Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 2 клас Скворцова С.О."

СТОРІНКА 2

Завдання 1

У класі 4 учні. Першою стоїть дівчинка. Другим стоїть хлопчик

У моєму класі 12 парт

 

Завдання 2

1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13   (забрали число 0)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16   (вписали число 2)

 

Завдання 3 

Підмножини: одноцифрові числа (0, 3, 4, 8) та двоцифрові числа (22, 75, 12, 35, 99)

Підмножини: натуральні числа (22, 4, 75, 12, 8, 35, 3, 99) та ненатуральні числа (0)

 

СТОРІНКА 3

Завдання 4  Двоцифрові числа за допомогою цифр 7 і 3:  77, 73, 33, 37

 

Завдання 5

25, 15, 64, 14, 16, 40, 39

25 = 2 дес. 5 од.  двадцять п'ять       15 = 1 дес. 5 од.  п'ятнадцять

64 = 6 дес. 4 од.  шістдесят чотири    14 = 1 дес. 4 од.  чо­тирнадцять

16 = 1 дес. 6 од.  шістнадцять          40 = 4 дес.           сорок

39 = 3 дес. 9 од.  тридцять дев'ять

 

Завдання 6 Сума розрядних доданків

17 = 10 + 7   14 = 10 + 4      94 = 90 + 4    27 = 20 + 7   64 = 60 + 4    37 = 30 + 7 

 

Завдання 7

Склад числа 9:  9 = 5 + 4    9 = 6 + 3      9 = 1 + 8       9 = 2 + 7

                9 = 8 + 1        9 = 3 + 6      9 = 4 + 5       9 = 7 + 2

Доповнення до числа 9:       6 + 3 = 9      4 + 5 = 9       7 + 2 = 9 

                                    1 + 8 = 9      1 + 8 = 9      5 + 4 = 9

 

СТОРІНКА 4

Завдання 2

«Зайве» число 0 для відрізку натурального ряду 1, 2, 3, 4, 5

«Зайве» одноцифрове число 9 серед ряду двоцифрових чисел 10, 11, 12, 13, 14, 15

 

Завдання 3

1) двоцифрове число: 10, 23, 99                     2) одноцифрове число: 0, 1, 9

3) найменше натуральне одноцифрове число: 1   4) найменше двоцифрове число: 10

5) найбільше одноцифрове число: 9                 6) найбільше двоцифрове число: 99

7) найменше трицифрове число: 100

 

Завдання 4  Порівняння натуральних чисел  

У натуральному ряді наступне число завжди більше від попереднього

5 < 9         18 < 22      4 < 14       76 > 74

16 > 12      36 > 30      36 > 3       53 > 35

74 > 69      42 < 44      8 < 10       29 > 23

 

СТОРІНКА 5

Завдання 5

36 < 41     47 > 43     56 < 74       37 < 73

68 > 63     84 > 69     27 > 22       81 > 69

Двоцифрове число завжди більше, ніж одноцифрове

12 > 2      45 > 9       10 > 6         56 > 9

 

Завдання 6

27 > 23     29 < 30      8 > 6        68 < 90

36 < 42     51 < 53      12 > 9      31 < 43

 

Завдання 7

23 > 22      84 < 89     24 > 22     81 < 82

44 < 45      55 > 54     61 < 64     45 > 44

75 > 74      25 < 26     53 > 43      21 < 26

 

Завдання 8

Склад числа 4:   4 = 2 + 2    4 = 1 + 3    4 = 1 + 3

Склад числа 8:   8 = 7 + 1    8 = 5 + 3    8 = 1 + 7   8 = 4 + 4

                     8 = 6 + 2    8 = 3 + 5    8 = 2 + 6

Склад числа 6:   6 = 4 + 2    6 = 5 + 1    6 = 3 + 3    6 = 1 + 5     6 = 2 + 4

Склад числа 5:   5 = 2 + 3    5 = 1 + 4    5 = 3 + 2    5 = 4 + 1

 

СТОРІНКА 6

Завдання 1

10 – 7 = 3     3 + 6 = 9     9 – 5 = 4      4 + 2 = 6

6 – 6 = 0      0 + 8 = 8     8 – 7 = 1      1 + 9 = 10 

 

Завдання 3

Числа восьмого десятка: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

У натуральному ряді кожне наступне число на 1 більше за попере­днє. «Додати 1» — означає знайти наступне число

У натуральному ряді кожне попереднє число на 1 менше від наступного. «Відняти 1» — означає знайти попереднє число 

 

Завдання 4

Числа, що містять сім одиниць: 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77,  87, 97

Міркуємо так           7 = 7 од               17 = 1 дес. 7 од.     27 = 2 дес. 7 од.

37 = 3 дес. 7 од.      47 = 4 дес. 7 од.     57 = 5 дес. 7 од.     67 = 6 дес. 7 од.

77 = 7 дес. 7 од.      87 = 8 дес. 7 од.     97 = 9 дес. 7 од.

 

СТОРІНКА 7

Завдання 5

60 + 1 = 61     70 – 1 = 69    50 + 6 = 56

49 + 1 = 50     27 – 1 = 26    90 + 2 = 92

38 – 8 = 30     54 – 50 = 4     40 + 30 = 70

42 – 2 = 40     36 – 30 = 6     20 + 70 = 90

 

Завдання 6

65 – 5 = 60      89 + 1 = 90      70 – 50 = 20

80 + 4 = 84     68 – 60 = 8       38 + 1 = 39

70 – 1 = 69     40 + 50 = 90     46 – 30 = 16

 

Завдання 7

68 – 8 = 60  (оскільки 68 – 60 = 8)        49 + 1 = 50 (оскільки 50 – 49 = 1)

27 – 7 = 20  (оскільки 27 – 20 = 7)        70 – 40 = 30 (оскільки 70 – 30 = 40)

50 + 6 = 56  (оскільки 56 – 6 = 50)        32 – 2 = 30  (оскільки 32 – 2 = 30)

60 + 20 = 80 (оскільки 80 – 60 – 20)       70 – 1 = 69   (оскільки 70 – 69 = 1)

34 + 1 = 35  (оскільки 35 – 34 = 1)

 

Завдання 8

94 + 4 + 1 = 98 + 1 = 99                      80 – 60 – 8 = 20 – 8 = 12

50 – 1 – 40 = 50 – 40 – 1 = 10 – 1 = 9      67 – 60 + 2 = 7 + 2 = 9

 

Завдання 9

93 > 39   65 > 61  28 < 32   5 < 15   78 < 79   39 < 42   94 > 90   99 < 100

 

СТОРІНКА 8

Завдання 1

1) Було — 4 курчат

    Прийшло — 1 курча

    Стало — ?

    Схема

Вираз:    4 + 1

Рівність:   4 + 1 = 5

4 і 1 стане 5

2) Було — 5 курчат

    Пішло — 1 курча

    Залишилось — ?

Схема

Вираз:    5 – 1

Рівність:   5 – 1 = 4

5 без 1 залишиться 4

Завдання 4

Групи виразів: вирази на додавання (60 + 7, 4 + 6, 59 + 1, 20 + 50)

та вирази на віднімання (42 – 2, 30 – 1, 70 – 40, 84 – 80, 9 – 7)

42 – 2 = 40       4 + 6 = 10        84 – 80 = 4      60 + 7 = 67      70 – 40 = 30

20 + 50 = 70     59 + 1 = 60      30 – 1 = 29       9 – 7 = 2

 

Завдання 5

«Родина» чисел 3, 7, 10:  3 + 7 = 10      7 + 3 = 10   10 – 3 = 7     10 – 7 = 3

 «Родина» чисел 50, 4, 54:  50 + 4 = 54    4 + 50 = 54   54 – 40 = 4     54 – 4 = 50

 

СТОРІНКА 9

Завдання 1  

6 + 4 = 10     24 – 4 = 20   16 – 6 = 10     10 – 6 = 4    24 – 20 = 4     10 + 6 = 16

 

Завдання 7

30 < 70  на 40  (оскільки 70 – 30 = 40)       7 < 9  на 2  (оскільки 9 – 7 = 2)

6 < 10  на 4 (оскільки 10 – 6 = 4)              68 > 1  на 67 (оскільки 68 – 1 = 67)

38 > 8  на 30 (оскільки 38 – 8 = 30)           9 > 7  на 2   (оскільки 9 – 7 = 2)

 

Завдання 8

90 > 89  на 1 (оскільки 90 – 1 = 89)           70 > 50  на 20 (оскільки 70 – 20 = 50)

29 < 30  на 1  (оскільки 29 + 1 = 30)          46 > 40  на 6  (оскільки 46 – 6 = 40)

 

Завдання 9

Групи виразів: вирази на додавання (7 + 3, 5 + 4, 2 + 8, 4 + 6) та вирази на віднімання (10 – 4, 7 – 4, 9 – 7, 8 – 6)

7 + 3 = 10     10 – 4 = 6    2 + 8 = 10     9 – 7 = 2

5 + 4 = 9       7 – 4 = 3     4 + 6 = 10      8 – 6 = 2

 

Завдання 10

1) 8 + 2 = 10         10 – 7 = 3          3 + 6 = 9          9 – 9 = 0

0 + 12 = 12           12 – 2 = 10         10 + 30 = 40

2) 10 + 50 = 60      60 + 30 = 90        90 – 90 = 0       0 + 84 = 84

84 – 4 = 80            80 + 10 = 90       90 – 70 = 20      20 + 6 = 26

 

СТОРІНКА 10

Завдання 2

1) Не є задачею, оскільки нема запитання. Щоб оплатити покупку вартістю 30 гривень, господарка дала продавцеві 50 гривень й отримала 20 гривень решти

2)  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Щоб оплатити покупку вартістю 30 гривень, господарка дала продавцеві 50 гривень. Скільки господарка одержала решти?

Покупка

Решта

Всього

30 грн

?

50 грн

Короткий запис

Покупка — 30 грн

Решта — ?

Всього — 50 грн

Схема

Розв’язання

50 – 30 = 20 (грн.) – решти одержала господарка

Відповідь: господарка одержала 20 гривень решти

 

Завдання 3

1) Не є задачею, нема усіх початкових даних. У дядька Сашка в гаманці 70 гривень. Він купив два морозива донькам. Скільки гривень у нього залишилося?

� Задача на віднімання

У дядька Сашка в гаманці 70 гривень. Він купив два морозива донькам на 30 грн. Скільки гривень у нього залишилося?

Було

Заплатив

Залишилось

70 грн

30 грн

?

Короткий запис

Було — 70 грн

Заплатив — 30 грн

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

70 – 30 = 40 (грн.) – гривень залишилося

Відповідь: залишилось 40 гривень

 

2) Не є задачею, оскільки неправильно поставлене запитання. Тітонька Наталка взяла на ринок 90 гривень. Вона витратила на купівлю овочів 80 гривень. Які овочі купила тітонька Наталка?

� Задача на віднімання

Тітонька Наталка взяла на ринок 90 гривень. Вона витратила на купівлю овочів 80 гривень. Скільки гривень залишилось у тітоньки Наталка?

Було

Заплатила

Залишилось

90 грн

80 грн

?

Короткий запис

Було — 90 грн

Витратила — 80 грн

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

90 – 80 = 10 (грн.) – гривень залишилось

Відповідь: залишилось 10 гривень

 

3) Не є задачею, оскільки відсутнє запитання. У бабусі Олени в гаманці 60 гривень, а в дідуся Миколи — 40 гривень.

� Задача на знаходження суми

У бабусі Олени в гаманці 60 гривень, а в дідуся Миколи — 40 гривень. Скільки гривень у бабусі й дідуся разом?

Олена

Микола

Всього

60 грн

40 грн

?

Короткий запис

Олена — 60 грн

Микола — 40 грн

Всього — ?

Схема

Розв’язання

60 + 40 = 100 (грн.) – гривень у бабусі й дідуся разом

Відповідь: разом у бабусі й дідуся 100 гривень 

 

Завдання 4   Обернені задачі

1) Задача на знаходження суми

У класі 10 дівчаток і 8 хлопчиків. Скільки всього дітей у класі?

Дівчатка

Хлопчики

Всього

10 дітей

8 дітей

?

Короткий запис

Дівчатка — 10 дітей

Хлопчики — 8 дітей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 8 = 18 (д.) – всього дітей у класі

Відповідь: у класі всього 18 дітей 

 

2) Задача на знаходження невідомого доданка

У класі всього 18 дітей. Скільки хлопчи­ків у класі, якщо дівчаток 10?

Дівчатка

Хлопчики

Всього

10 дітей

?

18 дітей

Короткий запис

Дівчаток — 10 дітей

Хлопчиків — ? 

Всього — 18 дітей

Схема

Розв’язання

18 – 10 = 8 (х.) – хлопчиків у класі

Відповідь: у класі 8 хлопчиків

Інші завдання дивись тут...