Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 110

Завдання 1

57 – 49 = (7 + 50) – 49 = 7 + (50 – 49) = 7 + 1 = 8

26 + 35 = 26 + 4 + 31 = 30 + 31 = 61

84 – 56 = 24 + (60 – 56) = 24 + 4 = 28

48 + 48 = (40 + 40) + (8 + 8) = 80 + 16 = 96

 

Завдання 2

7 + 5 = 12  (7 плюс 5, 7 додати 5, сума чисел 7 і 5)

7 • 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35  (по 7 взяти 5 разів, 7 помножити на 5, добуток чисел 7 і 5)

1) 7 + 7 = 14

2) 14 + 7 = 14 + 6 + 1 = 21

3) 21 + 7 = 28

4) 28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35

17 + 2 = 19  (17 плюс 2, 17 додати 2, сума чисел 17 і 2)

17 • 2 = 17 + 17 = 17 + 13 + 4 = 34  (по 17 взяти 2 рази, 17 помножити на 2, добуток чисел 17 і 2)

 

Завдання 3

42 – 6 = 32 + (10 – 6) = 36   (42 мінус 16, від сорока двох відняти 16, різниця чисел 42 і 16)

87 – 29 = 87 – 27 – 2 = 60 – 2 = 58 (87 мінус 29, від вісімдесяти семи відняти 29, різниця чисел 87 і 29)

42 : 6 = 7  (у 42 вміщується по 6, 42 поділити по 6, частка чисел 42 і 6)

1) 42 – 6 = 42 – 2 – 4 = 40 – 4 = 36

2) 36 – 6 = 30

3) 30 – 6 = 24

4) 24 – 6 = 14 + (10 – 6) = 18

5) 18 – 6 = 12

6) 12 – 6 = 6

7) 6 – 6 = 0

87 : 29 = 3 (у 87 вміщується по 29, 87 поділити по 29, частка чисел 87 і 29)

1) 87 – 29 = 58

2) 58 – 29 = 58 – 28 – 1 = 30 – 1 = 29

3) 29 – 29 = 0

 

Завдання 4

8 • 4 = 32   добуток чисел 8 і 4 дорівнює тридцяти двом

17 • 4 = 68    17 помножити на 4 – буде 68

32 : 8 = 4      частка чисел 32 і 8 дорівнює чотирьом

100 : 20 = 5  100 поділити по 20 – буде 5

80 : 10 = 8    частка чисел 80 і 10 дорівнює восьми

28 • 2 = 56   по 28 узяти 2 рази – буде 56

 

Завдання 5 Олега 70 гривень купюрами по 10 гривень. Скільки купюр в Олега?

70 гривень — це ? купюр по 10 гривень

Короткий запис

Купюр — ? к., 70 гривень уміщують по 10 гривень

Схема

Розв’язання

70 : 10 = 7 (к.) – купюр у Олега

Відповідь: в Олега 7 купюр

 

Обернена задача

В Олега було 7 купюр по 10 гривень кожна. Скільки гривень у Олега?

Короткий запис

Гривні — ? грн, 7 купюр по 10 гривень

Схема

Розв’язання

10  7 = 70 (грн.) – гривень у Олега

Відповідь: в Олега 70 гривень

 

Завдання 6

16 • 6 = 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16 = 96 (16 помножити на 6 – буде 96)

1) 16 + 16 = 16 + 14 + 2 = 32

2) 32 + 16 = 48

3) 48 + 16 = 48 + (20 – 4) = 68 – 4 = 64

4) 64 + 16 = 70 + 10 = 80

5) 80 + 16 = 96

18 • 5 = 18 + 18 + 18 + 18 + 18 = 90 (18 помножити на 5 – буде 90)

1) 18 + 18 = 18 + 12 + 6 = 36

2) 36 + 18 = 40 + 14 = 54

3) 54 + 18 = 54 + (20 – 2) = 74 – 2 = 72

4) 72 + 18 = 90

45 • 2 = 45 + 45 = 90 (45 помножити на 2 – буде 90)

8 • 7 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56 (8 помножити на 7 – буде 56)

1) 8 + 8 = 16

2) 16 + 8 = 16 + 4 + 4 = 24

3) 24 + 8 = 24 + 6 + 2 = 32

4) 32 + 8 = 40

5) 40 + 8 = 48

6) 48 + 8 = 10 + 16 = 56

5 • 8 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 40 (5 помножити на 8 – буде 40) 

1) 5 + 5 = 10

2) 10 + 5 = 15

3) 15 + 5 = 20

4) 20 + 5 = 25

5) 25 + 5 = 30

6) 30 + 5 = 35

7) 35 + 5 = 40

71 – 19 = 51 + (20 – 19) = 51 + 1 = 52 (71 мінус 19 – буде 52)

33 : 11 = 3 (33 поділити по 11 дорівнює трьом)

1) 33 – 11 = 22

2) 22 – 11 = 11

3) 11 – 11 = 0

12 : 4 = 3  (частка чисел 12 і 4 дорівнює трьом)

1) 12 – 4 = 12 – 2 – 2 = 8

2) 8 – 4 = 4

3) 4 – 4 = 0

30 : 10 = 3  (частка чисел 30 і 10 дорівнює трьом)

1) 30 – 10 = 20

2) 20 – 10 = 10 

3) 10 – 10 = 0

 

СТОРІНКА 111

Завдання 2 Переставний закон множення

7 • 2 = 2 • 7   7 • 2 = 7 + 7 = 14  2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

5 • 4 = 4 • 5   5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20   4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

 

Завдання 3  Порівняння чисел

7 + 2 = 2 + 7     (переставний закон додавання, 9 = 9)

7 • 2 = 2 • 7      (переставний закон множення, 14 = 14)

 

Завдання 4

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 21      3 • 7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21

7 • 3 = 3 • 7   8 • 4 = 4 • 8   14 • 3 = 3 • 14    12 • 6 = 6 • 12

 

Завдання 5 Множення - це додавання однакових доданків

1 • 8 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8    1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

1 • 3 = 1 + 1 + 1 = 3     1 • 10 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10

Висновок: а • 1 = 1 • а = а

0 • 9 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0    0 • 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

0 • 6 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0      0 • 7 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

Висновок: а • 0 = 0 • а = 0

 

Завдання 6

56 • 1 = 56    0 • 44 = 0    48 • 2 = 48 + 48 = 48 + 42 + 6 = 96

1 • 32 = 32    69 • 0 = 0    72 • 0 = 0   14 • 1 = 14   0 + 56 = 56

36 • 3 = 36 + 36 + 36 = 108

1) 36 + 36 = 36 + (40 – 4) = 76 – 4 = 72

2) 72 + 36 = (70 + 30) + (2 + 6) = 108

70 : 35 = 2

1) 70 – 35 = 30 + (40 – 35) = 35

2) 35 – 35 = 0

 

СТОРІНКА 112

Завдання 2

Множення можна замінити додаванням трьох однакових доданків, а їхня сума буде дорівнювати добутку:

14  3 = 14 + 14 + 14 = 42

1) 14 + 14 = 28

2) 28 + 14 = 28 + 12 + 2 = 40 + 2 = 42

 

Ділення замінимо відніманням від числа 32 однакового числа 8, щоб отримати нуль:

32 : 8 = 4        32 – 8 – 8 – 8 – 8 = 0

1) 32 – 8 = 22 + (10 – 8) = 22 + 2 = 24

2) 24 – 8 = 24 – 4 – 4 = 20 – 4 = 16

3) 16 – 8 = 6 + (10 – 8) = 8

4) 8 – 8 = 0

Кількість дій буде відповідати шуканій частці

 

 5 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40

1) 8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16

2) 16 + 8 = 16 + 4 + 4 = 24

3) 24 + 8 = 20 + 12 = 32

4) 32 + 8 = 40

 

16 : 2 = 8       16 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 0

1) 16 – 2 = 14

2) 14 – 2 = 12

3) 12 – 2 = 10

4) 10 – 2 = 8

5) 8 – 2 = 6

6) 6 – 2 = 4

7) 4 – 2 = 2

8) 2 – 2 = 0

 

23  4 = 23 + 23 + 23 + 23 = 92

1) 23 + 23 = 40 + 6 = 46

2) 46 + 23 = (40 + 20) + (6 + 3) = 69

3) 69 + 23 = 69 + (30 – 7) = 69 + 30 – 7 = 99 – 7 = 92

 

Завдання 3, 4

Дію ділення можна замінити відніманням однакових чисел, щоб результат дорівнював нулю:

28 : 7 = 4            28 – 7 – 7 – 7 – 7 = 0

1) 28 – 7 = 21

2) 21 – 7 = 21 – 1 – 6 = 14

3) 14 – 7 = 14 – 4 – 3 = 7

4) 7 – 7 = 0

 

Дію множення можна замінити додаванням однакових доданків:

7 • 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28     

Дію множення перевіряємо дією ділення:  28 : 4 = 7   28 : 7 = 4

 

30 • 3 = 30 + 30 + 30 = 90  перевірка    90 : 3 = 30    90 : 30 = 3

8 • 5 = 8 + 8 + 8+ 8+ 8 = 40  перевірка   40 : 5 = 8   40 : 8 = 5

15 • 3 = 15 + 15 + 15 = 45  перевірка   45 : 3 = 15    45 : 15 = 3

12 • 4 = 12 + 12 + 12 + 12 = 48  перевірка   48 : 4 = 12  48 : 12 = 4

35 • 1 = 35  перевірка   35 : 1 = 35    35 : 35 = 1

9 • 7 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 63  перевірка   65 : 7 = 9  65 : 9 = 7     

1 • 12 = 12  перевірка    12 : 1 = 12   12 : 12 = 1

 

Завдання 5  На майданчику зі скакалкою гралися 5 дітей, із м'ячем — на 6 дітей більше, у класики гралося на 4 дитини менше, ніж гралося із м'ячем. Скільки дітей гралося в класики?

Короткий запис

Зі скалкою — 5 дітей

З м’ячем — ?, на 6 дітей більше, ніж зі скалкою

У класики — ?, на 4 дитини менше, ніж з м’ячем

Схема

Вираз   (5 + 6) – 4 

Короткий запис №1

Зі скалкою — 5 дітей

З м’ячем — ?, на 6 дітей більше

Короткий запис №2

З м’ячем — 11 дітей

У класики — ?, на 4 дитини менше

План розв’язування

1) Скільки дітей гралося з м’ячем?

2) Скільки дітей гралося в класики?

Розв’язання

1) 5 + 6 = 11 (д.) – дітей гралося з м’ячем

2) 11 – 4 = 7 (д.) – дітей гралося в класики

Відповідь: у класики гралося 7 дітей

 

Завдання 6  Одиниці вимірювання

35 см + 45 см = 80 см

29 м + 51 м + 10 м = (20 м + 50 м + 10 м) + (9 м + 1 м) = 90 м

81 дм – 44 дм = 31 дм + (50 дм – 44 дм) = 31 дм + 6 дм = 37 дм

74 см – 56 см = 14 см + (60 см – 56 см) = 14 см + 4 см = 18 см

38 дм + 57 дм = 38 дм + 2 дм + 55 дм = 40 дм + 55 дм = 95 дм

92 м – 55 м – 33 м = (80 м – 50 м – 30) + (12 м – 5 м – 3 м) = 4 м

Інші завдання дивись тут...