Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

СТОРІНКА 134

Вправа 6, 7

Загадка і відгадка

Слова, які прикрашають текст

Квітень жовту фарбу взяв, моріжок  розмалював, і з-під пензлика розквітли, наче сонце, диво-квіти. Відгадка: кульбаби

Моріжок – густа молода трава

Прикметник (жовту), порівняння (наче сонце, диво-квіти), слова у переносному значенні (квітень взяв, розмалював)

 

Із перлин разочок, зелений листочок. Аромат духмяний тішить ліс весняний. Відгадка: конвалія

Разок (разочок) – нанизані на нитку однорідні предмети

Прикметники (зелений, духмяний, весняний), слова в переносному значенні (аромат тішить), пестливі слова (разочок, листочок)

 

Вправа 8, 9

1 На чому з'явились котики?  На вербі з’явились котики.

2 Які вони? Вони ніжні й пухнасті.

3 Кого нагадують? Нагадують милих кошенят.

4 Чому їх назвали котиками? Бруньки верби назвали котиками за схожість з цими  тваринами.

Вербові котики (текст за малюнком)

 

Вправа 10, 11 Підкреслили слова, які прикрашають записаний текст: прикметники (зелена, шовкова, яскраві, жовті, невтомні), слова в переносному значенні (шовкова травиця, трудівниці бджілки), пестливі слова (травичка, квіточки).

Зелена шовкова травичка вкрила землю. На пагорбах з'явились яскраві жовті квіточки. Над ними гудуть невтом­ні трудівниці бджілки.

 

СТОРІНКА 135

Вправа 1

У тра-ві бли-щать срі-бні зі-ро-чки. На-пев-но в до-бро-ї Фе-ї у-но-чі не-на-ро-ком ро-зір-ва-ло-ся на-ми-сто. І пер-лин-ки роз-си-па-ли-ся по тра-ві. А те-пер ви-бли-ску-ють на сон-ці, як ді-а-ман-ти.

 

Вправа 2, 3 Чи здогадуєшся ти, що друзі побачили в траві?

У траві діти побачили росу.

Краплинки роси на зеленій траві нагадують розсипані срібні перлинки, а на  сонці вони виблискують, немов діаманти.

 

Вправа 4  Іменники

Друзі порівняли росу з (чим?) перлинками, зірочками, діамантами.

 

Вправа 5 Візьми інтерв’ю в однокласників про пікнік

Діалог з однокласниками про пікнік

  

Вправа 6

Пишна літня трава нагадала дівчинці її зеленкувату пухову ковдру.

 

СТОРІНКА 136
Вправа
Підкреслили слова, які прикра­шають розповідні окличні речення (прикметники)

Ніжна, яка, трава, і, м’яка. Яка ніжна і м’яка трава!

Схожа, на, вона, ковдру, пухову. Вона схожа на пухову ковдру!

 

Вправа 8, 9

Родзинку привабив кущ калини. Дівчинка фотографує його.

У весняну пору розлогий кущ незвичний. Калина заквітчана ніжним білим цвітом. Тому навесні вона нагадує красиву дівчину-наречену.

Вийдуть чудові світлини калини!

Опис калини

Пригадай, що ти знаєш про калину

 

Вправа 10, 11  Що почув і уявив Щебетунчик у лісі?

У лісі Щебетунчик почув дивний звук. Він одразу уявив, що стукає татів молоток.  Насправді то стукотів невтомний «лісовий санітар» — дятел. Він старанно шукав комах і «лікував» старе дерево.

Щебетунчик почув дивний звук.

Йому здалося, що в  лісі стукає татів молоток.

А то був невтомний дятел.

Він старанно шукав комах.

 

СТОРІНКА 137

Вправа 1, 2

Текст з частими повторами одного і того ж слова зарядка.

Виправлений текст без повторів (слово зарядка замінили словами вона, неї, ранкова гімнастика)

Ра-ні-ше Чи-та-ло-чка не хо-ті-ла ро-би-ти за-ряд-ку. Не ро-зу-мі-ла, я-ка ва-жли-ва за-ряд-ка для здо-ро-в'я.

Те-пер не о-бхо-ди-ться без за-ряд-ки жо-дно-го дня. А-дже за-ряд-ка за-ря-джа-є лю-ди-ну на весь день.

Ра-ні-ше Чи-та-ло-чка не хо-ті-ла ро-би-ти за-ряд-ку. Не ро-зу-мі-ла, я-ка ва-жли-ва во-на для здо-ро-в'я.

Те-пер не о-бхо-ди-ться без не-ї жо-дно-го дня. А-дже ран-ко-ва гім-на-сти-ка за-ря-джа-є лю-ди-ну на весь день.

 

Вправа 3  Інтерв’ю з однокласницею про зарядку

— Оленко, чи робиш ти зарядку?      

— Так. Роблю.

— Як часто її робиш?

— Зазвичай кожного ранку.

— Що відчуваєш після зарядки — втому чи бадьорість?

— Раніше відчувала втому. А тепер після ранкової гімнастики завжди бадьора.

 

СТОРІНКА 138

Вправа 4  Текст має недолік – багато разів повторюється слово біг:

Я бі-га-ю що-дня. Біг пі-дні-ма-є ме-ні на-стрій. А-ле від бі-гу я не тіль-ки о-три-му-ю за-до-во-ле-ння. Біг ду-же ко-ри-сний для здо-ро-в'я.

 

Вправа 5 Виправили текст, замінивши повтори одного і того ж слова близькими за значенням словами

Я бігаю щодня. Рух піднімає мені настрій. Але від бігу я не тільки отримую задоволення. Він дуже корисний для здоров'я.

 

Вправа 6, 7  Розкажи за малюнком, хто як турбується про своє здоров'я

Кому з дітей ти хочеш дати пораду?  Самотній дівчинці на широкій лавочці я би порадив відпочивати активно.

 

Вправа 8 Розповідь про те, як я піклуюся про своє здоров’я

 

Вправа 9 Текст має недолік – багато разів повторюється слово тренажер

Я дав-но мрі-яв про тре-на-жер. І ось, на-ре-шті, ме-ні тре-на-жер по-да-ру-ва-ли. Тре-на-же-ром за-ці-ка-ви-лась мо-я мен-ша се-стри-чка. Ми по чер-зі зай-ма-є-мось на тре-на-же-рі.

 

Вправа 10 Виправили текст, замінивши повтори одного і того ж слова близькими за значенням словами.

Тренажер.

Я давно мріяв про тренажер. І ось, нарешті, мені його подарували. Тренажером  зацікавилась моя менша сестричка. Ми по черзі займаємось на ньому.

Інші завдання дивись тут...