Інші завдання дивись тут...

Сторінка 26

Завдання 2

В одному мішку було 27 кг цукру, а в другому – у З рази менше. Половину всього цукру використа­ли. Скільки кілограмів цукру залишилося?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (кг) – кілограмів цукру в другому мішку.

2) 27 + 9 = 27 + 3 + 6 = 36 (кг) – кілограмів цукру було. 

Якщо половину використали, тоді стільки ж залишилося, тому

3) 36 : 2 = (20 + 16) : 2 = 18 (кг) 

Відповідь: залишилося 18 кілограмів цукру.

До с. 57-58 (№ 415-423)

Завдання 1 Рівняння

х + 340 = 810

х = 810 – 340

х = 810 – 400 + 60

х = 470

470 + 340 = 700 + 110 = 810

х – 319 = 600

х = 600 + 319

х = 919

919 – 319 = 600

Завдання 2 Порядок дій

32 : 4 • 7 + 13 – 43 = 26

1) 32 : 4 = 8

2) 8 • 7 = 56

3) 56 + 13 = 69

4) 69 – 43 = 26

Завдання 3

У 5 коробках З0 олівців, порівну в кожній. Скільки олівців можна розкласти у 8 коробок, якщо в кожну коробку класти на 2 олівці менше?

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (ол.) – олівців у 1 коробці спочатку.

2) 6 – 2 = 4 (ол.) – олівців у 1 коробку покладуть.

3) 4 • 8 = 32 (ол.) 

Відповідь: можна розкласти 32 олівці. 

 

Сторінка 27 До с. 58-60 (№ 424-432)

Завдання 1

10 • 4 = 40

10 • 5 = 50

50 : 10 = 5

100 • 5 = 500

100 • 1 = 100

500 : 100 = 5

10 • 0 + 3 = 0 + 3 = 3

20 • 10 – 10 = 200 – 10 = 190

40 • 10 : 100 = 400 : 100 = 4

Завдання 2

У 6 однакових відрах та 4 каструлях разом 68 л води. Скільки літрів води у кожній каструлі, якщо в кожному відрі 8 л?

Розв’язання

1) 8 • 6 = 48 (л) – літрів води у всіх відрах.

2) 68 – 48 = 20 (л) – літрів води у всіх каструлях.

3) 20 : 4 = 5 (л) 

Відповідь: у кожній каструлі 5 літрів води. 

До с. 60-61 (№ 433-442)

Завдання 1

5 • 20 + 40 = 100 + 40 = 140

6 • 40 + 30 = 240 + 30 = 270

4 • 200 – 80 = 800 – 80 = 720

800 : 2 + 300 = 400 + 300 = 700

(300 + 700) : 2 = 1000 : 2 = 500

200 • 2 + 400 : 2 = 400 + 200 = 600

Сторінка 28

Завдання 2

У першій майстерні виготовили 800 рамок за 2 мі­сяці, а в другій — 600 рамок за З місяці. На скільки більше рамок виготовили за 1 місяць в першій май­стерні, ніж у другій?

Розв’язання

1) 800 : 2 = 400 (р.) – рамок виготовила І майстерня за 1 місяць.

2) 600 : 2 = 300 (р.) – рамок виготовила ІІ майстерня за 1 місяць.

3) 400 – 300 = 100 (р.) 

Відповідь: на 100 рамок більше виготовили за 1 місяць в першій май­стерні, ніж у другій. 

До с. 62 (№ 443-450)

Завдання 1

480 : (6 • 10) = 480 : 60 = 8

720 : (10 • 9) = 720 – 90 = 720 – 100 + 10 = 630

600 : 100 = 6

64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

81 : (9 • 3) = 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

600 : 10 = 60

Завдання 2

Для уроку технології придбали 80 аркушів білого паперу, кольорового паперу — у 4 рази менше, а картону — у 2 рази менше, ніж кольорового папе­ру. Скільки аркушів картону придбали?

Розв’язання

1) 80 : 4 = 20 (арк.) – аркушів кольорового паперу придбали.

2) 20 : 2 = 10 (арк.) 

Відповідь: придбали 10 аркушів картону.

 

Сторінка 29  До с. 63-64 (№ 451-460)

Завдання 1

800 : 40 = 20     600 : 200 = 3      400 : 4 = 100     700 : 700 = 1     1000 : 500 = 2

Завдання 2 Ознайомлення з дробами

У саду росло 300 дерев. Шосту частину становили сливи, а решту — яблуні. Скільки яблунь росло в саду?

Розв’язання

1) 300 : 6 = 50 (сл.) – слив росло в саду.

2) 300 – 50 = 250 (ябл.) 

Відповідь: у саду росло 250 яблунь. 

До с. 64-65 (№ 461-470)

Завдання 1 Множення

25 • 4 = (20 + 5) • 4  = 80 + 20 = 100

18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 50 + 40 = 90

32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 90 + 6 = 96

16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64

21 • 2 = 21 + 21 = 42

19 • 5 = (10 + 9) • 5 = 50 + 40 = 90

Завдання 2

Юрко розміщує на одній сторінці альбому 14 ма­рок, а його брат Василько — 9 марок. Скільки всьо­го марок вони розмістять на 4 сторінках альбому?

Розв’язання

1) 14 + 9 = 14 + 6 + 3 = 23 (м.) – всього марок на одній сторінці.

2) 23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 92 (м.) 

Відповідь: розмістять 92 марки.

 

Сторінка 30  До c. 65-67 (№ 471-483)

Завдання 1  Порівняння чисел

4 • 200 > 600

600 : 30 = 20

100 = 25 • 4

15 • 4 > 50

42 • 2 < 100

90 = 45 • 2

Завдання 2

До жіночого костюма пришили 4 великі ґудзики, а малих — на 2 ґудзики більше. Скільки ґудзиків пришиють до 8 таких костюмів?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (ґ.) – малих ґудзиків пришили до одного костюму.

2) 4 + 6 = 10 (ґ.) – всього ґудзиків пришили до одного костюму.

2) 10 • 8 = 80 (ґ.) 

Відповідь: пришиють 80 ґудзиків. 

До c. 67-68 (№ 484-492)

Завдання 1

4 • 25 – 8 = 100 – 8 = 92

2 • 32 : 8 = 64 : 8 = 8

2 • 22 + 56 = 44 + 56 = 100

27 • 3 : 9 = 81 : 9 = 9            

90 – 10 : 2 = 90 – 5 = 85

(90 – 10) : 20 = 80 : 20 = 4

Завдання 2

Пасічник розлив 700 л меду у 10 однакових бочок. Скільки літрів меду вміститься у 12 таких бочках?

Короткий запис

10 бочок — 700 л

12 бочок — ?

Розв’язання

1) 700 : 10 = 70 (л) – літрів меду в одній такій бочці.

2) 70 • 12 = 70 • (10 + 2) = 840 (л) 

Відповідь: уміститься 840 літрів меду.

 

Сторінка 31  До с. 68-69 (№ 493-501)

Завдання 1

4 • 17 = 4 • (10 + 7) = 4 • 10 + 4 • 7 = 40 + 28 = 68

З • 24 = 3 • (20 + 4) = 3 • 20 + 3 • 4 = 60 + 12 = 72

Завдання 2 Задача на послідовне множення

Один столяр за 1 день виготовляє 5 табуреток. Скільки таких табуреток виготовлять 2 столяри, якщо кожен працюватиме по 8 днів?

Розв’язання

1) 5 • 8 = 40 (т.) – табуреток виготовить 1 столяр за 8 днів.

2) 40 • 2 = 80 (т.) 

Відповідь: виготовлять 80 табуреток.

До с. 69-70 (№ 502-509)

Завдання 1 

а) Суму чисел 18 і 12 збільшити у 10 разів:

(18 + 12) • 10 = 30 • 10 = 300

б) Зменшуване є добутком чисел З0 і 10, а від'єм­ник дорівнює 100:

30 • 10 – 100 = 300 – 100 = 200

в) Ділене є часткою чисел 800 і 4, а дільник є до­бутком чисел 20 і 5:

(800 : 4) : (20 • 5) = 200 : 100 = 2

 

Сторінка 32

Завдання 2

Трьом покупцям продали по 24 м ситцю, а чоти­рьом покупцям — по 32 м драпу. На скільки більше метрів драпу, ніж ситцю, продали покупцям?

Розв’язання

1) 24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 60 + 12 = 72 (м) – метрів ситцю продали.

2) 32 • 4 = (30 + 2) • 4 = 120 + 8 = 128 (м) – метрів драпу продали.

3) 128 – 72 = 56 (м) 

Відповідь: на 56 метрів більше продали драпу, ніж ситцю. 

До с. 70-71 (№ 510-520)

Завдання 1

15 • 30 = (10 + 5) • 30 = 450

21 • 3 = (20 + 1) • 3 = 63

320 : 80 • 8 = 32 : 8 • 8 = 4 • 8 = 32

30 • 6 + 420 = 180 + 420 = 500 + 100 = 600

320 : 4 + 392 = 80 + 392 = 300 + 170 + 2 = 472

150 : 3 • 10 = 50 • 10 = 500

Завдання 2

На щорічній виставці тюльпанів було представлено З0 видів жовтих тюльпанів, білих — у З рази більше, ніж жовтих, а червоних — у 4 рази більше, ніж білих. Скільки всього тюльпанів було представлено на ви­ставці?

Розв’язання

1) 30 • 3 = 90 (т.) – білих тюльпанів.

2) 90 • 4 = 360 (т.) – червоних тюльпанів.

3) 30 + 90 + 360 = 480 (т.)

Відповідь: на виставці було представлено 480 тюльпанів.

 

Сторінка 33  До c. 71-72 (№ 521-530)

Завдання 1

260 • 3 = (200 + 60) • 3 = 600 + 180 = 780

240 • 4 = (200 + 40) • 4 = 800 + 160 = 960

2 м : 5 = 200 см : 5 = 40 см

50 • 10 – 800 : 100 = 500 – 8 = 492

600 : 30 + 120 : 60 = 20 + 2 = 22

2 м : 5 = 20 дм : 5 = 4 дм

Завдання 2

В одній майстерні можуть оправити 240 книг за 6 днів, а в іншій — 320 книг за 8 днів. Скільки книг оправлять у двох майстернях за 1 день?

Розв’язання

1) 240 : 6 = 40 (кн.) – книг оправлять у І майстерні за 1 день.

2) 320 : 8 = 40 (кн.) – книг оправлять у ІІ майстерні за 1 день.

3) 40 + 40 = 80 (кн.) 

Відповідь: за день у двох майстернях оправлять 80 книг.

До с. 72-73 (№ 531-538)

Завдання 1 Одиниці вимірювання

3 м – 3 см = 300 см – 3 см = 297 см

3 ц – 3 кг = 300 ц – 3 кг = 297 кг

3 грн – 3 коп. = 300 коп. – 3 коп. = 297 коп.

3 хв – 3 с = 60 с • 3 – 3 с = 180 с – 3 с = 177 с

3 год – 3 хв = 60 хв • 3 – 3 хв = 180 хв – 3 хв = 177 хв

1 т – 300 кг = 1000 кг – 300 кг = 700 кг

Завдання 2

У зоопарку одному слону дають 120 кг їжі. Скільки центнерів їжі дають в зоопарку 5 слонам?

Розв’язання

120 • 5 = (100 + 20) • 5 = 600 (кг) = 6 (ц)

Відповідь: дають 6 центнерів їжі.

Інші завдання дивись тут...