Завдання 389 Множення
а) 2  5  9 = 90
   5  8  2 = 80
   2  3  5  7 = 210
б) 4  25  7 = 700
   25  8  4 = 800
   2  13  5  3 = 390
Завдання 390 
а) 10  20  4 = 800
   40  10  2 = 800
   250  200 = 50000
б) 20  3  10 = 600
20  4  10 = 800
400  250 = 100000
в) 10  20  30 = 600
30  10  30 = 9000
500  160 = 80000
Завдання 391 
Один із двох множників збільшили втричі. Щоб добуток збільшився у 6 разів, треба другий множник збільшити у 2 рази.

 

Завдання 392
Як зміниться добуток трьох множників, якщо кожний із них збільшити:
а) удвічі; Збільшиться у 8 разів.
б) утричі; Збільшиться у 27 разів.
в) у 10 разів? Збільшиться у 30 разів.

 

Завдання 393
а) 120  3 = 360
б) 24  5 = 120
в) 132  3 = 396
г) 209  8 = 1672
Завдання 394 
а) 2х + 5х = 
б) 27а – 15а = 12а
в) 3а  5b = 15ab
г) 6х  12у = 72xy
Завдання 395, 396 
а) 4  242  5 = 4840
б) 21  4  250 = 21000
в) 527  25  8 = 105400
а) 178  5  40 = 35600
б) 4  632  25 = 63200
в) 8  732  25 = 146400
Завдання 39Помнож: 
а) суму чисел 125 і 98 на менше з них;
(125 + 98) • 98 = 223 • 98 = 21854
б) різницю чисел 874 і 764 на більше з них;
(874  764) • 874 = 110 • 874 = 96140
в) суму чисел 657 і 427 на їх різницю.
(657 + 427) • (657  427) = 1084 • 230 = 249320

 

Завдання 398, 399, 400, 401
а) 37  18 + 63  18 = (37 + 63)  18 = 100 • 18 = 1800
б) 54  157 + 46  157 = (54 + 46)  157 = 100 • 157 = 15700
в) 329  37 + 329  63 = 329  (37 + 63) = 329 • 100 = 32900
г) 151  45 + 151  55 = 151  (45 + 55) = 151  100 = 15100
а) 115  27 + 385  27 = (115 + 385)  27 = 500  27 = 13500
б) 115  27 + 115  23 = 115  (27 + 23) = 115  50 = 5750
в) 99  79 + 101  79 = (99 + 101)  79 = 200  79 = 15800
г) 101  99 + 99  99 = (101 + 99)  99 = 200 • 99 = 19800
а) 47  59 – 37  59 = (47 – 37)  59 = 10  59 = 590
б) 123  91 – 23  91 = (123 – 23)  91 = 100  91 = 9100
в) 83  67 – 83  57 = 83  (67 – 57) = 83  10 = 830
г) 938  89 – 938  88 = 938  (89 – 88) = 938  1 = 938
а) 267  88 – 217  88 = (267 – 217)  88 = 50  88 4400
б) 256  378 – 256  128 = 256  (378 – 128) = 256  250 = 64000
Завдання 402
Теплохід упродовж 4 год плив річкою зі швидкістю 26 км/год, а потім — 4 год морем зі швидкістю 24 км/год. Яку відстань він подолав за 8 год?

Розв’язання

1) 26 • 4 = 104 (км) – проплив річкою;

2) 24 • 4 = 96 (км) – проплив морем;

3) 104 + 96 = 200 (км) – відстань подолав.

Відповідь: 200 км.

 

Завдання 403
Маса 1 м рейки дорівнює 52 кг. Знайди загальну масу 135 рейок, якщо довжина кожної з них дорівнює 12 м.

Короткий запис

1 рейка  12 м по 52 кг

135 рейок  ?

Розв’язання

1) 52 • 12 = 624 (кг) – маса 1 рейки;

2) 624 • 135 = 84240 (кг) – маса 135 рейок.

Відповідь: 84240 кг.

 

Завдання 404
На фермі є 238 корів, кожна з яких щодня з’їдає по 18 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потрібно коровам на 30 днів?

Короткий запис

1 корова  18 кг на 30 днів

238 корів  ?

Розв’язання

1) 18 • 238 = 4284 (кг) – з'їдають щодня сіна;

2) 4284 • 30 = 128520 (кг) – потрібно сіна на 30 днів.

Відповідь: 128520 кг.

 

Завдання 405
На консервний завод привезли 24 машини яблук. У кожній машині було по 120 ящиків, а в кожному ящику — по 35 кг яблук. Скільки кілограмів яблук привезли на завод?

Розв’язання

1) 120 • 24 = 2880 (ящ.) – всього ящиків;

2) 2880 • 35 = 100800 (кг) – привезли яблук.

Відповідь: 100800 кг.

 

Завдання 406
На консервний завод привезли 24 машини яблук. У кожній машині було по 120 ящиків, а в кожному ящику — по 35 кг яблук. Скільки кілограмів яблук привезли на завод?

Розв’язання

1) 550 • 24 = 2880 (ящ.) – всього ящиків;

2) 2880 • 35 = 100800 (кг) – привезли яблук.

Відповідь: 100800 кг.

 

Завдання 407
а) 236  128 + 236  350 + 478  764 = 236  (128 + 350) + 478  764 = 
= 236  478 + 478  764 = (236 + 764)  478 = 1000  478 = 478000
б) 782  534 – 480  534 + 302  466 = (782 – 480)  534 + 302  466 = 
= 302  534 + 302  466 = 302  (534 + 466) = 302  1000 = 302000
в) 121  37 + 63  121 – 7900 = 121  (37 + 63) – 7900 = 121  100 – 7900 =
12100 – 7900 = 4200
г) 5400 + 246  54 + 46  246 = 5400 + 246  (54 + 46) = 5400 + 246  100 =
5400 + 24600 = 30000

 

Завдання 408
а) 394  128 + 128  226 + 620  872 = (394 + 226)  128 + 620  872 = 
= 620  128 + 620  872 = 620  (128 + 872) = 620  1000 = 620000
б) 637  256 – 256  105 – 532  156 = (637 – 105)  256 – 532  156 = 
= 532  256 – 532  156 = 532  (256 – 156) = 532  100 = 53200
в) 356  74 + 4400 + 26  356 = 356  (74 + 26) + 4400 = 356  100 + 4400 =
= 35600 + 4400 = 4000

 

Завдання 409
а) 829  103 + 103  206 = (829 + 206)  103 = 1035  103 = 106605
б) 2436  1001 + 2436 = 2436  (1001 + 1) = 2436  1002 = 2440872

 

Завдання 410
а) 536  908 – 406  908 = (536 – 406)  908 = 30  908 = 27240
б) 1209  4003 – 4003 = (1209 – 1)  4003 = 1208  4003 = 4835624

 

Завдання 411, 412 Рівняння
а) 5  x + 15  x = 40
    (+ 15)  x = 40
    20  x = 40
    х = 40 : 20
    х = 2
б) 13  c – 6  c = 70
    (13 – 6)  c = 70
     c = 70
    = 70 : 7
    с = 10
в) 7  x  3 = 420
    21  x = 420
    х = 420 : 21
    х = 20
а) x + 2  x = 111
   (1 + 2)  x = 111
    x = 111
   х = 111 : 3
   х = 37
б) 37  m – 30  m = 140
    (37 – 30)  m = 140
     m = 140
    = 140 : 7
    = 20
в) 5  y  9 = 180
    45  y = 180
    = 180 : 45
    = 4
Завдання 413 
На фермі є 325 корів. Кожна корова в середньому за добу дає 30 кг молока. Скільки кілограмів молока можуть дати всі корови ферми за рік?

Короткий запис

1 корова, 365 дн.  30 кг

238 корів, 365 дн.  ?

Розв’язання

1) 30 • 365 = 10950 (кг) – дає 1 корова за рік;

2) 10950 • 325 = 3558750 (кг) – дають всі корови за рік.

Відповідь: 3558750 кг.

 

Завдання 414
На фарбування вікна йде 580 г фарби, а на фарбування дверей — на 30 г більше. Скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати 8 дверей і 8 вікон?

Розв’язання

1) 580 + 30 = 610 (г) – потрібно на фарбування одних дверей;

2) 580 + 610 = 1190 (г) – потрібно на фарбування дверей і вікна;

3) 1190 • 8 = 4520 (г) – потрібно фарби.

Відповідь: 4520 г.

 

Завдання 415
Швидкий поїзд містить вагони трьох видів — спальний (18 місць), купейний (36 місць) і плацкартний (54 місця). Скільки місць у поїзді, у якому є 6 вагонів кожного виду?

Розв’язання

1) 18 + 35 + 54 = 108 (м.) – всього місць в одному поїзді;

2) 108 • 6 = 648 (м.) – всього місць.

Відповідь: 648 місць.

 

Завдання 416
Новорічний подарунок у першому магазині коштує 25 грн, а  у другому — 24 грн 20 к. На скільки дорожче обійдеться купівля 222 подарунків у першому магазині?

Розв’язання

1) 25 грн – 24 грн 20 к. = 80 (к.) – дорожчий у першому магазині;

2) 80 • 222 = 17760 (к.) = 177 грн 60 к. – дорожчі у першому магазині.

Відповідь: 177 грн 60 к.

 

Завдання 417
Купили: 50 подарунків по 145 грн, 50 пакетів по 30 грн, 50 троянд по 55 грн. Скільки заплатили за всю покупку?

Розв’язання

1) 145 + 30 + 55 = 230 (грн) – заплатили за подарунок, пакет і троянду разом;

2) 230 • 50 = 11500 (грн)  заплатили за всю покупку.

Відповідь: 11500 гривень.

 

Завдання 418 Вирази
а) Якщо x = 57, y = 30, z = 5, тому 
100  x + 10  y + z = 100  57 + 10  30 + 5 = 5700 + 300 + 5 = 6005
10  (10x + y) + z = 10 • (10  57 + 30) + 5 = 6000 + 5 = 6005
605 = 605
б) Якщо x = 8, y = 120, z = 3210, тому 
100  x + 10  y + z = 100  8 + 10  120 + 3210 = 800 + 1200 + 3210 = 5210
10  (10x + y) + z = 10 • (10  8 + 120) + 3210 = 2000 3210 = 5210
5210 = 5210

 

Завдання 419
Знайди довжину ланцюга, складеного з 50 однакових ланок, одна з яких зображена на малюнку. Розміри зазначено в сантиметрах.

Розв’язання

1 + • 50 + 1 = 1 + 250 + 1 = 252 (см)  довжина ланцюга.

Відповідь: 252 см.

 

Завдання 420
Протягом місяця в майстерні відремонтували 40 транспортних засобів: автомобілів і мотоциклів. Коліс на них було всього 100. Скільки автомобілів відремонтували в майстерні?

Розв’язання

1) 40 • 4 = 160 (к.) – коліс в 40 автомобілях;

2) 160  100 = 60 (к.) – колеса належать мотоциклам;

3) 60 : 2 = 30 (м.) – всього мотоциклів;

4) 40  30 = 10 (авт.) – всього автомобілів.

Відповідь: 10 автомобілів та 30 мотоциклів.

 

Завдання 421
Якби Іван купив 11 зошитів, то у нього залишилося б 15 грн. А на 15 зошитів йому не вистачає 17 грн. Скільки грошей в Івана?

Розв’язання

Нехай ціна зошита х грн, тоді вартість 11 зошитів 11х грн, а 15 зошитів  15х грн. Складаємо рівняння.

11х + 15 = 15х  17

15х – 11х = 15 + 17

4х = 32

х = 32 : 4

х = 8 (грн)  ціна зошита;

• 11 = 88 (грн)  вартість 11 зошитів;

88 + 15 103 (грн)  було грошей в Івана.

Відповідь: 103 грн.

 

Вправи для повторення
Завдання 422
З одного аеродрому піднялися водночас і полетіли в протилежних напрямках два літаки. Через 3 год відстань між ними становила 3540 км. Швидкість одного з літаків 620  км/год. Яка швидкість другого літака?

Розв’язання

1) 620 • 3 = 1860 (км)  відстань одного літака;

2) 3540  1860 = 1680 (км)  відстань другого літака;

3) 1680 : 3 560 (км/год) – швидкість другого дітака.

Відповідь: 560 км/год.

 

Завдання 423 Нерівність
 y – 243 > 50 істинна при таких трьох значеннях у = 98, 99, 100

 

Завдання 424
Проведи пряму. Познач на ній точки A, B і C.
______А_____В_____С________
а) утвориться три різних відрізків: АВ, ВС, АС
б) шість променів утворилося на прямій.