Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

Сторінка 57 Повільно, швидко

Завдання 1 Предмети в порядку збільшення швидкості:

черепаха, велосипед, автомобіль, літак.

 

Завдання 2

Склад числа 4:  4 = 1 + 3     4 = 2 + 2     4 = 3  + 1

Склад числа 5:  5 = 1 + 4     5 = 2 + 3     5 = 3 + 2      5 = 4 + 1

Склад числа 7:  7 = 1 + 6     7 = 2 + 5     7 = 3 + 4      7 = 4 + 3    7 = 5 + 2     7 = 6 + 1

Склад числа 9:  9 = 1 + 8     9 = 2 + 7     9 = 3 + 6      9 = 4 + 5    9 = 5 + 4     9 = 6 + 3      9 = 7 + 2     9 = 8 + 1

Склад числа 3:   3 = 1 + 2    3 = 2 + 1

Склад числа 6:   6 = 1 + 5    6 = 2 + 4     6 = 3 + 3     6 = 4 + 2     6 = 5 + 1

 

Завдання 3 Віднімання частинами (від’ємник розкладаємо на суму зручних доданків так, щоб у зменшуваному позбутися одиниць, потім застосовуємо властивість віднімання суми від числа):

11 – 3 = 11 – (1 + 2) = (11 – 1) – 2 = 10 – 2 = 8

11 – 8 = 11 – (1 + 7) = (11 – 1) – 7 = 10 – 7 = 3

 

Завдання 4

11 – 2 = 11 – 1 – 1 = 9

11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 8

11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 7

11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6

11 – 6 = 11 – 1 –  5 = 5

11 – 7 = 11 – 1 –  6 = 4

11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 3

11 – 9 = 11 – 1 –  8 = 2

Завдання 5  Проста задача на різницеве порівняння

Оксанка прочитала книжку за 6 днів, а Петрик — за 11. Хто з дітей читав швидше? На скільки днів швидше (затратила менше днів) прочитала книжку Оксанка, ніж Петрик?

Короткий запис

Оксанка — 6 днів, на ? менше

Петрик — 11 днів

Розв’язання

11 – 6 = 5 (дн.) – на стільки днів швидше прочитала книжку Оксанка.

Відповідь: на 5 днів швидше прочитала книжку Оксанка, ніж Петрик.

 

Завдання 6 Проста задача на збільшення на деяке число

Шкільні змагання з тенісу тривали 8 днів, а з шахів — на 3 дні довше (більше днів). Скільки днів тривали змагання з шахів?

Короткий запис

Теніс — 8 днів

Шахи — ?, на 3 дні більше

Короткий запис

Теніс — 8 днів

Шахи — ?, стільки ж і ще 3 дні

Розв’язання

8 + 3 = 11 (дн.) – днів тривали змагання з шахів.

Відповідь: змагання з шахів тривали 11 днів.

 

Завдання 7 Склали задачу за виразом 11 – 4.

1) Проста задача на віднімання

На столі було 11 зошитів. Учні забрали 4. Скільки зошитів залишилося на столі?

Було — 11 зошитів

Забрали — 4 зошити

Залишилось — ?

11 – 4 = 7 (з.) – зошитів залишилося на столі.

2) Проста задача на знаходження від’ємника

На столі було 11 зошитів. Після того, як учні забрали декілька зошитів, на столі залишилося ще 4. Скільки зошитів забрали учні?

Було — 11 зошитів

Забрали — ?

Залишилось — 4 зошити

11 – 4 = 7 (з.) – зошитів забрали учні.

3) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У Софійки було 11 зошитів  у клітинку і лінійку. У лінійку було 4 зошити. Скільки зошитів у клітинку було в дівчинки?

Короткий запис

У клітинку — ?

У лінійку — 4 зошити

Всього — 11 зошитів

11 – 4 = 7 (з.) – зошитів у клітинку було в дівчинки.

4) Проста задача на знаходження невідомого доданка

У Софійки було 11 зошитів  у клітинку і лінійку. У клітинку було 4 зошити. Скільки зошитів у лінійку було в дівчинки?

Короткий запис

У клітинку — 4 зошити

У лінійку — ?

Всього — 11 зошитів

11 – 4 = 7 (з.) – зошитів у лінійку було в дівчинки.

5) Проста задача на різницеве порівняння

У Софійки було 11 зошитів у клітинку і 4 в лінійку. На скільки більше було зошитів у клітинку, ніж у лінійку?

Короткий запис

У клітинку — 11 зошитів, на ? більше

У лінійку — 4 зошити

11 – 4 = 7 (з.) – на стільки більше було зошитів у клітинку, ніж у лінійку.

5) Проста задача на різницеве порівняння

У Софійки було 11 зошитів у клітинку і 4 в лінійку. На скільки менше було зошитів у лінійку, ніж у клітинку?

Короткий запис

У клітинку — 11 зошитів

У лінійку — 4 зошити, на ? менше

11 – 4 = 7 (з.) – на стільки менше було зошитів у лінійку, ніж у клітинку.

7) Проста задача на зменшення на деяке число

У Софійки було 11 зошитів у клітинку, а в лінійку – на 4 менше. Скільки зошитів у лінійку було в дівчинки?

Короткий запис

У клітинку — 11 зошити

У лінійку — ?, на 4 зошити менше

11 – 4 = 7 (з.) – зошитів у лінійку було в дівчинки.

 

Завдання 8   Взаємозв’язок дій додавання і віднімання:

11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 7

4 + 7 = 11

7 + 4 = 11

11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6

5 + 6 = 11

6 + 5 = 11

11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 3

8 + 3 = 11

3 + 8 = 11

11 – 9 = 11 – 1 – 8 = 2

9 + 2 = 11

2 + 9 = 11

11 – 6 = 11 – 1 – 4 = 5

5 + 6 = 11

6 + 5 = 11

Завдання 9  Квадрат, трикутник, коло, промінь, точка.

� Я — невідоме число. Коли мене тричі збільшу­вати на 2 одиниці, я стаю десяткою. Яке я число? 

Міркуємо так. □ + (2 + 2 + 2) = 10     □ + 6 = 10   Відповідь: 4

 

Сторінка 58

Завдання 1  Віднімання частинами

12 – 3 = 12 – (2 + 1) = (12 – 2) – 1 = 10 – 1 = 9

12 – 7 = 12 – (2 + 5) = (12 – 2) – 5 = 10 – 5 = 5

 

Завдання 2

12 – 2 = 10

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9

12 – 4 = 12 – 2 – 2 = 10 – 2 = 8

12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 10 – 3 = 7

12 – 6 = 12 – 2 – 4 = 10 – 4 = 6

12 – 7 = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5

12 – 8 = 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4

12 – 9 = 12 – 2 – 7 = 10 – 7 = 3

70 – 2 = 60 + (10 – 2) = 6 + 8 = 68

70 – 12 = 70 – 10 – 2 = 60 – 2 = 58

Завдання 3

а) Проста задача на збільшення на деяке число

У Вадима 40 грн, а в його сестрички Ніни — на 5 грн більше. Скільки гривень у Ніни?

Короткий запис

Вадим — 40 грн

Ніна — ?, на 5 грн більше

Розв’язання

40 + 5 = 45 (грн) – гривень у Ніни.

Відповідь: у Ніни 45 гривень.

б) Проста задача на знаходження суми

У Вадима 40 грн, а в його сестрички Ніни 45 грн. Скіль­ки гривень у Вадима й Ніни разом?

Короткий запис

Вадим — 40 грн

Ніна — 45 грн

Всього — ?

Розв’язання

40 + 45 = 85 (грн.) – гривень у Вадима й Ніни разом гривень.

Відповідь: у Вадима й Ніни разом 85 гривень.

Завдання 4 Порядок дій

У виразах беж дужок іноді доцільно переставляти складові.

У виразах з дужками іноді доцільно використовувати властивості додавання і віднімання.

5 + 7 – 4 = 5 – 4 + 7 = 1 + 7 = 8

12 – 3 + 9 = 9 – 3 + 12 = 6 + 12 = 18

12 – 6 + 8 = 8 – 6 + 12 = 2 + 12 = 14

8 + 4 – 5 = 8 – 5 + 4 = 3 + 4 = 7

12 – 2 – 10 = 10 – 10 = 0

12 + 2 + 10 = 14 + 10 = 24

12 – (5 + 2) = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5

(7 + 4) – 2 = 7 – 2 + 4 = 5 + 4 = 9

Завдання 5 Доба

Година до полудня

Година після полудня

Визначаємо годину після полудня:

9 год + 12 год = 19 год      10 год + 12 год = 22 год      4 год + 12 год = 16 год     5 год + 12 год = 17 год

 

Завдання 6 Порівняння чисел

12 > 12 – 3

(зменшуване більше, ніж різниця)

12 < 12 + 3

(доданок менший, ніж сума)

12 – 7 = 5

(5 = 5)

12 + 7 < 20

(19 < 20)

34 – 14 = 20

(20 = 20)

34 + 14 > 20

(48 > 20)

� Перелічи 5 днів поспіль, не називаючи днів тижня й чисел місяця:

позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра (передучора, учора, сьогодні, завтра, позавтра).

 

Сторінка 59

Завдання 1  Віднімання частинами

13 – 7 = 13 – (3 + 4) = (13 – 3) – 4 = 10 – 4 = 6

 

Завдання 2

13 – 1 = 12

13 – 2 = 11

13 – 3 = 10

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 9

13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8

13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 7

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 6

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5

13 – 9 = 13 – 3 – 6 = 4

13 – 10 = 3

13 – 11 = 2

13 – 12 = 1

13 – 1 = 12    Від тринадцяти відняти 1 – буде 12

13 – 2 = 11    Різниця чисел 13 і 2 дорівнює одинадцяти

13 – 3 = 10    13 мінус 3 дорівнює десяти

13 – 4 = 9      Число 13 зменшити на 4 – буде 9

13 – 5 = 8      13 мінус 5 – буде 8

 

Завдання 3  Проста задача на зменшення на деяке число

Гончар виліпив глечики з 65 кг мокрої глини. Після сушіння їх маса зменшилася на 32 кг. Якою стала маса глечиків після сушіння?

Короткий запис

Мокрий глечик — 65 кг

Сухий глечик — ?, на 32 кг менше

Розв’язання

65 – 32 = 33 (кг) – маса глечиків після сушіння.

Відповідь: після сушіння маса глечика 33 кілограми.

 

Склали задачу на дію додавання з цими даними.

Проста задача на знаходження суми

Гончар виліпив 65 глечиків і 32 горнятка. Скільки всього виробів зліпив гончар?

Короткий запис

Глечики — 65 виробів

Горнятка — 32 вироби

Всього — ?

Розв’язання

65 + 32 = 97 (в.) – всього виробів зліпив гончар.

Проста задача на додавання

У гончаря було 65 глечиків. Він виліпив ще 32. Скільки виробів стало?

Короткий запис

Було — 65 виробів

Виліпив — 32 вироби

Стало — ?

65 + 32 = 97 (в.) – виробів стало.

Проста задача на збільшення на деяке число

У гончаря було 65 глечиків, а горнят – на 32 більше. Скільки було горнят?

Короткий запис

Глечики — 65 виробів

Горнята — ?, на 32 вироби більше

Стало — ?

65 + 32 = 97 (г.) – горнят було.

Проста задача на знаходження зменшуваного

Коли гончар продав 65 глечиків, у нього ще залишилося 32. Скільки глечиків було спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Продав — 65 глечиків

Залишилось — 32 глечики

Розв’язання

65 + 32 = 97 (г.) – глечиків було спочатку.

Завдання 4 №1 – 2 прямих кути, №2 – 1 прямий кут, №3 – 3 прямих кути

Третій п'ятикутник має 3 прямі кути.

Другий мно­гокутник має найменше прямих кутів.

 

Завдання 5

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9

13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 10 – 2 = 8

13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 10 – 5 = 5

13 – 9 = 13 – 3 – 6 = 10 – 6 = 4

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

5 + 8 = 5 + 5 + 3 = 10 + 3 = 13

Завдання 6  Проста задача на знаходження від’ємника

Із 10 кг яблук після сушіння отримали 4 кг сухофруктів. Скільки кілограмів води випарувалося під час сушіння?

Було

Випарувалося

Залишилось

10 кг

?

4 кг

Короткий запис

Було — 10 кг

Випарувалося — ?

Залишилось — 4 кг

Розв’язання

10 – 4 = 6 (кг) – кілограмів води випарувалося під час сушіння.

Відповідь: після сушіння випарувалося 6 кілограмів води.

 

Склали задачу на дію додавання з цими даними.

Проста задача на знаходження суми

Привезли 10 кг яблук і 4 кг груш. Скільки всього кілограмів фруктів привезли?

Короткий запис

Яблука — 10 кг

Груші — 4 кг

Всього — ?

Розв’язання

10 + 4 = 14 (кг) – всього кілограмів фруктів привезли.

Відповідь: привезли 14 кілограмів фруктів.

Проста задача на знаходження зменшуваного

Після того, як продали 4 кг яблук, залишилося ще 10 кг. Скільки кілограмів яблук було спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Продали — 4 кг

Залишилось — 10 кг

Розв’язання

10 + 4 = 14 (кг) – кілограмів яблук було спочатку.

Відповідь: спочатку було 14 кілограмів яблук.

Проста задача на збільшення на деяке число

Привезли 10 кг яблук, а груш – на 4 кг більше. Скільки кілограмів груш  привезли?

Короткий запис

Яблука — 10 кг

Груші — ?, на 4 кг більше

Розв’язання

10 + 4 = 14 (кг) – кілограмів груш привезли.

Відповідь: привезли 14 кілограмів груш.

Проста задача на додавання

У їдальні було 10 кг яблук. Привезли ще 4 кг. Скільки кілограмів яблук стало в їдальні?

Короткий запис

Було — 10 кг

Привезли — 4 кг

Стало — ?

Розв’язання

10 + 4 = 14 (кг) – кілограмів яблук стало в їдальні.

Відповідь: у їдальні стало 14 кілограмів яблук.

Ще можна сушити груші, сливи, айву, ананас, апельсин.

Додавання частинами:  8 + 7 = 8 + (2 + 5) = (8 + 2) + 5 = 10 + 5 = 15

Віднімання частинами: 13 – 5 = 13 – (3 + 2) = (13 – 3) – 2 = 10 – 2 = 8

Інші завдання дивись тут...