Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 66  Зміна різниці від зміни зменшуваного

Завдання 1 

Читаємо вирази на додавання (9 + 6): «до дев’яти додати 6», «сума чисел 9 і 6», «9 плюс 6», «9 збільшити на 6»

Читаємо вирази на додавання (15 + 4): «до п’ятнадцяти додати 4», «сума чисел 15 і 4», «15 плюс 4», «15 збільшити на 4»

Читаємо вирази на віднімання (15 – 9): «від п’ятнадцяти відняти 9», «різниця чисел 15 і 9», «15 мінус 9», «15 зменшити на 9»

Читаємо вирази на віднімання (20 – 10): «від двадцяти відняти 10», «різниця чисел 20 і 10», «20 мінус 10», «20 зменшити на 10»

 

Завдання 2

Якщо зменшуване зменшується на кілька одиниць, то й зменшується різниця на стільки ж одиниць:

17 – 8 = 9

16 – 8 = (17 – 1) – 8 = (17 – 8) – 1 = 9 – 1 = 8

15 – 8 = (17 – 2) – 8 = (17 – 8) – 2 = 9 – 2 = 8

Якщо зменшуване збільшується на кілька одиниць, то й збільшується різниця на стільки ж одиниць:

15 – 9 = 6

16 – 9 = (15 + 1) – 9 = (15 – 9) + 1 = 6 + 1 = 7

17 – 9 = (15 + 2) – 9 = (15 – 9) + 2 = 6 + 2 = 8

20 – 5 = 15

23 – 5 = (20 + 3) – 5 = (20 – 5) + 3 = 15 + 3 = 18

 

Завдання 3 

Проста задача на збільшення на деяке число 

У першому класі 13 дівчаток, а в другому — на 2 дівчинки більше.  Скільки дівчаток у другому класі?

Короткий запис

І клас — 13 дівчаток

ІІ клас — ?, на 2 дівчинки більше

Схема

Розв’язання

13 + 2 = 15 (д.) – дівчаток у другому класі

Відповідь: у другому класі 15 дівчаток

 

Задача на зменшення на деяке число

У першому класі 13 дівчаток, а в другому — на 2 дівчинки більше.  Скільки дівчаток у другому класі?

Короткий запис

І клас — 13 дівчаток

ІІ клас — ?, на 2 дівчинки менше

Схема

Розв’язання

13 – 2 = 11 (д.) – дівчаток у другому класі

Відповідь: у другому класі 15 дівчаток

 

Завдання 4  Відніми число 7 від чисел 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

10 – 7 = 3

11 – 7 = 1 + (10 – 7) = 1 + 3 = 4

12 – 7 = 2 + (10 – 7) = 2 + 3 = 5

13 – 7 = 3 + (10 – 7) = 3 + 3 = 6

14 – 7 = 4 + (10 – 7) = 4 + 3 = 7

15 – 7 = 5 + (10 – 7) = 5 + 3 = 8

16 – 7 = 6 + (10 – 7) = 6 + 3 = 9

 

Завдання 5

1 + 5 = 6     2 + 5 = 7     3 + 5 = 8      4 + 5 = 9      5 + 5 = 10

6 + 5 = 11    7 + 5 = 12  8 + 5 = 13       9 + 5 = 14     6 – 5 = 1

7 – 5 = 2      8 – 5 = 3     9 – 5 = 4     10 – 5 = 5   

11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6     12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 7

13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8     14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 9

 

Завдання 6  Запиши 4 вирази, у яких зменшуване й від'ємник однакові. Чому дорівнює їх різниця?

Міркуємо так

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

1 – 1 = 0     2 – 2 = 0     3 – 3 = 0     

а – а = 0      різниця однакових чисел дорівнює 0

� Коли невідоме число тричі зменшувати на 5, отримаємо 10. Знайти невідоме число?

Міркуємо так

□ – 5 – 5 – 5 = 10  Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

10 + 5 + 5 + 5 = 25 – шукане число

 

СТОРІНКА 67 Зміна різниці від зміни від’ємника

Завдання 1, 2

17 – 9 = 17 – 7 – 2 = 10 – 2 = 8

199 = 10             177 = 10

17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 10 – 1 = 9

176 = 11             188 = 10

 

Завдання 3

20 – 10 = 10   20 – 9 = 11     20 – 8 = 12      20 – 7 = 13

20 – 6 = 14     20 – 5 = 15     20 – 4 = 16

Що більше відніма­тиму, то менше зали­шатиметься

Що менше відніма­тиму, то більше зали­шатиметься

 

Завдання 4 У букеті 5 троянд, 3 тюльпани, а ромашок стільки, скільки троянд і тюльпанів разом. Скільки всього квітів у букеті?

Короткий запис

Троянди і тюльпани — ?, 5 квітів і 3 квітки

Ромашки — стільки ж

Всього — ?

Короткий запис

Троянди — 5 квітів

Тюльпани — 3 квітки

Всього (Троянди і тюльпани) — ?

Ромашки — стільки ж, скільки троянд і тюльпанів

Всього — ?

Схема

Вираз  (5 + 3) + (5 + 3)

Короткий запис №1

Троянди — 5 квітів

Тюльпани — 3 квітки

Всього (ромашок) — ?

Короткий запис №2

Троянди і тюльпани — 8 квітів

Ромашки — стільки ж

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки ромашок у букеті?

2) Скільки всього квітів у букеті?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (к.) – всього троянд і тюльпанів, а значить і ромашок у букеті

2) 8 + 8 = 16 (к.) – всього квітів у букеті

Відповідь: у букеті 16 квітів

 

Завдання 5

1 + 6 = 7      2 + 6 = 8      3 + 6 = 9     4 + 6 = 10    5 + 6 = 11

6 + 6 = 12    7 + 6 = 13    8 + 6 = 14    9 + 6 = 15     7 – 6 = 1

8 – 6 = 2       9 – 6 = 3     10 – 6 = 4    11 – 6 = 5      12 – 6 = 6

13 – 6 = 7    14 – 6 = 8      15 – 6 = 9

 

Завдання 6  Знайти периме­три рівносторонніх трикутників зі стороною 3 см

Р = 3 + 3 + 3 = 9 (см)

 

Завдання 7  Виписали вирази, значенням яких є число 15:

8 + 7 = 15      30 – 15 = 15       7 + 8 = 15

28 – 13 = 15   85 – 70 = 15       10 + 5 = 15

�  У трикутниках — числа 40, 30, 10, 20; у колах — 25, 25, 25; у квадратах — 45, 5, 30, 20. У яких геометричних фігурах суми чисел рівні між собою?

Міркуємо так

40 + 10 = 30 + 20  (трикутники)     45 + 5 = 30 + 20   (квадрати)

 

СТОРІНКА 68  Перевірка додавання

Завдання 1 Доведи, що числа 15, 9 і 6 утворюють «родину» чисел

9 + 6 = 15     6 + 9 = 15    15 – 9 = 6     15 – 6 = 9

 

Завдання 2  Рівняння  Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

6 + 7 = 13    (оскільки 13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 6)

7 + 8 = 15    (оскільки 15 – 8 = 15 – 5 – 3 = 7)

6 + 8 = 14    (оскільки  14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 8)

9 + 7 = 16    (оскільки 16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 7)

 

Завдання 3 

Вибрали по три взаємопов'язані рівності («родину» чисел 20, 70, 90):

70 + 20 = 90    20 + 70 = 90    90 – 20 = 70

Вибрали по три взаємопов'язані рівності («родину» чисел 9, 8, 17):

8 + 9 = 17        9 + 8 = 17        17 – 8 = 9

 

Завдання 4  У вазі було 6 яблук. Мама доклала ще 5 груш та 3 апельсини. Скільки фруктів доклала мама? Скільки всього фруктів стало у вазі?

Було

Доклала

Стало

6 фруктів

5 фруктів і 3 фрукти

?

Короткий запис

Було — 6 фруктів

Доклала — ?, 5 фруктів і 3 фрукти

Стало — ?

Схема

Вираз 6 + (5 + 3)

Короткий запис №1

Груші — 5 фруктів

Апельсини — 3 фрукти

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 6 фруктів

Доклала — 8 фруктів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки фруктів доклала мама?

2) Скільки всього фруктів стало у вазі?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (ф.) – фруктів доклала мама

2) 6 + 8 = 14 (ф.) – всього фруктів стало у вазі

 

Завдання 5

1 + 7 = 8     2 + 7 = 9     3 + 7 = 10

8 – 7 = 1      9 – 7 = 2     10 – 7 = 3

4 + 7 = 7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

5 + 7 = 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

6 + 7 = 7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13

11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 10 – 4 = 6

12 – 7 = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5 

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 14     8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 16     14 – 7 = 14 – 4 – 3 = 7

15 – 7 = 15 – 5 – 2 = 8     16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 9

 

Завдання 6

1 + 8 = 9      2 + 8 = 10    3 + 8 = 11

9 – 8 = 1      10 – 8 = 2     11 – 8 = 3

4 + 8 = 12    5 + 8 = 13    6 + 8 = 14

12 – 8 = 4    13 – 8 = 5     14 – 8 = 6

7 + 8 = 15    8 + 8 = 16    9 + 8 = 17

15 – 8 = 7     16 – 8 = 8    17 – 8 = 9

� Дмитрик написав числа 1 і 2, Миколка продовжив цей ряд, дописавши суму цих чисел: 1, 2, 3. Дмитрик дописав суму останніх двох чисел: 1, 2, 3, 5... Продовж цей ряд.

Міркуємо так

1, 2   1 + 2 = 3    2 + 3 = 5    3 + 5 = 8     5 + 8 = 13    8 + 13 = 21 і так далі

Відповідь: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …

Інші завдання дивись тут...