Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 15

Завдання 4

1) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У фортеці 9 веж, з них 5 веж вартових. Скільки кутових веж у фортеці?

Вартові

Кутові

Всього

5 веж

?

9 веж

Короткий запис

Вартові — 5 веж

Кутові — ?

Всього — 9 веж

Схема

Розв’язання

9 – 5 = 4 (в.) – кутових веж у фортеці

Відповідь: у фортеці 4 кутові вежі

 

2) У фортеці 9 веж, з них 4 кутові вежі. Скільки вартових веж у фортеці?

Вартові

Кутові

Всього

5 веж

?

9 веж

Короткий запис

Вартові — ?

Кутові — 4 вежі

Всього — 9 веж

Схема

Розв’язання

9 – 4 = 5 (в.) – вартових веж у фортеці

Відповідь: у фортеці 5 вартових веж

 

Завдання 5

2 + 8 – 6 = 8 – 6 + 2 = 4          12 – 2 + 50 = 10 + 50 = 60

90 + 1 – 90 = 1                       10 – 7 + 5 = 3 + 5 = 8

79 + 1 – 40 = 40                      60 + 4 = 64

 

Завдання 6

8 – 5 + 6 = 3 + 6 = 9                 2 + 7 – 4 = 9 – 4 = 5

16 – 10 + 4 = 6 + 4 = 10            20 + 4 – 1 = 24 – 1 = 23

 

Завдання 7

Склад числа 8:   8 = 3 + 5     8 = 1 + 7      8 = 6 + 2

8 = 3 + 5         8 = 4 + 4     8 = 6 + 2      8 = 1 + 7

Склад числа 9:   9 = 4 + 5     9 = 3 + 6      9 = 8 + 1     9 = 7 + 2

9 = 1 + 8         9 = 6 + 3     9 = 5 + 4      9 = 2 + 7     7 см, 8 см

 

СТОРІНКА 16

Завдання 1  На морському узбережжі було 7 бакланів і 8 голубів. Прилетіли ще 2 баклани і 1 го­луб. Скільки стало бакланів? Скільки стало голубів?

Баклани

Короткий запис

Було — 7 бакланів

Прилетіли — 2 баклани

Стало — ?

Схема

Голуби

Короткий запис

Було — 8 голубів

Прилетіли — 1 голуб

Стало — ?

Схема

Розв’язання

1) 7 + 2 = 9 (б.) – бакланів стало

2) 8 + 1 = 9 (г.) – голубів стало

Відповідь: стало 9 бакланів і 9 голубів

 

Завдання 2  На пляжі Сашко зробив 8 фігурок з піску, а Оленка — 7. Морською хвилею змило 6 Сашкових фі­гурок і 2 Оленчині. Скільки фігурок залишилося в Сашка? Скільки фігурок залишилося в Оленки?

У Сашка

Короткий запис

Було (зробив) — 8 фігурок

Змило — 6 фігурок

Залишилось — ?

Схема

Вираз:  8 – 6

Рівність:   8 – 6 = 2

8 без 6 залишиться 2

В Оленки

Короткий запис

Було (зробив) — 7 фігурок

Змило — 2 фігурки

Залишилось — ?

Схема

Вираз:  7 – 2

Рівність:   7 – 2 = 5

7 без 2 залишиться 5

СТОРІНКА 17

Завдання 1 (продовження)

1) Сашко зробив 8 фігурок з піску. Морською хвилею змило 6 фігурок. Скільки фігурок залишилося в Сашка?

Було

Змило

Залишилось

8 фігурок

6 фігурок

?

Короткий запис

Було (зробив) — 8 фігурок

Змило — 6 фігурок

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

8 – 6 = 1 (ф.) – фігурок залишилося в Сашка

Відповідь: у Сашка залишилась 1 фігурка

 

2) Оленка зробила 7 фігурок з піску. Морською хвилею змило 2 фігурки. Скільки фігурок залишилося?

Було

Змило

Залишилось

7 фігурок

2 фігурки

?

Короткий запис

Було (зробила) — 7 фігурок

Змило — 2 фігурки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

7 – 2 = 5 (ф.) – фігурок залишилося в Оленки

Відповідь: в Оленки залишилось 5 фігурок

 

Завдання 3  Рівняння

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

80 + 4 = 84    (оскільки 84 – 80 = 4)

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

47 – 7 = 40    (оскільки 40 + 7 = 47)

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

65 – 60 = 5    (оскільки 65 – 5 = 60)

 

Завдання 4

17 – 7 = 10   (оскільки 10 + 7 = 17)     50 + 7 = 57   (оскільки 57 – 50 = 7)

39 – 30 = 9   (оскільки 39 – 9 = 30)     70 + 4 = 74  (оскільки 74 – 4 = 70)

83 – 80 = 3   (оскільки 3 + 80 = 83)     42 – 2 = 40   (оскільки 40 + 2 = 42) 

 

Завдання 5

10 + 10 + 50 = 70 (грн.) – грошей у хлопчика

50 + 10 + 10 = 70 (коп.) – грошей у дівчинки

70 грн > 70 коп.   (у хлопчика більше грошей, ніж у дівчинки)

 

СТОРІНКА 18

Завдання 2

1) 4 > 2    чотири більше за два            2 < 4    два менше від чотирьох

2) 4 = 4    чотири дорівнює чотирьом      2 = 2    два дорівнює двом

3) 4 + 2    чотири плюс два                  4 – 2     чотири мінус два

 

Завдання 3 Порядок дій

Групи виразів: вирази на одну дію додавання (8 + 5, 4 + 2), вирази на одну дію віднімання (9 – 5, 13 – 8), вирази на дві дії (9 + 1 + 3, 7 + 3 – 6, 7 + 3 + 8, 9 – 6 – 1)

1) 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13          4 + 2 = 6         

2) 9 – 5 = 4                            13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5

3) 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13          7 + 3 – 6 = 10 – 6 = 4

7 + 3 + 8 = 10 + 8 = 18             9 – 6 – 1 = 3 – 1 = 2

 

Завдання 4

1) Хибні рівності:  8 = 10     10 = 8

2) Істині нерівності:  8 < 10     8 ≠ 10     10 > 8   10 ≠ 8

Хибні нерівності:  8 > 10     10 < 8

 

СТОРІНКА 19

Завдання 5  Порівняння чисел

7 – 4 > 8 – 6    (3 > 2)     5 + 3 > 10 – 4  (8 > 6)    8 – 2 = 4 + 2   (6 = 6)

2 + 8 = 3 + 7   (10 = 10)   9 – 4 < 3 + 3   (5 < 6)    10 – 6 < 1 + 5  (4 < 6)

 

Завдання 6

6 + 2 = 2 + 6  (переставний закон додавання)

9 – 6 < 9 – 4   (різниця менша там, де більший від’ємник)

10 – 7 > 8 – 7 (різниця більша там, де більше зменшуване)

8 – 1 < 8 + 1   (різниця менша, ніж  сума)

5 + 3 > 5 + 1  (сума більша там, де більший доданок)

6 + 5 < 9 + 5  (сума менша там, де менший доданок)

 

Завдання 7 

24 + 10 > 24 + 1   (сума більша там, де більший доданок)  

71 + 2 < 71 + 20   (сума менша там, де менший доданок)

33 + 40 > 33 + 4   (сума більша там, де більший доданок)

57 + 20 < 57 + 30  (сума менша там, де менший доданок)

76 + 20 > 76 + 10 (сума більша там, де більший доданок)

14 + 5 = 5 + 14    (переставний закон додавання)

 

Завдання 8

1) Задача на знаходження суми

Миша зібрала 5 кг зерна і 6 кг гороху. Скільки всього зерна і гороху зібрала миша?

Зерно

Горох

Всього

7 фігурок

2 фігурки

?

Короткий запис

Зерна — 5 кг

Гороху — 6 кг

Всього — ?

Схема

Вираз:   5 + 6

5 і 6 всього 11

 

2) Задача на віднімання

У гнізді було 7 пташенят. 4 (четверо) пташенят ви­летіли. Скільки пташенят залишилось у гнізді?

Було

Вилетіли

Залишилось

7 пташенят

4 пташенят

?

Короткий запис

Було — 7 пташенят

Вилетіли — 4 пташенят

Залишилось — ?

Схема

Вираз:  7 – 4

7 без 4 залишиться 3

 

3) Задача на збільшення на деяке число

Дятел знайшов 5 хробаків, а синичка — на 3 хробаки більше. Скільки хробаків знайшла синичка?

Короткий запис

Дятел — 5 хробаків

Синичка — ?, на 3 хробаки більше

Короткий запис

Дятел — 5 хробаків

Синичка — ?, стільки ж і ще 3 хробаки

Схема

Вираз:   5 + 3

8 > 5  на 3

 

4) Задача на додавання

Під листок сховалися 10 жуків. До них приєдналися ще 4 жуки. Скільки жуків стало під листком?

Було

Приєдналися

Стало

10 жуків

4 жуки

?

Короткий запис

Було (сховалися) — 10 жуків

Приєдналося — 4 жуки

Стало — ?

Схема

Вираз:  10 + 4

10 і 4 стане 14

 

5) Задача на знаходження зменшуваного

Після того як їжак з'їв 4 листки, у нього залишилося ще 6 листків. Скільки листків було в їжака спочатку?

Було

З'їв

Залишилось

?

4 листки

6 листків

Короткий запис

Було — ?

З'їв — 4 листки

Залишилось — 6 листків

Схема

Вираз 6 + 4 = 10

 

СТОРІНКА 20

Завдання 1

Треба навести червоним олівцем прямі лінії (рівні лінії, що не мають ні початку, ні кінця); синім — про­мені (прямі лінії, що мають початок); зеленим — відрізки (прямі лінії, що мають і початок, і кінець)

 

Завдання 3

У трикутника 3 сторони, 3 кути, 3 вершини

У чотирикутника 4 сторони, 4 кути, 4 вершини

У п'ятикутника 5 сторін, 5 кутів, 5 вершин

 

Завдання 4

Прямокутник АВСМ розбито на 3 многокутники: трикутник АКТ, чотирикутник ВЕКТ, чотирикутник КЕСМ

Чотирикутник АВСЕ розбито на 3 трикутники АВМ, МВС, СЕМ

 

Завдання 5

Довжина фіолетового відрізка 3 см

Довжина блакитного відрізка 10 см

Довжина зеленого відрізка 5 см

Інші завдання дивись тут...