Інші завдання дивись тут...

Сторінка 18

Завдання 2

_690

  326

  364

_530

  218

  312

_480

  124

  356

_709

  324

  385

_805

  291

  514

До с. 39-40 (№ 277-284)

Завдання 1  Підкреслили записи, в яких сума одиниць більша за 10

+345

  236

  581

+422

  195

  617

+429

  224

  653

+386

  431

  817

+527

  135

  662

5 + 6 > 10

 

9 + 4 > 10

 

7 + 5 > 10

Завдання 2

а) Обчисли периметр прямокутника, якщо його довжина 6 см, а ширина — вдвічі коротша.

Розв’язання

1) 6 : 2 = 3 (см) – ширина прямокутника.

2) З = (6 + 3) • 2 = 9 • 2 = 18 (см) 

б) Обчисли периметр прямокутника, якщо його довжина в З рази більша від ширини, а ширина дорівнює З см.

Розв’язання

1) 3 • 3 = 9 (см) – довжина прямокутника.

2) З = (9 + 3) • 2 = 18 + 6 = 24 (см) 

До с. 40-41 (№ 285-294)

Завдання 1  Підкресли записи, в яких викону­вали віднімання з переходом через розряд.

_623

  318

  305

_999

  325

  674

_864

  239

  625

_739

  285

  454

_895

  351

  544

Сторінка 19

Завдання 2

В одному цеху працювало 426 робітників, а в друго­му — 350. З першого цеху пішли у відпустку 108 ро­бітників, а з другого — 100. У якому цеху залишило­ся більше робітників і на скільки більше?

Розв’язання

1) 426 – 108 = 426 – 106 – 2 = 418 (р.) – робітників залишилося в І цеху.

2) 350 – 100 = 250 (р.) – робітників залишилося в ІІ цеху.

3) 418 > 250   у І цеху залишилося більше робітників, ніж у ІІ цеху

4) 418 – 250 = 418 – 300 + 50 = 168 (р.) 

Відповідь: на 168 робітників більше залишилося в першому цеху.

До с. 41-42 (№ 295-304)

Завдання 1

_829

  245

  584

_975

  156

  819

+253

  438

  691

+427

  124

  551

_941

  123

  818

Завдання 2

У кузові і на причепі було 736 кг буряків. Коли з при­чепа висипали 128 кг буряків, то в ньому залишило­ся 174 кг. Скільки кілограмів буряків було у кузові спочатку?

Розв’язання

1) 174 + 128 = 200 + 90 + 12 = 302 (кг) – кілограмів буряків було в причепі спочатку.

2) 736 – 302 = 434 (кг) 

Відповідь: спочатку в кузові було 434 кілограми буряків.

 

Сторінка 20  До c. 43-44 (М 305-314)

Завдання 1 Письмове віднімання

_832

 296

 536

_308

  249

    59

_724

  387

  337

_610

  455

  155

_541

  178

  363

Завдання 2

У середу завод випустив 134 телевізори, у четвер — на 129 телевізорів більше, ніж у середу, а в п'ятни­цю — на 85 телевізорів менше, ніж у четвер. Скільки телевізорів завод випустив у п'ятницю? На скільки більше телевізорів випустили в п’ятницю, ніж середу?

Розв’язання

1) 134 + 129 = 200 + 500 + 13 = 713 (т.) – телевізорів випустили у четвер.

2) 713 – 85 = 723 – 100 + 15 = 638 (т.) – телевізорів випустили в п’ятницю.

3) 638 – 134 = 504 (т.) 

Відповідь: у п’ятницю завод випустив 638 телевізорів, на 504 телевізори більше, ніж у середу.

До с. 44-45 (№ 315-324)

Завдання 1 Порядок дій

836 – 289 – 168 = 379

395 + (930 – 584) = 741

_836

  289

  547

_547

  168

  379

_930

  584

  346

+395

  346

  741

Сторінка 21

Завдання 2

Привезли 183 кг капусти, а моркви – на 124 кг більше. Картоплі привезли стільки ж, скільки капусти і моркви разом. Скільки всього кілограмів овочів привезли?

Розв’язання

1) 183 + 124 = 200 + 100 + 7 = 307 (кг) – кілограмів моркви привезли.

2) 183 + 307 = 400 + 80 + 10 = 490 (кг) – кілограмів картоплі привезли.

3) 490 + 490 = 800 + 180 = 980 (кг)

Відповідь: привезли 980 кілограмів овочів. 

До с. 45-46 (№ 325-335)

Завдання 1 Уставили пропущені цифри, щоб рівності були пра­вильними

+2*3

  46*

  *21

+*26

  29*

  6*3

_91*

 2*6

 *59

_*24

  1*8

  50*

+253

  468

  721

+326

  297

  623

_915

  256

  659

_624

  118

  506

Завдання 2

42 кущі смородини посадили в 7 однакових рядів. У скільки рядів можна посадити 72 кущі аґрусу, якщо в 1 ряд саджати на З кущі більше?

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (к.) – кущів смородини у 1 ряді.

2) 6 + 3 = 9 (к.) – кущів аґрусу в 1 ряді.

3) 72 : 9 = 8 (р.)

Відповідь: можна посадити 8 рядів аґрусу. 

 

Сторінка 22

Обернена задача, в якій потріб­но знайти число 3.

42 кущі смородини посадили в 7 однакових рядів, 72 кущі аґрусу посадили у 8 рядів. На скільки більше в одному ряді кущів аґрусу, ніж смородини?

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (к.) – кущів смородини у 1 ряді.

2) 72 : 8 = 9 (к.) – кущів аґрусу в 1 ряді.

3) 9 – 6 = 3 (к.) 

Відповідь: на 3 кущі аґрусу більше в одному ряді, ніж смородини. 

До с. 47-48 (№ 336-348)

Завдання 1

424 – 8 • З = 424 – 24 = 400

64 : 8 • 1 = 8 • 1 = 8

650 + 63 : 7 = 650 – 9 = 649

8 • 0 + 13 = 0 + 13 = 13

(765 – 333) • 1 = 432 • 1 = 432

(120 + 231) • 0 = 0

Завдання 2

Рибалка спіймав а окунів. 8 окунів він віддав, щоб приготувати юшку, а потім зловив ще 9 окунів. Скільки окунів стало у рибалки? Розв'яжи задачу, якщо а = 14.

Розв’язання

а – 8 (ок.) – окунів залишилося, коли віддав 8.

а – 8 + 9 (ок.) – окунів стало у рибалки.

Якщо а = 14, тоді а – 8 + 9 = 9 – 8 + а = 1 + а = 1 + 14 = 15 (ок.)

Відповідь: у рибалки стало 15 окунів.

 

Сторінка 23

Завдання 1 Ділення

7 : 1 = 7

8 : 1 = 8

5 : 1 = 5

7 : 7 = 1

8 : 8 = 1

9 : 9 = 1

(5 + 5) • 0 = 10 • 0 = 0

45 • 0 + 8 = 0 + 8 = 8

20 + 5 : 5 = 20 + 1 = 21

Завдання 2

У 9 ящиків розклали порівну 54 кг вишень, а у 7 ящи­ків — 56 кг малини. На скільки кілограмів маса од­ного ящика з малиною більша за масу одного ящи­ка з вишнями?

Розв’язання

1) 54 : 9 = 6 (кг) – маса ящика вишень.

2) 56 : 7 = 8 (кг) – маса ящика малини.

3) 8 – 6 = 2 (кг) 

Відповідь: на 2 кілограми більше. 

До с. 50-51 (№ 361-371)

Завдання 1

В автомагазині продали 5 автомобілів «Рено», «Ауді» — у З рази більше, ніж «Рено», а «Мерседесів» — на 9 менше, ніж «Ауді». На скільки більше продали автомобілів «Мерседес», ніж «Рено»?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (ав.) – автомобілів «Рено».

2) 15 – 9 = 6 (ав.) – автомобілів «Мерседес».

3) 6 – 5 = 1 (ав.)

Відповідь: на 1 автомобіль більше продали автомобілів «Мерседес», ніж «Рено».

 

Сторінка 24

Завдання 2

45 • 0 + 8 = 0 + 8 = 8

8 • 0 + 30 = 0 + 30 = 30

(5 + 2) • 0 = 7 • 0 = 0

7 : 7 + 2 = 1 + 2 = 3

(15 + 5) : 20 = 20 : 20 = 1

0 : 30 : 6 = 0 : 6 = 0

12 : 6 • 0 = 2 • 0 = 0

21 : 7 • 1 = 3 • 1 = 3

81 : 9 : 1 = 9 : 1 = 9

До с. 51-52 (№ 372-382)

Завдання 1 Множення

1 • 8 = 8

1 • 5 = 5

1 • 4 = 4

1 + 9 = 10

1 • 1 = 1

0 • 6 = 0

0 • 9 = 0

0 • 3 = 0

7 • 0 = 0

0 • 0 = 0

30 • 1 + 5 = 30 + 5 = 35

6 + 1 • 1 = 6 + 1 = 7

(7 + 3) • 0 = 10 • 0 = 0

5 + 0 • 1 = 5 + 0 = 5

8 • 1 + 0 • 2 = 8 + 0 = 8

Завдання 2

У 6 однакових самоварах вміщується 36 л води, а в 5 однакових чайниках— 15 л води. У скільки ра­зів місткість самовара більша за місткість чайника?

Розв’язання

1) 36 : 6 = 6 (л) – місткість самовара.

2) 15 : 5 = 3 (л) – місткість чайника.

3) 6 : 3 = 2 (рази) 

Відповідь: у 2 рази більша місткість самовару, ніж чайника.

Завдання 1

72 : 9 • 10 = 8 • 10 = 80

80 : 10 • 1 = 8 • 1 = 8

60 : 10 • 0 = 6 • 0 = 0

268 + 357 • 1 = 268 + 357 = 500 + 110 + 15 = 625

900 – 555 • 0 = 900 – 0 = 900

(374 + 626) • 0 = 0

Сторінка 25 До с. 52-54 (№ 383-395)

Завдання 2 Задача на знаходження чисел за трьома сумами

У парку росло 600 дерев. Ялин і сосен – 346 дерев, а сосен і акацій – 357 дерев. Скільки дерев кожного виду росло?

Розв’язання

1) 600 – 357 = 600 – 400 + 43 = 243 (ял.) – ялини.

2) 346 – 243 = 103 (с.) – сосни.

3) 357 – 103 = 254 (ак.) – акації.

Відповідь: росло 243 ялини, 103 сосни, 254 акації.

До с. 54-55 (№ 396-405)

Завдання 1

10 • 7 + 100 • 7 = 70 + 700 = 770

5 • 10 + 4 • 100 = 50 + 400 = 450

70 : 7 = 10

700 : 10 = 70

700 : 100 = 7

70 : 1 = 70

Завдання 2

Для прикрашання ялинки купили З гірлянди, по 100 лампочок у кожній, і ще 67 запасних лампочок. Скільки всього лампочок купили?

Розв’язання

1) 100 • 3 = 300 (л.) – лампочок у гірляндах.

2) 300 + 67 = 367 (л.) 

Відповідь: купили 367 лампочок.

До с. 56-57 (№ 406-414)

Завдання 1 Ділення з остачею

54 : 10 = 5 (ост. 4)

83 : 10 = 8 (ост. 3)

35 : 10 = 3 (ост. 5)

99 : 10 = 9 (ост. 9)

Інші завдання дивись тут...

  • Ксенія
    Доброго дня! Скажіть чому не має відповідей до робочого зошита математики 3 клас Будна ----------------- Продовжуємо публікувати відповіді.
    10 квітня 2022 09:15