Інші завдання дивись тут...

Завдання 361

450 – 360 = 90

950 – 130 = 820

480 – 50 = 430

690 + 20 = 710

430 – 120 = 310

930 – 210 = 720

Завдання 362, 363  Обчислили ті вирази, значення яких можна знайти:

0 : 5 = 0      0 : 0     5 • 0 = 0     0 • 0 = 0      5 : 0      0 • 5 = 0

 

Завдання 364 Побудуй коло з радіусом 4 см. Проведи в ньому діаметр. Яка довжина діаметра?

4 + 4 = 8 (см) – діаметр

 

Завдання 365

Відстань між чоловічками, які рухаються один за одним, 10 клітинок. Яка відстань розділятиме чо­ловічків, коли той, хто іде попереду, пройде 8 клі­тинок, а той, хто позаду, — 6 клітинок?

 

Завдання 366

Гелікоптерів — 16

Літаків — 70, на ? більше

 

Гелікоптерів — 70

Літаків — 16, на ? менше

 

Завдання 367

Склади і розв'яжи задачу за виразом, використо­вуючи у запитанні слова «У скільки разів менше...». (81 - 9) : 9

 

Завдання 368

У шкільному хорі займаються 35 дітей, у тан­цювальному ансамблі — на 37 дітей більше, ніж у хорі, а в секції плавання — у 8 разів менше, ніж у танцювальному ансамблі. На скільки більше дітей займається танцями, ніж плаванням?

 

Завдання 369 Довжина прямокутника 13 см, а ширина Знайди його периметр.

1 см.

 

Завдання 370

З однієї ділянки зібрали 5 кг моркви, з другої — у 4 рази більше, ніж з першої, а з третьої — на 8 кг менше, ніж із другої. На скільки менше кілограмів моркви зібрали з першої ділянки, ніж із третьої?

 

Завдання 371

45 : 5 = 9                0 : 8 = 0                  42 : 7 = 6                0 • 8 = 0

420 + 210 = 630      350 + 123 = 473       550 – 340 = 210      444 – 123 = 321

 

Завдання 372

100 • 1 = 100    400 : 1 = 400   100 • 0 = 0   0 : 800 = 0    0 • 50 = 0     100 : 100 = 1

 

Завдання 373

10 • 4 = 1 дес. • 4 = 4 дес. = 40

10 • 5 = 1 дес. • 5 = 5 дес. = 50

10 • 9 = 1 дес. • 9 = 9 дес. = 90

100 • 3 = 1 сот. • 3 = 3 сот. = 300

100 • 2 = 1 сот. • 2 = 2 сот. = 200

100 • 6 = 1 сот. • 6 = 6 сот. = 600

Завдання 374 

100 • 8 = 800        100 • 4 = 400     200 + 200 = 400  

400 + 400 = 800    100 • 9 = 900     300 + 600 = 900

     

Завдання 375 Одиниці вимірювання

1 ц • 4 = 100 кг • 4 = 400 кг

1 м • 8 = 10 дм • 8 = 80 дм

1 м • 6 = 100 см • 6 = 600 см

 

Завдання 376

Доріжка із чотирьох Катрусиних слідів має довжину 800 мм. Якої довжини буде доріжка із п'яти таких слідів?

 

Завдання 377

У магазин привезли 8 ящиків цукерок, по 9 кг у кожному, і 6 однакових ящиків печива. Яка маса печива в кожному ящику, якщо загальна маса со­лодощів 96 кг?

 

Завдання 378

Кожна клітинка на схематичному малюн­ку — це квадратна плитка зі стороною 1 м. Відтвори цей малюнок у зошиті за умови, що клітинка зошита відповідає квадрату зі стороною 50 см.

 

Завдання 379

За 7 однакових книг заплатили b гривень. Скільки гривень треба заплатити за с таких книг?

 

Завдання 380

24 грн 20 коп. : 4 = 6 грн 5 коп

24 ц 48 кг : 8 = 3 ц 6 кг

42 м 36 см : 6 = 7 м 6 см

72 грн 90 коп. : 9 = 8 грн 10 коп

 

Завдання 381

У трьох мішках було 129 кг картоплі: в першому — 43 кг, у другому — 39 кг, а в третьому — решта. Скільки кілограмів картоплі було в третьому мішку?

 

Завдання 382 Порядок дій

100 • 3 = 300     100 • 5 = 500     10 • 6 = 60     10 • 8 = 80

10 • 7 + 100 • 7 = 770

5 • 10 + 4 • 100 = 900

 

Завдання 383

100 • 9 = 900    10 • 6 = 60    100 • 2 = 200    10 • 7 = 70    100 • 8 = 800     10 • 2 = 20

 

Завдання 384 Переставний закон множення

10 • 3 = 3 • 10 = 30         100 • 6 = 6 • 100 = 600

10 • 2 = 2 • 10 = 20         100 • 8 = 8 • 100 = 800

 

Завдання 385   Із кожної рівності на множення склали дві рівності на ділення:

3 • 10 = 30      30 : 3 = 10     30 : 10 = 3    8 • 100 = 800     800 : 8 = 100    800 : 100 = 8

 

Завдання 386

800 : 10 = 80         800 : 100 = 8         80 : 10 = 8          80 : 1 = 80

1000 : 10 = 100     1000 : 100 = 10      100 : 10 = 10      100 : 100 = 1

 

Завдання 387

Для прикрашання ялинки купили 2 гірлянди по 10 лампочок у кожній і 3 гірлянди по 100 лампочок у кожній. Скільки лампочок прикрашали ялинку?

1) 10 • 2 = 20 (л.)

2) 100 • 3 = 300 (л.)

3) 3 + 2 = 5 (г.)

4) 10 + 100 = 110 (л.)

5) 100 – 10 = 90 (л.)

6) 100 • 3 – 10 • 2 = 280 (л.)

7) 10 • 2 + 100 • 3 = 320 (л.)

8) 10 • 2 + 100 = 120 (л.)

9) 10 + 100 • 3 = 310 (л.)

 

Завдання 388

3 коп. • 100 = 300 коп. = 3 грн

7 см • 100 = 700 см = 7 м

8 дм = 80 см : 10 = 8 см

8 грн = 800 коп. : 100 = 8 коп.

 

Завдання 389  □ + □ : □ — □ • □

Знаки арифметичних дій у порядку їхньо­го виконання (:,•, +, —)

 

Завдання 390  Задача про доріжку 100 слідів за схематичним малюнком.

(1000 мм – 100 мм) : 3 = 300 мм

 

Завдання 391

40 • 10 = 400   100 • 2 = 200   100 • 4 = 400   50 • 10 = 500    20 • 10 = 200    100 • 5 = 500

 

Завдання 392 Кожна клітинка на схематичному малюнку — це квадратна плитка зі стороною 1 м. Скільки прямокут­них плиток зі сторонами 2 м і 1 м потрібно, щоби покрити зображе­ну фігуру?

 

Завдання 393

У кубі ABCDMNOP 8 вершин: A,B,C,D,M,N,O,P

У кубі ABCDMNOP 12 ребер: AB, BC, CD, DA, AM, BN, DP, CO, MN, NO, OP, PM

У кубі ABCDMNOP 6 граней: ABCD, ABNM, MNOP, CDOP, AMPD, BNCO

 

Завдання 394

Для соління помідорів беруть 10 кг солі на 100 л води. Скільки кілограмів солі треба взяти для приготування такого розсолу в десяти бочках місткістю 40 л кожна?

 

Завдання 395

6 • 100 = 600     5 • 10 = 50    900 : 100 = 9    400 : 10 = 40

4 • 100 = 400     6 • 10 = 60    400 : 100 = 4    200 : 10 = 20

Інші завдання дивись тут...