Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 113

Завдання 1

«Родина» чисел 3, 32, 96 при множенні:

32 • 3 = 32 + 32 + 32 = 96         96 : 3 = 32    96 : 32 = 3     3 • 32 = 96

1) 32 + 32 = 64

2) 64 + 32 = 96

«Родина» чисел 5, 7, 35 при множенні:

7 • 5 = 35       35 : 5 = 7      35 : 7 = 5       5 • 7 = 35

1) 7 + 7 = 14

2) 14 + 7 = 14 + 6 + 1 = 21

3) 21 + 7 = 28

4) 28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35

«Родина» чисел 1, 18 при множенні:

18 • 1 = 18       18 : 1 = 18       18 : 18 = 1      1 • 18 = 18

«Родина» чисел 1, 51 при множенні:

1 • 51 = 51        51 : 51 = 1     51 : 1 = 51       51 • 1 = 51

 

Завдання 2   Множення та ділення

0 • 5 = 0      17 • 0 = 0      0 • 42 = 0     0 : 5 = 0       0 : 17 = 0      0 : 42 = 0

На нуль ділити не можна!

 

Завдання 3

59 : 59 = 1     0 : 76 = 0        27 – 1 = 26      26 – 26 = 0     6 : 1 = 6     49 : 49 = 1         

41 : 1 = 41     83 – 0 = 83      27 : 1 = 27      76 : 76 = 1     0 : 9 = 0      0 : 8 = 0

 

Завдання 4

43 : 43 = 1    у 43 міститься по 43                43 – 43 = 0

0 : 46 = 0   у 0 міститься по 46                     46 – 46 = 0

12 : 1 = 12  у 12 міститься по 1                    12 – 1 = 11

23 : 1 = 23  у 23 міститься по 1                    23 – 0 = 23   

82 – 82 = 0                         0 : 82 = 0   у 0 міститься по 82

9 – 0 = 9                              9 : 1 = 9     у 9 міститься по 1

 

Завдання 5 Проста задача на ділення на вміщення

У Марка 12 цукерок. Він хоче пригостити друзів — дати кожному 3 цукерки. Скількох друзів може пригостити Марко?

12 цукерок — це ? друзів по 3 цукерки

Короткий запис

Друзі — ? д., 12 цукерок уміщають по 3 цукерки

Схема

Розв’язання

12 : 3 = 4 (д.) – друзів може пригостити Марко

Відповідь: Марко може пригостити 4 друзів

 

Обернена задачана множення

Марко пригостив цукерками 4 друзів. Кожному він дав по 3 цукерки. Скільки цукерок було в Марка?

Короткий запис

Цукерки — ? цукерок, 4 друзі по 3 цукерки

Схема

Розв’язання

3 • 4 = 12 (ц.) – цукерок було в Марка

Відповідь: у Марка було 12 цукерок

 

Обернена задача на ділення

У Марка 12 цукерок. Він пригостив 4 друзів цукерками порівну. Скільки цукерок одержав кожен друг?

12 цукерок — це 4 друзі по ? цукерки

Короткий запис

Цукерок у друга — ? цукерок, 12 цукерок розділили на 4 порівну

Схема

Розв’язання

12 : 4 = 3 (ц.) – цукерок одержав кожен друг

Відповідь: кожен друг одержав 3 цукерки

 

СТОРІНКА 114

Завдання 1  

Дію множення можна замінити додаванням однакових доданків:

32 • 3 = 32 + 32 + 32 = 96

1) 32 + 32 = 64            2) 64 + 32 = 96

13 • 5 = 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = 65

1) 13 + 13 = 26                          2) 26 + 13 = 39    

3) 39 + 13 = 39 + 11 + 2 = 52    4) 52 + 13 = 65

Дію ділення можна замінити дією віднімання (віднімати однакові доданки, щоб результат дорівнював нулю).

75 : 25 = 3

Ділення замінимо відніманням від числа 75 однакового числа 25, щоб отримати нуль

75 – 25 – 25 – 25 = 0

1) 75 – 25 = 50      2) 50 – 25 = 25     3) 25 – 25 = 0

Кількість дій буде відповідати шуканій частці

18 : 6 = 3

18 – 6 – 6 – 6 = 0

1) 18 – 6 = 12         2) 12 – 6 = 6        3) 6 – 6 = 0

 

Завдання 2  Множимо 10 на число (до числа справа приписати цифру 0)

10 • 8 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 80    

10 • 3 = 10 + 10 + 10 = 30

10 • 9 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90

10 • 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

 

Завдання 3  Дію множення перевіряють дією ділення

7 • 10 = 70    70 : 10 = 7    70 : 7 = 10       10 • 2 = 20    20 : 2 = 10    20 : 10 = 2

4 • 10 = 40    40 : 10 = 4    40 : 4 = 10       10 • 6 = 60    60 : 6 = 10    60 : 10 = 6

 

Завдання 4   Ділення числа на 10 (від числа справа забрати цифру 0)

70 : 10 = 7      20 : 10 = 2        40 : 10 = 4

 

Завдання 5

7 • 10 = 70        8 • 10 = 80       28 • 2 = 28 + 28 = 56       1 • 29 = 29

60 : 10 = 6        72 : 72 = 1        0 • 94 = 0                       10 • 3 = 30

38 • 0 = 0         50 : 10 = 5        7 : 7 = 1                          40 : 10 = 4

56 : 56 = 1        73 : 0 = 0         0 : 29 = 0                        26 : 1 = 26

 

СТОРІНКА 115

Завдання 2

1) Задача на ділення на вміщення

Марина вирішила роздати 8 листівок подружкам, по 4 листівки кожній. Скільки подруг одержать листівки?

8 листівок — це ? подруг по 4 листівки

Короткий запис

Подруги — ? п., 8 листівок уміщають по 4 листівки

Схема

Розв’язання

8 : 4 = 2 (п.) – подруг одержать листівки

Відповідь: листівки одержать 2 подруги

 

2) Задача на ділення

Яна вирішила розділити 8 листівок порівну між чотирма подружками. Скільки листівок одержить кожна подружка?

8 листівок — це 4 подруг по ? листівки

Короткий запис

У подруги  — ? л., 8 листівок розділили на 4 порівну

Схема

Розв’язання

8 : 4 = 2 (л.) – листівок одержить кожна подруга

Відповідь: кожна подруга одержить по 2 листівки

 

Завдання 3  Задача на множення

Батьки до свята купили 4 сітки апельсинів, по 1 кг у кожній сітці. Скільки всього кілограмів апельсинів купили батьки?

Короткий запис

Апельсини — ? кг, 4 сітки по 1 кг

Схема

Розв’язання

1 • 4 = 4 (кг) – всього кілограмів апельсинів купили батьки

Відповідь: батьки купили 4 кілограми апельсинів

 

Обернена задача на ділення

Батьки до свята купили 4 кг апельсинів. Їх розклали в 4 сітки порівну. Скільки кілограмів апельсинів у сітці?

4 кг — це 4 сітки по ? кг

Короткий запис

У сітці — ? кг, 4 кг розділили на 4 порівну

Схема

Розв’язання

4 : 4 = 1 (кг) – кілограмів апельсинів у сітці

Відповідь: у сітці 1 кг апельсинів

 

Обернена задача на ділення на вміщення

Батьки до свята купили 4 кг апельсинів. Їх розклали в сітки по 1 кг в кожну. Скільки сіток використали?

4 кг — це ? сітки по 1 кг

Короткий запис

Сітки — ? с., 4 кг уміщають по 1 кг

Схема

Розв’язання

4 : 1 = 4 (с.) – сіток використали

Відповідь: використали 4 сітки

 

Завдання 4

13 + 28 = 13 + (30 – 2) = 13 + 30 – 2 = 43 – 2 = 41

62 – 26 = (32 + 30) – 26 = 32 + (30 – 26) = 32 + 4 = 36

68 + 23 = 68 + 2 + 21 = 70 + 21 = 91

55 – 27 + 34 = 55 + 34 – 27 = 89 – 27 = 62

46 + 47 – 65 = 63 – 65 = 28

1) 46 + 47 = 46 + 4 + 43 = 50 + 43 = 93

2) 93 – 65 = (23 + 70) – 65 = 23 + (70 – 65) = 23 + 5 = 28

90 – 11 + 29 = 29 – 11 + 90 = 18 + 90 = (10 + 90) + 8 = 108

100 – (68 + 5) = 100 – 73 = 27

1) 68 + 5 = 68 + 2 + 3 = 70 + 3 = 73

2) 100 – 73 = (20 + 80) – 73 = 20 + (80 – 73) = 20 + 7 = 27 

74 – 56 + 37 = 18 + 37 = 55

1) 74 – 56 = 74 – 54 – 2 = 20 – 2 = 18

2) 18 + 37 = 18 + (40 – 3) = 18 + 40 – 3 = 58 – 3 = 55

46 + 46 – 54 = 92 – 54 = 38

1) 46 + 46 = 46 + 4 + 42 = 50 + 42 = 92

2) 92 – 54 = 92 – 52 – 2 = 40 – 2 = 38

29 + 19 = 29 + (20 – 1) = 29 + 20 – 1 = 49 – 1 = 48

83 + 17 – 32 = 100 – 32 = 100 – 30 – 2 = 70 – 2 = 68

82 + (96 – 83) = 82 + 13 = 95

 

СТОРІНКА 116

Завдання 1 

46 + 24 – 18 = 70 – 18 = 52

1) 46 + 24 = (40 + 20) + (6 + 4) = 60 + 10 = 70

2) 70 – 18 = 70 – 10 – 8 = 60 – 8 = 52

49 : 1 • 10 = 49 • 10 = 490

56 – 37 + 24 – 18 = 19 + 24 – 18 = 19 – 18 + 24 = 1 + 24 = 25

90 : 10 • 1 • 0 = 9 • 1 • 0 = 9 • 0 = 0

 

Завдання 2 

53 – (42 – 24) = 53 – 18 = 35

1) 42 – 24 = 42 – 22 – 2 = 20 – 2 = 18

2) 53 – 18 = (33 + 20) – 18 = 33 + (20 – 18) = 35

35 + (82 – 57 + 16) = 35 + 41 = 76

1) 82 – 57 + 16 = 82 + 16 – 57 = 98 – 57 = 41

2) 35 + 41 = 76

70 : (7 • 10) = 70 : 70 = 1

8 • (60 : 10 : 6) = 8 • (6 : 6) = 8 • 1 = 8

 

Завдання 3  Порядок дій

4 • 10 : 40 = 1

1) 4 • 10 = 40

2) 40 : 40 = 1    

23 : 23 • 6 = 6

1) 23 : 23 = 1

2) 1 • 6 = 6

27 • 1 • 0 = 0

1) 27 • 1 = 27

2) 27 • 0 = 0

20 : 10 : 1 = 2

1) 20 : 10 = 2

2) 2 : 1 = 2

40 : (10 • 1) = 4

1) 10 • 1 = 10

2) 40 : 10 = 4

1 • (4 : 4) = 1

1) 4 : 4 = 1

2) 1 • 1 = 1

Завдання 4

17 – 9 • 1 = 8    

1) 9 • 1 = 9

2) 17 – 9 = 8

27 + 0 : 35 – 18 = 9

1) 0 : 35 = 0

2) 27 + 0 = 27

3) 27 – 18 = 27 – 17 – 1 = 9

Завдання 5

73 – 22 • 2 = 29

1) 22 • 2 = 22 + 22 = 44

2) 73 – 44 = 73 – 43 – 1 = 29

50 : (38 – 28) = 5

1) 38 – 28 = 10

2) 50 : 10 = 5

19 + 70 : 7 = 29

1) 70 : 7 = 10

2) 19 + 10 = 29

90 – 29 : 29 • 1 + 7 = 96

1) 29 : 29 = 1  

2) 1 • 1 = 1

3) 90 – 1 = 89

4) 89 + 7 = 89 + 1 + 6 = 96

1 • (6 + 7) = 13

1) 6 + 7 = 13

2) 1 • 13 = 13

4 • 3 : 12 = 1

1) 4 • 3 = 12

2) 12 : 12 = 1

СТОРІНКА 117

Завдання 1  Множення числа 2

2 • 1 = 2

2 • 2 = 2 + 2 = 4

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8 + 2 = 10

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 + 2 = 14

2 • 8 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 + 2 = 16

2 • 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 + 2 = 18

2 • 10 = 20

У порядку зростання (від меншого до більшого): 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

У порядку спадання (від більшого до меншого):  20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4

У таблиці множення числа 2 кожний наступний результат на 2 більший за попередній, а кожний попередній результат на 2 менший від наступного:

2 • 3 = 8 – 2 = 6

2 • 4 = 8

2 • 5 = 8 + 2 = 10

2 • 7 = 16 – 2 = 14

2 • 8 = 16

2 • 9 = 16 + 2 = 18

2 • 4 = 10 – 2 = 8

2 • 5 = 10

2 • 6 = 10 + 2 = 12

2 • 9 = 20 – 2 = 18

2 • 10 = 20

2 • 11 = 20 + 2 = 22

Завдання 2   Переставний закон множення

3 • 2 = 2 • 3 = 6          7 • 2 = 2 • 7 = 14           4 • 2 = 2 • 4 = 8   

8 • 2 = 2 • 8 = 16        5 • 2 = 2 • 5 = 10            9 • 2 = 2 • 9 = 18 

6 • 2 = 2 • 6 = 12      10 • 2 = 2 • 10 = 20

Інші завдання дивись тут...