Завдання 61
Який знак треба поставити замість зірочки 23 343 * 23 434? Б < В

 

Завдання 62
Яке натуральне число передує числу 2100? Г 2099  (2100 - 1 = 2099)

 

Завдання 63
У порядку зростання: 20, 77, 87, 97, 130, 310, 780

 

Завдання 64
20, 21, 22, 23

 

Завдання 65 Нерівності
а) якщо натуральне число х = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
б) якщо натуральне число х = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Завдання 66 Скільки існує натуральних чисел:
а) менших від 100; 99
б) не більших за 100? 100
Завдання 67, 68
98 999 + 1 = 99 000
х = 67 300  1 = 67 299
а) 2 340 000 > 9999
а) 32 570 < 35 269
б) 76 767 > 67 676
б) 100 201 000 < 102 001 000
Завдання 71
а) 3895 < 38 950
в) 200 010 > 129 870
б) 87 654 > 45 678
г) 1 402 855 < 1 410 755
Завдання 72
а) 125, 152, 257, 725, 1025, 1075, 1205
б) 3990, 3099, 3909, 939, 393, 309, 93

 

Завдання 73
а) 172 – 80 > 38 + 52
б) 327 + 73 < 521 – 113
Завдання 74
а) 4805 + 98 < 70  71
в) 967 – 870 > 330 : 11
б) 8765 – 1876 > 71  81
г) 245 + 197 < 870 : 2
Завдання 75 
Задача-жарт. У кого більше ніжок: у ста курчаток чи у пів сотні кішок?

Розв'язання

1) 2 • 100 200 (н.) – у курчат;

2) 4 • 50 200 (н.) – у кішок.

200 = 200

Відповідь: порівно.

 

Завдання 76
а) IV < V
б) VIII < X
в) IX < XI
Завдання 77
а) 100 – х > 50, якщо
    х = 10, 20, 30, 40
б) 10 • х + 281 < 500, якщо
    х = 10, 20 
Завдання 78
Виміряй та порівняй розміри зображень фрагментів українських народних орнаментів, що зібрала Ольга Косач-Кривнюк (сестра Лесі Українки). Як зручно полічити кількість дірочок у кожному фрагменті?
12 • 4 + 2 = 50 дірочок
11 • 6 + 5 = 71 дірочка
Завдання 79
а) 348, 349, 350, 351, 352
б) 1 000 000
Завдання 80
918 536 < 2 884 000
721 301 < 918 536
721 301 < 2 884 000
486 267 < 993 120
486 267 < 1 419 000
993 120 < 1 419 00
Завдання 81
Що більше: мільйон тисяч чи тисяча мільйонів? Однаково

 

Завдання 82 Які цифри можна поставити замість *?
а) *329 < 2318, *=2
б) 17*6 > 1766*=7, 8, 9
в) 1076 < 10*9*=7, 8, 9
Завдання 83
а) *728 > 8729, *=9
б) 45*7 < 4537*=0, 1, 2
в) 6436 > 6*35*=0, 1, 2, 3, 4
а) 21 год > 110 хв
в) 5 год 15 хв < 515 хв
б) 25 т 300 кг > 235 ц 
г) 100 км 2 м < 100 200 м 
Завдання 85
а) 34 дм > 43 см
в) 72 кг > 7002 г
б) 3 год 45 хв < 250 хв
г) 3 м 76 дм > 1000 см 
Завдання 86
а) 370 – 25 • 7 > 12 • 25 – 175
   370 – 25 • 7 = 370 – 175 = 195 
   12 • 25 – 175 = 300 – 175 = 125
б) 36  25 – 90  7 < (36 • 25 – 90)  7
    36  25 – 90  7 = 900 – 630 = 270
    (36 • 25 – 90)  7 = (900 – 90)  7 = 5670
Завдання 87
а) 38 • 27 – 1000 < 1000 – 36 • 27
    38 • 27 – 1000 = 1026 – 1000 = 26
    1000 – 36 • 27 = 1000 – 972 = 28
б) (87 – 78)  5 > (87 + 78) : 5
    (87 – 78)  5 =  5 = 45
    (87 + 78) : 5 = 165 : 5 =  33
Завдання 88
Виміряй довжину ручки й олівця. Запиши у зошит значення їх довжин та порівняй їх.
Довжина ручки 14 см, а довжина олівця 18 см. 14 см < 18 см.

 

Завдання 89
Прочитайте вислів Василя Сухомлинського. «Виховуй у собі Людину — ось що найголовніше! Інженером можна стати за п'ять років, учитися на людину треба все життя». Випишіть усі букви, які позначають голосні звуки. Накресліть таблицю. Яких букв найбільше? о. Яких найменше? а.

 

Завдання 90
Іванко нижчий від Сашка, але вищий за Павлика. Василько вищий за Павлика, але нижчий від Іванка. Хто вищий: Василько чи Сашко? Сашко

 

Завдання 91
Котра година, якщо частина доби, що минула, втричі більша за ту, що залишилася?
Розв'язання
х + 3х = 24
4х = 24
х = 24 : 4
х = 6 (год) – залишилося.
• 6 = 18 (год) – зараз.
Відповідь: 18 година.

 

Завдання 92 Розгадай ребуси.
1) Вітрило
2) вітрина
3) стовп
4) намисто
Вправи для повторення
Вправа 93
Знайди суму найбільшого чотирицифрового і найбільшого трицифрового чисел.
9999 + 999 = 10 998

 

а) 38 мм + 5 см 5 мм = 38 мм + 55 мм = 93 мм = 9 см 3 мм
б) 12 см – 3 см 3 мм = 120 мм – 33 мм = 87 мм = 8 см 7 мм

 

Завдання 95
У залі стільці розставлено в 16 рядів, по 6 стільців у кожному. Скільки буде рядів, якщо в кожному ряду поставити по 8 стільців?
Розв'язання

1) 6 • 16 = 96 (ст.) – всього стільців.

2) 96 : 8 = 12 (р.) – буде рядів.

Відповідь: 12 рядів.

Інші завдання дивись тут...