Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 122  Ділення на число 6

Завдання 1

6 • 1 = 6   6 • 2 = 12  6 • 3 = 18  6 • 4 = 24   6 • 5 = 30   6 • 6 = 36  6 • 7 = 42  6 • 8 = 48

 

Завдання 2  Порахували шістками від 6 до 60:  6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

 

Завдання 3, 4  Із рівності на множення можна скласти рівності на ділення:

6 • 6 = 36     добуток чисел 6 і 6 дорівнює тридцяти шести

36 : 6 = 6     частка чисел 36 і 6 дорівнює шести

6 • 7 = 42     6 помножити на 7 буде 42

42 : 6 = 7     42 поділити на 6 буде 7

42 : 7 = 6     42 поділити на 7 буде 6

 

Завдання 5  У таблиці множення числа 6 наступний добуток на 6 більший від попереднього добутку, а попередній – на 6 менший, ніж наступний

6 • 1 = 6,    а 6 • 2 = 6 •  1 + 6 = 6 + 6 = 12

6 • 2 = 12,  а 6 • 3 = 6 • 2 + 6 = 12 + 6 = 18

6 • 3 = 18,  а 6 • 4 = 6 • 3 + 6 = 18 + 6 = 24

6 • 4 = 24,  а 6 • 5 = 6 • 4 + 6 = 24 + 6 = 30

6 • 5 = 30,  а 6 • 6 = 6 • 5 + 6 = 30 + 6 = 36

6 • 6 = 36,  а 6 • 7 = 6 • 6 + 6 = 36 + 6 = 42 

6 • 7 = 42,  а 6 • 8 = 6 • 7 + 6 = 42 + 6 = 48

6 • 8 = 48,  а 6 • 9 = 6 • 8 + 6 = 48 + 6 = 54

 

Завдання 6  Намалюй 6 кіл, а трикутників — у 3 рази менше. Намалюй 6 трикутників, а квадратів — на 3 менше. Скільки всього фігур на рисунках?

Короткий запис №1

Кола — 6 фігур

Трикутники — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

Трикутники — 6 фігур

Квадрати — ?, на 3 менше

Короткий запис №3

Кола — 6 фігур

Трикутники — 2 фігури

Трикутники — 6 фігур

Квадрати — 3 фігури

Всього — ?

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (ф.) – трикутники

2) 6 – 3 = 3 (ф.) – квадрати

3) 6 + 2 + 6 + 3 = 17 (ф.) – всього фігур

 

Завдання 7  Знайди периметр серветки, якщо її довжина — 6 см, а ши­рина — 4 см. Яка довжина квадратної серветки з таким самим периметром?

Розв’язання

Р = (6 + 4) • 2 = 20 (см) – периметр прямокутної серветки

20 : 4 = 5 (см) – довжина квадратної серветки з таким самим периметром

Відповідь: довжина квадратної серветки 5 сантиметрів

� На 2 діляться числа: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18  (маємо парні числа, кожне наступне число на 2 більше за попереднє, а кожне попереднє число на 2 менше, ніж попереднє).

На 3 діляться числа: 3, 6, 9, 12, 15, 18 (кожне наступне число на 3 більше за попереднє, а кожне попереднє число на 3 менше, ніж попереднє). Якщо сума цифр числа ділиться на 3, тоді число теж ділиться на 3.

 

СТОРІНКА 123  Розв’язування задач

Завдання 1

6 • 5 = 30    6 • 4 = 24    30 : 5 = 6     42 : 6 = 7

6 • 7 = 42    6 • 6 = 36    30 : 6 = 5     42 : 7 = 6

6 • 9 = 54    6 • 8 = 48    30 : 30 = 1   42 : 1 = 42

 

Завдання 2  Ярема купив на сніданок 2 склянки соку, по 3 грн за склянку, і пиріжок за 4 грн. Скіль­ки коштує сніданок Яреми?

Сік

Пиріжок

Всього

2 склянки по 3 грн

4 грн

?

Короткий запис

Сік — ? грн., 2 склянки по 3 грн.

Пиріжок — 4 грн.

Всього — ? 

Схема

Вираз   3 • 2 + 4

Короткий запис №1

Сік — ? грн., 2 склянки по 3 грн.

Короткий запис №2

Сік — 6 грн.

Пиріжок — 4 грн.

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки коштує сік?

2) Скіль­ки коштує сніданок Яреми?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (грн.) – гривень коштує сік

2) 6 + 4 = 10 (грн.) – гривень коштує сніданок Яреми

2 спосіб

Короткий запис

Вартість — ? грн., 2 склянки по 3 грн. і ще 4 грн.

Схема

Розв’язання

3 • 2 + 4 = 10 (грн.) – гривень коштує сніданок Яреми

Відповідь: сніданок Яреми коштує 10 гривень

 

Завдання 3  Порядок дій

6 • 8 = 48     8 • 6 = 48     5 • 9 = 45   48 : 6 = 8     48 : 8 = 6   45 : 5  = 9

74 – 57 = 14 + (60 – 57) = 14 + 3 = 17      29 + 43 = 29 + 1 + 42 = 30 + 42 = 72

63 – 44 = 63 – 43 – 1 = 20 – 1 = 19       (55 – 7) : 6 = (55 – 5 – 2) : 6 = 48 : 6  =  8

28 : (32 – 28) = 28 : (32 – 22 – 6) = 28 : 4 = 7     

(39 + 9) : 6  = (39 + 1 + 8) : 6 = 48 : 6 = 8

 

Завдання 4  Марко мав 5 купюр, по 2 грн кожна. Скільки решти отримає Марко, якщо він купить пирі­жок за 4 грн? За 3 грн? За 5 грн?

Розв’язування

1) 2 • 5 = 10 (грн.) – гривень мав Марко

2) 10 – 4 = 6 (грн.) – решта, коли купить пиріжок за 4 грн

3) 10 – 3 = 7 (грн.) – решта, коли купить пиріжок за 3 грн

4) 10 – 5 = 5 (грн.) – решта, коли купить пиріжок за 5 грн

2 спосіб

1) 2 • 5 – 4 = 6 (грн.) – решта, коли купить пиріжок за 4 грн

2) 2 • 5 – 3 = 7 (грн.) – решта, коли купить пиріжок за 3 грн

3) 2 • 5 – 5 = 5 (грн.) – решта, коли купить пиріжок за 5 грн

 

Завдання 5

Якщо а = 54, тоді а : 6 = 54 : 6  = 9           Якщо а = 48, тоді а : 6 = 48 : 6  = 8

Якщо а = 42, тоді а : 6 = 42 : 6  = 7           Якщо а = 36, тоді а : 6 = 36 : 6  = 6

 

Завдання 6  Довжина радіуса кола 6 дм. Яка довжина його діаметра? Накресли коло будь-яким способом і його елементи

6 + 6 = 12 (дм) – діаметр кола радіусом 6 дм

2 спосіб

6 • 2 = 12 (дм) – діаметр кола радіусом 6 дм

 

Завдання 7

У трикутника АВС три вершини А, В, С; три сторони АВ, ВС, СА; три кути <ВАС, <АВС, <ВСА  (<А, <В, <С)

У прямокутника ОКIN чотири вершини O, K, I, N; чотири сторони OK, KI, IN, NO; чотири кути  <NOK, <OKI, <KIN, <INO (<O, <K, <I, <N)

 

Завдання 8

42 + (20 – 18) = 42 + 2 = 44        50 – (17 – 9) = 50 – (17 – 7 – 2) = 80 – 8 = 72

4 • 8 = 32        28 : 7 = 4           9 • 3 = 27        27 : 3 = 9

8 • (90 – 86) = 8 • 4 = 32           (14 + 18) : 4 = (18 + 2 + 12) : 4 = 32 : 4 = 8

�  Влад мав 1 грн. Він купив 8 гумок, по 10 к. кожна. Скільки найбільше скріпок по 3 к. він може ще купити?

Міркуємо так

1 грн. = 100 к.

1) 10 • 8 = 80 (к.) – гривень заплатив за гумки

2) 100 – 80 = 20 (к.) – решта

3) 20 > 3 • 6, може ще купити 6 скріпок

 

СТОРІНКА 124  Множення числа 7

Завдання 1

7 • 2 = 7 + 7 = 14

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 14 + 7 = 21

7 • 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 21 + 7 = 28

7 • 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 28 + 7 = 35

7 • 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 + 7 = 42

7 • 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42 + 7 = 49

7 • 8 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49 + 7 = 56

7 • 9 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 56 + 7 = 63

 

Завдання 2  В одній смужці 7 кружечків

7 • 7 = 49     7 смужок по 7 кружечків  або по 7 кружечків 7 смужок

7 • 8 = 56     8 смужок по 7 кружечків  або по 7 кружечків 8 смужок

7 • 9 = 63     9 смужок по 7 кружечків  або по 7 кружечків 9 смужок

 

Завдання 3  Переставний закон множення

7 • 2 = 2 • 7 = 14        7 • 3 = 3 • 7 = 21        7 • 6 = 6 • 7 = 42        7 • 7 = 49

7 • 4 = 4 • 7 = 28        7 • 5 = 5 • 7 = 35        7 • 8 = 8 • 7 = 56        7 • 9 = 9 • 7 = 63

 

Завдання 4  За один день Дем'янко прочитав 6 сторінок казки. Скільки сторінок казки за таких умов він прочитає за тиждень (7 днів)? За два тижні?

Розв’язання

1) 6 • 7 = 14 (с.) – сторінок казки прочитає за тиждень

2) 14 + 14 = 28 (с.) – сторінок казки прочитає за два тижні

2 спосіб

1) 6 • 7 = 14 (с.) – сторінок казки прочитає за тиждень

2) Якщо за тиждень прочитає 14 сторінок, тоді за два тижні у 2 рази більше, тому

14 • 2 = 14 + 14 = 28 (с.) – сторінок казки прочитає за два тижні

3 спосіб

1) 6 • 7 = 14 (с.) – сторінок казки прочитає за 1 тиждень

2) 14 • 2 = 14 + 14 = 28 (с.) – сторінок казки прочитає за 2 тижні

 

Завдання 5

ОМ = 5 см • 2 = 10 см

KN = 5 см + 2 см = 7 см

 

Завдання 6 Одиниці вимірювання

34 ц + 18 ц – 18 ц = 34 ц                   24 ц – 13 ц + 13 ц = 24 ц

28 см + (35 см + 25 см) = 28 см + 60 см = 88 см

(68 см – 39 см) – 21 см = (68 см – 38 см – 1 см) – 21 см = 29 см – 21 см = 8 см

 

Завдання 7 

Р = 1 см + 3 см + 1 см + 3 см = 8 см – периметр прямокутника АВСD

Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см – периметр квадрата МNОР

2 спосіб

Р = (1 см + 3 см) • 2 = 4 см • 2 = 8 см – периметр прямокутник АВСD

Р = 2 см • 4 = 8 см – периметр квадрата МNОР

 

Завдання 8

68 кг + 13 кг – 15 кг = 68 кг – 15 кг + 13 кг = 53 кг + 13 кг = 66 кг

97 ц – 39 ц – 11 ц = 97 ц – (39 ц + 11 ц) = 97 ц – 50 ц = 47 ц

58 см – (32 см – 18 см) = 58 см – (32 см – 12 см – 6 см) = 58 см – 14 см = 44 см

73 м + (25 м – 17 м) = 73 м + 25 м – 17 м = 98 м – 17 м = 81 м

 

Завдання 9  Проста задача на віднімання

У книжці 19 сторінок. Я прочитав 7 сторінок. Скільки сторінок залишилось прочитати?

Було

Прочитав

Залишилось

19 сторінок

7 сторінок

?

Короткий запис

Було — 19 сторінок

Прочитав — 7 сторінок

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

19 – 7 = 12 (с.) – сторінок залишилось прочитати

Відповідь: залишилось прочитати 12 сторінок

� Сергійко розклав 10 кубиків з піраміди в один рядок. Яка довжина цього рядка, якщо ре­бро куба дорівнює 5 см?

Міркуємо так

Довжина рядка – це сума 10 однакових довжин ребра куба

Короткий запис

Довжина — ? см, 10 ребер по 5 см

5 • 10 = 50 (см)

Інші завдання дивись тут...