Інші завдання дивись тут...

Завдання 361

450 – 360 = 90

950 – 130 = 820

480 – 50 = 430

690 + 20 = 710

430 – 120 = 310

930 – 210 = 720

Завдання 362, 363  Обчислили ті вирази, значення яких можна знайти:

0 : 5 = 0      0 : 0     5 • 0 = 0     0 • 0 = 0      5 : 0      0 • 5 = 0

 

Завдання 364

Побудуй коло з радіусом 4 см.

Проведи в ньому діаметр. Яка довжина діаметра? 8 см

4 + 4 = 8 (см) – діаметр

 

Завдання 365

Відстань між чоловічками, які рухаються один за одним, 10 клітинок. Яка відстань розділятиме чо­ловічків, коли той, хто іде попереду, пройде 8 клі­тинок, а той, хто позаду, — 6 клітинок?

Розв'язання

10 + 8 – 6 = 12 (кл.)

Відповідь: чоловічків розділятиме 12 клітинок.

 

Завдання 366

1) Для дитячого садочка купили 16 іграшкових гелікоптерів і 70 іграшкових літаків. На скільки більше купили іграшкових літаків, ніж іграшкових гелікоптерів?
Короткий запис

Гелікоптерів — 16

Літаків — 70. На скільки більше  ?

Розв'язання

70  16 = 54 (л.)
Відповідь: купили на 56 іграшкових літаків більше, ніж іграшкових гелікоптерів.

2) Для дитячого садочка купили 70 іграшкових гелікоптерів і 16 іграшкових літаків. На скільки менше купили іграшкових літаків, ніж іграшкових гелікоптерів?

Короткий запис

Гелікоптерів — 70

Літаків — 16. На скільки менше — ?

Розв'язання

70  16 = 54 (л.)
Відповідь: купили на 56 іграшкових літаків менше, ніж іграшкових гелікоптерів.

 

Завдання 367

Треба прочитати 81 сторінку. Іринка прочитала 9 сторінок книжки. У скільки разів менше сторінок дівчинка прочитала, ніж залишилося їй ще прочитати?

Розв'язання

(81 - 9) : 9 = 72 : 9 = 8 (кг)
Відповідь: кожна група отримала 8 кілограмів цукерок.

 

Завдання 368

У шкільному хорі займаються 35 дітей, у тан­цювальному ансамблі — на 37 дітей більше, ніж у хорі, а в секції плавання — у 8 разів менше, ніж у танцювальному ансамблі. На скільки більше дітей займається танцями, ніж плаванням?

Короткий запис

Хор — 35 д.
Танці — ?, на 37 д. більше, ніж у хорі
Плавання — ?, у 8 р. менше, ніж на танцях
На скільки більше танцями, ніж плаванням — ?
Розв'язання
1) 35 + 37 = 72 (д.)  займаються танцями
2) 72 : 8 = 9 (д.)  займаються плаванням
3) 72  9 = 63 (д.).
Відповідь: на 63 дитини більше займається танцями, ніж плаванням.

 

Завдання 369

Довжина прямокутника 13 см, а ширина — 1 см. Знайди його периметр.

Короткий запис

Довжина = 13 см
Ширина = 1 см

Периметр  ?

Розв'язання
13 + 1 • 2 = 14 • 2 = 28 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 28 сантиметрів.

 

Завдання 370

З однієї ділянки зібрали 5 кг моркви, з другої — у 4 рази більше, ніж з першої, а з третьої — на 8 кг менше, ніж із другої. На скільки менше кілограмів моркви зібрали з першої ділянки, ніж із третьої?

Короткий запис

I — 5 кг
II — ?, у 4 р. більше, ніж з I
III — ?, на 8 кг менше, ніж з II
На скільки менше зібрали з I, ніж з III  ?
Розв'язання
1) 5  4 = 20 (кг)  зібрали з II ділянки
2) 20  8 = 12 (кг)  зібрали з III ділянки
3) 12  5 = 7 (кг)
Відповідь: на 7 кілограмів менше зібрали моркви з першої ділянки, ніж з третьої.

 

Завдання 371

45 : 5 = 9

42 : 7 = 6

0 : 8 = 0

0 • 8 = 0

420 + 210 = 630

550 – 340 = 210

350 + 123 = 473

444 – 123 = 321

Завдання 372

100 • 1 = 100

0 : 800 = 0

400 : 1 = 400

0 • 50 = 0

100 • 0 = 0

100 : 100 = 1

Завдання 373

10 • 4 = 1 дес. • 4 = 4 дес. = 40

10 • 5 = 1 дес. • 5 = 5 дес. = 50

10 • 9 = 1 дес. • 9 = 9 дес. = 90

100 • 3 = 1 сот. • 3 = 3 сот. = 300

100 • 2 = 1 сот. • 2 = 2 сот. = 200

100 • 6 = 1 сот. • 6 = 6 сот. = 600

Завдання 374 

100 • 8 = 800 

400 + 400 = 800

100 • 4 = 400

100 • 9 = 900

200 + 200 = 400

300 + 600 = 900

Завдання 375 Одиниці вимірювання

1 ц • 4 = 100 кг • 4 = 400 кг

1 м • 8 = 10 дм • 8 = 80 дм

1 м • 6 = 100 см • 6 = 600 см

 

Завдання 376

Доріжка із чотирьох Катрусиних слідів має довжину 800 мм. Якої довжини буде доріжка із п'яти таких слідів?

Короткий запис

4 см  800 мм
5 см  ?

Розв'язання
1) 800 : 4 = 200 (мм)  довжина одного сліду
2) 200 • 5 = 1000 (мм)
Відповдіь: буде доріжка довжиною 1000 мм.

 

Завдання 377

У магазин привезли 8 ящиків цукерок, по 9 кг у кожному, і 6 однакових ящиків печива. Яка маса печива в кожному ящику, якщо загальна маса со­лодощів 96 кг?

Короткий запис
Всього  96 кг
8 ящ. — ?, по 9 кг
6 ящ. — ?, по ? кг
Розв'язання
1) 9 • 8 = 72 (кг)  цукерок
2) 96  72 = 24 (кг)  печива
3) 24 : 6 = 4 (кг)
Відповідь: маса печива в кожному ящику 4 кілограми.

 

Завдання 378

Кожна клітинка на схематичному малюн­ку — це квадратна плитка зі стороною 1 м. Відтвори цей малюнок у зошиті за умови, що клітинка зошита відповідає квадрату зі стороною 50 см.

 

Завдання 379

За 7 однакових книг заплатили b гривень. Скільки гривень треба заплатити за с таких книг?

Короткий запис
7 кн.  b грн
с кн.  ?

Розв'язання
(b : 7) • с (грн)

Відповідь: треба заплатити (b : 7) • с гривень.

 

Завдання 380 Дії з іменованими числами

24 грн 20 коп. : 4 = 6 грн 5 коп

24 ц 48 кг : 8 = 3 ц 6 кг

42 м 36 см : 6 = 7 м 6 см

72 грн 90 коп. : 9 = 8 грн 10 коп

 

Завдання 381

У трьох мішках було 129 кг картоплі: в першому — 43 кг, у другому — 39 кг, а в третьому — решта. Скільки кілограмів картоплі було в третьому мішку?

Короткий запи

Разом — 129 кг

І — 43 кг

ІІ — 39 кг

ІІІ — ?

Розв'язання

1) 43 + 39 = 82 (кг)  у І та ІІ мішках разом

2) 129  82 = 47 (кг)

Відповідь: у третьому мішку було 47 кілограмів картоплі.

 

Завдання 382 Порядок дій

100 • 3 = 300

100 • 5 = 500

10 • 6 = 60

10 • 8 = 80

10 • 7 + 100 • 7 = 770

5 • 10 + 4 • 100 = 450

Завдання 383

100 • 9 = 900

10 • 7 = 70

10 • 6 = 60

100 • 8 = 800

100 • 2 = 200

10 • 2 = 20

Завдання 384 Переставний закон множення

10 • 3 = 3 • 10 = 30

10 • 2 = 2 • 10 = 20

100 • 6 = 6 • 100 = 600

100 • 8 = 8 • 100 = 800

Завдання 385   Із кожної рівності на множення склали дві рівності на ділення:

3 • 10 = 30

30 : 3 = 10

30 : 10 = 3

8 • 100 = 800

800 : 8 = 100

800 : 100 = 8

Завдання 386

800 : 10 = 80

1000 : 10 = 100

800 : 100 = 8

1000 : 100 = 10

80 : 10 = 8

100 : 10 = 10

80 : 1 = 80

100 : 100 = 1

Завдання 387

Для прикрашання ялинки купили 2 гірлянди по 10 лампочок у кожній і 3 гірлянди по 100 лампочок у кожній. Скільки лампочок прикрашали ялинку?

1) 10 • 2 = 20 (л.)  лампочок у 2 гірляндах

2) 100 • 3 = 300 (л.)  лампочок у 3 гірляндах

3) 3 + 2 = 5 (г.)  всього гірлянд

4) 10 + 100 = 110 (л.)  лампочок у кожній з двох видів гірлянд разом

5) 100 – 10 = 90 (л.)  на стільки більше лампочок у кожній з двох видів гірлянд

6) 100 • 3 – 10 • 2 = 280 (л.)  на скільки більше лампочок в 3 гірляндах, ніж в 2

7) 10 • 2 + 100 • 3 = 320 (л.)  всього лампочок прикрашало ялинку

8) 10 • 2 + 100 = 120 (л.)  на 2 гірляндах по 10 лампочок і одній по 100 лампочок

9) 10 + 100 • 3 = 310 (л.)  на одній гірлянді по 10 лампочок і трьох гірляндах по 100 лампочок разом.

 

3 коп. • 100 = 300 коп. = 3 грн

7 см • 100 = 700 см = 7 м

8 дм = 80 см : 10 = 8 см

8 грн = 800 коп. : 100 = 8 коп.

 

Завдання 389 Порядок дій

□ + □ : □ — □ • □

Знаки арифметичних дій у порядку їхньо­го виконання (:, •, +, —)

 

Завдання 390  Задача про доріжку 100 слідів за схематичним малюнком.

(1000 мм – 100 мм) : 3 = 300 мм

 

Завдання 391

40 • 10 = 400

50 • 10 = 500

100 • 2 = 200

20 • 10 = 200

100 • 4 = 400

100 • 5 = 500

Завдання 392

Кожна клітинка на схематичному малюнку — це квадратна плитка зі стороною 1 м. Скільки прямокут­них плиток зі сторонами 2 м і 1 м потрібно, щоби покрити зображе­ну фігуру?

Розв'язання

1) 1  10 = 10 (м2)

2) 2 • 1 = 2 (м2)

3) 10 : 2 = 5 (пл.)

Відповідь: потрібно 5 плиток.

 

Завдання 393

У кубі ABCDMNOP 8 вершин: A, B, C, D, M, N, O, P

У кубі ABCDMNOP 12 ребер: AB, BC, CD, DA, AM, BN, DP, CO, MN, NO, OP, PM

У кубі ABCDMNOP 6 граней: ABCD, ABNM, MNOP, CDOP, AMPD, BNCO

 

Завдання 394

Для соління помідорів беруть 10 кг солі на 100 л води. Скільки кілограмів солі треба взяти для приготування такого розсолу в десяти бочках місткістю 40 л кожна?

Короткий запис

10 кг  100 л
1 б.  40 л

10 б.  ?

Розв'язання

1) 100 : 10 = 10 (л)  води треба на 1 кг солі
2) 40  10 = 400 (л) – розсолу міститься в 10 бочках
3) 400 : 10 = 40 (кг).
Відповідь: треба взяти 40 кг солі.

 

Завдання 395

6 • 100 = 600

4 • 100 = 400

5 • 10 = 50

6 • 10 = 60

900 : 100 = 9

400 : 100 = 4

400 : 10 = 40

200 : 10 = 20

Інші завдання дивись тут...