Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 80 Значення виразів зі змінною

Завдання 1  Вирази, що містять змінну:

15 + а   читаємо «15 плюс а»

48 – b   читаємо  «48 мінус b»

 

Завдання 2 У магазині було 48 шкіряних і 49 гумових м'ячів. Продали 53 м'ячі. Скільки м'ячів залишилося?

Було

Продали

Залишилось

48 м'ячів і 49 м'ячів

53 м'ячі

?

 

Короткий запис

Було — ?, 48 м'ячів і 49 м'ячів

Продали — 53 м'ячі

Залишилось — ?

Короткий запис

Шкіряні — 48 м'ячів

Гумові — 49 м'ячів

Всього (Було) — ?

Продали — 53 м'ячі

Залишилось — ?

Схема

Вираз (48 + 49) – 53

Короткий запис №1

Шкіряні — 48 м'ячів

Гумові — 49 м'ячів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 97 м'ячів

Продали — 53 м'ячі

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього м'ячів було в магазині?

2) Скільки м'ячів залишилося?

Розв’язання

1) 48 + 49 = 97 (м.) – всього м’ячів було в магазині

2) 97 – 53 = 44 (м.) – м'ячів залишилося

Відповідь: залишилося 44 м'ячі

 

У магазині було 48 шкіряних і 49 гумових м'ячів. Продали 40 м'ячів. Скільки м'ячів залишилося?

Було

Продали

Залишилось

48 м'ячів і 49 м'ячів

40 м'ячів

?

 

Короткий запис

Було — ?, 48 м'ячів і 49 м'ячів

Продали — 40 м'ячів

Залишилось — ?

Короткий запис

Шкіряні — 48 м'ячів

Гумові — 49 м'ячів

Всього (Було) — ?

Продали — 40 м'ячів

Залишилось — ?

Схема

Вираз (48 + 49) – 40

Короткий запис №1

Шкіряні — 48 м'ячів

Гумові — 49 м'ячів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 97 м'ячів

Продали — 40 м'ячів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього м'ячів було в магазині?

2) Скільки м'ячів залишилося?

Розв’язання

1) 48 + 49 = 97 (м.) – всього м’ячів було в магазині

2) 97 – 40 = 57 (м.) – м'ячів залишилося

 

2 спосіб

Оскільки в задачі не сказано, які м’ячі продали, то припустимо, що продали шкіряні м’ячі, тоді

Короткий запис

Було — 48 м’ячів

Продали — 40 м’ячів

Залишилось (Шкіряні) — ?

Гумові — 49 м’ячів

Всього — ?

Схема

Вираз (48 – 40) + 49 

Короткий запис №1

Було — 48 м’ячів

Продали — 40 м’ячів

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Шкіряні — 8 м’ячів

Гумові — 49 м’ячів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки шкіряних м’ячів залишилось, коли продали 40 шкіряних м’ячів?

2) Скільки м’ячів залишилось?

Розв’язання

1) 48 – 40 = 8 (м.) – шкіряних м’ячів залишилось, коли продали 40 шкіряних м’ячів

2) 8 + 49 = 57 (м.) – м’ячів залишилось

 

3 спосіб

Припустимо, що продали гумові м’ячі, тоді

Короткий запис

Було — 49 м’ячів

Продали — 40 м’ячів

Залишилось (Гумові ) — ?

Шкіряні — 48 м’ячів

Всього — ?

Схема

Вираз (49 – 40) + 48 

Короткий запис №1

Було — 49 м’ячів

Продали — 40 м’ячів

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Гумові — 9 м’ячів

Шкіряні — 48 м’ячів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гумових м’ячів залишилось, коли продали 40 гумових м’ячів?

2) Скільки м’ячів залишилось?

Розв’язання

1) 49 – 40 = 9 (м.) – гумових м’ячів залишилось, коли продали 40 гумових м’ячів

2) 9 + 48 = 57 (м.) – м’ячів залишилось

Відповідь: залишилося 57 м'ячів

 

Завдання 3

Додавання:

Якщо а = 8, тоді а + 15 = 8 + 15 = 15 + 5 + 3 = 20 + 3 = 23

Якщо а = 17, тоді а + 15 = 17 + 15 = 17 + 3 + 12 = 20 + 12 = 32

Якщо а = 38, тоді а + 15 = 38 + 15 = 38 + 2 + 13 = 40 + 13 = 53

Якщо а = 40, тоді а + 15 = 40 + 15 = 55

Якщо а = 54, тоді а + 15 = 54 + 15 = 69

Якщо а = 61, тоді а + 15 = 61 + 15 = 76

Якщо а = 67, тоді а + 15 = 67 + 15 = 67 + 3 + 12 = 70 + 12 = 82

Якщо а = 73, тоді а + 15 = 73 + 15 = 88

Якщо а = 85, тоді а + 15 = 85 + 15 = (80 + 10) + (5 + 5) = 90 + 10 = 100

2 спосіб

8 + 15 = 23      

Якщо доданок збільшити на деяке число, то сума теж збільшиться на те саме число:

17 – 8 = 9                          23 + 9 = 32

38 – 17 = 21                       32 + 21 = 53

40 – 38 = 2                         53 + 2 = 55

54 – 40 = 14                       55 + 14 = 69

61 – 54 = 61 – 51 – 3 = 7       69 + 7 = 69 + 1 + 6 = 76

67 – 61 = 6                         76 + 6 = 76 + 4 + 2 = 82

73 – 67 = 73 – 63 – 4 = 6       82 + 6 = 88

85 – 73 = 12                       88 + 12 = 90 + 10 = 100

 

Віднімання:

Якщо а = 8, тоді а – 8 = 8 – 8 = 0

Якщо а = 17, тоді а – 8 = 17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 10 – 1 = 9

Якщо а = 38, тоді а – 8 = 38 – 8 = 30

Якщо а = 40, тоді а – 8 = 40 – 8 = 38

Якщо а = 54, тоді а – 8 = 54 – 8 = 44 + (10 – 8) = 44 + 2 = 46

Якщо а = 61, тоді а – 8 = 61 – 8 = 51 + (10 – 8) = 51 + 2 = 53

Якщо а = 67, тоді а – 8 = 67 – 8 = 57 + (10 – 8) = 57 + 2 = 59

Якщо а = 73, тоді а – 8 = 73 – 8 = 63 + (10 – 8) = 63 + 2 = 65

Якщо а = 85, тоді а – 8 = 85 – 8 = 75 + (10 – 8) = 75 + 2 = 77

2 спосіб 

8 – 8 = 0

Якщо зменшуване збільшити на деяке число, то різниця теж збільшиться на те саме число:

17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 9          0 + 9 = 9

38 – 17 = 21                       9 + 21 = 30

40 – 38 = 2                         30 + 2 = 32

54 – 40 = 14                       32 + 14 = 46

61 – 54 = 7                         46 + 7 = 46 + 4 + 3 = 53

67 – 61 = 6                         53 + 6 = 59

73 – 67 = 6                         59 + 6 = 59 + 1 + 5 = 65

85 – 73 = 12                       65 + 12 = 77

 

Завдання 4  Порядок дій

23 – 13 = 10        35 – 25 = 10     48 – 18 = 30

84 – 34 = 50        91 – 61 = 30     37 – 17 = 20

(5 + 8) + 3 = 13 + 3 = 16

(29 + 6) + 7 = 29 + 3 + 3 + 7 = 39 + 3 = 42

(12 – 7) + 4 = (12 – 2 – 5) + 4 = 5 + 4 = 9

9 + (5 + 4) = 9 + 9 = 18

70 – (30 – 20) = 70 – 10 = 60

56 – (12 – 4) = 56 – 12 + 4 = 44 + 4 = 48

 

Завдання 5  Порівняння чисел

73 > 73 – 5             (зменшуване більше за різницю)

73 < 73 + 5             (доданок менший, ніж сума)

42 – 30 < 42 + 30    (різниця менша, ніж сума)

42 – 32 < 42 – 30    (де більший від’ємник, там менша різниця)

28 < 82

31 > 13

 

Завдання 6

Трикутник RST має найдовшу сторону RS

 

Завдання 7

66 – 26 = 40       73 – 60 = 13 

66 – 9 = 56 + (10 – 9) = 56 + 1 = 57

73 – 6 = 63 + (10 – 6) = 63 + 4 = 67

(78 + 10) + 4 = 88 + 4 = 88 + 2 + 2 = 90 + 2 = 92

(43 + 20) – 6 = 23 – 6 = 23 – 3 – 3 = 20 – 3 = 17

 

Завдання 8

Якщо а = 6, тоді 46 – а = 46 – 6 = 40

Якщо а = 8, тоді 46 – а = 46 – 8 = 46 – 6 – 2 = 40 – 2 = 38

Якщо а = 46, тоді 46 – а = 46 – 46 = 0

Якщо а = 16, тоді 46 – а = 46 – 16 = 30

� Додавання способом заокруглення:

65 + 19 = 65 + (20 – 1) = 65 + 20 – 1 = 85 – 1 = 84

35 + 18 = 35 + (20 – 2) = 35 + 20 – 2 = 55 – 2 = 53

Віднімання способом заокруглення:

65 – 19 = 65 – (20 – 1) = 65 – 20 + 1 = 45 + 1 = 46

35 – 18 = 35 – (20 – 2) = 35 – 20 + 2 = 15 + 2 = 17

 

СТОРІНКА 81

Завдання 1  Віднімання

Віднімання су­ми від числа:

45 – 27 = 45 – (20 + 7) = 45 – 20 – 7 = 18

1) 45 – 20 = 25

2) 25 – 7 = 18

Віднімання способом заокруглення від'ємника:

45 – 27 = 45 – (30 – 3) = 45 – 30 + 3 = 18

1) 45 – 30 = 15

3) 15 + 3 = 18

Віднімання частинами:

23 – 18 = 23 – (10 + 8) = 23 – 10 – 8 = 13 – 8 = 5

23 – 18 = 23 – (13 + 5) = 23 – 13 – 5 = 10 – 5 = 5

23 – 18 = (3 + 20) – 18 = 3 + (20 – 18) = 3 + 2 = 5 

Віднімання порозрядне з переходом через десяток:

23 – 18 = (10 + 13) – (10 + 8) = (10 – 10) + (13 – 8) = 0 + 5 = 5

Віднімання способом заокруглення:

23 – 18 = 23 – (20 – 2) = 23 – 20 + 2 = 3 + 2 = 5

 

Завдання 2

34 – 19 = 34 – (20 – 1) = 34 – 20 + 1 = 14 + 1 = 15

64 – 27 = 64 – (30 – 3) = 64 – 30 + 3 = 34 + 3 = 37

52 – 34 = 52 – (40 – 6) = 52 – 40 + 6 = 12 + 6 = 18

45 – 29 = 45 – 20 – 9 = 25 – 9 = 16

76 – 47 = 76 – 46 – 1 = 30 – 1 = 29

83 – 54 = 83 – 53 – 1 = 30 – 1 = 29

 

Завдання 3   Захар розв'язав 8 задач, а Ігор — на 3 більше. Скільки всього задач  розв’язали хлопці?

Захар

Ігор

Всього

8 задач

на 3 задачі більше

?

Короткий запис

Захар — 8 задач

Ігор — ?, на 3 задачі більше

Всього — ?

Схема

Вираз 8 + (8 + 3)

Короткий запис №1

Захар — 8 задач

Ігор — ?, на 3 задачі більше

Короткий запис №2

Захар — 8 задач

Ігор — 11 задач

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки задач розв’язав Ігор?

2) Скільки всього задач розв’язали хлопці?

Розв’язання

1) 8 + 3 = 11 (з.) – задач розв’язав Ігор

2) 8 + 11 = 19 (з.) – всього задач розв’язали хлопці

Відповідь: хлопці розв’язали 19 задач

 

Завдання 4  Знайди периметри многокутника ABCDEF і прямокутника PORT Міркуємо так

Р = 2 + 3 + 1 + (5 – 3) + (2 – 1) + 5 = 14 (см) – периметр многокутника ABCDEF

Р = 5 + 2 + 5 + 2 = 14 (см) – периметр прямокутника PORT

 

Завдання 5  Одиниці вимірювання

7 л – 5 л = 2 л

12 м – 5 м = 12 м – 2 м – 3 м = 10 м – 3 м = 7 м

7 л + 5 л = 7 л + 3 л + 2 л = 12 л

17 л + 5 л = 17 л + 3 л + 2 л = 20 л + 2 л = 22 л

62 см – З0 см = 32 см

62 см – 3 дм = 62 см – 30 см = 32 см = 3 дм 2 см

62 см + З0 см = 92 см

6 дм 2 см + 3 дм = (6 дм + 3 дм) + 2 см = 9 дм 2 см

або   6 дм 2 см + 3 см = 60 см + 2 см + 30 см = 90 см + 2 см = 9 дм 2 см

 

Завдання 6

27 – 9 = 27 – (10 – 1) = 27 – 10 + 1 = 17 + 1 = 18

47 – 19 = 47 – (20 + 1) = 47 – 20 + 1 = 27 + 1 = 28

31 – 5 = 31 – 1 – 4 = 30 – 4 = 26

41 – 15 = 41 – 11 – 4 = 30 – 4 = 26

36 + 5 = 68      63 + 15 = 78

43 + 19 = 43 + (20 – 1) = 43 + 20 – 1 = 63 – 1 = 62

49 + 12 = 49 + (20 – 8) = 49 + 20 – 8 = 69 – 8 = 61

� Наталка мала плитку шоколаду і з'їла з її куточка кілька квадратиків зі стороною 1 см. Скільки квадратиків вона з'їла й скільки ще залишилося?

Міркуємо так

 — — —

|            | __ __

|                      |

 — — — — —

2 – 1 = 1 (см) – по ширині уміщається 1 квадратик

5 – 3 = 2 (см) – з’їла 2 квадратики довжиною 1 см кожний

У прямокутнику довжиною 5 см по довжині вміщується 5 таких квадратиків. Для прямокутника шириною 2 см по ширині уміщуються 2 таких квадратиків, тому разом у двох рядах по 5 квадратиків маємо

5 + 5 = 10 (к.) – квадратиків у цілому прямокутнику

10 – 2 = 8 (к.) – квадратиків залишилось 

2 спосіб

3 + 3 + 2 = 8 (к.)

Інші завдання дивись тут...