Вправа 411.1. Пригадай, з якої це казки. "Івасик - Телесик"

.. .От зробив йому батько човника і весельце. І став Івасик рибалити...

411.2. Спиши. Підкресли слова з ненаголошеними [е] та [и] в корені. Усно добери до них споріднені перевірні слова.

От зробив йому батько човника і весельце (весла). І став Івасик рибалитииба).

411.3. Поділи слова батько і весельце для переносу.

Ба – тько, бать – ко;  ве – сельце, весе – льце, весель – це.

411.4. Розкажи ще один уривок із цієї казки.

 

Вправа 412.1. Прочитайте слова.

Риба, дим, степ, гриб.

412.2. Подумайте, які різні завдання можна дати до цих слів. Виконайте ці завдання.

Побудувати звукову модель слів.

Риба – букв 4, звуків 4 [р и б а] [•' |•]

Дим – букв 3, звуків 3 [д и м] []

Степ – букв 4, звуків 4 [с т е п] [– – ]

Гриб – букв 4, звуків 4 [г р и б] [– – ]

Поділи слова на склади. Ри-ба, дим, степ, гриб.

Підібрати спільнокореневі слова. Риба – рибинка, рибонька, рибний, рибалка, рибалити; дим – димовий, задимлений, диміти; степ – степовий; гриб – грибочок, грибний, грибник.

 

Вправа 413. 1. Прочитай вірш.

Ж..ла в мене пташка в цяцькованій клітці.

Було їй доволі з..рна і водиці.

Раз якось весною, у ясну годину,

 я виніс в садочок в..селу пташину.

В..селая воля на неї дихнула —

і пташка у поле стрілою майнула.                    (Леонід Глібов).

413.2. Випиши виділені слова, вставляючи пропущені букви.

Жила, зерна, весною, веселу, веселая, дихнула.

413.3. Склади звукові моделі слів жила і воля.

Жила – букв 4, звуків 4 [ж и л а] [•' | •]

Воля – букв 4, звуків 5 [в о л' а] [•' | = •]

 

Вправа 414.1. Прочитай і спиши вірш.

Гаї шумлять —

я слухаю.

Хмарки біжать —

милуюся.

Милуюся-дивуюся,

чого душі моїй

так весело.            (Павло Тичина).

414.2. Знайди у вірші односкладові, двоскладові, трискладові і чотирискладові слова.

Односкладові слова: я, так;

двоскладові слова: га-ї, шум-лять, слу-хаю, хмар-ки, бі-жать, чо-го, ду-ші, мо-їй;

трискладові слова: ве-се-ло;

чотирискладові: ми-лу-ю-ся, ди-ву-ю-ся.

414.3. Підкресли букви, які позначають ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Поясни їх написання.

Весело.

 

Вправа 415.1. Прочитай речення. Склади з них текст.

Вставиш туди ключик, зав..деш — в..дмедик на скрипці грає. На спині у в..дмедика — ді­рочка. Ще й пританцьовує заведена іграшка. Купив тато Андрійкові в..медика-скр..паля.   (За Пилипом Бабанським).

415.2. Запиши виділені слова, вставляючи пропущені букви.

Заведеш, ведмедик, ведмедика, ведмедика-скрипаля.

415.3. Поясни, чи скористався ти перевірними словами, які є в тексті. Прочитай їх уголос, чітко виділяючи наголошений склад.

Заведеш (заведений, спільнокореневе слово).

 

Повторення вивченого за рік

Вправа 416.1. Прочитай речення. Склади з них текст і запиши. Добери заголовок.

А за ними линув рясний дощ. Прокотився перший весняний грім. Спалахнула блискав­ка. На небі з'явилася велика темна хмара. Важкі краплини залопотіли по дахах.

416.2. Прочитай записаний текст. Підкресли головні слова в кожному реченні.

                               Перший весняний дощ.

На небі з'явилася велика темна хмара. Прокотився перший весняний грім. Спалахнула блискав­ка. А за ними линув рясний дощ. Важкі краплини залопотіли по дахах.

416.3. У виділеному реченні усно встанови зв'язок між словами за допомогою питань.

Краплини (які?) важкі, краплини (що зробили?) залопотіли, залопотіли (де?) по дахах, залопотіли (що?) краплини.

 

Вправа 417.1. Запишіть, хто як голос подає.

Півень, зозуля, курка, соловей, гуска, горобець.

Слова для довідки: кує, цвірінькає, кудкудаче, кукурікав, ґелґоче, тьохкає.

Півень кукурікав, зозуля кує, курка кудкудаче, соловей тьохкає, гуска ґелґоче, горобець цвірінькає.

417.2. Спробуйте пояснити, яку утворилися записані вами дієслова.

Вимовляй  [ц' в і р' і н' к а й е] .  Пиши цвірінькає. 

 

Вправа 418.1. Прочитай. Познач кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

Найвеселіший місяць — травень на різні го­лоси славлять весну дрозди, коноплянки, щи­глики а он здалеку озвалася іволга десь заку­вала зозуля та найгучніший голос у соловейка його чути і в садах, і в гаях, і в парках.

418.2. Добери до тексту заголовок.

Птахи славлять весну.

418.3. Спиши, позначаючи на письмі початок і кінець кожного речення.

Найвеселіший місяць — травень. На різні го­лоси славлять весну дрозди, коноплянки, щи­глики. А он здалеку озвалася іволга. Десь заку­вала зозуля. Та найгучніший голос у соловейка. Його чути і в садах, і в гаях, і в парках.

418.4. Підкресли слова — назви птахів. Розкажи, що ти знаєш про цих птахів.

Найвеселіший місяць — травень. На різні го­лоси славлять весну дрозди, коноплянки, щи­глики. А он здалеку озвалася іволга. Десь заку­вала зозуля. Та найгучніший голос у соловейка. Його чути і в садах, і в гаях, і в парках.

 

 

Вправа 419.1. Спиши речення, вписуючи замість крапок назви машин.

1.... з гуркотом висипав привезене каміння. 2. ... ухопив віконні рами і підняв їх на верх­ній поверх.

Слова для довідки: піднімальний кран, самоскид.

Самоскид з гуркотом висипав привезене каміння. Піднімальний кран ухопив віконні рами і підняв їх на верх­ній поверх.

419.2. Поміркуй, чому ці машини так називаються. Які ще ма­шини допомагають будівельникам?

Самоскид (сам кидає), піднімальний кран (піднімає). Екскаватор, трактор.

 

Вправа 420.1. Розгляньте малюнок і розкажіть, що на ньому зображено.

420.2. Запишіть одним реченням відповідь на запитання Що роблять будівельники? Позначте корінь у словах. Як на­зиваються слова, що мають спільний корінь?

Будівельники зводять будинок.

Спільнокореневі слова будівельники, будинок мають спільний корінь буд-.

 

 

  • Аноним
    Так... а там первое какая это сказка? belay Народна українська казка "Івасик - Телесик"
    26 квітня 2016 20:20