Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 2 клас Скворцова С.О."

СТОРІНКА 57

Завдання 1

18 – 9 = (9 + 9) – 9 = 9       11 – 5 = (6 + 5) – 5 = 6

16 – 8 = (8 + 8) – 8 = 8       15 – 6 = (9 + 6) – 6 = 9

 

Завдання 6 Рівняння

11 – 6 = 5,    оскільки 5 + 6 = 11

12 – 4 = 8,    оскільки 8 + 4 = 12

13 – 5 = 8,    оскільки 8 + 5 = 13

 

Завдання 7

14 – 8 = (6 + 8) – 8 = 6,   оскільки 6 + 8 = 14

12 – 7 = (5 + 7) – 7 = 5,   оскільки 5 + 7 = 12

15 – 9 = (6 + 9) – 9 = 6,   оскільки 6 + 9 = 15

17 – 8 = (9 + 8) – 8 = 9,   оскільки 9 + 8 = 17

 

Завдання 8 Обернені задачі

Проста задача на віднімання

На черепасі каталося 15 риб-прилипал. Скільки риб залишилося після того, як 5 із них прилипли до риби-місяця?

Було

Відпливли

Залишилось

15 риб

5 риб

?

Короткий запис

Було — 15 риб

Відпливли — 5 риб

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

15 – 5 = 10 (р.) – риб залишилося

Відповідь: залишилося 10 риб-прилипал

 

2) Задача на знаходження від’ємника

На черепасі каталося 15 риб-прилипал. Після того як кілька з цих риб прилипли до риби-місяця, на черепасі залишилося 10 риб. Скільки риб-прилипал перебралися до риби-місяця?

Було

Відпливли

Залишилось

15 риб

?

10 риб

Короткий запис

Було — 15 риб

Відпливли — ?

Залишилось — 10 риб

Схема

Розв’язання

15 – 10 = 5 (р.) – риб-прлипал прилипли до риби-місяця

Відповідь: до риби-місяця прилипло 5 риб-прилипал

 

3) Задача на знаходження зменшуваного

Після того як 5 риб-прилипал прилипли до риби-місяця, на черепасі ще  залишилося 10 риб. Скільки риб-прилипал було на черепасі спочатку?

Було

Відпливли

Залишилось

?

5 риб

10 риб

Короткий запис

Було — ?

Відпливли — 5 риб

Залишилось — 10 риб

Схема

Розв’язання

10 + 5 = 15 (р.) – риб-прлипал було на черепасі спочатку

Відповідь: спочатку на черепасі було 15 риб-прилипал

 

СТОРІНКА 58

Завдання 1   Множина: геометричні фігури. 

Підмножини: трикутники, чотирикутники, круги, шестикутники.

 

Завдання 2 Периметр

Периметр трикутника:  Р = АВ + ВС + СА = 3 см + 4 см + 6 см = 13 см

Периметр прямокутника:

Р = КD + DМ + МР + РК = 2 см + 5 см + 2 см + 5 см = 14 см

 

Завдання 3

Ланки ламаної: АВ, ВС, СD, DА. Ламана обмежує чотирикутник

Довжина ламаної: АВ + ВС + СD + DА = 2 см + 1 см + 2 см + 4 см = 9 см

 

Завдання 4

Периметр червоної фігури:

7 см + 1 см + 2 см + 1 см + 5 см + 2 см = (7 см + 1 см + 2 см) + (5 см + 2 см + 1 см) = 18 см

Периметр зеленої фігури:

6 см + 1 см + 1 см + 1 см + 1 см + 2 см + 1 см + 1 см + 1 см + 1 см = 18 см

 

СТОРІНКА 59

Завдання 5  Задача на знаходження суми чотирьох доданків

Сторони чотирикутника дорівнюють 6 см, 4 см, 8 см і 2 см. Знайди периметр фігури.

І сторона

ІІ сторона

ІІІ сторона

IV сторона

Всього (периметр)

6 см

4 см

8 см

2 см

?

Короткий запис

I сторона — 6 см

II сторона — 4 см

III сторона — 8 см

IV сторона — 2 см

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 4 + 8 + 2 = 20 (см) – периметр чотирикутника

Відповідь: периметр чотирикутника 20 сантиметрів

 

Завдання 6  Віднімання частинами на підставі взаємозв'язку дій додавання і віднімання

15 – 7 = (8 + 7) – 7 = 8,    оскільки 8 + 7 = 15

11 – 5 = (6 + 5) – 5 = 6,    оскільки 6 + 5 = 11

18 – 9 = (9 + 9) – 9 = 9,    оскільки 9 + 9 = 18

16 – 8 = (8 + 8) – 8 = 8,    оскільки 8 + 8 = 16

 

Завдання 7  Рівняння

1) 6 + 7 = 13                              2) 17 – 9 = 8

6 + 8 = 14 (оскільки 14 – 8 = 6)      12 – 7 = 5 (оскільки 5 + 7 = 12)

9 + 9 = 18 (оскільки 18 – 9 = 9)      13 – 7 = 6 (оскільки 13 – 6 = 7)

8 + 7 =  15 (оскільки 15 – 7 = 8)     13 – 5 = 8 (оскільки 8 + 5 = 13)

8 + 4 = 12                                 16 – 8 = 8 (оскільки 16 – 8 = 8)

 

Завдання 8  Порядок дій

[2, 1, 3]

5 + (7 – 6) + 11 = 14

1) 7 – 6 = 1

2) 5 + 1 = 6

3) 3 + 11 = 11 + 3 = 14

[3, 1, 4, 2]

45 – (12 – 8) + (5 + 6) = 52

1) 12 – 8 = 4

2) 5 + 6 = 11

3) 45 – 4 = 41

4) 41 + 11 = 52

СТОРІНКА 60

Завдання 1 Задача на знаходження невідомого доданка

Чергові — Оля і Сашко — полили 12 рослин. Оля полила О рослин, решту — Сашко. Скільки рослин полив хлопчик?

Оля

Сашко

Всього

2 рослини

?

12 рослин

Короткий запис

Оля — 2 рослини

Сашко — ?

Всього — 12 рослин

Схема

Розв’язання

1) 12 – 2 = 10 (р.) – рослин полив хлопчик

Відповідь: хлопчик полив 10 рослин

 

Завдання 2 

1) Задача на збільшення на деяке число

У зоокуточку класу живуть 5 папуг, морських свинок на 3 більше, ніж папуг. Скільки морських свинок у зоокуточку?

Короткий запис

Папуги — 5 тварин

Морські свинки — ?, на 3 тварини більше

Короткий запис

Папуги — 5 тварин

Морські свинки — ?, стільки ж і ще 3 тварини

Схема

Розв’язання

5 + 3 = 8 (с.) – морських свинок живе в зоокуточку

Відповідь: у зоокуточку живе 8 морських свинок

 

2) Задача на знаходження суми

У зоокуточку класу живуть 5 папуг і 8 морських свинок. Скільки тварин у зоокуточку?

Папуги

Морські свинки

Всього

5 тварин

8 тварин

?

Короткий запис

Папуги — 5 тварин

Морські свинки — 8 тварин

Всього — ?

Схема

Розв’язання

5 + 8 = 13 (т.) – тварин у зоокуточку

Відповідь: у зоокуточку 13 тварин

 

3) Складена задача (додавання суми до числа)

У зоокуточку класу живуть 5 папуг, морських свинок на 3 більше, ніж папуг. Скільки тварин у зоокуточку?

Папуги

Морські свинки

Всього

5 тварин

на 3 тварини більше

?

Короткий запис

Папуги — 5 тварин

Морські свинки — ?, на 3 тварини більше

Всього — ?

Схема

Вираз 5 + (5 + 3)

Короткий запис №1

Папуги — 5 тварин

Морські свинки — ?, на 3 тварини більше

Короткий запис №2

Папуги — 5 тварин

Морські свинки — 8 тварин

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки морських свинок живе в зоокуточку?

2) Скільки тварин у зоокуточку?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (с.) – морських свинок живе в зоокуточку

2) 5 + 8 = 13 (т.) – тварин у зоокуточку

Відповідь: у зоокуточку 13 тварин

 

СТОРІНКА 61

Завдання 3  Порядок дій

55 – (8 + 4) = 43

1) 8 + 4 = 12

2) 55 – 12 = 43

 

(11 – 6) + (6 + 8) = 19

1) 11 – 6 = 5

2) 6 + 8 = 14

3) 5 + 14 = 19

Завдання 4  Взаємозв’язок дій додавання і віднімання

8 + 8 = 16     16 – 8 = 8       7 + 7 = 14     14 – 7 = 7

9 + 9 = 18     18 – 9 = 9       6 + 6 = 12     12 – 6 = 6

 

Завдання 5  Рівняння

5 + 9 = 14

10 + 4 = 14 (оскільки 14 – 4 = 10)     8 + 4 = 12 (оскільки 12 – 4 = 8)

6 + 6 = 12  (оскільки 12 – 6 = 6)       3 + 8 = 11 (оскільки 11 – 3 = 8)

9 + 8 = 17  (оскільки 17 – 8 = 9)       9 + 7 = 16 (оскільки 16 – 7 = 9)

8 + 4 = 12                                          4 + 9 = 13

6 + 5 = 11 (оскільки 11 – 5 = 6)        8 + 5 = 13 (оскільки 13 – 8 = 5)

9 + 9 = 18                                          + 5 = 14 (оскільки 14 – 5 = 9)

 

Завдання 6 

Периметр червоного прямокутника: Р = 3 см + 1 см + 3 см + 1 см = 8 см

Периметр зеленого квадрата: Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см

Периметр трикутника: 3 см + 2 см + 2 см = 7 см

 

Завдання 7   Склади із 7 паличок три трикутники; з 9 паличок склади чотири маленькі трикутники

Інші завдання дивись тут...