Інші завдання дивись тут...

Завдання 572 Ділення

60 : 4 = (40 + 20) : 4 = 10 + 5 = 15

72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 10 + 2 = 12

96 : 3 = (90 + 60) : 3 = 30 + 2 = 32

90 : 6 = (60 + 30) : 6 = 10 + 5 = 15

84 : 4 = (80 + 4) : 4 = 20 + 1 = 21

99 : 9 = (90 + 9) : 9 = 10 + 1 = 11

 

Завдання 573

36 : 2 = (20 + 16) : 2 = 18     18 • 2 = (10 + 8) • 2 = 36

75 : 3 = (60 + 15) : 3 = 25     25 • 3 = (20 + 5) • 3 = 75

420 : 6 = 70                          70 • 6 = 420

 

Завдання 575 Порядок дій

18 • 5 – (36 + 15) : 17 = 87

1) 18 • 5 = (10 + 8) • 5 = 90

2) 36 + 15 = 36 + 4 + 11 = 51

3) 51 : 17 = 3

4) 90 – 3 = 87

 

Завдання 574, 576  Спосіб випробовування

а

66

99

33

88

44

22

77

55

а : 11

6

9

3

8

4

2

7

5

66 : 6 = (60 + 6) : 6 = 10 + 1 = 11

b

60

96

36

72

24

108

48

84

b : 12

5

8

3

6

2

9

4

7

Завдання 577 Метод добору

64 : 16 = 4

16 • 2 = 32 (не підходить)

16 • 3 = 48 (не підходить)

16 • 4 = 64

72 : 12 = 6

12 • 2 = 24 (не підходить)

12 • 3 = 36 (не підходить)

12 • 4 = 48 (не підходить)

12 • 5 = 60 (не підходить)

12 • 6 = 72

60 : 12 = 5

12 • 2 = 24 (не підходить)

12 • 3 = 36 (не підходить)

12 • 4 = 48 (не підходить)

12 • 5 = 60

60 : 15 = 4

15 • 2 = 30 (не підходить)

15 • 3 = 45 (не підходить)

15 • 4 = 60

84 : 14 = 6

14 • 2 = 28 (не підходить)

14 • 3 = 42 (не підходить)

14 • 4 = 54 (не підходить)

14 • 5 = 70 (не підходить)

14 • 6 = 84

80 : 16 = 5

16 • 2 = 32 (не підходить)

16 • 3 = 48 (не підходить)

16 • 4 = 64 (не підходить)

16 • 5 = 80

Завдання 578 Ознайомлення з дробами

Від числа 96 узяли його третю й четверту частини. Знайди суму й різницю цих частин.

96 : 3 = 32 – третина числа
96 : 4 = 24 – четверта частина числа
32 + 24 = 56 – сума двох чисел
32  24 = 8 – різниця двох чисел

 

Завдання 579

Маса меду в шести однакових бідонах 80 кг. Скіль­ки кілограмів меду у трьох таких бідонах? Вказівка. Знайди, у скільки разів число 3 менше, ніж число 6.

Короткий запис

6 б. — 80 кг
3 б. — ?
Розв'язання
1) 6 : 3 = 2 (р.) – у стільки разів менше банок
2) 80 : 2 = 40 (кг)
Відповідь: у трьох бідонах 40 кілограмів меду.

 

Завдання 580 Знайди половину від третини числа 60.

60 : 3 = 20 – третина числа 60
20 : 2 = 10

 

Завдання 581

320 : 4 = 80

480 : 6 = 80

180 : 3 = 60

250 : 5 = 50

32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 90 + 6 = 96

25 • 2 = (20 + 5) • 2 = 40 + 10 = 50

14 • 4 = (10 + 4) • 4 = 40 + 16 = 56

17 • 3 = (10 + 7) • 3 = 30 + 21 = 51

 

Завдання 582

100 : 25 = 4      100 : 50 = 2    50 : 10 = 5    100 : 20 = 5    100 : 100 = 1   50 : 1 = 50

 

Завдання 583

40 • 10 = 400 Перевірка: 400 : 10 = 40
3 • 21 = 3 • (20 + 1) = 60 + 3 = 63  Перевірка: 63 : 21 = 3
4 • 13 = 4 • (10 + 3) = 40 + 12 = 52 Перевірка: 52 : 13 = 4

 

Завдання 584

а

117

78

104

39

65

26

91

а : 13

9

6

8

3

5

2

7

 

b

112

70

42

126

56

98

28

b : 14

8

5

3

9

4

7

2

Завдання 585

Якщо а = 50, тоді 100 : а = 100 : 50 = 2

Якщо а = 20, тоді 100 : а = 100 : 20 = 5

Якщо а = 10, тоді 100 : а = 100 : 10 = 10

Якщо а = 5, тоді 100 : а = 100 : 5 = 20

Якщо а = 2, тоді 100 : а = 100 : 2 = 50

 

Завдання 586

1) Троє дівчаток поділили між собою порівну 21 цукерку. Скільки цукерок отримала кожна дівчинка?

Короткий запис

3 д. — 21 ц.
1 д. — ? ц.
Розв'язання
21 : 3 = 7 (ц.)
Відповідь: одна дівчинка отримала 7 цукерок.

2) Троє хлопчиків принесли по 7 цукерок кожен і поклали їх у порожню коробку. Скільки цукерок у коробці?

Короткий запис

3 хл. — по 7 ц.
Всього — ? ц.
Розв'язання
 3 = 21 (ц.)
Відповідь: у коробці 21 цукерка.

 

Завдання 587

Швея за годину пришиває 36 кишень, а її учени­ця — в а разів менше. Скільки кишень пришиють за годину швея та її учениця разом?

Короткий запис

Швея — 1 год — 36 к.
Учениця — 1 год  в а разів к. менше
Разом — 1 год — ?
Розв'язання
36 + 36 : а (к.)
Відповідь: швея та учениця разом пошиють 36 + 36 : а кишень за годину.

 

Завдання 588

Знайди довжину прямокутника, якщо його пери­метр дорівнює 28 см, а ширина — 4 см.

Короткий запис

Периметр  28 см
Ширина  4 см
Довжина  ? см
Розв'язання
1) 28 : 2 = 14 (см)  довжина і ширина прямокутника
2) 14 - 4 = 10 (см) – довжина прямокутника
Відповідь: довжина прямокутника 10 см.

 

Завдання 589

На обох шальках числових терезів мають бути однакові числа. «Урівноваж» терези.

1 • 100 = 100 : 1

 

Завдання 590

750 + 100 = 850    850 – 90 = 850 – 50 – 40 = 760

760 + 100 = 860    860 – 90 = 860 – 60 – 30 = 770

770 + 100 = 870    870 – 90 = 870 – 70 – 20 = 780

 

Завдання 591

Ціна блокноту а гривень, альбом  на 13 грн дорожчий. Скільки гривень треба заплатити за 4 таких альбоми?

Розв'язання

(а + 13) • 4 (грн)

Відповідь: за 4 таких альбоми треба заплатити (а + 13) • 4 гривень.

 

Завдання 592  Множення

78 : 3 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 26

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 50 + 3 = 13

19 • 4 = (10 + 9) • 4 = 40 + 36 = 76

28 • 3 = (20 + 8) • 3 = 60 + 24 = 84

16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64

18 • 3 = (10 + 8) • 3 = 30 + 24 = 54

21 • 4 = (20 + 1) • 4 = 80 + 4 = 84

26 • 2 = (20 + 6) • 2 = 40 + 12 = 52

 

Завдання 593

96 : 3 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 32

75 : 5 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 15

36 : 2 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 18

48 : 2 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 24

75 : 3 = (60 + 18) : 3 = 20 + 6 = 25

36 : 9 = 4

 

Завдання 594

а

105

45

120

75

90

135

60

а : 15

7

3

8

5

6

9

4

Завдання 595

420 : 6 = 42 дес. : 6 = 7 дес. = 70

540 : 6 = 54 дес. : 6 = 9 дес. = 90

480 : 8 = 48 дес. : 8 = 6 дес. = 60

360 : 3 = 36 дес. : 3 = 12 дес. = 120

 

Завдання 596

77 : 11 = 7    78 : 13 = 6    64 : 16 = 4    84 : 12 = 7    84 : 14 = 6    72 : 18 = 4

 

Завдання 597

1) Що більше половина чи третина від числа 300:

300 : 2 = (200 + 100) : 2 = 100 + 50 = 150       300 : 3 = 100

150 > 100     300 : 2 > 300 : 3

2) Що більше половина чи третина від числа 900:

900 : 2 = (800 + 100) : 2 = 400 + 50 = 450      900 : 3 = 300

450 > 300     900 : 2 > 900 : 3

3) Що більше половина чи третина від числа 0:

0 : 3 = 0    0 : 2 = 0     0 = 0 Однакові

 

Завдання 598

1) Було 11 пірамідів і 77 дзиґів. На скільки більше дзиґів?

Короткий запис

Піраміди — 11 шт.

Дзиґи — 77 шт., на ? більше

Розв'язання
77 – 11 = 66 (шт.)
Відповідь: на 66 дзиґів більше.
2) Було 11 пірамідів і 77 дзиґів. У скільки разів більше дзиґів?

Короткий запис

Піраміди — 11 шт.

Дзиґи — 77 шт., у ? разів більше

Розв'язання
77 : 11 = 7 (р.)
Відповідь: дзиґів у 7 разів більше.

Завдання 599

У буфет привезли 3 ящики груш, по 14 кг у кож­ному, і 4 однакові ящики яблук. Яка маса одного ящика з яблуками, якщо всього в буфет привезли 90 кг фруктів?

Короткий запис

3 ящ. — по 14 кг
4 яш. — по ? кг
Разом — 90 кг
Розв'язання
1) 14  3 = 42 (кг)  привезли груш
2) 90 – 42 = 48 (кг)  привезли яблук
3) 48 : 4 = 12 (кг)
Відповідь: маса одного ящика з яблуками 12 кілограмів.

 

Завдання 600 Рівняння

1) Невідоме число збільшили у 10 разів і отримали 1000. Знайди невідоме число.

х • 10 = 1000

х • 1000 : 10

х = 100

2) Невідоме число збільшили на 10 і отримали 1000. Знайди невідоме число.

х + 10 = 1000

х = 1000 – 10

х = 990

Завдання 601

480 : 4 = (400 + 80) : 4 = 100 + 20 = 120

960 : 3 = (900 + 60) : 3 = 300 + 20 = 320

540 : 6 = 60

810 : 9 = 90

320 : 8 = 40

560 : 7 = 80

56 : 2 = (40 + 16) : 2 = 20 + 8 = 28

39 : 3 = (30 + 9) : 3 = 10 + 3 = 13

Інші завдання дивись тут...