Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 2

Завдання 1

У класі 4 учні. Першою стоїть дівчинка. Другим стоїть хлопчик

У моєму класі 12 парт

 

Завдання 2

1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13   (забрали число 0)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16   (вписали число 2)

 

Завдання 3

Підмножини: одноцифрові числа (0, 3, 4, 8) та двоцифрові числа (22, 75, 12, 35, 99)

Підмножини: натуральні числа (22, 4, 75, 12, 8, 35, 3, 99) та ненатуральні числа (0)

 

СТОРІНКА 3

Завдання 4  Двоцифрові числа за допомогою цифр 7 і 3:

77, 73, 33, 37

 

Завдання 5

25, 15, 64, 14, 16, 40, 39

25 = 2 дес. 5 од.  двадцять п'ять

15 = 1 дес. 5 од.  п'ятнадцять

64 = 6 дес. 4 од.  шістдесят чотири

14 = 1 дес. 4 од.  чо­тирнадцять

16 = 1 дес. 6 од.  шістнадцять

40 = 4 дес.           сорок

39 = 3 дес. 9 од.  тридцять дев'ять

 

Завдання 6 Сума розрядних доданків

17 = 10 + 7      14 = 10 + 4      94 = 90 + 4

27 = 20 + 7      64 = 60 + 4      37 = 30 + 7 

 

Завдання 7

Склад числа 9:

9 = 5 + 4

9 = 6 + 3

9 = 1 + 8

9 = 2 + 7

9 = 8 + 1

9 = 3 + 6

9 = 4 + 5

9 = 7 + 2

Доповнення до числа 9

6 + 3 = 9      4 + 5 = 9

7 + 2 = 9      1 + 8 = 9

1 + 8 = 9      5 + 4 = 9

 

СТОРІНКА 4

Завдання 2

«Зайве» число 0 для відрізку натурального ряду 1, 2, 3, 4, 5

«Зайве» одноцифрове число 9 серед ряду двоцифрових чисел 10, 11, 12, 13, 14, 15

 

Завдання 3

1) двоцифрове число: 10, 23, 99

2) одноцифрове число: 0, 1, 9

3) найменше натуральне одноцифрове число: 1

4) найменше двоцифрове число: 10

5) найбільше одноцифрове число: 9

6) найбільше двоцифрове число: 99

7) найменше трицифрове число: 100

 

Завдання 4  Порівняння натуральних чисел  

У натуральному ряді наступне число завжди більше від попереднього

5 < 9         18 < 22      4 < 14       76 > 74

16 > 12      36 > 30      36 > 3       53 > 35

74 > 69      42 < 44      8 < 10       29 > 23

 

СТОРІНКА 5

Завдання 5

36 < 41     47 > 43     56 < 74       37 < 73

68 > 63     84 > 69     27 > 22       81 > 69

Двоцифрове число завжди більше, ніж одноцифрове

12 > 2      45 > 9       10 > 6         56 > 9

 

Завдання 6

27 > 23     29 < 30      8 > 6        68 < 90

36 < 42     51 < 53      12 > 9      31 < 43

 

Завдання 7

23 > 22      84 < 89     24 > 22     81 < 82

44 < 45      55 > 54     61 < 64     45 > 44

75 > 74      25 < 26     53 > 43      21 < 26

 

Завдання 8

Склад числа 4:

4 = 2 + 2 

4 = 1 + 3

4 = 1 + 3

Склад числа 8:

8 = 7 + 1

8 = 5 + 3

8 = 1 + 7

8 = 4 + 4

8 = 6 + 2

8 = 3 + 5

8 = 2 + 6

Склад числа 6:

6 = 4 + 2

6 = 5 + 1

6 = 3 + 3

6 = 1 + 5

6 = 2 + 4

Склад числа 5:

5 = 2 + 3

5 = 1 + 4

5 = 3 + 2

5 = 4 + 1

 

СТОРІНКА 6

Завдання 1

10 – 7 = 3     3 + 6 = 9

9 – 5 = 4      4 + 2 = 6

6 – 6 = 0      0 + 8 = 8

8 – 7 = 1      1 + 9 = 10 

 

Завдання 3

Числа восьмого десятка: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

У натуральному ряді кожне наступне число на 1 більше за попере­днє

«Додати 1» — означає знайти наступне число

У натуральному ряді кожне попереднє число на 1 менше від наступного

«Відняти 1» — означає знайти попереднє число 

 

Завдання 4

Числа, що містять сім одиниць: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77,  87, 97

Міркуємо так

7 = 7 од               17 = 1 дес. 7 од.

27 = 2 дес. 7 од.     37 = 3 дес. 7 од.

47 = 4 дес. 7 од.     57 = 5 дес. 7 од.

67 = 6 дес. 7 од.     77 = 7 дес. 7 од.

87 = 8 дес. 7 од.     97 = 9 дес. 7 од.

 

СТОРІНКА 7

Завдання 5

60 + 1 = 61     70 – 1 = 69    50 + 6 = 56

49 + 1 = 50     27 – 1 = 26    90 + 2 = 92

38 – 8 = 30     54 – 50 = 4     40 + 30 = 70

42 – 2 = 40     36 – 30 = 6     20 + 70 = 90

 

Завдання 6

65 – 5 = 60      89 + 1 = 90      70 – 50 = 20

80 + 4 = 84     68 – 60 = 8       38 + 1 = 39

70 – 1 = 69     40 + 50 = 90     46 – 30 = 16

 

Завдання 7

68 – 8 = 60      (оскільки 68 – 60 = 8)

49 + 1 = 50     (оскільки 50 – 49 = 1)

27 – 7 = 20      (оскільки 27 – 20 = 7)

 

70 – 40 = 30    (оскільки 70 – 30 = 40)

50 + 6 = 56     (оскільки 56 – 6 = 50)

32 – 2 = 30      (оскільки 32 – 2 = 30)

 

60 + 20 = 80    (оскільки 80 – 60 – 20)

70 – 1 = 69      (оскільки 70 – 69 = 1)

34 + 1 = 35     (оскільки 35 – 34 = 1)

 

Завдання 8

94 + 4 + 1 = 98 + 1 = 99

80 – 60 – 8 = 20 – 8 = 12

 

50 – 1 – 40 = 50 – 40 – 1 = 10 – 1 = 9

67 – 60 + 2 = 7 + 2 = 9

 

Завдання 9

93 > 39     65 > 61      28 < 32      5 < 15

78 < 79     39 < 42      94 > 90      99 < 100

 

СТОРІНКА 8

Завдання 1

1) Було — 4 курчат

    Прийшло — 1 курча

    Стало — ?

    Схема

Вираз:    4 + 1

Рівність:   4 + 1 = 5

4 і 1 стане 5

2) Було — 5 курчат

    Пішло — 1 курча

    Залишилось — ?

Схема

Вираз:    5 – 1

Рівність:   5 – 1 = 4

5 без 1 залишиться 4

 

Завдання 4

Групи виразів: вирази на додавання (60 + 7, 4 + 6, 59 + 1, 20 + 50) та вирази на віднімання (42 – 2, 30 – 1, 70 – 40, 84 – 80, 9 – 7)

60 + 7 = 67

4 + 6 = 10

59 + 1 = 60    («додати 1» — це назвати наступне число)

20 + 50 = 70

42 – 2 = 40

30 – 1 = 29    («відняти 1» — це назвати попереднє число)

70 – 40 = 30

84 – 80 = 4

9 – 7 = 2

 

Завдання 5

«Родина» чисел 3, 7, 10:

3 + 7 = 10      7 + 3 = 10

10 – 3 = 7     10 – 7 = 3

 «Родина» чисел 50, 4, 54:

50 + 4 = 54    4 + 50 = 54

54 – 40 = 4     54 – 4 = 50

 

СТОРІНКА 9

Завдання 1  

6 + 4 = 10        10 – 6 = 4

24 – 4 = 20       24 – 20 = 4

16 – 6 = 10       10 + 6 = 16

 

Завдання 7

30 < 70  на 40      (оскільки 70 – 30 = 40)

7 < 9  на 2           (оскільки 9 – 7 = 2)

6 < 10  на 4         (оскільки 10 – 6 = 4)

 

68 > 1  на 67       (оскільки 68 – 1 = 67)

38 > 8  на 30       (оскільки 38 – 8 = 30)

9 > 7  на 2          (оскільки 9 – 7 = 2)

 

Завдання 8

90 > 89  на 1     (оскільки 90 – 1 = 89)

70 > 50  на 20    (оскільки 70 – 20 = 50)

 

29 < 30  на 1     (оскільки 29 + 1 = 30)

46 > 40  на 6     (оскільки 46 – 6 = 40)

 

Завдання 9

Групи виразів: вирази на додавання (7 + 3, 5 + 4, 2 + 8, 4 + 6) та вирази на віднімання (10 – 4, 7 – 4, 9 – 7, 8 – 6)

7 + 3 = 10     10 – 4 = 6    2 + 8 = 10     9 – 7 = 2

5 + 4 = 9       7 – 4 = 3     4 + 6 = 10      8 – 6 = 2

 

Завдання 10

1) 8 + 2 = 10

10 – 7 = 3

3 + 6 = 9

9 – 9 = 0

0 + 12 = 12

12 – 2 = 10

10 + 30 = 40

2) 10 + 50 = 60

60 + 30 = 90

90 – 90 = 0

0 + 84 = 84

84 – 4 = 80

80 + 10 = 90

90 – 70 = 20

20 + 6 = 26

 

СТОРІНКА 10

Завдання 2

1) Не є задачею, оскільки нема запитання. Щоб оплатити покупку вартістю 30 гривень, господарка дала продавцеві 50 гривень й отримала 20 гривень решти

2) Щоб оплатити покупку вартістю 30 гривень, господарка дала продавцеві 50 гривень. Скільки господарка одержала решти?

Короткий запис

Покупка — 30 грн

Решта — ?

Всього — 50 грн

Схема

Розв’язання

50 – 30 = 20 (грн.) – решти одержала господарка

Відповідь: господарка одержала 20 гривень решти

 

Завдання 3

1) Не є задачею, нема усіх початкових даних. У дядька Сашка в гаманці 70 гривень. Він купив два морозива донькам. Скільки гривень у нього залишилося?

� У дядька Сашка в гаманці 70 гривень. Він купив два морозива донькам на 30 грн. Скільки гривень у нього залишилося?

Короткий запис

Було — 70 грн

Заплатив — 30 грн

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

70 – 30 = 40 (грн.) – гривень залишилося

Відповідь: залишилось 40 гривень

 

2) Не є задачею, оскільки неправильно поставлене запитання. Тітонька Наталка взяла на ринок 90 гривень. Вона витратила на купівлю овочів 80 гривень. Які овочі купила тітонька Наталка?

� Тітонька Наталка взяла на ринок 90 гривень. Вона витратила на купівлю овочів 80 гривень. Скільки гривень залишилось у тітоньки Наталка?

Короткий запис

Було — 90 грн

Витратила — 80 грн

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

90 – 80 = 10 (грн.) – гривень залишилось

Відповідь: залишилось 10 гривень

 

3) Не є задачею, оскільки відсутнє запитання. У бабусі Олени в гаманці 60 гривень, а в дідуся Миколи — 40 гривень.

� У бабусі Олени в гаманці 60 гривень, а в дідуся Миколи — 40 гривень. Скільки гривень у бабусі й дідуся разом?

Короткий запис

Олена — 60 грн

Микола — 40 грн

Всього — ?

Схема

Розв’язання

60 + 40 = 100 (грн.) – гривень у бабусі й дідуся разом

Відповідь: разом у бабусі й дідуся 100 гривень 

 

Завдання 4   Обернені задачі

1) У класі 10 дівчаток і 8 хлопчиків. Скільки всього дітей у класі?

Короткий запис

Дівчаток — 10 дітей

Хлопчиків — 8 дітей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 8 = 18 (д.) – всього дітей у класі

Відповідь: у класі всього 18 дітей 

 

2) У класі всього 18 дітей. Скільки хлопчи­ків у класі, якщо дівчаток 10?

Короткий запис

Дівчаток — 10 дітей

Хлопчиків — ? дітей

Всього — 18 дітей

Схема

Розв’язання

18 – 10 = 8 (х.) – хлопчиків у класі

Відповідь: у класі 8 хлопчиків

Інші завдання дивись тут...