Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 106 Завдання

Завдання 1

Перший множник — 3, другий — 8. Знайди добуток. 3 • 8 = 24

Ділене — 21, дільник — 3. Яка частка? 21 : 3 = 7

Ділене й дільник — числа 40. Знайди частку. 40 : 40 = 1

 

Завдання 2  В одній коробці є три крашанки. Ярина має 5 таких коробок, а Олеся — 3 таких коробки. Скільки крашанок у кожної дів­чинки? На скільки більше крашанок у Ярини, ніж в Олесі?

Схема

Короткий запис

Ярина — ? к., 5 коробок по 3 крашанки, на ? більше

Олеся — ? к., 3 коробки по 3 крашанки

Схема

Вираз   3 • 5 – 3 • 3

Короткий запис №1

Ярина — ? к., 5 коробок по 3 крашанки

Короткий запис №2

Олеся — ? к., 3 коробки по 3 крашанки

Короткий запис №3

Ярина — 15 крашанок, на ? більше

Олеся — 9 крашанок

План розв’язування

1) Скільки крашанок має Ярина?

2) Скільки крашанок має Олеся?

3) На скільки більше крашанок у Ярини, ніж в Олесі?

Розв’язання

1) 3 • 5 = 15 (к.) – крашанок має Ярина

2) 3 • 3 = 9 (к.) – крашанок має Олеся

3) 15 – 9 = 6 (к.) – на стільки більше крашанок у Ярини, ніж в Олесі

 

2 спосіб

Оскільки у дівчат в коробках однакова кількість крашанок, спочатку можна визначити на скільки більше коробок, а потім – крашанок

Короткий запис

Більше крашанок — ? ц., (?, 5 коробок без 3 коробок) по 3 крашанки

Схема

Вираз   (5 – 3) • 3

Короткий запис №1

Ярина — 5 коробок, на ? більше

Олеся — 3 коробки

Короткий запис №2

Більше крашанок — ? ц., 2 коробки по 3 крашанки

План розв’язування

1) На скільки більше коробок у Ярини, ніж в Олесі?

2) На скільки більше крашанок у Ярини, ніж в Олесі?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (к.) – на стільки більше коробок у Ярини, ніж в Олесі

2) 3 • 2 = 6 (к.) – на стільки більше крашанок у Ярини, ніж в Олесі

Відповідь: в Ярини на 6 крашанок більше, ніж в Олесі

 

Завдання 3  Переставний закон множення

3 • 9 = 27     9 • 3 = 3 • 9 = 27

4 • 5 = 20     5 • 4 = 4 • 5 = 20

7 • 8 = 56     8 • 7 = 7 • 8 = 56

3 • 5 = 15     5 • 3 = 3 • 5 = 15

 

Завдання 4  Порядок дій

2 • 7 + 3 = 14 + 3 = 17     21 : 3 – 5 = 7 – 5 = 2

(5 – 4) + 9 = 1 + 9 = 10    30 – 15 : 3 = 30 – 5 = 25

(5 + 4) – 9 = 9 – 9 = 0      15 – 15 : 3 = 15 – 5 = 10

 

Завдання 5   Знайди периметр трикутника ABC. На скільки сантиметрів периметр

більший від кожної сторони?

АВ = 4 см          ВС = 3 см         СА = 5 см

Периметр Р = АВ + ВС + СА = 4 см + 3 см + 5 см = 12 см

Обчислимо на скільки сантиметрів периметр більший від кожної сторони:

12 – 4 = 8 (см) – на стільки сантиметрів периметр більший від сторони АВ

12 – 3 = 9 (см) – на стільки сантиметрів периметр більший від сторони ВС

12 – 5 = 7 (см) – на стільки сантиметрів периметр більший від сторони СА

2 спосіб

Оскільки периметр трикутника – це сума трьох його сторін, тому периметр більший від сторони на суму довжин двох інших сторін:

3 + 5 = 8 (см) – на стільки сантиметрів периметр більший від сторони АВ

4 + 5 = 9 (см) – на стільки сантиметрів периметр більший від сторони ВС

4 + 3 = 7 (см) – на стільки сантиметрів периметр більший від сторони СА

 

Завдання 6   Ділення

6 : 2 = 3     15 : 3 = 5     24 : 3 = 8      18 : 2 = 9

12 : 3 = 4    21 : 3 = 9    30 : 10 = 3     18 : 3 = 6

 

Завдання 7  Висота кожного поверху будинку 3 м. У будинку 5 повер­хів. Яка висота цього будинку?

Короткий запис

Висота — ? м, 5 поверхів по 3 м

Схема

Розв’язання

3 • 5 = 15 (м) – висота цього будинку

Відповідь: висота цього будинку 15 метрів

 

Завдання 8

3 • 5 = 15    2 • 8 = 16    16 : 2 = 8     15 : 3 = 5

4 • 3 = 12    8 • 2 = 16    12 : 3 = 4     12 : 2 = 6 

�  Скільки кубиків у пірамідці?

10 кубиків = 1 кубик + 3 кубики + 6 кубиків

 

СТОРІНКА 107  Множення числа 4

Завдання 1 Проста задача У шкільній їдальні за столом можуть сидіти 4 учні. Скільки учнів може сидіти за п'ятьма такими столами?

Короткий запис

Учні — ? уч., 5 столів по 4 учні

Схема

Розв’язання

4 • 5 = 20 (уч.) – учнів може сидіти за п’ятьма такими столами

Відповідь: за п’ятьма такими столами можуть сидіти 20 учнів  

 

Завдання 2 Множення числа 4

У таблиці множення числа 4 кожен наступний добуток на 4 більший, ніж попередній

У таблиці множення числа 4 кожен попередній добуток на 4 менший, ніж наступний

4 • 2 = 4 + 4 = 8          (4 помножити на 2 буде 8)

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 8 + 4 = 12

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 12 + 4 = 16

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 16 + 4 = 20

4 • 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 + 4 = 24

4 • 7 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 + 4 = 28

4 • 8 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 + 4 = 32

4 • 9 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 32 + 4 = 36

 

Завдання 3  Переставний закон множення

4 • 2 = 2 • 4 = 8      4 • 3 = 3 • 4 = 12   

4 • 5 = 5 • 4 = 20    4 • 6 = 6 • 4 = 24

4 • 7 = 7 • 4 = 28    4 • 8 = 8 • 4 = 32

4 • 9 = 9 • 4 = 36

 

Завдання 4 У Віки було 7 зошитів у клітинку і 5 у лінійку. Вона вико­ристала 4  зошити. Скільки зошитів залишилося у Віки?

Короткий запис

Було —?, 7 зошитів і 5 зошитів

Використала — 4 зошити

Залишилось — ?

Клітинка — 7 зошитів

Лінійка — 5 зошитів

Всього (Було) — ?

Використала — 4 зошити

Залишилось —?

Схема

Вираз     (7 + 5) – 4

Короткий запис №1

Клітинка — 7 зошитів

Лінійка — 5 зошитів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було —12 зошитів

Використала — 4 зошити

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього зошитів було у Віки?

2) Скільки зошитів залишилося у Віки?

Розв’язання

1) 7 + 5 = 12 (з.) – всього зошитів було у Віки

2) 12 – 4 = 8 (з.) – зошитів залишилося у Віки

 

2 спосіб

Оскільки  в задачі не сказано, які саме зошити використала дівчинка, припустимо,  що використала зошити в клітинку

Короткий запис

Було — 7 зошитів

Використала — 4 зошити

Залишилось (Клітинка) – ?

Лінійка — 5 зошитів

Всього — ?

Схема

Вираз   (7 – 4) + 5

Короткий запис №1

Було — 7 зошитів

Використала — 4 зошити

Залишилось – ?

Короткий запис №2

Клітинка – 3 зошити

Лінійка — 5 зошитів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки залишилось зошитів у клітинку?

2) Скільки зошитів залишилося у Віки?

Розв’язання

1) 7 – 4 = 3 (з.) – зошитів у клітинку залишилось

2) 3 + 5 = 8 (з.) – зошитів залишилось у Віки

 

3 спосіб

Припустимо,  що Віка використала зошити в лінійку

Короткий запис

Було — 5 зошитів

Використала — 4 зошити

Залишилось (Лінійка) – ?

Клітинка — 7 зошитів

Всього — ?

Схема

Вираз   (5 – 4) + 7

Короткий запис №1

Було — 5 зошитів

Використала — 4 зошити

Залишилось – ?

Короткий запис №2

Лінійка – 1 зошит

Клітинка — 7 зошитів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки залишилось зошитів у лінійку?

2) Скільки зошитів залишилося у Віки?

Розв’язання

1) 5 – 4 = 1 (з.) – зошитів у лінійку залишилось

2) 1 + 7 = 8 (з.) – зошитів залишилось у Віки

Відповідь: у Віки залишилося 8 зошитів

 

Завдання 5  Взаємозв’язок дій множення й ділення

4 • 3 = 12     2 • 4 = 8      3 • 5 = 15     4 • 5 = 20   

3 • 4 = 12    4 • 2 = 8      5 • 3 = 15     5 • 4 = 20

12 : 4 = 3     8 : 2 = 4      15 : 3 = 5     20 : 4 = 5    

12 : 3 = 4     8 : 4 = 2      15 : 5 = 3     20 : 5 = 4

 

Завдання 6   Скільки всього учнів за 4 столами, якщо за кожним їх по 4?

Короткий запис

Усього — ? уч., 4 столами по 4 учні

Схема

Розв’язання

4 • 4 = 16 (уч.) – всього учнів за чотирма столами

Відповідь: за чотирма столами 16 учнів 

Рівняння  З чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 добери необхідні числа. Який множник був невідомим?

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х • 4 = 8          х • 4 = 12      4 • х = 32

х = 8 : 4          х = 12 : 4       х = 32 : 4

х = 2               х = 3             х = 8

2 • 4 = 8         3 • 4 = 12      4 • 8 = 32

Інші завдання дивись тут...