двох із них дорівнює сумі двох інших. Запиши цю рівність.
3,43 + 2,76 = 3,52 + 2,67, бо 6,19 = 6,19

 

Вправи для повторення
Завдання 1231
Накресли координатний промінь, одиничний відрізок якого містить 4 клітинки. Познач числа: 1/2 ; 3 1/2 ; 5 3/4.

 

Завдання 1232
Периметр прямокутника дорівнює 96 см. Знайди його площу, якщо ширина становить третину довжини.

Розв'язання

Нехай ширина прямокутника дорівнює х см, тоді довжина  3х см. Складаємо рівняння.

1) (х + 3х) • 2 = 96

    4х • 2 = 96

    4х = 96 : 2

    4х = 48

    х = 48 : 4

    х = 12 (см) – ширина прямокутника

2) 12 • 3 = 36 (см) – довжина прямокутника.

3) 12 • 36 = 432 (см²– площа прямокутника.

Відповідь: 432 см².

 

Завданн 1233
Після занять у школі учень відвідує басейн. З дому до школи він може дістатися автобусом, пішки або трамваєм, а із школи до басейну — метро або тролейбусом. Скільки є різних варіантів для маршруту: дім — школа — басейн?
Розв'язання
Дім (Автобус, пішки, трамвай) Школа (метро, тролейбус) Басейн
Автобус, метро; автобус, тролейбус; 
пішки, метро; пішки, тролейбус;
трамвай, метро; трамвай тролейбус.
Відповідь: 6 шляхів.