Вправа 101.1. Послухайте текст.

Г0Р0БИНА.

   На земній кулі відомо близько ста видів горобини.

   В Україні росте вісім видів. Серед них тра­пляються і високі дерева, і невеликі кущі. Горобина гостинно зустрічає пернатих друзів. Її червоні ягоди — улюблені ласощі птахів. Навіть деякі тварини (вовки та лисиці) приго­щаються солодкою, соковитою горобиною.

101.2. Скільки видів горобини росте в Україні? Як горобина зустрічає пернатих друзів? Які тварини пригощаються плодами горобині?

В Україні росте вісім видів горобини. Горобина гостинно зустрічає пернатих друзів. Плодами горобини пригощаються вовки та лисиці.

101.3. Ще раз послухайте текст про горобину і назвіть слова зі звуком [г].

Горобини, горобина, гостинно, ягоди, приго­щаються, горобиною.

 

Вправа 102. 1. Прочитай загадки і відгадай їх. Правильно вимовляй звук [ґ] у словах-відгадках. Слова для довідок: ґудзик, ґанок, ґава.

1. Перший в дім впускає ранок

добрий і затишний....

2. Він — прикраса в кожній блузці,

цей маленький круглий....

3. — Кар-кар-карі — згори злетіла,

аж осика затремтіла.

Пісня лине без угаву.

Хто співає? Звісно

102.2. Запиши слова-відгадки.

Ґанок, ґудзик, ґава.

102.3. Зроби звуковий аналіз слова ґудзик. Поясни, як це сло­во можна поділити для переносу.

ґудзик – букв 6, звуків 5 [ґ у дз и к]     [ •' | ]

 

Вправа 103.1. Поясни, про кого так говорять.

1. Гострий на язик (балакун). 2. Може гори переверну­ти (працелюб). З. Ґав ловить (роззява). 4. Крутиться дзиґою (непосида). 5. Тримає ніс догори (зазнайко).

103.2. Назви звуки, які позначено виділеними буквами.

Г - [г], ґ - [ґ]                     

 

Вправа 104. 1. Прочитай народні прикмети і спиши.

Гуска ховає дзьоба під крило — на холод. Рясно вродила горобина і завчасно почервоні­ла — на сувору зиму.

104.2. Розкажи інші народні прикмети, які ти знаєш.

 

104.3. Одну народну прикмету допиши до поданих у підручнику.

 

Вправа 105. 1. Прочитай вірш.

Буква Щ сказала Ш:

 — Ти стрибаєш, як лоша.

Я на тебе дуже схожа,

хоч стрибати так не можу.

А відгадка тут проста:

я — з хвостом, ти — без хвоста. (Ігор Січовик).

105.2. Пригадай, які звуки позначає буква щ. Назви їх.

Буква щ позначає два звуки [ш ч].

105.3. Добери і запиши п'ять слів із буквою щ. Можеш скорис­татися словником.

Щука, щебень, щоденник, щастя, кущ.

Хрущ, щітка, Щек, дощ, борщ.

 

Вправа 106.1. Прочитайте українську народну дитячу пісеньку.

Іди, іди, дощику!

Зварим тобі борщику

в зеленому горщику.

Тобі каша, а нам борщ,

щоб частіше ішов дощ.

106.2. Розкажіть, чи доводилося вам її співати. Якщо ні — ви­вчіть її напам'ять і проспівайте.

 

106.3. Назвіть букву, яка часто трапляється в словах пісеньки. Випишіть слова з цією буквою.

Дощику, борщику, горщику, борщ, щоб, дощ.

 

Вправа 107.1. Послухайте текст.

ЩИГЛИК

   Щиглик — одна з найгарніших пташок. Голівка і горлечко — червоні, а на чорних крилах — яскраві смуги. Оселяються вони в лі­сах, у садках. Восени і взим­ку вони кочують, але дале­ких перельотів не роблять.

   Гніздечко щиглика має вигляд чашечки із тонких стеблинок, які закріплені павутинням. Всередині воно встелене пухом, шерстю.

   Щиглики — дуже корисні птахи. Вони зни­щують шкідливих комах.

107.2. Чому щиглика вважають однією із найгарніших пташок? Де оселяються щиглики? Чому щиглики — корисні пта­хи? На що схоже гніздо щиглика?

Щиглик має гарне забарвлення. Щиглики оселяються в лісах, у садках. Вони знищують шкідливих комах. Гніздо щиглика схоже на чашечку.

107.3. Доведіть, що у слові щиглик звуків більше, ніж букв.

Щиглик – букв 6, звуків 7 [ш ч и г л и к]     [– – •' | ]

Буква щ завжди передає два звуки [ш] та [ч]

 

Вправа 108.1. Прочитай текст спочатку мовчки, потім уголос. Позначай кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

Сашко йшов лісом. Раптом із куща ліщини вилетіла пташка. У кущі Сашко побачив гніз­дечко щиглика. У ньому сиділо четверо пта­шенят. Сашко навіть не торкнувся гніздечка. Сашко швидко пішов геть від куща.

108.2. Спиши текст, не повторюючи слова Сашко. Використай слова: він, хлопчик.

Сашко йшов лісом. Раптом із куща ліщини вилетіла пташка. У кущі хлопчик побачив гніз­дечко щиглика. У ньому сиділо четверо пта­шенят. Сашко навіть не торкнувся гніздечка. Він швидко пішов геть від куща.

108.3. Підкресли слова з буквою щ. Поясни, які звуки вона позначає.

Сашко йшов лісом. Раптом із куща ліщини вилетіла пташка. У кущі хлопчик побачив гніз­дечко щиглика. У ньому сиділо четверо пта­шенят. Сашко навіть не торкнувся гніздечка. Він швидко пішов геть від куща.

Буква щ завжди передає два звуки [ш] та [ч]

 

Вправа 109.1. Прочитай прислів'я. Поясни, якім їх розумієш.

1. Щоб щасливо жити, треба працю любити.

2. Найкращі руки — роботящі.

3. Щире слово, добре діло душу й серце обігріло.

109.2. Спиши. Підкресли слова з буквою щ.

Щоб щасливо жити, треба працю любити. Найкращі руки — роботящі. Щире слово, добре діло душу й серце обігріло.

109.3. Вимов усі звуки в цих словах.

 

Вправа 110.1. Прочитай.

Сон, що, я, він, дощ, джміль, яма, щука, юнак, їжак, дзьоб, щит, ліс, ґедзь.

110.2. Випиши спочатку слова з двома, потім — із 3,4 і 5 звуками.

Я [й а].

Сон [с о н], що [ш ч о], він [в' і н], ліс [л' і с], дзьоб [дз' о б], , ґедзь [ґ е дз'].

Дощ [д о ш ч], джміль [дж мʾі л'], яма [й а м а], щит [ш ч и т].

Щука [ш ч у к а], юнак [й у н а к], їжак [й і ж а к].

110.3. Назви слова, у яких звуків більше, ніж букв, а потім — слова, у яких звуків менше, ніж букв. Поясни, чому.

Я [й а], що [ш ч о], дощ [д о ш ч], яма [й а м а], щит [ш ч и т], щука [ш ч у к а], юнак [й у н а к], їжак [й і ж а к]. Буква я, ю на початку слова позначає два звуки, буква ї, щ завжди позначає два звуки.

Дзьоб [дз' о б], , ґедзь [ґ е дз'], джміль [дж мʾі л']. Буквосполучення дж, дз в словах позначає один звук, знак м'якшення не є звуком, він тільки пом'якшує попередній приголосний звук.